تست شخصیت: انتخاب این قلب رابطه شما با دیگران را مشخص میکند!

در میان این چهار قلب شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ 

آزمون شخصیت ابزاری برای ارزیابی شخصیت فرد است. در این نوع آزمون‌ها از تکنیک‌هایی برای شناسایی الگوهای صفاتی فرد در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود. از آزمون شخصیت شناسی می‌توان برای تشخیص بالینی، مداخلات درمانی و پیش‌بینی واکنش افراد در شرایط مختلف استفاده کرد.

شخصیت چیزی است که ما هرروزه به طور غیررسمی آن را در خودمان و بقیه ارزیابی می‌کنیم. زمانی‌که در مورد خود یا دیگران صحبت می‌کنیم، بارها به ویژگی‌های شخصیتی فرد اشاره می‌کنیم. روان‌شناسان هم همین کار را در سطح علمی‌تر و سیستماتیک انجام می‌دهند.

بهتر است از دست ندهید: با انتخب یکی از این اشکال هندسی تیپ شخصیتیت رو بشناس

تست شخصیت از روی قلب محبوب

به تصویر زیر نگاه کنید. در میان این چهار قلب شما کدام را انتخاب می‌کنید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

قلب شماره ۱: اعتماد

افرادی که قلب شماره ۱ را در این تست شخصیت انتخاب می‌کنند، احتمالاً اعتماد را بیش از هر چیز در روابط در اولویت قرار می‌دهند. برای آنها، ارتباط باز و صادقانه برای ایجاد یک پایه قوی اعتماد ضروری است.

آنها اغلب جذب افرادی می‌شوند که به آنها احساس امنیت می‌دهند، کسانی که این قلب را انتخاب می‌کنند، به قابل اعتماد بودن در رابطه بیش از هرچیزی اهمیت می‌دهند.

قلب شماره ۲: ارتباط

افرادی که قلب شماره ۲ را در این تست شخصیت انتخاب می‌کنند، به خود رابطه ارزش می‌دهند. آنها غالباً راحت ارتباط برقرار می‌کنند و می‌توانند احساسات و افکار خود را به وضوح بیان کنند.

کسانی که این قلب را انتخاب می‌کنند، درک کردن و درک شدن را در هر رابطه‌ای، مهم نیست که چقدر نزدیک یا دور باشد، اولویت قرار می‌دهند. آنها ترجیح می‌دهند به جای اینکه اجازه دهند سوء تفاهم‌ها تشدید شود، درباره مسائل صحبت کنند.

قلب شماره ۳: احترام

افرادی که قلب شماره ۳ را در این تست شخصیت انتخاب می‌کنند، در روابط، برای احترام زیادی قائل هستند. آنها معتقدند که همه روابط، چه عاشقانه و چه غیر عاشقانه، باید بر اساس احترام متقابل بنا شود.

آنها تلاش می‌کنند با شریک زندگی خود با مهربانی، ادب و ملاحظه رفتار کنند در حالی که در مقابل نیز همان انتظار را دارند. این انتخاب قلب برای کسانی است که به دنبال رفتار محترمانه در روابط خود هستند و اهمیت احترام به مرزها را ارج می‌نهند.

قلب شماره ۴: عشق

افرادی که قلب شماره ۴ را در این تست شخصیت انتخاب می‌کنند، عشق را در مرکز همه روابط خود قرار می‌دهند. کسانی که این قلب را انتخاب می‌کنند معتقدند که هر رابطه‌ای بدون عشق ناقص است. آنها از طریق قدردانی و صمیمیت برای پیوندهای معنادار با دیگران تلاش می‌کنند و درک می‌کنند که عشق نیازمند تلاش هر دو طرف است.

این انتخاب برای کسانی است که بزرگترین آرزوی آنها ایجاد روابط قوی و پایدار است.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید