اسم دختر که به ناز ختم شود (اسامی دخترانه که به ناز ختم می شود)

هر پدر و مادری بنا به روحیات و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص هستند؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند دلنشینی و لطافت جنس دختر در اسم او مشخص باشد. از این رو قبلا فهرست کامل اسم دختر ترکیبی با گل را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم دختر که به ناز ختم شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید. فهرست کامل اسم دختر که به ناز ختم شود ارناز /arnaaz/ معنی: از نامهای باستانی ریشه: فارسی اشک ناز /ashknaaz/ معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه…

اسم دختر که به ناز ختم شود (اسامی دخترانه که به ناز ختم می شود)

هر پدر و مادری بنا به روحیات و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص هستند؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند دلنشینی و لطافت جنس دختر در اسم او مشخص باشد. از این رو قبلا فهرست کامل اسم دختر ترکیبی با گل را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم دختر که به ناز ختم شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

فهرست کامل اسم دختر که به ناز ختم شود

ارناز /arnaaz/
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

اشک ناز /ashknaaz/
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی

الناز /elnaaz/
معنی: ایل ناز موجب نازش ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایران ناز /iran naaz/
معنی: موجب فخر و مباهات ایران
ریشه: فارسی

ایلناز /ilnaaz/
معنی: دختر زیبای ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آبناز /aabnaaz/
معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه: فارسی

آریاناز /aariaanaaz/
معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه: فارسی

آفرین ناز /aafarinnaaz/
معنی: دختری که بسیار ناز دارد، کنایه از دختر زیبا و طناز
ریشه: فارسی

بهارناز /bahaarnaaz/
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: فارسی

بهناز /behnaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

بی بی ناز /bibinaaz/
معنی: بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

پاکناز /paaknaaz/
معنی: دارای ناز خوش
ریشه: فارسی

پری ناز – پریناز /parinaz/
معنی: آنکه چون پری ناز و کرشمه دارد
ریشه: فارسی

پریناز /parinaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

تکناز /taknaaz/
معنی: زنی که در ناز و کرشمه تک و بی همتاست
ریشه: فارسی

تلناز /telnaaz/
معنی: موی قشنگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تناز /tanaaz/
معنی: نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
ریشه: فارسی

تیساناز /tisaanaaz/
معنی: در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

جهان ناز /jahaannaaz/
معنی: مایه افتخار جهان، فخر جهان
ریشه: فارسی

چمن ناز /chamannaz/
معنی: زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است
ریشه: فارسی

خرمناز /khorramnaaz/
معنی:  زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

درناز /dornaaz/
معنی:  (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها
ریشه: فارسی

دریاناز /daryaanaaz/
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

دلناز /delnaaz/
معنی: (دل + ناز = نوازش) نوازشِ دل، دلنواز
ریشه: فارسی

دیناز /dinaaz/
معنی: خالق زیبایی
ریشه: فارسی

زرناز /zarnaaz/
معنی: مرکب از زر (طلا) + ناز (کرشمه)
ریشه: فارسی

زهراناز /zahraanaaz/
معنی: درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
ریشه: فارسی

ساناز /saanaaz/
معنی: نام گلی کمیاب، نادره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سحرناز /saharnaaz/
معنی: زیبایی سپیده دم، (به مجاز) زیبا
ریشه: فارسی – عربی

سروناز /sarvenaaz/
معنی: زن زیبا، درخت سروناز
ریشه: فارسی

شادناز /shaadnaaz/
معنی: ویژگی آن که شاد است و با عشوه و ناز است
ریشه: فارسی

شاه ناز /shaahnaaz/
معنی: نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

شب ناز /shabnaaz/
معنی: زیبایی شب، ناز شب
ریشه: فارسی

شکرناز /shekarnaaz/
معنی: شکر (سنسکریت) + ناز (فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر
ریشه: فارسی

شناز /shenaaz/
معنی: شیناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
ریشه: فارسی

اسم دختر که به ناز ختم شود جدید
اسم دختر که به ناز ختم شود

 

بیشتر بدانید: اسم دختر که به ه ختم شود

 

شهرناز /shahrnaaz/
معنی: نام خواهر جمشید
ریشه: فارسی

شهناز /shahnaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

شیناز /shinaaz/
معنی: شناز، لطیف و نازنین، مرکب از شی (شبنم) + ناز
ریشه: فارسی

صافی ناز /saafinaaz/
معنی: دارای ناز و کرشمه اصیل و خالص
ریشه: فارسی

صبرناز /sabrnaaz/
معنی: صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبا
ریشه: فارسی – عربی

صفاناز /safaanaaz/
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی است
ریشه: فارسی – عربی

صنم ناز /sanamnaaz/
معنی: صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر
ریشه: فارسی – عربی

طناز /tannaaz/
معنی: از اسامی دخترانه بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
ریشه: عربی

غزل ناز /ghazalnaaz/
معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه: عربی

فرخ ناز /farokhnaz/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
ریشه: فارسی

فرناز /farnaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

فرهناز /farahnaaz/
معنی: مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز، بانوی بزرگمنش و نازنین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فریناز /farinaaz/
معنی: دارای ناز با شکوه و زیبا
ریشه: فارسی

فلکناز /falaknaaz/
معنی: فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی – عربی

قره ناز /gharenaaz/
معنی: پرنده ای آبی دارای منقاری سپید و پرهای سیاهرنگ
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

قمرناز /ghamarnaaz/
معنی: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز، قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست
ریشه: فارسی – عربی

کاناز /kaanaaz/
معنی: چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
ریشه: فارسی

کی ناز /keynaaz/
معنی: دارای ناز شاهانه
ریشه: فارسی

گرانناز /geraan’naaz/
معنی: دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان، دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد، جذاب و خوشایند
ریشه: فارسی

گلناز /golnaaz/
معنی: دارای ناز و عشوه ای چون گل
ریشه: فارسی

گوهرناز /goharnaaz/
معنی: مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
ریشه: فارسی

گهرناز /goharnaaz/
معنی:  گوهرناز
ریشه: فارسی

گیتی ناز /gitinaaz/
معنی: آن که موجب فخر و مباهات جهان است
ریشه: فارسی

ماهناز /maahnaaz/
معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
ریشه: فارسی

ملک ناز /malaknaaz/
معنی: موجب افتخار پادشاه به لحاظ زیبایی، ویژگی آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد
ریشه: فارسی – عربی

مهرناز /mehrnaaz/
معنی: نام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
ریشه: فارسی

مهناز /mahnaaz/
معنی: ماه ناز
ریشه: فارسی

ناز /naaz/
معنی: دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
ریشه: فارسی

نیکناز /niknaaz/
معنی: آن که دارای عشوه و غمزه‌ای خوب و نیکوست
ریشه: فارسی

وناز /vanaaz/
معنی: با وقار، متین
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر که به ناز ختم شود خاص و تک
اسم دختر که با ناز تموم بشه

 

بیشتر بخوانید: لیست اسم دختر که به ن ختم شود

 

هزارناز /hezaarnaaz/
معنی: دارای ناز بسیار
ریشه: فارسی

هلناز /helnaaz/
معنی: زیبارو و خوشبو، به شکوفه درخت هل نیز می‌گویند
ریشه: فارسی

هورناز /hoornaaz/
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

هوناز /hunaaz/
معنی: ویژگی آن ‌که دارای ناز و کرشمه خوب و نیک است، جذاب و دلپسند
ریشه: فارسی

یارناز /yaarnaaz/
معنی: دوست زیبا
ریشه: فارسی

یغما ناز /yaghmaanaaz/
معنی:  از ترکیب یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تی ناز /teenaaz/
معنی: چشم ناز
ریشه: اقوام ایرانی – لری

سی ناز /sinaaz/
معنی: ناز کننده، برای ناز
ریشه: اقوام ایرانی – لری

می ناز /minaaz/
معنی: ناز
ریشه: اقوام ایرانی – لری

هیلناز /hilnaaz/
معنی: سرخگون، نازنین و به رنگ بور
ریشه: اقوام ایرانی – لری

اسم دختر که به ناز ختم شود شیک
اسم دختر که به ناز ختم شود جدید و زیبا

اسم دختر که اولش ناز باشه

ناز /naaz/
معنی: دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
ریشه: فارسی

ناز بانو /naazbaanoo/
معنی: بانوی زیبا و عشوه گر
ریشه: فارسی

نازان /naazaan/
معنی: فخرکننده، نازکننده
ریشه: فارسی

نازانتا /naazaantaa/
معنی: عشوه گر، طناز
ریشه: زبان باستانی – آشوری

نازآفرید /naazaafarid/
معنی: آفریده ناز و زیبا
ریشه: فارسی

نازآفرین /naazaafarin/
معنی:  مرکب از ناز (زیبا) + آفرین (آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: فارسی

نازبو /naazboo/
معنی:  ریحان
ریشه: فارسی

نازپر /naazpar/
معنی:  آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپا دشاه خوارزم
ریشه: فارسی

نازپرور /naazparvar/
معنی: پرونده ناز، پروش یافته در ناز و نعمت
ریشه: فارسی

نازپری /naazpari/
معنی: آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
ریشه: فارسی

نازپو /naazpoo/
معنی: آنکه با ناز می خرامد
ریشه: فارسی

نازپویه /naazpooye/
معنی: آنکه با ناز می خرامد
ریشه: فارسی

نازجهان /naazjahaan/
معنی:  موجب نازش و مباهات جهان
ریشه: فارسی

نازچهر /naazchehr/
معنی: دارای چهره لطیف و زیبا
ریشه: فارسی

نازخاتون /naazkhaatoon/
معنی:  بانوی زیبا، نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای الجایتو
ریشه: فارسی

نازخانم /naazkhaanom/
معنی: نازبانو
ریشه: فارسی

نازدار /naazdaar/
معنی: آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس
ریشه: فارسی

نازدانه /naazdaaneh/
معنی:  فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه
ریشه: فارسی

نازدخت /naazdokht/
معنی:  دختر زیبا و ناز
ریشه: فارسی

نازدلبر /naazdelbar/
معنی: معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی

اسم دختر که با ناز شروع شود

 

بیشتر بخوانید: اسم دختر که به الف ختم شود

 

نازرخ /naazrokh/
معنی:  دارای روی زیبا و لطیف
ریشه: فارسی

نازرخسار /naazrokhsaar/
معنی: دارای چهره لطیف
ریشه: فارسی

نازک /naazak/
معنی: نازنین و زیبا
ریشه: فارسی

نازک /naazok/
معنی: محبوب، معشوق، لطیف، ظریف
ریشه: فارسی

نازک الملائکه /naazokolmalaaeke/
معنی: آنکه در ناز و لطافت مانند فرشتگان است
ریشه: فارسی

نازگوهر /naazgohar/
معنی: دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی
ریشه: فارسی

نازگیتی /naazgiti/
معنی: موجب نازش و مباهات گیتی
ریشه: فارسی

نازلی /naazli/
معنی: ناز دار
ریشه: فارسی

نازمهر /naazmehr/
معنی: مهرناز، زیبا چون خورشید
ریشه: فارسی

نازنین /naazanin/
معنی: دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

نازنین چهر /naazaninchehr/
معنی: دارای صورتی ظریف، زیبا و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

نازیاب /naazyaab/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نازیدخت /naazidokht/
معنی: دختری که بسیار ناز دارد
ریشه: فارسی

نازیک /naazik/
معنی: نازی، منسوب به ناز
ریشه: بین المللی – ارمنی

نازیلا /naazilaa/
معنی: با ناز وکرشمه
ریشه: فارسی

نازین /naazin/
معنی: منسوب به ناز، ناز دار
ریشه: فارسی

نازیه /naazie/
معنی: منسوب به نازی
ریشه: فارسی

سخن آخر

در این مطلب لیستی کامل از اسم دختر که به ناز ختم شود را ملاحظه کردید؛ آیا شما نیز اسم دختر که به ناز ختم شود سراغ دارید؟ اسامی دیگری که در این لیست نیامده اند را در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید.

شما می توانید لیست اسم دختر که به ین ختم شود را نیز در انگیزه بخوانید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید