اسم دختر که با سا تمام می شود (لیست اسامی دخترانه ختم شده به سا)

هر پدر و مادری بنا به شرایط خانوادگی و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص است؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند آخر اسم فرزندشان با اسامی خودشان یا فرزندان دیگرشان و یا حتی فامیلی که دارند هم خوانی داشته باشد. از این رو قبلا اسم دختر که به ین ختم شود را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم دختر که با سا تمام می شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.   فهرست کامل اسم دختر که با سا تمام می شود السا /elsaa/ معنی: ال= ایل+ سا…

اسم دختر که با سا تمام می شود (لیست اسامی دخترانه ختم شده به سا)

هر پدر و مادری بنا به شرایط خانوادگی و سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص است؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند آخر اسم فرزندشان با اسامی خودشان یا فرزندان دیگرشان و یا حتی فامیلی که دارند هم خوانی داشته باشد. از این رو قبلا اسم دختر که به ین ختم شود را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از اسم دختر که با سا تمام می شود را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

فهرست کامل اسم دختر که با سا تمام می شود

السا /elsaa/
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الیسا /elisaa/
معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است
ریشه: عربی

اوریسا /oorisaa/
معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

ایرسا /irsaa/
معنی: رنگین کمان
ریشه: فارسی

آبان آسا /aabaan aasaa/
معنی: مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هوا است در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد
ریشه: فارسی

آبانسا /aabaansaa/
معنی: مانند آبان
ریشه: فارسی

آتریسا /aatrisaa/
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

اسم دختر که با سا تمام می شود تک و کمیاب
اسم دختر که با سا تمام می شود شیک و جدید

آتسا /aatsaa/
معنی: آتوسا (آتوسا: زبر دست)
ریشه: فارسی

آتوسا /aatoosaa/
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است
ریشه: بین المللی – یونانی

آریسا /aarisaa/
معنی: (اریسا، ایرسا) رنگین کمان، ریشه بوته سوسن کبود، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است
ریشه: فارسی

آطوسا /aatoosaa/
معنی: آتوسا، نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی، این نام در تورات به عنوان “واستی” آمده است
ریشه: فارسی

آنیسا /aanisaa/
معنی: مانند عشق، مبارز بزرگ، خاطره، مانند مهربانان
ریشه: بین المللی – یونانی

آیسا /aaysaa/
معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) = زیبا، مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

باسا /baasaa/
معنی: نیرو، قوت
ریشه: عربی – قرآن

بهسا /behsaa/
معنی: (به + سا (پسوند شباهت)) نیک چون خوبان و نیکان
ریشه: فارسی

پرنسا /paransaa/
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه ستاره پروین، همانند ابریشم و دیبا، زیبا و لطیف.
ریشه: فارسی

پریسا /parisaa/
معنی: مانند پری
ریشه: فارسی

تی تی سا /titisaa/
معنی: تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

آسا /aasaa/
معنی: زیور مایه زیبایی و وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: اقوام ایرانی – لری

تیسا /tisaa/
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی

حورآسا /horaasaa/
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست
ریشه: فارسی – عربی

خاطرآسا /khaateraasaa/
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

خیرالنسا /kheironessaa/
معنی: بهترینِ زنان، عنوانی برای حضرت فاطمه (س) دختر پیامبر اسلام (ص)
ریشه: عربی

درسا /dorsaa/
معنی:   دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند
ریشه: فارسی

دل آسا /delaasaa/
معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی

اسم دختر که با سا تمام می شود جدید
اسم دختر که با سا تمام می شود

 

بیشتر بخوانید: اسم دختر که به الف ختم شود

 

رسا /rasaa/
معنی: بالغ، بلند
ریشه: فارسی

ساریسا /saarisaa/
معنی: کوشا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سالسا /saalsaa/
معنی: تند و تیز، نوعی سس اسپانیایی
ریشه: بین المللی – لاتین

شرف نسا /sharafnesaa/
معنی: موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان
ریشه: عربی

شمسا /shamsaa/
معنی: نور آفتاب، خورشید، نوعی خرما
ریشه: عربی

شمیسا /shamisaa/
معنی: شمسا
ریشه: عربی

شناسا /shenaasaa/
معنی: آگاه، مطلع، شناسایی
ریشه: فارسی

صبح آسا /sobhaasaa/
معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: فارسی – عربی

عزالنسا /ezonesaa/
معنی: آن که موجب سربلندی زنان است
ریشه: عربی

عزت نسا /ezatnesaa/
معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی

فخرالنسا /fakhronesaa/
معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی

فریسا /farisaa/
معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی

گل نسا /golnesaa/
معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: فارسی – عربی

گلسا /golsaa/
معنی: گلسان، مانند گل
ریشه: فارسی

لاریسا /laarisaa/
معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری

لیسا /lisaa/
معنی: نام روستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی

ماتیسا /maatisaa/
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی

ماه نسا /maahnesaa/
معنی: ماهِ زنان، (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو
ریشه: فارسی – عربی

ماهسا /maahsaa/
معنی: مانند ماه زیبارو
ریشه: فارسی

مایسا /maaysaa/
معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است
ریشه: فارسی

مدیسا /medisaa/
معنی: زیبا روی، ماه روی ،خوش روی،دختر ماه، ملکه زیبایی
ریشه: فارسی

مرسا /mersaa/
معنی: استوار وثابت
ریشه: عربی

ملک نسا /malaknesaa/
معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان، فرشته رو و زیبا در میان زنان
ریشه: عربی

ملیسا /melisaa/
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا، ماه صَفر، ماهی بین آخر گرما و زمستان
ریشه: بین المللی – یونانی

مه آسا /mahaasaa/
معنی: مانند ماه، زیبارو
ریشه: فارسی

مهدیسا /mahdisaa/
معنی: منسوب به مَهدیس
ریشه: فارسی

مهراسا /mehraasaa/
معنی: مانند خورشید
ریشه: فارسی

مهرسا /mehrsaa/
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مهرنسا /mehrnesaa/
معنی: خورشید زنان، (به مجاز) زیباروی در میان زنان
ریشه: فارسی – عربی

اسم دختر که با سا تمام می شود زیبا
اسم دختر که به سا ختم می شود

 

بیشتر بخوانید: لیست اسم دختر که به ن ختم شود

 

مهیسا /mahisaa/
معنی: مهسا
ریشه: فارسی

میسا /misaa/
معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه می رود، متکبر و با تبختر راه می رود
ریشه: عربی

نانیسا /naanisaa/
معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی

نرسا /narsaa/
معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی

نسا /nesaa/
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

نفیسا /nafisaa/
معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی

نکیسا /nakisaa/
معنی: نگیسا، (در اعلام) نام یکی از رامشگران و نوازندگان عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت می دهند، نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیسا /nisaa/
معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

هلنسا /helnesaa/
معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی – عربی

دلسا /delsaa/
معنی: عزیز دل و تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – لری

 

سخن آخر

در این مطلب لیستی کامل از اسم دختر که با سا تمام می شود را ملاحظه کردید؛ آیا شما نیز اسم دختر که با سا تمام می شود سراغ دارید؟ اسامی دیگری که در این لیست نیامده اند را در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید.

شما می توانید لیست اسم دختر که به ه ختم شود را نیز در انگیزه بخوانید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید