اسم پسر ترکی ؛ فهرست کامل اسامی ترکی پسرانه

اسم های دخترانه و پسرانه زیادی در ریشه های اصیل ایرانی وجود دارند که به قومیت های مختلف برمی‌گردند. در این میان اسم پسر ترکی طرفداران زیادی دارد. از این رو ما قبلا فهرست کامل اسامی ترکی دخترانه را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از نام های پسرانه ترکی قشقایی، آذربایجانی و … را برای شما آماده کرده ایم؛ همراه ما باشید.   جدیدترین لیست اسم پسر ترکی اتابک /ataabak/ معنی: پدر بزرگ از نظر احترام، وزیر پادشاه، مربی کودک ریشه: اقوام ایرانی – ترکی اجای /ojaay/ معنی: بلند، رفیع، نام فرزند هلاکوخان ریشه: اقوام ایرانی -…

اسم پسر ترکی ؛ فهرست کامل اسامی ترکی پسرانه

اسم های دخترانه و پسرانه زیادی در ریشه های اصیل ایرانی وجود دارند که به قومیت های مختلف برمی‌گردند. در این میان اسم پسر ترکی طرفداران زیادی دارد. از این رو ما قبلا فهرست کامل اسامی ترکی دخترانه را ارائه دادیم و در این مطلب فهرست کاملی از نام های پسرانه ترکی قشقایی، آذربایجانی و … را برای شما آماده کرده ایم؛ همراه ما باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر ترکی

اتابک /ataabak/
معنی: پدر بزرگ از نظر احترام، وزیر پادشاه، مربی کودک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اجای /ojaay/
معنی: بلند، رفیع، نام فرزند هلاکوخان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اختای /okhtaay/
معنی: همانند نیزه، تیز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ارتکین /artakin/
معنی: خواجه سرا، حاجب درگاه سلطان مسعود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ارتگین /artagin/
معنی: همسر دلاور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ارسلان /arsalaan/
معنی: شیر، شیر درنده، اسد، از نام های خاص ترکی، مرد شجاع و دلیر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ارسمان /arsemaan/
معنی: نام پهلوانی در کتاب سیرت جلال الدین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اصلان /aslaan/
معنی: برابر با اسلان به معنی شیر، شیر بیشه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

البتکین /albetkin/
معنی: نام پدر زن، سبکتکین پادشاه غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الجایتو /oljaaytu/
معنی: نام سلطان محمد خدابنده، از ایلخانان مغول
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الچین /alchin/
معنی: ال (ترکی) + چین (فارسی)، ایلچین، برگزیده ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الدنیز /aldeniz/
معنی: اقیانوس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اولدوز /oldooz/
معنی: اولدوز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الدوز – اولدوز /olduz/
معنی: ستاره، اختر، کوکب، نجم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الشن /elshan/
معنی: شادی ایل، حاکم، رهبر، حکمران یک منطقه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الغ بیگ /ologhbeig/
معنی: بیگ بزرگ، آقای بزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الله وردی /allaahverdi/
معنی: خداداد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الیاد /elyaad/
معنی: ایلیاد به یاد ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم پسر ترکی استانبولی جدید
اسم پسر ترکی جدید و شیک

الیار /alyaar/
معنی: یار و یاور ایل، دوست و رفیق ایل، یار شهر و ولایت، یاور خویشان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

امیراصلان /amir aslaan/
معنی: (عربی و ترکی است) پادشاه چون شیر، حاکم دلاور، فرمانده و سردار چون شیر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

امیربهادر /amir bahaador/
معنی: (عربی و ترکی است) پادشاه شجاع و دلاور، امیر دلیر، سردار شجاع، لقب حسین پاشاخان قراباغی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

امیرپاشا /amir paasha/
معنی: (عربی و ترکی است) از نام های مرکب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

انجو /anjo/
معنی: جزیره، آبخوست، آل اینجو، اتابکان فارس در قرن هفتم و هشتم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

انوشتکین /anushtakin/
معنی: نام یکی از پادشاهان خوارزم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اوزون /ozun/
معنی: افزون ، افزایش و زیادتی، بلندقد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایبک /eybak/
معنی: ماه بزرگ، قاصد، معشوق
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایل ارسلان /il arsalaan/
معنی: شیر درنده ایل ، نام چهارمین، پادشاه خوارزمشاهیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلقار /ilghaar/
معنی: عهد و پیمان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلماز /ilmaaz/
معنی: پایدار، جاویدان، ماندگار، کسی که در محدوده زمان نمی گنجد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلمان /ilmaan/
معنی: سمبل ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلیاد /iliyaad/
معنی: یاد ایل، به یاد ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلیار /ilyaar/
معنی: دوست و رفیق ایل، یار و یاور ایل، کسی که همدم و مونس ایل و طایفه است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ائلمان /e’elmaan/
معنی: سنبل کشور و ملت، مانند مردم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آباقا /Aabaaghaa/
معنی: عمو، دوست، نخ و یا ریسمان بافته شده از گیاه کتان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آبرلی /aaberli/
معنی: آبر (فارسی، آبرو) + لی (ترکی) = دارای آبرو، آبرومند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتا /aataa/
معنی: پدربزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتاباللی /aataaballi/
معنی: یادگار مانده از پدر بزرگ، مرد کوچک اندام
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتابای /aataabaai/
معنی: آتا (ترکی) + بای (چینی) = پدربزرگ، اسم یکی از طوایف بزرگ ترکمن در ایران
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتابیک /aataabeik/
معنی: پدر بزرگ، مربی کودکان و بالاخص شاهزادگان، اتابک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتابیگ /aataabeig/
معنی: لقب احترام برای خطاب کردن پیران، لقب مربیان شاهزادگان دربار سلاطین ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتاش /aataash/
معنی: آداش، همنام
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتاقلیچ /aataaghelich/
معنی: شمشیر پدری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتاگلدی /aataagoldi/
معنی: پدر آمد، پدر بزرگ آمد، در بین ترکمن ها رسم است برای اولین پسری که بعد فوت پدربزرگ به دنیا می آید این اسم را بر می گزینند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتامکین /aataamkin/
معنی: مانند پدرم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم پسرانه ترکی استانبولی جدید
اسم پسر ترکی قشقایی

آتامکین /aataamkin/
معنی: مانند پدرم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتان /aataan/
معنی: پرتاب کننده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتجان /aatjaan/
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتحان /aathaan/
معنی: کسی که بدن استوار و اندام محکمی دارد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتسز /aatsez/
معنی: اسم سومین فرمانروای سلسه خوارزمشاهی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتلی /aatli/
معنی: سواره، صاحب اسب، اسب سوار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتمش /aatmesh/
معنی: عدد شصت که از اعداد مقدس است، پرتاب کردنی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتیال /aatyaal/
معنی: یال اسب، از اسامی مرسوم بین قبایل ترکمان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتیجی /aatiji/
معنی: تیر انداز ماهر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آداش /aadaash/
معنی: آتاش، همنام، هم اسم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آدی /aadi/
معنی: امین تر، امانت دار تر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آدی گوزل /aadi gozel/
معنی: خوش نام، معمولا درباره حضرت محمد (ص) بکار برده می شود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آذر اوغلی – آذراوغلی /aazar ooghli/
معنی: پسر آذربایجان (ترکی و فارسی است)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آذرتاش /aazartaash/
معنی: آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آراز /aaraaz/
معنی: ارس، (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفه‌ آس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آراس /aaraas/
معنی: آراز، رود ارس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آرخا /aarkhaa/
معنی: آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آرکا /aarkaa/
معنی: آرخ، مایه اطمینان و پیشتگرمی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آرویج /aarvij/
معنی: همیشه سبز، باطراوت، شاداب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آریتما /aaritmaa/
معنی: نام یکی از سران ماد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقا گل – آقاگل /aaghaagol/
معنی: آقا (مغولی) + گل (فارسی) = نام روستایی در نزدیکی اصفهان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقاجان /aaghaajaan/
معنی: عنوان محبت آمیز برای پدر یا پدر بزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقاخان /aaghaakhaan/
معنی: سرور بزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقامیر /aaghaamir/
معنی: آقا (مغولی) + میر (عربی) = سلطان بزرگ، امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقشام /aaghshaam/
معنی: اول شب ، فلق
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلب /aalb/
معنی: دلیر، پهلوان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلب ارسلان /aallb arsalaan/
معنی: شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلب تکین /aalb takin/
معنی: مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلپ ارسلان /aalp arsalaan/
معنی: آلب ارسلان، شیر مرد، شیر شجاع، کنایه از مرد شجاع و نترس، نام یکی از پادشاهان مقتدر سلجوقی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلپ تکین /aalp takin/
معنی: آلب تکین، مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای آل بویه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلتونتاش /aaltontaash/
معنی: مرکب از آلتون (طلا) + تاش (پسوند شباهت) = همانند طلا، زیباروی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلما گل /aalmaagol/
معنی: گل سیب، کنایه از زیبایی و تر و تازگی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آنیل /aanil/
معنی: معروف، نامدار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی بک /aay bak/
معنی: بت، صنم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتاش /aaytaash/
معنی: همتای ماه، نام شخصی در دوره سامانیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتغمش /aayteghmash/
معنی: زاده ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتکین /aaytakin/
معنی: مه وش، مانند ماه، زیبا، غلام ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتونا /aaytunaa/
معنی: در ترکی به معنای زیبا و درخشان مانند ماه و در فارسی به معنای حالا، در حال حاضر و همچنین است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیخان /aaykhaan/
معنی: آیخان (آی + خان) پادشاه ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم پسر ترکی جدید و باکلاس
اسم پسر ترکی با معنی زیبا

آیدین /aaidin/
معنی: شفاف و روشن، درخشنده مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیشن /aayshen/
معنی: شبیه ماه، (به مجاز) زیبا رو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیکان /aaykaan/
معنی:  آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف و تمیز است اصیل، نجیب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیهان /aayhaan/
معنی: آیهان = آیخان (آی + خان) = پادشاه ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بابر /baaber/
معنی: دلیر و شجاع
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

باشی /baashi/
معنی: سرور، رئیس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بایتگین /baaytagin/
معنی: از امرای سلطان مسعود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بایسنقر /baaysonghor/
معنی: (بای: بیگ ، بزرگ) + (سنقر: نوعی بازشکاری، پسر شاهرخ میرزا)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بایقرا /baayghara/
معنی: بیگ سیاه (بای: بیگ، سرور) + (قرا: سیاه ، سلطان حسین بایقرا)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بایندر /baayandor/
معنی: نام طایفه ای از ترکمانان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بغرا /boghraa/
معنی: نام پادشاهی از خوارزم که به بخارا لشکر کشید و پایتخت سامانیان را گرفت و دولت خانیه را بنیان گذاشت
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بکتاش /baktaash/
معنی: فرمانده‌ی یگ گروه، بزرگ ایل هر یک از خادمان و همراهان یک امیر، بزرگ ایل و طایفه، شاه خوارزم، جلوه نما
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بهادر /bahaador/
معنی: به معنی درخشنده و نورانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بهادران /bahaadoran/
معنی: منسوب به بهادر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بهتاش /behtaash/
معنی: (به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و دارای اخلاق و رفتار نیکو + تاش (ترکی) (پسوند) = هم، شریک، صاحب به علاوه عنوانی برای امیران ترک) به معنی شریک خوب، صاحب اخلاق و رفتار نیکو، ویژگی امیری که دارای اخلاق و رفتار نیکو باشد.
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بوکدا /bukdaa/
معنی: گندم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بیرام /beyraam/
معنی: (بایرام) عید، جن ، گونه از کلمه بهرام
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بیوک /biyook/
معنی: بزرگ، مهتر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

پارلا /paarlaa/
معنی: به معنی درخشنده و نورانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تایماز /taaymaaz/
معنی: پابرجا، استوار، خطاناپذیر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ترخان /tarkhaan/
معنی: نام یکی از پادشاخان ساسله خوارزمشاهیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تکش /takash/
معنی: نام یکی از پادشاهان ساسله خوارزمشاهیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تکین /takin/
معنی: تگین، پهلوان، دلاور، یگانه، خوش ترکیب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تگین /tagin/
معنی: تکین، پهلوان، دلاور، یگانه، خوشتیپ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تمغا /tamghaa/
معنی: نشان، علامت مهری که بر فرمان های پادشاهان می زدند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تورال /toraal/
معنی: جاوید، همیشه زنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

توسن /toosan/
معنی: اسب سرکش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

توماج /toomaaj/
معنی: چرم دباغی شده، تیماج (چرمی رنگی که بوی خوشی دارد)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تیمور /teimoor/
معنی: نام یکی از طوایف ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تیمورتاش /teymoortaash/
معنی: نام یکی از طوایف ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جانلی /jaanli/
معنی: جاندار، زنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جرکا /jerkaa/
معنی: صف، قطار، رده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

جغتای /joghtaai/
معنی: نام یکی از پسران چنگیز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

چاووش /chaavoosh/
معنی: آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی می‌خواند، مامور تشریفات در دربار، نقیب لشکر و قافله
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

چغری /chaghri/
معنی: نام برادر طغرل سلجوقی، ترس و بیم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خاقان /khaaghaan/
معنی: لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خلج /khalaj/
معنی: نام قبیله ای ترک در افغانستان ، نام دهی در ارومیه و قزوین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دایان /daaiaan/
معنی: سرافرازی، تکیه گاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دومان /dumaan/
معنی: مه، غبار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ساتکین /saatkin/
معنی: ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

نام پسر ترکی با س
اسم پسرانه ترکی با سین

ساروتقی /saarotaghi/
معنی: نام یکی از رجال زمان صفویه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سالداش /saaldaash/
معنی: صخره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سایمان /saaymaan/
معنی: (کردی) (مرکب از سای + مان )، مانند سایه، (در ترکی) به معنی خان بزرگ، محاسب، سایمان در کردی به معنی مانند سایه و در ترکی به معنی خوان بزرگ، محاسب میباشد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبحان قلی /sobhaangholi/
معنی: بنده سبحان، بنده خداوند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبکتکین /saboktakin/
معنی: خوش قدم، مبارک، نام پدر محمود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبکتین /saboktin/
معنی: نام موسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شاملو /shaamloo/
معنی: نام قبلیه ای از ترکان قزلباش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شانلی /shaanli/
معنی: پر افتخار، مشهور، شایان تحسین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شاهسون /shaahsavan/
معنی: شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شهرتاش /shahrtaash/
معنی: همسایه و همشهری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طرخان /tarkhaan/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طغرا /taghraa/
معنی: فرمان، منشور، خطی که به شکل کمان نوشته شده باشد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طغرل /toghrol/
معنی: پرنده شکاری از خانواده باز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

عباسقلی /abaasgholi/
معنی: بنده و غلام عباس
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قاآن /gha aan/
معنی: پادشاه بسیار عادل و بخشنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قاورد /ghaavard/
معنی: نوعی حلوا، موسس سلسله سلجوقیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قراتکین /gharatakin/
معنی: غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قزل ارسلان /ghezelarsalaan/
معنی: شیر سرخ و نیرومند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قلیچ /ghelich/
معنی: شمشیر، تیغ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم پسر ترکی جدید و شیک
اسم پسرانه ترکی قشقایی

گالان /gaalaan/
معنی: آینده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گالین /gaalin/
معنی: ستبر، ضخیم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گوزل /guzal/
معنی: زیبا، پسر خوش چهره، پسر زیبارو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

نویان /noyaan/
معنی: امیر سپاه، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یارق /yaarogh/
معنی: روشن سفید، نورانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یاسان /yaasaan/
معنی: لایق و سزاوار، نام یکی از پیغمبران باستانی ایران
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یاشار /yaashaar/
معنی: جاویدان، همیشه زنده، زندگی کننده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

 

سخن آخر

ما سعی کردیم در این مطلب لیستی کامل از اسم پسر ترکی داشته باشیم، اما احتمالا هموطنان ترک عزیزمان، اسامی زیبای دیگری سراغ دارند که در این مطلب از قلم افتاده است؛ بنابراین اگر ترک هستید، یا اسامی زیبای دیگری سراغ دارید که در این مطلب نیامده، در پایین همین صفحه با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد می کنیم اگر به اسم های اصیل محلی علاقه دارید، مطالب «اسم دختر لری» و «اسم پسر لری» را نیز از نظر بگذرانید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید