اسم دختر ترکی ؛ فهرست کامل اسامی ترکی دخترانه

اسم های دخترانه و پسرانه زیادی در ریشه های اصیل ایرانی وجود دارند که به قومیت های مختلف برمی‌گردند. در این میان اسم دختر ترکی طرفداران زیادی دارد. از این رو ما در این مطلب فهرست کاملی از نام های دخترانه ترکی آذربایجانی، قشقایی و … را برای شما آماده کرده ایم؛ همراه ما باشید.   جدیدترین لیست اسم دختر ترکی ارتاش /artaash/ معنی: مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی) ریشه: اقوام ایرانی – ترکی الای /elaay/ معنی: ماه ایل، (به مجاز) زیباروی ایل ریشه: اقوام ایرانی – ترکی السا /elsaa/ معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل…

اسم دختر ترکی ؛ فهرست کامل اسامی ترکی دخترانه

اسم های دخترانه و پسرانه زیادی در ریشه های اصیل ایرانی وجود دارند که به قومیت های مختلف برمی‌گردند. در این میان اسم دختر ترکی طرفداران زیادی دارد. از این رو ما در این مطلب فهرست کاملی از نام های دخترانه ترکی آذربایجانی، قشقایی و … را برای شما آماده کرده ایم؛ همراه ما باشید.

 

جدیدترین لیست اسم دختر ترکی

ارتاش /artaash/
معنی: مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الای /elaay/
معنی: ماه ایل، (به مجاز) زیباروی ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

السا /elsaa/
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

السانا /elsaanaa/
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الکا /olkaa/
معنی: سرزمین، ناحیه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الگا /olgaa/
معنی: زمین، ناحیه، ایالت
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

المیرا /elmiraa/
معنی: (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

المینا /elminaa/
معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الناز /elnaaz/
معنی: ایل ناز موجب نازش ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

النور /elnor/
معنی: نور، روشنایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الیانا /eliyaanaa/
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس، دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الین /elin/
معنی: هم نژاد و هم خون
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایپک /ipak/
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلناز /ilnaaz/
معنی: دختر زیبای ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آبش خاتون /aabeshkhaatoon/
معنی: مونث آبش، دختر اتابک سعدبن ابوبکر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آترین /aatrin/
معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آتلاز /aatlaaz/
معنی: اطلس، حریر، پارچه نرم و لطیف اسم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آق بانو /aaghbaanoo/
معنی: آق (ترکی) + بانو (فارسی) = بانوی سپید، کسی که چهره‌ای زیبا و سفید دارد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آق گل /aaghgol/
معنی: آق (ترکی) + گل (فارسی) = گل سفید
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلاگل /aalaagol/
معنی: آلا (ترکی) + گل (فارسی) = گل رنگی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلان قوا /aalaanghovaa/
معنی: آلان گوا، زیبای وحشی، دختر زیبا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلتنای /aaltenay/
معنی: زر، طلای ناب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلتین /aaltin/
معنی: آلتنای، زر، طلای ناب نام ایرانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلتین گلین /aaltin galin/
معنی: عروس طلایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم دختر ترکی استانبولی
اسم دختر ترکی با آ

آلما /aalmaa/
معنی: ترکی سیب، کنایه از زیبایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلماز /aalmaaz/
معنی: از اعلام زنان،‌ رد کننده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلیش /aalish/
معنی: شعله، شعله گیر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلیشان /aalishaan/
معنی: هردو ترکی شعله ور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آماندا /aamaandaa/
معنی:  این نام به معنای دوست داشتنی است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آماندانا /aamaandaanaa/
معنی: آماندا، در امان، در پناه تو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آناشید /aanaashid/
معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید، دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آنالی /aanaali/
معنی: برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آنایار /aanaayaar/
معنی: یار مادر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آوادان /aavaadaan/
معنی: زیبا، قشنگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدا /aaidaa/
معنی: گیاهی که کنار آب می‌روید، شاد، ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی /aay/
معنی: ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی اوز /aay oz/
معنی: ماهرخ، ماهرو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی بی بی /aay bibi/
معنی: ماه بی بی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی پارا /aay paaraa/
معنی: ماه پاره، ماه نو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی پری /aay pari/
معنی: آی (ترکی) + پری (فارسی) = ماه پری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی خانم /aay khanoom/
معنی: ماه بانو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی سودا /aay soodaa/
معنی: ماه در آب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی گوزل /aay gozel/
معنی: ماه زیبا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آی نشان /aay neshaan/
معنی: آی (ترکی) + نشان (فارسی) = دارای نشان ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیا تای /aayaa taai/
معنی: مثل ماه، دختری که مانند ماه زیباست، بانوی درخشان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتا /aaytaa/
معنی: مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی، دختر زیبا رو، مانند ماه، دختری که مانند ماه درخشان و زیباست
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتای /aaytaai/
معنی: مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتک /aaytak/
معنی: مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتکین /aaytakin/
معنی: مه وش، مانند ماه، زیبا، غلام ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیتن /aaytan/
معنی: آی(ترکی) + تن (فارسی) مهوش، مه پیکر
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیجان /aayjan/
معنی: پاک و آراسته همچون ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدا /aaydaa/
معنی: مهوش، مانند ماه، درلاتین: خوشحال و شاد اروپایی شده کلمه هاید
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدان /aaydaan/
معنی: مانند ماه، بانوی زیبا رو، دختری که چهره‌اش همچون ماه زیباست
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدک /aaydak/
معنی: آیتک، مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدن /aayden/
معنی: آیدین، روشن و آشکار، شفاف، صاف، معلوم، واضح، روشنفکر، از امرای ولایت لیدیا، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیدنگ /aaydeng/
معنی: مهتاب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیسا /aaysaa/
معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) = زیبا، مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم دختر ترکیه ای جدید
اسم دختر ترکی جدید

آیسان /aasyaan/
معنی: آی (ترکی) + سان ( فارسی) = زیبا، مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیسل /aaysel/
معنی: زیبا و درخشان مانند ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیسو /aaysoo/
معنی: مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، باطراوت و درخشنده، ماه و آب، زیبارو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیگل /aaygol/
معنی: آی (ترکی) + گل (فارسی) = گلی چون ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیگین /aaygin/
معنی: ماننده ماه، دارنده روی چون ماه، زیبارو، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آینا /aaynaa/
معنی: آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آینور /aaynoor/
معنی: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بارلی /baarli/
معنی: بار(فارسی) + لی (ترکی) = میوه دار، سودمند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بلگا /belgaa/
معنی: حکیم و دانشمند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بلوت /baloot/
معنی: درخت سودبخش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بی بی /bibi/
معنی: خانم خانه، خاتون، کدبانو، بانوی محترم
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بی بی گل /bibigol/
معنی: بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بی بی ماه /bibimaah/
معنی: بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بی بی ناز /bibinaaz/
معنی: بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

پینار /pinaar/
معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تاب ماه /taabmaah/
معنی: آینور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تاجلی /taajeli/
معنی: زن زیبا، تاج بانو
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تارلا /taarlaa/
معنی: کشتزار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تانسو /taanso/
معنی: زلالی چشمه، تمیزی و پاکی و زیبایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ترکان /tarkaan/
معنی: در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ترلان /tarlaan/
معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند، (در کردی) به معنی زیبا، نام نوعی اسب است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تلناز /telnaaz/
معنی: موی قشنگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

تلی /telli/
معنی: موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار، زباندار و سخنور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

چیچک /chichak/
معنی: گل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خان ترکان /khaantarkaan/
معنی: شهبانوی بزرگ، ملکه بزرگ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانم /khaanom/
معنی: کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانم گل /khaanomgol/
معنی: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانوم /khaanum/
معنی: خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می‌آید و نام جدید می‌سازد مانند ماه خانم، خانم گل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خانیش /khaanish/
معنی: شاهزاده، خانم، یکی از دختران شاه اسماعیل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم دختر ترکی آذربایجانی
اسم دختر ترکی جدید و شیک

دادلی /daadli/
معنی: شیرین و نمکین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دراج /dorraaj/
معنی: نام پرنده‌ای است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دنیز /deniz/
معنی:  اسم ترکی به معنای دریا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

راشدا /raashedaa/
معنی: عادل، به درستی توصیه شده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

رانا /raanaa/
معنی: برکت و زیبایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

رایسو /raaysu/
معنی: مومن
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

رضان /rezaan/
معنی: زنی روشن و درخشان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

روشن /roshan/
معنی: روشتی و درخشانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

روکسلانا /roxelanaa/
معنی: کسی که از منطقه روتریا آمده است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ریحان /reyhaan/
معنی: نام گیاهی است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ژالین /zhaalin/
معنی: شعله آتش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ژالین  /zhaalin/
معنی: شعله آتش
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سارو /saaru/
معنی: سار، زرین مو، پرنده ای سیاه دارای نقطه های سفید و خوش آواز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ساغر /saaghar/
معنی: ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب، دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده می شود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ساناز /saanaaz/
معنی: نام گلی کمیاب، نادره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سانای /saanaai/
معنی: مهنام، بیقرار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سانلی /sanli/
معنی: معروف، مشهور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سایا /saayaa/
معنی: یکرنگ، بیریا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلدا /seldaa/
معنی: حامی، یاور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم دختر ترکی استانبولی با س
اسم دختر ترکی با س

سلماز /solmaaz/
معنی: زنی که پژمرده و پیر نمی شود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلین /salin/
معنی: سیل مانند، نام رودخانه‌ای در آذربایجان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلینا /salinaa/
معنی: (سَلین + ا (پسوند نسبت)) منسوب به سَلین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوگل /sogol/
معنی: مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوگلی /sogoli/
معنی: محبوب، برگزیده، معشوق
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سونای /sonaai/
معنی: به معنی آخرین ماه، زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سویل /sevil/
معنی: لایق، دوست داشته شده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوین /sevin/
معنی: شادباش، عشق، محبت، علاقه شدید
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شایلی /shaayli/
معنی: بی همتا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

شایلین /shaaylin/
معنی: بی همتا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

صفیه خاتون /safiekhatoon/
معنی: بانوی برگزیده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

طغاترکان /toghatorkaan/
معنی: از اعلام زنان مغول
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قتلغ /ghotlogh/
معنی: مبارک، خجسته، از اعلام زنان ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گلانه /golaane/
معنی: دسته جمعی، حلقه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گویچک /goychak/
معنی: زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گیزلین /gizlin/
معنی: پنهانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

لاچین /laachin/
معنی: شاهین شکاری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

مارال /maaraal/
معنی: مرال، گوزن، آهو، (به مجاز) زیبا و خوش اندام
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

نیلای /nilaai/
معنی: ماه نیلگون
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یاشیل /yaashil/
معنی: سبز کبود، سبز چمنی، کبود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یغما /yaghmaa/
معنی:  غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یغما ناز /yaghmaanaaz/
معنی:  از ترکیب یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دخترپادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

یلدوز /yolduz/
معنی: اولدوز، ستاره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

 

سخن آخر

ما سعی کردیم در این مطلب لیستی کامل از اسم دختر ترکی داشته باشیم، اما احتمالا هموطنان ترک عزیزمان، اسامی زیبای دیگری سراغ دارند که در این مطلب از قلم افتاده است؛ بنابراین اگر ترک هستید، یا اسامی زیبای دیگری سراغ دارید که در این مطلب نیامده، در پایین همین صفحه با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد می کنیم اگر به اسم های اصیل محلی علاقه دارید، مطالب «اسم دختر لری» و «اسم پسر لری» را نیز از نظر بگذرانید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید