خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن

علوم غریبه علومی هستند که در دسترس همه اشخاص قرار نمی گیرند و حدود سی شاخه متفاوت دارند که بعضی از آنها عبارتند از: علم رمل؛ جفر؛ اعداد؛ و حروف و … .  در این مطلب قصد داریم به بررسی و تعریف حروف ابجد و خواص و کاربرد حروف ابجد بپزدازیم؛ با ما همراه باشید. خواص و کاربرد حروف ابجد ابتدا باید به تعریف این حروف بپردازیم که اصلا حروف ابجد چیست؟ معرفی حروف ابجد کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف…

خواص و کاربرد حروف ابجد ؛ از گشایش امور تا شناسایی طبع بدن

علوم غریبه علومی هستند که در دسترس همه اشخاص قرار نمی گیرند و حدود سی شاخه متفاوت دارند که بعضی از آنها عبارتند از: علم رمل؛ جفر؛ اعداد؛ و حروف و … .  در این مطلب قصد داریم به بررسی و تعریف حروف ابجد و خواص و کاربرد حروف ابجد بپزدازیم؛ با ما همراه باشید.

خواص و کاربرد حروف ابجد

ابتدا باید به تعریف این حروف بپردازیم که اصلا حروف ابجد چیست؟

معرفی حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود.

حروف ابجد

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

  • ابجد کبیر
  • ابجد صغیر
  • ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

حروف ابجد چگونه محاسبه می شوند؟

ابجد کبیر :

(الف =۱ )، (ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ )

( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ )

( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ )

( ق = ۱۰۰ ) ،( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ )

( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ )

( گ = ۲۰۰۰) ، ( چ= ۳۰۰۰) ، ( پ= ۴۰۰۰) ، ( ژ= ۵۰۰۰)

ابجد صغیر

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ )

( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ )

( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ۶ ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ )

( ق = ۴ )

( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ )

( گ = ۲) ، ( چ= ۳) ، ( پ= ۴) ، ( ژ= ۵ )

ابجد وسیط

(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ )

( ک = ۸) ،( ل =۶) ، ( م = ۴) ، ( ن = ۲) ، ( س = ۰) ، ( ع = ۱۰) ، ( ف = ۸) ، ( ص = ۶) ، ( ق = ۴)

( ر = ۸) ، ( ش = ۶) ، ( ت = ۴) ، ( ث = ۸) ، ( خ = ۰) ، ( ذ = ۴) ، ( ض = ۸) ، ( ظ = ۰) ، ( غ = ۴ ) .

( گ = ۸) ، ( چ= ۰) ، ( پ= ۴) ، ( ژ= ۸ ) .

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال: علی = (ع=۷۰ ، ل =۳۰ ، ی =۱۰) ← (۱۱۰=۱۰+۳۰+۷۰)

خواص و کاربرد حروف ابجد کبیر
خواص و کاربرد حروف ابجد

کاربرد حروف ابجد در علوم غریبه

در دوران های گذشته علم حروف و عدد، آمیختگی خاصی با هم داشته؛ از همین جهت است که طلسمات و حساب های نجومى و تقویمى و احکام نجوم را که بابلیان و مصریان وضع کرده‏ اند به حروف ابجدى است و در علم اسطرلاب هم از ترتیبات ابجدى استفاده می شود.

از دیدگاه بسیاری از حکمای قدیم، هر یک از حروف دارای خواص و آثار و کمالاتى هستند که این خواص به حسب انقسام به عناصر اربعه و تعلق به کواکب سبعه مختلف می شود و چنین گفته اند که حرف به منزله جسد است، و عدد به منزله روح. یعنی برای مثال بین دو کلمه ای که دارای عدد واحدی هستند، ارتباط خاصی می توان تصور نمود. ضمن این که برای ترکیب دو کلمه می توان آنها را تبدیل به عدد نموده و عملیات خاصی با این اعداد انجام داد که مبنای اصلی بخش عمده ای از علوم غریبه بر همین رابطه بین حروف و اعداد استوار است.

۱. خواص و کاربرد حروف ابجد در ازدواج

اگر بخواهیم ببینیم با توجه به حروف ابجد یک زوج می‌توانند به هم برسند یا نه، به این صورت عمل می‌کنیم:
مثلا
آیا آقای «محمد» زاده‌ی «مریم» با خانم «فاطمه» زاده‌ی «بتول» می‌توانند ازدواج بکنند یا نه و آیا ستاره‌ی این دو نفر با هم جفت هست یا نه و در آینده تا آخر با هم زندگی می‌کنند یا نه؟
اول «نام» و «نام مادر» هر دو را به ابجد کبیر در آورده:
برای مثال ما:
اول آقای (م ح. م. د) زاده‌ی (م ر.‌ی م)
۴۰، ۸، ۴۰، ۴، ۴۰، ۲۰۰، ۱۰، ۴۰
خانم (ف. ا. ط. م. ه) زاد‌ه‌ی (ب. ت. و ل)
۸۰، ۱، ۹، ۴۰، ۵، ۲، ۴۰۰، ۶، ۳۰
جمع عدد محمد ۹۲ + جمع عدد مریم ۲۹۰
در مورد خانم هم: ۴۳۸ + ۱۳۵،
۵۷۳ + ۳۸۲ = ۹۵۵
مجموع چهار اسم بالا برابر است با: ۹۵۵
اکنون ۹۵۵ را بر ۵ تقسیم می‌کنیم که باقی‌مانده معادل (۰) است.
اگر باقیمانده‌ی تقسیم بالا (۱) یا (۳) یا (۵) شود، این دو به هم می‌رسند و ستاره‌ی آن‌ها جفت است و تا آخر با هم زندگی می‌کنند.
اگر باقیمانده تقسیم (۲) یا (۴) باشد، این دو نفر به هم نمی‌رسند وستاره‌ی آن‌ها جفت نیست و تا آخر با هم زندگی نمی‌کنند.
اگر باقیمانده‌ تقسیم صفر شود، معلوم می‌شود که یک طرف از خانواده‌ی طرفین با ازدواج موافق نبوده و ستاره‌ی آن‌ها به طور قطعی جفت نیست که مثال ما شامل این بند می‌شود.

۲. خواص و کاربرد حروف ابجد در موسیقی

در علم موسیقی در دوران پس از اسلام، در ثبت اصوات و دستان‌ها از حروف ابجد استفاده می‌کردند. مثلا نغمه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب‌ی ح. ه. ج. ا» و فواصل گام شور را این گونه معرفی می‌کردند: «ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند.

۳. خواص و کاربرد حروف ابجد در شماره گذاری

در متون بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در برخی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.
خواص و کاربرد حروف ابجد کبیر برای امور
علوم غریبه و خواص و کاربرد حروف ابجد

۴. خواص و کاربرد حروف ابجد در دسته بندی مطالب

گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آن‌ها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همین‌جا برای جدا کردن کاربرد‌های حروف ابجد، آن‌ها را با حروف الف، ب، ج. و … مشخص کردیم.

۵. خواص و کاربرد حروف ابجد در تعیین طبع افراد

برای اینکه بتوان طبع یک فرد را به کمک حروف ابجد متوجه شد، ابتدا باید حروف ابجد فرد را به این صورت محاسبه کرد:
مثلا فردی با نام هوشنگ، جمع حروف ابجد آن به ابجد کبیر می‌شود ۳۶۱= ۰+۵۰+۳۰۰+۶+۵
نام مادر هوشنگ ژاله است، جمع عدد ژاله که نام مادر وی است می‌شود ۳۶=۵+۳۰+۱+۰ مجموع نام و نام مادر می‌شود ۳۹۷=۳۶۱+۳۶، چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر ۱۲ می‌کنیم و عدد باقیمانده تقسیم می‌شود شماره طالع آقای هوشنگ. بنابراین باقیمانده ۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ می‌شود ۱ و طبق اعداد دوازده گانه که در زیر گفته شده است، طالع عدد یک حمل با طبع آتشی است.
طالع برج‌های دوازده گانه (عدد باقیمانده تقسیم)

۱. حمل: آتشی
۲. ثور: خاکی
۳. جوزا: بادی
۴. سرطان: آبی
۵. اسد: آتشی
۶. سنبله: خاکی
۷. میزان: بادی
۸. عقرب: آبی
۹. قوس: آتشی
۱۰. جدی: خاکی
۱۱. دلو: بادی
۱۲. حوت: آبی (باقیمانده صفر)

طبع و سرشت برج‌ها
برج‌های گرم
۱. حمل
۲. جوزا
۳. اسد
۴. میزان
۵. قوس
۶. دلو
برج‌های سرد
۷. ثور
۸. سرطان
۹. سنبله
۱۰. عقرب
۱۱. جدی
۱۲. حوت
خصوصیات هر یک از چهار طبع آتشی، خاکی، بادی و آبی

طبع آتشی: افراد با طبع آتشی زود عصبانی و زود خاموش می‌شوند. کینه در دل نگه نداشته و همیشه بدنشان حرارت دارد و تشنه هستند.

طبع خاکی: : یک فرد با طبع خاکی متواضع، فروتن و ساکت است و با حرمت و احترام با دیگران زندگی می‌کند.

طبع بادی: بادی طبع‌ها مغرور و تند خو بوده و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می‌دهند. آن‌ها بسیار زیرک وکینه‌ای هستند.

طبع آبی: فرد با طبع آبی،‌ یک فرد شاد است و سه طبع بالا گاهی در وجود او خود را نشان می‌دهند.

۶. استفاده از حروف ابجد برای رمزگذاری

برای حفظ کردن و خاطر سپردن تاریخ وقایع مهم، واقعه را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی‌دار یا شعر در می‌آورند و با آن کلمه، عبارت، جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.
خواص و کاربرد حروف ابجد کبیر و صغیر
علوم غریبه و خواص و کاربرد حروف ابجد کبیر

۷. استفاده از حروف ابجد در دعا نویسی

آموزش حروف ابجد برای گشایش کار: بزرگان و اکابر فرموده اند : هر کس سوره توحید را به عدد ابجد نام خود بخواند ابواب فتوحات بروی وی گشاده گردد.

اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و آن را در خاک دفن کنید به نیت آن که غایبی پیدا شود، بحق تعالی غایب پیدا خواهد شد.

اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک یا اطفال آویزان کنید، دیگر نمی‌ترسد.

اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر درختی که ثمر نمی‌دهد، ببندید، محصول درخت زیاد می‌شود.

اگر ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و در چاهی که آب ندارد انداخته آب آن چاه زیاد می‌شود.

اگر ۲۸ حروف ابجد را بر روی کاغذی نوشته و بر پشت آن کاغذ نام دشمن را بنویسید. سپس آن را در باد آویزان کنید، دشمن شما سرگردان می‌شود.

اگر ۲۸ حرف را برای هلاک شدن دشمن ۲۸ بار بر روی کاغذ بنویسید و نام دشمن را نیز نوشته و در آتش بیاندازید، دشمن هلاک شده و یا از بلا صدمه می‌بیند.

اگر حروف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را در سر نیزه بکنید، در جنگ بر دشمن پیروز خواهید شد.

 

سخن آخر

ابجد کبیر ازمسلمات است و عدد آن تا یک هزار می باشد که به ۲۸ حرف در زبان عرب تقسیم شده است . و در مورد آن بین مسلمانان از شیعه و سنی جای شبهه و تردید نیست و در بین غیر مسلمانان نیز ابجد کبیر معروف است . و ژاپنی ها و چینی ها نیز به حروف ابجد کبیر معتقد هستند . با اینکه حروف الفبای آنان سیصد حرف است اما به طریق خاصی اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را که برای ۲۸ حرف است و خود نیز ۲۸ عدد مستقل است را برتمام الفبای خود قسمت می کنند.

شما درباره خواص و کاربرد حروف ابجد چه می دانید؟ برای تسخیر قلب؟ ازیاد مال و ثروت؟ جلب محبت؟ کاربرد حروف ابجد برای این موارد را می دانید؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

در آخر پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان، خواندن مقاله «قدرت تلقین چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟» را نیز از دست ندهید!

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید