آموزش بافت پانچو بچه گانه با دومیل کلاه دار

بافتنی بافتن شامل یک سری حرکات ریتمیک تکرارشونده است که برای انجام دادن‌شان باید تمرکز کافی داشته باشید. مجموعه‌ی این فرآیند از شدت استرس و افسردگی می‌کاهد. همچنین وقتی پای بافتن چیزی می‌نشینید، ضربان قلب و فشار خون‌تان پس از چند دقیقه کاهش خواهد یافت. پس اگر احساس کردید بیش از حد مضطرب هستید یا افسردگی به سراغ‌تان آمده است، بنشینید و یک چیزی ببافید. در این مطلب آموزش بافت پانچو بچه گانه آمده است که اگر کودک دارید، توصیه می کنیم حتما آن را امتحان کنید!   آموزش بافت پانچو بچه گانه اندازه این پانچو برای سایز ۹ ماهه در…

آموزش بافت پانچو بچه گانه با دومیل کلاه دار

بافتنی بافتن شامل یک سری حرکات ریتمیک تکرارشونده است که برای انجام دادن‌شان باید تمرکز کافی داشته باشید. مجموعه‌ی این فرآیند از شدت استرس و افسردگی می‌کاهد. همچنین وقتی پای بافتن چیزی می‌نشینید، ضربان قلب و فشار خون‌تان پس از چند دقیقه کاهش خواهد یافت. پس اگر احساس کردید بیش از حد مضطرب هستید یا افسردگی به سراغ‌تان آمده است، بنشینید و یک چیزی ببافید. در این مطلب آموزش بافت پانچو بچه گانه آمده است که اگر کودک دارید، توصیه می کنیم حتما آن را امتحان کنید!

 

آموزش بافت پانچو بچه گانه

آموزش بافت پانچو بچه گانه

اندازه این پانچو برای سایز ۹ ماهه در نظر گرفته شده است که شما به دلخواه با مختصر تغییرات توضیح داده شده بر روی تصویر میتوانید برای سایزهای دیگر نیز ببافید.
ابزار لازم :
کاموای تقریباً ضخیم ( شماره ۶ ): سه کلاف ۱۰۰ گرمی
میل بافتنی :شماره ۶
دکمه : ۳ عدد
نوع بافت :
ساده ( یک رج از زیر – یک رج از رو )
مقیاس یا نمونه بافت :
۱۲ دانه را ۱۴ رج ببافید باید مربعی به ضلع ۱۰ سانتیمتر داشته باشید. اگر مقیاستان برابر با ۱۰ سانت بود نشان دهنده این است که سایز میل و کاموایتان برای این بافت و آموزش مناسب است.

آموزش بافت پانچو بچه گانه – قسمت پشت

  • ۲۴ دانه سر بگیرید
  • یک رج از زیر
  • یک رج از زیر
  • یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از رو
  • یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از زیر
  • یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از رو
  • یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از زیر

بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۷۸ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب :
در ابتدای هر رج ( هم رجهای رو و هم رجهای زیر ) ۴ دانه کم کنید. و این کار را ۷ بار در دو طرف تکرار کنید. اکنون تعداد دانه هایتان به ۲۲ دانه رسیده است.
در ادامه به این ترتیب عمل کنید :
۷ دانه ببافید – ۸ دانه کور کنید – ۷ دانه ببافید
۲ دانه کور کنید – ۵ دانه ببافید
۲ دانه کور کنید – ۳ دانه ببافید
۳ دانه را کور کنید
نخ را ببرید و به ابتدای سمت دیگر پشت گره بزنید و آن قسمت پشت را نیز به این ترتب ببافید:
۲ دانه کور کنید – ۵ دانه ببافید
۲ دانه کور کنید – ۳ دانه ببافید
۳ دانه را کور کنید.

آموزش بافت پانچو بچه گانه- قسمت جلو ( سمت راست )

۱۸ دانه سر بگیرید.
یک رج از زیر
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
یک رج از زیر
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب :
در رج رو ( ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید )
یک رج از زیر ( ۴۰ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۶ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۲ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۲۸ دانه دارید ) ۴
دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۶ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( ۱۸دانه دارید)
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۳ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( ۱۱دانه دارید)
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( ۵دانه دارید)
۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید  ( ۲دانه دارید)
۲ دانه را کور کنید.

آموزش بافت پانچو بچه گانه – قسمت جلو ( سمت چپ)

نکته : بعد از بافت ۱۱ سانتیمتر از بافت در سمت چپ بافت ( قسمتی که دانه  اضافه نمیکنید ) باید جا دکمه باز کنید. برای باز کردن جا دکمه بعد از بافت دو دانه از کنار ( در رج رو ) دو دانه را با هم از ر ببافید. و در رج برگشت ( رج زیر ) درست در همان قسمتی که دانه کم کرده بودید،  یک دانه اضافه کنید ( ژته )  – و هر ۷ سانت یکبار بافت جا دکمه را تکرار کنید.
۱۸ دانه سر بگیرید.
یک رج از زیر
یک رج از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید
یک رج از رو
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد. وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.
به این ترتیب :
در رج زیر ( ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید )
یک رج از رو ( ۴۰ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۶ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۲ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۲۸ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۶ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( ۱۸ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۳ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( ۱۱ دانه دارید )
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( ۵ دانه دارید )
۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید  ( ۲دانه دارید)
۲ دانه را کور کنید.

آموزش بافت پانچو بچه گانه – بافت جیب ها

۱۴ دانه را ۵ رج ببافید سپس از دو طرف شروع به کم کردن دانه کنید ۱ – ۱ – ۲  در آخر ۶ دانه باقی مانده را در یک رج کور کنید.

آموزش بافت پانچو بچه گانه – قسمت کلاه پانچو

۵۴ دانه سر بگیرید. و با بافت ساده یا صاف ( یک رج از زیر – یک رج از رو ) بافت را ادامه دهید ، وقتی طول بافت به ۱۶ سانتیمتر رسید از دو طرف و از وسط بافت به شکلی که بافت به دو تکه تقسیم شود شروع به کم کردن کنید.
۵۴ دانه را تقسیم بر دو کنید که مساوی ۲۷ دانه میشود  .. بر روی ۲۷ دانه اول به این ترتیب ادامه دهید. ( میتوانید ۲۷ دانه دیگر را روی میل یدک یا یک تکه نخ بگیرید … ولی اگر روی میل بماند بهتر است )
۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید
بافت را ادامه دهید تا طول بافت به ۱۹ سانتیمتر برسد سپس تمام دانه ها را در یک رج کور کنید.
سمت دیگر کلاه را نیز مانند همین قسمت ببافید و کور کنید.
آماده کردن :
دو طرف سرشانه جلو و پشت را به هم بدوزید – درز پشت کلاه را بدوزید ( قسمت مثلث وسط بافت و تکه های کناری …. سپس به بدنه پانچو وصل کنید. دکمه ها را درجای خود بدوزید.  جیب ها را نیز در جای خود بدوزید.

اندازه های روی تصویر به ترتیب مربوط به  ۶ ماهه . ( ۹ ماهه ) . ۱۲ ماهه . ۱۸ ماهه . ۲۴ ماهه است. که نسبت به ضخامت کاموا و شماره میل و سایز دلخواه میتوانید اندازه ها را تغییر دهید.

 

سخن آخر

بافتنی بافتن نه تنها حال‌تان را بهتر و مهارت‌های حرکتی‌تان را تقویت می‌کند، بلکه در بهبود سلامت مغز نیز مؤثر است. هر چه بیشتر از مغزتان کار بکشید، مغزی سالم‌تر و با طول عمر بیشتر خواهید داشت. نتایج یک پژوهش علمی نشان داده است کسانی که به طور حرفه‌ای به هنرهای دستی مثل بافتنی بافتن می‌پردازند، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر دچار اختلال شناختی خفیف می‌شوند.

امیدواریم آموزش بافت پانچو بچه گانه برای شما کاربردی بوده باشد و از آن استفاده لازم را برده باشید. توصیه می‌کنیم اگر به هنر بافتنی علاقه دارید، از مطالب «آموزش بافت کلاه نوزادی با قلاب مدل ساده و خرسی فانتزی» و «آموزش رج به رج بافت ژاکت نوزاد از یقه به صورت ساده» نیز در انگیزه غافل نشوید!

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید