۱۳ تفاوت فاشیسم و کمونیسم؛ از تاریخچه تا عناصر این مکاتب

به طور کلی، کمونیسم (communism) مبتنی بر تئوری برابری اقتصادی تمامی افراد و در نتیجه جامعه‌ای بدون اختلاف طبقاتی است. در مقابل، فاشیسم (fascism) سیستمی ملی‌گراست که در آن حکومتی از بالا به پایین، با اختلاف‌های طبقاتی بسیار شدید جریان دارد و توسط یک دیکتاتور قدرتمند اداره می‌شود. در عین حال، فاشیسم و کمونیسم هر دو از اروپا سرچشمه گرفته‌اند و هر دو از اوایل تا اواسط قرن بیستم میلادی در میان جوامع مختلف محبوبیت داشته‌اند. در ادامه، قصد داریم تا با جزئیات بیشتری به تشریح تفاوت فاشیسم و کمونیسم پرداخته و ابعاد مختلف آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.…

به طور کلی، کمونیسم (communism) مبتنی بر تئوری برابری اقتصادی تمامی افراد و در نتیجه جامعه‌ای بدون اختلاف طبقاتی است. در مقابل، فاشیسم (fascism) سیستمی ملی‌گراست که در آن حکومتی از بالا به پایین، با اختلاف‌های طبقاتی بسیار شدید جریان دارد و توسط یک دیکتاتور قدرتمند اداره می‌شود. در عین حال، فاشیسم و کمونیسم هر دو از اروپا سرچشمه گرفته‌اند و هر دو از اوایل تا اواسط قرن بیستم میلادی در میان جوامع مختلف محبوبیت داشته‌اند.

در ادامه، قصد داریم تا با جزئیات بیشتری به تشریح تفاوت فاشیسم و کمونیسم پرداخته و ابعاد مختلف آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 

بررسی تفاوت فاشیسم و کمونیسم

۱. فلسفه وجودی

 • کمونیسم
 • برخورداری از حقوق برابر تمامی مردم در جامعه
 • اشتراک‌گذاری امکانات، با توجه به توانایی و نیاز متقابل هر فرد
 • دسترسی آزاد به مواد مصرفی با پیشرفت تکنولوژی
 • فراوانی
 • فاشیسم
 • کسب قدرت برای دولت و تداوم آن از طریق جنگ و فتح
 • حفظ اقتدار دولت و بازنگری آن
 • عدم برخورداری از ارزش فردی (ارزش فردی در گرو نقش داشتن در اقتدار دولت است.)
 • تفاوت در فلسفه وجودی بر اساس کشور مورد نظر

کومونیسم چیست

۲. تاریخچه

 • کمونیسم

عمده‌ترین احزاب کمونیست شامل موارد زیر است:

 • حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۹۱
 • حزب کمونیست چین از سال ۱۹۲۱
 • حزب کارکنان کره از سال ۱۹۴۹
 • حزب کمونیست کوبا از سال ۱۹۶۵
 • فاشیسم

اصطلاح فاشیسم توسط موسولینی و در دهه ۱۹۲۰ پس از به دست آوردن حکومت ایتالیا ابداع شد. سایر رژیم‌های فاشیستی مهم عبارت هستند از:

 • رژیم نازی آلمان از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵
 • حکومت فاشیست ملی در پرتغال از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۶۸
 • حکومت فرانسوی اسپانیا از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۵

۳. تعریف

 • کمونیسم
 • تئوری یا سیستم سازمانی بین‌المللی مبتنی بر نگه‌داشت کلیه اموال مشترک با مالکیت واقعی جامعه یا دولت
 • حذف بازارهای آزاد و مقابله با سرمایه‌داری‌های مختلف
 • فاشیسم
 • دولتی ناسیونالیستی و استبدادی که معمولاً توسط یک نفر در رأس یک حزب اداره می‌شود.
 • انتخابات نمایندگان، دموکراتیک نیست.
 • بازار آزاد وجود ندارد.
 • فردگرایی و اقتدار فردی، در میان نیست.
 • دولت مطبوعات و سایر رسانه‌ها را کنترل می‌کند.

۴. عناصر اصلی

 • کمونیسم
 • دولت متمرکز
 • اقتصاد برنامه‌ریزی شده
 • نقش محوری طبقه کارگر
 • مالکیت اشتراکی ابزارهای تولید
 • عدم امکان مالکیت خصوصی برای افراد
 • برابری بین جنسیت‌ها و همه مردم
 • تمرکز بین‌المللی
 • معمولاً ضد دموکراتیک
 • سیستمی تک‌حزبی
 • فاشیسم
 • آرمان‌گرایی واقعی
 • دولت متمرکز
 • داروینیسم اجتماعی (تبعیض بیولوژیکی)
 • اقتصاد برنامه‌ریزی شده
 • ضد دموکراتیک
 • ضد شایسته‌سالاری
 • ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) افراطی
 • نظامی گرایی
 • نازیسم (نژادپرستی)
 • دارای نقش‌های جنسیتی سنتی یا اغراق‌آمیز
 • سیستمی تک‌حزبی

فاشیسم و کومونیسم

۵. ایده مکتب

 • کمونیسم
 • همه مردم یکسان هستند؛ بنابراین طبقات اجتماعی مختلف معنای خود را از دست می‌دهند.
 • دولت باید صاحب تمام ابزارهای تولیدی، زمین و سایر موارد باشد.
 • مردم باید برای دولت کار کنند و برآیند بازده جمعی به طور یکسان در میان آنان توزیع شود.
 • فاشیسم
 • اتحاد بین مشاغل و دولت، با مالکیت و اختیار دولت بر آنان و در عین حال مالکیت اسمی خصوصی مردم بر دارایی‌هایشان
 • برنامه‌ریزی مرکزی (دولتی) اقتصاد ملی
 • مثال: سرمایه‌داری در ایتالیا، سوسیالیسم ملی در آلمان و توزیع مجدد ثروت در رژیم نازی

۶. سیستم سیاسی

 • کمونیسم

جامعه کمونیستی باید فاقد هرگونه طبقه اجتماعی باشد و به صورت مستقیم توسط مردم اداره شود. با این حال این موضوع هرگز محقق نشده است. در عمل، مردم ماهیتی کاملاً وابسته به حکومتی دیکتاتور داشته‌اند و یک حزب مرکزی حاکم بر جامعه بوده است.

 • فاشیسم
 • یک رهبر کاریزماتیک اختیار مطلق دارد.
 • دولت در رأس همه امور است.
 • مشاوران دولت به جای برگزاری انتخابات معمولاً بر اساس شایستگی‌شان انتخاب می‌شوند!
 • پارتی‌بازی رایج است!

۷. سیستم اقتصادی

 • کمونیسم
 • ابزارآلات تولیدی مشترک
 • رد مفهوم مالکیت در کالاهای سرمایه‌‌داری
 • سازمان‌دهی تولید به منظور تأمین نیازهای انسانی به طور مستقیم و بدون استفاده از پول
 • برپایی مکتبی بر اساس امکان فراوانی مادی
 • فاشیسم
 • استقلال یا خودکفایی ملی
 • انجام کارهای عمومی بزرگ
 • کسری بودجه
 • برخورد با اتحادیه‌های کارگری و اصناف
 • برخورد شدید با بازارهای مالی بین‌المللی و ربا

۸. رهبران کلیدی

 • کمونیسم

کارل مارکس، فردریش انگلس، پیتر کروپوتکین، چه‌گوارا و …

 • فاشیسم

آدولف هیتلر، بنیتو موسولینی، فرانسیسکو فرانکو، خوزه آنتونیو پریمو ریورا و …

رهبران فاشیسم و کمونیسم

۹. حق مالکیت شخصی

 • کمونیسم

وجود ندارد؛ مفهوم مالکیت شخصی با مفهوم مالکیت عمومی مردم جایگزین می‌شود.

 • فاشیسم

حق مالکیت اسمی مشروط بر خدمت به دولت، اطاعت از قوانین و ارزش‌آفرینی وجود دارد؛ اما مالکیت معنوی دارایی‌ها برای دولت است.

۱۰. ساختار اجتماعی

 • کمونیسم
 • تمام تمایزات طبقاتی از بین می‌رود.
 • جامعه‌ای که در آن هر فرد هم صاحب ابزارآلات تولیدی و هم کارمند خود است.
 • فاشیسم
 • ساختار طبقاتی دقیق در فاشیست ایتالیایی برای جلوگیری از هرج و مرج
 • از بین رفتن تمامی تمایزات طبقاتی در نازی آلمانی (نازیسم به نژاد «برتر» اعتقاد داشت؛ اما فاشیسم ایتالیایی در اصل مکتبی نژادپرست نبود.)

۱۱. تبعیض در جوامع

 • کمونیسم

از نظر تئوریک، تمام اعضای دولت و مردم با یکدیگر برابر در نظر گرفته می‌شوند.

 • فاشیسم
 • اعتقاد به یک نژاد برتر در نازیسم
 • اعتقاد به یک ملت برتر در فاشیسم و نازیسم
 • اعتقاد به جنسیت برتر
 • مخالفت ایدئولوژیک و سیاسی با اتحادیه‌های اصناف

تفاوت فاشیسم و کومونیسم

۱۲. ابزارهای کنترل جوامع

 • کمونیسم

از نظر تئوریک، هیچ‌گونه کنترل دولتی وجود ندارد!

 • فاشیسم
 • کنترل جوامع از طریق نیروهای مستقیم مانند پلیس ضد شورش، اردوگاه‌های کار اجباری، کشتار و …
 • تبلیغات از طریق رسانه‌های دولتی به شدت سانسور شده

۱۳. گرایش‌های مختلف مکتب

 • کمونیسم
 • آنارشیسم چپ‌گرا
 • کمونیسم اروپایی
 • مارکسیسم
 • کمونیسم ملی
 • کمونیسم پیش از مارکسیست
 • کمونیسم بدوی
 • کمونیسم مذهبی
 • کمونیسم بین‌المللی و …
 • فاشیسم
 • نازیسم
 • اتوفاشیسم
 • فاشیسم انگلیسی
 • فاشیسم ایتالیایی
 • سوسیالیسم ملی
 • نئوفاشیسم و …

 

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی تفاوت فاشیسم و کمونیسم بر اساس ابعاد مختلف این مکاتب پرداختیم و تفاوت‌های کلیدی آن‌ها را ارائه دادیم. به طور کلی،‌ می‌توان گفت که مکتب کمونیست به نوعی نسخه ریاکارانه‌ مکتب فاشیسم به شمار می‌آید که در آن از حق انتخاب، برابری و محوریت مردم سخن به میان می‌آید؛ اما در عمل حکومتی مستبد کنترل تمامی امور را در دست گرفته است! نظر شما در مورد هر یک از مکتب‌های فاشیسم و کمونیسم و تفاوت‌های آن‌ها چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه، با ما و سایر کاربران در میان بگذارید.

در پایان، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر مکاتبی که در طول تاریخ و در میان جوامع مختلف رواج داشته‌اند، می‌توانید به مطالبی مانند «فمینیسم چیست و فمینیست ها چه کسانی هستند؟» یا «مکتب لیبرالیسم چیست و چه اصولی دارد؟» مراجعه کنید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید