تقویت چاکراها با سوره هایی از قرآن

در این مطلب از سایت انگیزه به معرفی سوره هایی مخصوص هر چاکرا میپردازیم که میتوانند برای ترمیم چاکراهای آسیب دیده و تقویت ارتعاشات مثبت کمک کنند. سوره های اثر گذار بر چاکراها  سوره هایی که باعث وسعت یافتن انسان و افزایش نور چاکرای ۱ می باشند عبس انشراح انبیاء رعد حجرات سوره های اثر گذار بر چاکرای دوم: فصلت مومن توبه حج لقمان هود قدر سوره های اثر گذار بر چاکرای سوم: نحل صاد نازعات احقاف فتح مائده اعراف یوسف اسراء حجر سجده ذاریات تکویر طارق جمعه غاشیه صف ضحی تین شمس بینه در انگیزه بخوانید: آیا نماز با…

در این مطلب از سایت انگیزه به معرفی سوره هایی مخصوص هر چاکرا میپردازیم که میتوانند برای ترمیم چاکراهای آسیب دیده و تقویت ارتعاشات مثبت کمک کنند.

سوره های اثر گذار بر چاکراها

 سوره هایی که باعث وسعت یافتن انسان و افزایش نور چاکرای ۱ می باشند

 1. عبس
 2. انشراح
 3. انبیاء
 4. رعد
 5. حجرات

سوره های اثر گذار بر چاکرای دوم:

 1. فصلت
 2. مومن
 3. توبه
 4. حج
 5. لقمان
 6. هود
 7. قدر

سوره های اثر گذار بر چاکرای سوم:

 1. نحل
 2. صاد
 3. نازعات
 4. احقاف
 5. فتح
 6. مائده
 7. اعراف
 8. یوسف
 9. اسراء
 10. حجر
 11. سجده
 12. ذاریات
 13. تکویر
 14. طارق
 15. جمعه
 16. غاشیه
 17. صف
 18. ضحی
 19. تین
 20. شمس
 21. بینه

در انگیزه بخوانید: آیا نماز با چاکراهای بدن ارتباط دارد؟!

سوره های اثر گذار بر چاکرای چهارم:

 1. زلزال
 2. بقره
 3. مومنون
 4. فرقان
 5. نمل
 6. عنکبوت
 7. یاسین
 8. محمد(ص)
 9. سبا
 10. قلم
 11. قمر
 12. نوح
 13. ممتحنه
 14. فجر
 
 

سوره های اثر گذار بر چاکرای پنجم:

 1. طه
 2. اعلی
 3. شعرا
 4. ابراهیم
 5. کهف
 6. علق
 7. احزاب
 8. زخرف
 9. منافقون
 10. زمر
 11. نجم
 12. نباء
 13. فاطر
 14. قاف
 15. مطففین
 16. حدید
 17. بروج
 18. انسان
 19. جن
 20. قیامه

سوره های اثر گذار بر چاکرای ششم:

 1. حشر
 2. جاثیه
 3. نور
 4. نسا
 5. مزمل
 6. روم
 7. دخان
 8. طور
 9. لیل
 10. رحمان
 11. آل عمران

سوره های اثر گذار بر چاکرای هفتم:

 1. مرسلات
 2. صافات
 3. مریم
 4. حمد
 5. شوری
 6. تغابن
 7. تحریم
 8. ملک
 9. معارج
 10. بلد
 11. انفال
 12. قصص
 13. یونس
 14. مجادله
 15. انشقاق
 16. انفطار
 17. واقعه
 18. انعام
 19. طلاق
 20. مدثر
 21. حاقه

در مجموع اگر چاکراهای شما آسیب دیده و موجودات غیرارگانیک به بدن شما نفوذ کرده اند و یا به دنبال تقویت ارتعاشات هستید، این سوره ها را مرتبا بخوانید و تکرار کنید. در واقع ذکرها و آیه ها به معنای واقعی کلمه مغز را سیم کشی کرده و نتایج مفیدی را به بار می آورد. تکرار آنها به طور منظم، شاید هر روز صبح یا در طول تمرین مراقبه، باعث ارتعاشات مثبت میشود.

 

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید