فال قهوه امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ طالع شما در قهوه امروز چیست؟

فال قهوه نوعی طالع بینی برای پیش بینی یا دریافت نگرش درباره بخت و اقبال است. به یاد داشته باشید که فال قهوه فقط یک سرگرمی است و نباید آن را جدی گرفت. در این پست با فال قهوه روزانه جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ بر اساس ماه تولد همراه ما باشید.

فال قهوه روزانه بر اساس ماه تولد 👇
فروردین اردیبهشت خرداد تیر
مرداد شهریور مهر آبان
آذر دی بهمن اسفند
فال قهوه روزانه بر اساس ماه تولد 👇
فروردین اردیبهشت خرداد
تیر مرداد شهریور
مهر آبان آذر
دی بهمن اسفند
فال قهوه روزانه

فال قهوه روزانه متولد فروردین

نقش شکل گرفته در فنجان: ماله یا بیلچه

ماله یا بیلچه مظهر موفقیت هستند. از این رو، دیدن آن‌ها در فال قهوه بدین معناست که شما بر مشکلات خود فائق شده و در کسب و کارتان موفق خواهید شد. شما باید تلاش خود را چند برابر کنید. با تنبلی به جایی نخواهید رسید.

فال قهوه روزانه متولد اردیبهشت

نقش شکل گرفته در فنجان: چتر

چتر نمادی از حمایت و حفاظت است. از این رو، دیدن چتر در فال قهوه بدین معناست که شما یا یکی از عزیزانتان باید مراقب افراد حسود باشید. همچنین مراقب باشید که احساساتتان از کنترل خارج نشوند، زیرا می توانند بر روی روابط شما با دیگران تاثیری منفی بگذارند.

فال قهوه روزانه متولد خرداد

نقش شکل گرفته در فنجان: قبر و قبرستان

قبر و قبرستان یادآور چیز‌هایی در زندگی هستند که تغییر کرده یا از بین رفته اند. از این رو، دیدن قبر و قبرستان در فال قهوه بدین معناست که شما باید زندگی خود را بررسی کرده و علت شکست کار‌های خود را پیدا کنید.  

فال قهوه روزانه متولد تیر

نقش شکل گرفته در فنجان: بال

دیدن بال در فال قهوه بدین معناست که مشکلات و سختی‌های شما رو به اتمام هستند و زندگی روی خوش خود را به شما نشان خواهد داد. اگر ببینید پرنده‌ای بال دارد، بدین معناست که از شر هرگونه درگیری و محدودیت رها خواهید شد. اگر ببینید انسانی بال دارد، نشانگر این است که مورد حمایت و محافظت فردی قرار خواهید گرفت.  

فال قهوه روزانه متولد مرداد

نقش شکل گرفته در فنجان: گلابی

دیدن نماد گلابی به صورت گاز زده در فال قهوه به معنای پاداش و درآمد بوده یا می‌تواند نمایانگر وجود یک مشکل طولانی‌مدت در زندگیتان باشد.    

فال قهوه روزانه متولد شهریور

نقش شکل گرفته در فنجان: ترازو و میزان

ترازو و میزان نمادی از تعادل، خویشتن داری و تسلط بر نفس هستند. از این رو مشاهده ترازو و میزان در فال قهوه بدین معناست که شما به دلیل تسلط بر نفس خود، زندگی متعادلی دارید؛ شما کار‌هایتان را بر اساس هوس و انگیزه ناگهانی انجام نمی‌دهید، بلکه سعی می‌کنید ابتدا تمام جوانب مثبت و منفی و تأثیر آن بر زندگی خود را از پیش بسنجید.

فال قهوه روزانه متولد مهر

نقش شکل گرفته در فنجان: طوطی

طوطی سمبلی از شایعات، غیبت، خیانت و رفتار تمسخر آمیز است. دیدن طوطی در فال قهوه بدین معناست که فردی در زندگی به شما خیانت کرده و نارو خواهد زد. همه دوستانتان قابل اعتماد نیستند. برخی از آن‌ها پشت سر شما بدگویی کرده و شما را به تمسخر می‌گیرند.

فال قهوه روزانه متولد آبان

نقش شکل گرفته در فنجان: کشتی

نماد کشتی نشان دهنده سفری طولانی است؛ بنابراین نقش کشتی در فال قهوه بدین معناست که شما به سفری خواهید رفت که مفید و ثمربخش بوده و در نهایت زندگی شما را بهتر خواهد کرد.

فال قهوه روزانه متولد آذر

نقش شکل گرفته در فنجان: فانوس

مشاهده فانوس در فنجان قهوه بدین معناست که شما آینده‌ای روشن خواهید داشت، چون نسبت به اطرافیانتان مهربان و سخاوتمند بوده و دیگران به سوی شما جذب می‌شوند. به علاوه، این افراد می‌توانند باعث موفقیت شما در زندگی شوند.

فال قهوه روزانه متولد دی

نقش شکل گرفته در فنجان: چنگ

ساز چنگ نشان دهنده بهبودی و هماهنگی است. مشاهده چنگ در فنجان قهوه نشان می‌دهد که شما در حال بهبودی و بازیابی خود هستید. شما ممکن است متحمل رنج و درد در ازدواج، روابط، کار یا اوضاع مالی شده باشید. نگران نباشید؛ شرایط و اوضاع شما بهبود پیدا خواهد کرد.

فال قهوه روزانه متولد بهمن

نقش شکل گرفته در فنجان: کلیسا

بسته به نماد‌های موجود در نزدیکی نقش کلیسا در فنجان قهوه، این نماد می‌تواند با ازدواج، تولد یا مرگ در ارتباط باشد. کار و حرفه شما با بلندپروازی‌ها و دیدگاه‌های دیگران در ارتباط خواهد بود. اگر مناره کلیسا کاملا واضح باشد، بدین معناست که در کار خود موفق خواهید شد.

فال قهوه روزانه متولد اسفند

نقش شکل گرفته در فنجان: ببر

دیدن ببر در فال قهوه به این معناست که شما از طریق رفتار بد و احمقانه محافظین خود در موقعیت خطرناک قرار می‌گیرید. پیش از قرار گرفتن در این وضعیت از حضور افراد نادان در اطرافتان جلوگیری کنید. شما نیاز دارید که قدرت درونیتان را افزایش دهید. رقیبی پیدا خواهید کرد اما وی بزرگوار، مهربان و جوانمرد است.

 

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید