طالع بینی متولدین تیر با بهمن؛ آیا تیر و بهمن باهم سازگارند!؟

بهمن و تیر. هوا و آب. پرخطر و محتاط. باید صادق باشیم: بهمن و تیر بسیار متفاوت هستند.

سازگاری تیر و بهمن

سازگاری بهمن و تیر چالش برانگیز و در عین حال آسایش‌بخش است. یک بهمن ماهی دیدگاه‌های جدید دارد و ریسک‌پذیر است، در حالی که یک تیرماهی به آرامش و احساسات عمیق علاقه دارد. ارتباط متولدین تیر و بهمن چالش برانگیز است. متود بهمن به انزوا علاقه دارد اما یک تیرماهی دوست دارد افراد مختلفی را دور خود جمع کند.  اگر این دو نفر بتوانند چند نقطه مشترک پیدا کنند، دوستی آن‌ها می‌تواند هم جذاب و حمایت کننده باشد.

خصوصیات یک تیرماهی

تیرها افتخار می‌کنند که افراد را به راحتی اطراف خود جمع می‌کنند، اما تنها یک حلقه از افراد خاص را دور خود نگه می‌دارند. خوشبختانه، یکبار که به کسی اعتماد کنند، برای همیشه پای حرفشان هستند. آن‌ها ممکن است ندانند چرا احساس خاصی می‌کنند، اما می‌دانند که باید به حدس و خیالات خود اعتماد کنند. تیرها احساسات عمیقی دارند و به دنبال روابطی هستند که به زندگی‌شان معنا بدهد. در ارتباط با دوستی، تیرها همیشه افرادی را که دوست دارند، حمایت می‌کنند، حتی بار غم‌های عاطفی دوستان خود را بر دوش می‌گیرند.

خصوصیات یک بهمن ماهی

بهمن ماهی ها علاقه به بلندپروازی دارند. بهمن ماهی به یادگیری علاقه‌مند است، و اکثر اوقات در فکر و اندیشه برای بهبود زندگی است. این باعث می‌شود که متولدین بهمن پیش‌بینی اوضاع را بکنند و هم‌دل باشند. آن‌ها ممکن است در پروژه‌ها و ایده‌های خود گیر کرده شوند، اما فراموش می‌کنند به ارتباطات خود توجه کنند. آن‌ها حس می‌کنند که باید یک هدف را تحقق دهند. در برخی اوقات آن قدر ایده آل گرا هستند که دچار آسیب می‌شوند.

سازگاری متولدین بهمن و تیر

متولدین تیر و بهمن باید قبول کنند که شخصیت‌های بسیار متفاوتی دارند. بهمن ماهی‌ها با شوق و لذت کار می‌کنند و برای هر هفته خود برنامه جدیدی پیاده می‌کنند. اما متولدین تیر اینطور نیستند، وارد رقابت‌های پرشور نمی‌شوند و صلح و دوستی را ترجیح می‌دهند. این دو باید یک تعادل بین طبع رقابتی خود پیدا کنند تا هر کدام آسیب نبیند یا دچار حس نارضایتی نشود. در سمت مثبت، هر دو دوست دارند صحبت کنند: تیر، درباره احساسات خود و بهمن درباره ایده‌ها. اگر متولدین تیر و بهمن به درک متقابل از تفاوت‌های خود نرسند، نمی‌توانند در کنار هم باشند. اما اگر به این درک برسند، آن‌ها دارای یک پیوند منحصر به فرد هستند که هم ذهنی و هم عاطفی است.

ازدواج تیرماهی و بهمن ماهی خوب است؟

اگر متولدین تیر و بهمن یکدیگر را بپذیرند می‌توانند رابطه خوبی با هم داشته باشند. متولد تیر خانه‌ای دوست داشتنی می‌سازد و متولد بهمن سرگرمی و ماجراجویی را به ارمغان می‌آورد.

اگر با هم صحبت کنند و به هم احترام بگذارند می‌توانند ازدواج خوشبختی داشته باشند.

گاهی اوقات، تیر باید به بهمن اجازه دهد فضا داشته باشد و در تنهایی خود سیر کند، و بهمن ماهی باید به تیرماهی نشان دهد که به آن اهمیت می‌دهد.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید