با این کارها انرژی را در تمام محیط های اطرافتان زنده کنید!

هیچ چیز قطعی وجود ندارد که بتوان تمام انرژی های مثبت را جذب و تمام انرژی های منفی را دفع کرد. اما یقینا راه هایی هستند که میتوانند به احیا انرژی کمک کنند. در این مطلب راه های احیا انرژی در خانه و محیط اطراف را بخوانید.

احیا کردن انرژی در خانه و در تمام محیط های ما امری بسیار مهم است ! تا زمانی که ما نتوانیم انرژی های پیرامون خود را شناسایی کنیم و برای رفع انرژی های نامناسب در محیط و یا حتی ذهن خود تلاش نکنیم دچار مشکل خواهیم شد.

چگونه می توانید انرژی را در خانه و تمام محیط های اطرف احیا کنید؟

چگونه می توان زندگی جدیدی را در خانه های قدیمی که درگیر افت انرژی هستند، احیا کرد؟

وقتی که انرژی در خانه ای افت می کند و یا می میرد، ساکنین خانه دچار کسالت و ناامیدی می شوند. رمز بهره مندی از فعال کردن و احیای انرژی است که در فنگ شویی سالیانه با حرکت انرژی ستارگان پرنده این انرژی به بهترین شکل ترمیم و احیا می شود. این همان چیزی است که باعث:

خوشبختی
سعادت
بخت و اقبال نیک
سلامتی
شانس ثروت
می شود و خوشبختی و شانس خانواده را پایدار و با دوام می سازد. وقتی که انرژی در خانه مرتبا احیا می شود، خوشبختی و شانس در خانه محفوظ مانده و حتی از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود اما اگر این انرژی، قدرت خود را از دست بدهد و بمیرد،شانس خانواده نیز کمرنگ می شود و نسل های بعدی نیز این شانس و خوشبختی را از دست می دهند.

احیا کردن انرژی در خانه
برای احیا و فعال کردن انرژی یانگ در خانه باید فضای خانه را پاکیزه نگاه داشت! بنابراین با تمیز نگه داشتن خانه می توان از یک فنگ شوی خوب بهره مند شد. هرچیزی که در خانه وجود دارد از سیستم لوله کشی گرفته تاسیستم برق باید بدرستی کار کند. لامپ ها را عوض کنید ، از نگهداری گل های پژمرده یا مرده اجتناب کنید زیرا انرژی در خانه را مختل می کند. دراینجا احیا کردن به معنی فعال کردن انرژی یانگ است. درصورتی که این انرژی افت کند یا متوقف شود، خانه ها نیز بی روح شده و انرژی یانگ نیز تحلیل می رود در نتیجه خانه به خواب می رود . اینجاست که روح انرژی یین شکل می گیرد. افراد جدیدی که وارد این خانه ها می شوند، لازم است انرژی درخانه را با یک فنگ شوی معنوی احیا کنند، درغیر این صورت این افراد درگیر انرژی منفی می شوند.

ایجاد تغییرات در خانه :
شما می توانید با کمترین تغییرات انرژی های محیط خود را احیا کنید.

جابجایی لوازم
رنگ آمیزی
نوسازی خانه
رفع انباشتگی
در فواصل منظم می توانید انرژی مثبت را فعال و احیا کنید و روح تازه ای به خانه بدهید. افرادی که به طور منظم تغییراتی را در چیدمان خانه انجام می دهند و مبلمان و اثاثیه را جابجا می کنند، بدون آنکه بدانند فنگ شوی واحیا انرژی در خانه رابه خوبی اجرا می کنند. در این حین شما اسباب و اثاثیه اضافی را نیز بررسی می کنید و انباشتگی ها را بر طرف کنید. فعال کردن فنگ شویی برای سلامتی و استفاده بهینه از تمامی فرصت های زندگی مطلوب است.

در انگیزه بخوانید:  اینگونه با سنگ‌ها مراقبه کنید تا همه انرژی‌های مثبت جهان جذب شما شوند

انجام بازسازی و احیا انرژی در خانه
من در آغاز هرسال، این کارها را در خانه انجام می دهم و سعی می کنم با فعال کردن انرژی در خانه به تمامی مشکلات و بیماری ها پایان بدهم لذا جای مبلمان و اثاثیه را در اواسط سال تغییر می دهم. به همین دلیل است که با شروع سال جدید،انرژی یانگ را در خانه با انجام کارها و فعالیت های مختلف و ایجاد سروصدا فعال و احیا می کنم. با شناخت ستاره در حال حرکت می توان همه ستارگان شانس را فعال کرد و همه ستاره های بد و منفی را تحت کنترل درآورد و انرژی را در خانه احیا و ماندگار کرد.همچنین شما می توانید فنگ شویی شخصی را با پیدا کردن عدد کوا و به صورتی جزئی تر انرژی های محیط را برای خود فعال نمایید.

به همین دلیل است که من از داشتن فنگ شوی لذت می برم و مایلم که تجارب خود در مورد فنگ شوی را در اختیار دیگران قرار دهم. نه تنها دانش و روش فنگ شویی بلکه نگرش ها نسبت به انجام و اجرای این تکنیک اهمیت زیادی دارد. ایجاد هارمونی در خانه تنها با کمک فنگ شوی امکان پذیر است اما نگرش ها نسبت به این تکنیک باید مثبت باشد.

هر از چند گاهی شما می توانید بعد از جابجایی خانه خود را با:
کاسه تبتی
عود
اسفند
آب نمک
بخاری لیمو
پاکسازی کنید ! انرژی های منفی که در خانه جمع شده را دور کنید. با این کار هم محیط و هم انرژی ها خود را متعادل می سازید. رمز دیگری که در این مطلب نهفته است، این است که وقتی به تقویت و تنظیم فنگ شوی و انرژی در خانه می اندیشید، بزرگ فکر کنید توقعات و آرزوهای بزرگ داشته باشید که این روش، انرژی فنگ شوی را تقویت می کند. مشیت الهی!وفور و فراوانی بی کران است. در دنیای نامرئی جان جهان کمیابی وجود ندارد. گیتی بدون انتهاست.

در انگیزه بخوانید: سنگ ها را اینگونه حمل کنید تا همیشه انرژیشان همراهتان باشد!

پس چگونه ممکن است عالم انتها داشته باشد؟
در انتهای آن چه چیزی است ؟
یک دیوار؟
ضخامت دیوار چقدر است؟
و آن طرف دیوار چیست؟
هنگامی که به انرژی و نیروی مشیت الهی می اندیشید ، بدانید هر نگرشی که بازتاب یک کمیابی و نقصان باشد ، شما را عقب نگاه می دارد. در اینجا باید نکته ای را یادآور شوم . شما باید نشانه های مشیت الهی را با نشانه های قصد و نیت خود همسو گردانید تا بتوانید از آن نیرو و انرژی در خانه و زندگی خود بهره جویید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید