تست شخصیت تصویری: اگر در نگاه اول این تصویر را ببینید کینه ای هستید!

ازمون رورشاخ بلوط یک آزمون شخصیتی است که بر اساس انتخاب یک تصویر از بلوط توسط شخص، ویژگی‌های شخصیتی او را بررسی می‌کند. این آزمون به شخص فرصت می‌دهد تا انتخاب خود را از بین تصاویر مختلف بلوط، که هر کدام ویژگی‌های خاصی را نمایان می‌کنند، بررسی کند.

ازمون رورشاخ بلوط یک آزمون شخصیتی است که بر اساس انتخاب یک تصویر از بلوط توسط شخص، ویژگی‌های شخصیتی او را بررسی می‌کند. این آزمون به شخص فرصت می‌دهد تا انتخاب خود را از بین تصاویر مختلف بلوط، که هر کدام ویژگی‌های خاصی را نمایان می‌کنند، بررسی کند.

بر اساس این انتخاب، محققان سعی می‌کنند به نقاط قوت، ضعف‌ها، ترجیحات و ویژگی‌های شخصیتی فرد پی ببرند. ازمون رورشاخ بلوط معمولاً به عنوان یک ابزار غیرفرمال برای درک عمیق‌تر شخصیت افراد و همچنین ارتباطات بین افراد در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاید برای شما مفید باشد: با انتخاب یک کلید جادویی راز سرنوشت خود را کشف کنید!

دیدگاه دیگران نسبت به شخصیت شما

این آزمون فقط یک دقیقه طول می کشد!

برای اینکه بدانید دیگران شما را چگونه می بینند، باید به تصویر نگاه کنید و به این سوال پاسخ دهید: ابتدا چه چیزی را دیدید؟

بیش از ۳ ثانیه به تصویر نگاه نکنید!

برای دیدن نتیجه تست به پایین صفحه مراجعه کنید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

صورت مرد

اگر ابتدا به چهره و سپس به همه چیز توجه کنید، احتمالا همیشه به عنوان یک فرد راحت برای برقراری ارتباط تلقی نخواهید شد. شما همیشه سعی می کنید نظر خود را بیان کنید و ممکن است طرف مقابل شما همیشه این را دوست نداشته باشد.  هرگز از یاد نمی‌برید که چگونه با یک شخص بد رفتار می‌کنید و کارهای ناخوشایند او را به یاد می‌آورید. اما علاوه بر این، افراد دیگر همچنین ویژگی‌های مثبت شما را مشاهده می‌کنند: همیشه توانایی دارید کلمات حمایت‌آمیز را پیدا کنید، حتی در لحظاتی که به شدت دشوارند. از آنجا که به وعده‌های خود عمل می‌کنید و می‌دانید چگونه دیگران را حمایت کنید، تقدیر و قدردانی از شما فرا می‌رسد.

دختران

اگر ابتدا به دختران نگاه کنید، بدون شک از همدردی شایسته جامعه برخوردار خواهید شد. شما درگیری را دوست ندارید، آرام هستید، می توانید به معنای واقعی کلمه در مورد هر چیزی با خودتان صحبت کنید! اما در عین حال، شما بسیار حساس و احساساتی هستید: اغلب در مورد احساسات خود با عزیزان خود صحبت می کنید. هنگامی که با دیگران صحبت می کنید، تمایل دارید احساسات دیگران را تجربه کنید، اجازه دهید موقعیت از خودتان بگذرد و تنها پس از آن حمایت کنید. تو دلسوز هستی.

همه به یکباره

اگر برای اولین بار به عکس نگاه می کنید و تصویر را کامل می بینید، پس فردی فوق العاده اجتماعی هستید. شما افرادی را پیدا خواهید کرد که می توانید در هر موقعیت زندگی، در هر مکانی با آنها صحبت کنید، فقط به این دلیل که به آن نیاز دارید. اما به همین راحتی با غریبه ها هم زبان مشترک پیدا می کنید. در عین حال، اجتماعی بودن شما به هیچ وجه مردم را آزار نمی دهد، برعکس، آنها دوست دارند که شما فردی همه کاره هستید که می توانند به معنای واقعی کلمه درباره همه چیز با او صحبت کنند.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید