این حیوانات در فلسفه فنگ شویی خوش یمن هستند

هر مکانی نیازمند انرژی مثبت و عشق است. حیوانات خانگی هردوی آنها را به ما می دهند. همچنین حیوانات به ما اجازه می دهند عشقمان را بروز دهیم. اغلب حیوانات خانگی به عنوان عضوی از خانواده تلقی می شوند و به همین خاطر باید هنگام فنگ شویی منزل در نظر گرفته شوند. چند دستور العمل ساده فنگ شویی در مورد حیوان خانگی شما از هر نوع و نژادی که باشد، وجود دارد که از موضوعات ساده مانند مراقبت و تغذیه حیوان گرفته تا تاثیر او بر روابط، مسائل مالی و سلامتی شما را در بر می گیرند. حیوانات خوش یمن…

هر مکانی نیازمند انرژی مثبت و عشق است. حیوانات خانگی هردوی آنها را به ما می دهند. همچنین حیوانات به ما اجازه می دهند عشقمان را بروز دهیم. اغلب حیوانات خانگی به عنوان عضوی از خانواده تلقی می شوند و به همین خاطر باید هنگام فنگ شویی منزل در نظر گرفته شوند. چند دستور العمل ساده فنگ شویی در مورد حیوان خانگی شما از هر نوع و نژادی که باشد، وجود دارد که از موضوعات ساده مانند مراقبت و تغذیه حیوان گرفته تا تاثیر او بر روابط، مسائل مالی و سلامتی شما را در بر می گیرند.

حیوانات خوش یمن در فنگ شویی

نمادهای شانس و اقبال در فنگ شویی به شکل جانداران و اجسام وجود دارند که در صورت قرار گرفتن در موقعیت مناسب میتوانند انرژی های مثبت و خوش یمن را تقویت کنند.

در استفاده از این نمادها باید با احساسات خود هماهنگ شوید ، اگر احساس مثبتی از یک نماد گرفتید به سرعت از آن استفاده کنید و در صورت احساس منفی نماد را از خود دور کنید.

گاو ( گاومیش ) در فنگ شویی
گاو ( گاومیش ) در فنگ شویی

گاو ( گاومیش ) در فنگ شویی

در فنگ شویی ، گاو نماد قدرت است و انرژی جذب آرزوهای شما را فعال میکند.

این نماد پر قدرت را در هر قسمت از خانه یا محل کار که تمایل به فراوانی و برکت دارید مانند بخش ثروت ، بخش شغل ، در کنار صندوق پول و … میتوانید قرار دهید.

قوچ ( بز ، گوسفند ) در فنگ شویی
قوچ ( بز ، گوسفند ) در فنگ شویی

قوچ ( بز ، گوسفند ) در فنگ شویی

این حیوان  نمادی از پرورش و مراقبت است و با خانواده در ارتباط است.

اگر می خواهید عشق و علاقه را به خود جلب کنید ، این نماد را در قسمت جنوب غربی ( عشق و رابطه ) خانه یا محل کار خود قرار دهید ، همچنین میتوانید با قرار دادن این نماد در قسمت غربی باروری و دریافت هدایا را تقویت کنید.

جیرجیرک در فنگ شویی
جیرجیرک در فنگ شویی

جیرجیرک در فنگ شویی

قرار دادن نماد جیرجیرک در خانه ( آشپزخانه ) باعث جذب ثروت میشود.

این نماد را برای جذب رفاه و خوشبختی در جهت جنوب شرقی بگذارید ، همچنین میتوانید برای جذب خوش شانسی جیرجیرکی کریستالی در خانه یا محل کار قرار دهید.

خفاش در فنگ شویی
خفاش در فنگ شویی

خفاش در فنگ شویی

خفاش یک نماد باستانی در فنگ شویی و به معنای رفاه است.

خفاش نمادی عالی برای استفاده در جذب ثروت و رفع مشکلات مالی است ، این نماد را باید در قسمت جنوب شرقی ( خانه ثروت ) خانه یا محل کار خود قرار دهید.

مار در فنگ شویی
مار در فنگ شویی

مار در فنگ شویی

مار نماد هوش ، عزم راسخ ، عشق و علاقه است.

این نماد اغلب در بخش جنوب غربی ( خانه عشق ) قرار می گیرد ، میتوانید این نماد را با توجه به اهداف خود در هر قسمتی از باگوا که میخواهید قرار دهید.

سگ در فنگ شویی
سگ در فنگ شویی

سگ در فنگ شویی

اگر نمادی از وفاداری وجود داشته باشد آن نماد سگ است ، این حیوان قدرتمند فنگ شویی نمادی از حفاظت و عدالت است ، سگ پایدار است و در برابر مشکلات محکم ایستاده است.

شما می توانید این نماد را در هر قسمتی که نیاز به محافظت دارد مانند درب ورودی ، خانه شغلی ( شمال ) ، خانه ثروت ( جنوب شرقی ) ، خانه فرزندان ( غرب ) یا خانه ازدواج و روابط ( جنوب غربی ) قرار دهید.

کرگدن در فنگ شویی
کرگدن در فنگ شویی

کرگدن در فنگ شویی

کرگدن آبی نمادی عالی برای محافظت در فنگ شویی است.

این نماد از سرقت و حوادث محیطی جلوگیری می کند و می تواند در قسمت درب ورودی یا هر قسمت از خانه که نیاز به حفاظت دارد استفاده شود ( نماد را بر روی زمین قرار ندهید ).

اردک ماندارین در فنگ شویی
اردک ماندارین در فنگ شویی

اردک ماندارین در فنگ شویی

یک جفت اردک ماندارین ( نر و ماده ) نماد یک ازدواج یا رابطه سعادتمندانه است.

این نماد فنگ شویی را در جهت جنوب غربی ( خانه عشق و روابط ) قرار دهید ، همچنین استفاده از این نماد در اتاق خواب ( جنوب غربی ) بسیار مناسب است.

میمون در فنگ شویی
میمون در فنگ شویی

میمون در فنگ شویی

میمون نمادی از خلاقیت ، شوخ طبعی ، نوآوری و هوش است.

در فنگ شویی این نماد اغلب سوار بر حیوان قدرتمندی مانند فیل یا اسب دیده میشود که به منظور ترکیب دو انرژی قدرتمند و تقویت بیشتر آن است ، این نماد را میتوانید در خانه های مختلف نقشه باگوا مانند شغل ، ثروت ، شهرت و … قرار دهید.

گربه شانس در فنگ شویی
گربه شانس در فنگ شویی

گربه شانس در فنگ شویی

گربه شانس ، معروف به مانکینکو یک نماد فنگ شویی است.

این گربه پنجه راست خود را در هوا نشان میدهد و اعتقاد بر این است که نمادی محافظ در برابر بیماری و خسارات مالی است و اغلب در خانه شغل قرار می گیرد ، همچنین می توانید در بخش شرق ( سلامت ) و جنوب شرقی ( ثروت ) هم آن را قرار دهید.

قرار دادن این نماد در قسمت ورودی خانه یا محل کار میتواند انرژی های منفی را از بین ببرد.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید