دیدن ارواح توسط نوزادان، آیا کودکان می‌توانند جهان‌های دیگر را ببینند؟

آیا کودکان نوزادان می‌توانند ارواح و جهان‌های دیگر را مشاهده کنند؟

اگر کمی به رفتارهای نوزادان توجه کنید شاید مشاهده کنید که آنها به فضایی خالی خیره شده و صحبت می کنند و یا لبخند می زنند. حتی اگر سعی کنید توجه آنها را به خود جلب کنید همچنان به آن نقطه از فضا مجذوب شده اند. آیا ممکن است در حال مشاهده جهان ها و موجودات دیگر باشند؟

گفته می شود چشم سوم کودکان حدودا تا سه سالگی به خوبی باز است و رفته رفته تحلیل می رود. دیدن جهان های دیگر برای آنها به قدری عادی است که هیچ گاه تصور نمی کنند چیز عجیبی می بینند.

آیا شما هم چنین تجاربی را در دوران نوزادی و خردسالی داشته اید؟ بله ولی به احتمال زیاد فراموش کرده اید و اگر هم چیزهایی یادتان مانده باشد ممکن است آن را با خواب و رویا اشتباه گرفته باشید و تصور کنید آن چیزها را در خواب دیده اید. استفاده از هیپنوتیزم و بازگشت به گذشته می تواند حقایق بیشتری را در اختیار شما قرار دهد.

آیا کودکان می‌توانند ارواح را مشاهده کنند؟

دلیل اینکه نوزادان و خردسالان می توانند جهان های دیگر و ارواح را مشاهده کنند به خاطر این است که آنها به تازگی از جهانی با ارتعاشات بالاتر آمده اند و هنوز آلودگی های ذهنی و مشغله های فکری و انسدادهای انرژیکی ارتباط آنها با جهان های ظریف تر را قطع نکرده است. تجارب آنها معمولا خوشایند است و هنوز ذهن آنها به تصاویر ترسناکی که در فیلم ها در مورد موجودات غیر ارگانیک آورده می شود آشنا نیست. آنها عشق بی قید و شرط زیادی را از مشاهده ارواح و راهنمایان روحی و همراهان دریافت می کنند.

ارتباط کودکان و خردسالان با جهان ماورا تنها محدود به مشاهدات اختری نمی شود بلکه ممکن است تله پاتی قوی بین آنها و موجودات عوالم دیگر برقرار باشد. برای مثال ایده ها و راه حل هایی به ذهن آنها القا شود که بزرگترها را هم به تعجب بیاندازد.

تئوری های دیگری هم در مورد اینکه چرا کودکان می توانند ارواح و موجودات دیگر را ببینند وجود دارد برای مثال گفته می شود یک نفر بالغ می تواند طیف نوری ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر را مشاهده کند ولی کودکان تا طیف ۳۸۰ نانومتر را هم می توانند ببینند و در واقع وارد بازه مشاهده اشعه UV شوند. بنابراین دید حساس تری داشته و پدیده هایی که از چشم افراد بالغ مخفی است را می توانند شکار کنند.

واکنش والدین باید چگونه باشد؟

این پدیده ها برای هر نوزاد و کودکی عادی است. بنابراین جای نگرانی نیست. البته هر چه قدر کودکان تنها به حال خود رها شوند و شبها تنها بخوابند احتمال اینکه به این پدیده ها عادت کنند و تا مدت ها جذب آنها شوند وجود دارد. بنابراین اگر مایل به رفع سریع تر این حالت هستید می توانید انها را بیشتر به امورات زندگی مشغول کنید و شیوه زندگی زمینی را به آنها زودتر بیاموزید. با مشغولیت ذهن، این حالات برای کودک کمتر رخ می دهد. البته واقعا نیازی نیست در روند تکامل طبیعی آنها دستورزی کنید و اجازه دهید با تربیت صحیح و به موقع، این موضوعات نیز در گذر زمان حل شوند.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید