این زمان‌ها خواب‌هایمان به واقعیت تبدیل میشوند؛ آیا دیدن خواب قبل از ظهر تعبیر دارد؟

آیا می‌دانید دیدن خواب در چه زمان‌هایی دارای تعبیر است؟

برخی معتقدند که همه خواب‌ها تعبیر داشته و معنی و مفهوم خاص خود را دارند، از نظر آنها همه خواب‌ها قابل توجه بوده و نیازمند بررسی کامل هستند و در مقابل عده‌ای معتقدند تنها خواب‌هایی که پس از استراحت کامل جسم و در ساعات آخر شب دیده می‌شوند، تعبیر داشته و باید بررسی شوند چون حامل پیام‌های مهمی برای بیننده خواب هستند.

آنها بر این باورند خواب هایی که تحت تاثیر خستگی جسم دیده می‌شوند، درست نبوده و نمی‌توانند تعبیر داشته باشند.

آنها بر این باورند که خواب‌های سر شب، خواب‌های روز، خواب های وقت و بی وقت فاقد اعتبار کافی برای تعبیر شدن هستند و نباید جدی گرفته شوند چون انعکاسی از حقایق و واقعیت‌ها نبوده و مفهوم خاصی ندارند.

اینکه در چه بازه ای از شب خواب را مشاهده می‌کنید، در تعمیر آن خواب اهمیت داشته و می‌تواند میزان ارزش و اعتبار خواب شما را تحت تاثیر قرار دهد مثلاً خواب‌هایی که نیمه‌های شب مشاهده می‌شوند از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار بوده و احتمال تحقق یافتنشان قوی تر است اما خواب‌هایی که بعد از نماز صبح دیده می‌شوند قابل تعبیر نبوده و از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار نیستند.

زمان تعبیر خواب از دیدگاه معبرین رویا

جابر مغربی

ایشان می‌فرمایند خوابی که شب هنگام دیده شود نسبت به خوابی که روز دیده می‌شود از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار بوده و خواب شب خود به چند بخش تقسیم می‌شود، باید بدانید خواب هایی که آخر شب و نزدیک سحرگاه (صبح یا بعد از صبح) رویت می‌شوند نسبت به خواب‌هایی که اول شب یا نیمه شب دیده می‌شوند، درست تر بوده و ارزش بیشتری دارند.

پیامبر اکرم

پیامبر اکرم میفرمایند که خواب های قیلوله (خوابی که حدود یک ساعت قبل از اذان ظهر دیده می‌شود) و نیز خواب سحر به واقعیت نزدیک تر بوده و معنی و مفهوم خاص خود را دارند، اغلب این خواب ها تعبیر داشته و محقق می‌شوند.

امام جعفر صادق (ع)

امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به این سوال که خواب چه ساعتی تعبیر دارد، می فرمایند:

خوابی که ابتدای شب دیده شود تحت تاثیر خستگی جسم قرار گرفته و هنوز عمیق نشده است، اغلب قسمت‌های جسم به علت خستگی فعالیتش کاهش یافته و حرکتی ندارند ولی مغز هنوز هشیار بوده و وارد مرحله عمیق خواب نشده است، عموما این خواب‌ها تعبیر نداشته و محقق نمی‌شوند چون صادقه نیستند.

اغلب خواب‌هایی که نیمه‌ شب (بعد از گذشت دو سوم شب و قبل از سحر) رویت می‌شوند، صادقه بوده و تعبیر دارند مگر اینکه فرد طهارت نداشته و پاک نباشد یا قبل از خواب خداوند را آنطور که باید شکر نکرده باشد.

در روایات آمده است خواب‌هایی که هنگام سحر و اذان صبح و نیز خواب‌هایی که در روز و نزدیک اذان صبح مشاهده می‌کنیم از موثق‌ترین خواب‌ها بوده و معنی و مفهوم خاص خود را دارند.

محمد باقر مجلسی

کتاب حلیه المتقین به معنای زینت پرهیزکاران یکی از کتب فارسی علامه مجلسی بوده و پیرامون آداب و سنن و اخلاق نوشته شده است، علامه محمدباقر مجلسی در حلیه المتقین می‌فرمایند:

خواب میتواند تعبیر داشته یا نداشته باشد، این موضوع به زمان رویت خواب هم بستگی دارد ولی اینکه فکر کنیم کاملاً از آن تبعیت می‌کند، درست نیست.

ایشان می‌فرمایند خواب‌هایی که در یک سوم آخر شب، هنگام نزول فرشتگان دیده می‌شوند، صادقه بوده و قطعاً تعبیر دارند ولی خواب بعد از نماز صبح معمولاً معنی ندارد، چنین خواب‌هایی که هنگام غروب یا طلوع خورشید دیده می‌شوند نیز معتبر نبوده و امکان تحقق یافتنشان کم است زیرا خوابیدن در این ساعات شایسته نیست.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید