روانشناسی شخصیت: افرادی که این تصویر رو ببینن دوست دارن همه چیز رو تجربه کنن!

میخوای بدونی آدم عاقلی هستی یا ریسک پذیر؟

تست شخصیت ابزاری برای ارزیابی شخصیت فرد است. در این نوع آزمون‌ها از تکنیک‌هایی برای شناسایی الگوهای صفاتی فرد در موقعیت‌های مختلف استفاده می‌شود. از آزمون شخصیت شناسی می‌توان برای تشخیص بالینی، مداخلات درمانی و پیش‌بینی واکنش افراد در شرایط مختلف استفاده کرد.

شخصیت چیزی است که ما هرروزه به طور غیررسمی آن را در خودمان و بقیه ارزیابی می‌کنیم. زمانی‌که در مورد خود یا دیگران صحبت می‌کنیم، بارها به ویژگی‌های شخصیتی فرد اشاره می‌کنیم. روان‌شناسان هم همین کار را در سطح علمی‌تر و سیستماتیک انجام می‌دهند.

تست شخصیت حیله گری

اولین چیزی که چشمان شما در نقاشی می بیند جنبه های جالبی را در مورد نحوه زندگی شما نشان می دهد. آیا می‌خواهید بفهمید؟

.

.

.

.

.

.

خرچنگ

شما فردی بسیار عاقل هستید. شما هوش برتری دارید و از نظر دیگران بسیار حیله گر هستید. حافظه شما یک امتیاز است، چون تمام جزئیات یک موقعیت را به خاطر می آورید. در ظاهر آدم سردی به نظر می رسید اما در واقعیت با اطرافیانتان بسیار مهربان و سخاوتمند هستید.

برای بخشیدن کسانی که به شما صدمه زدند مشکل دارید و از این رو دیگران از شما حساب می برند و کاریزمای خاصی دارید که باعث می شود مراقب رفتارشان باشند.

گل رز

شما فردی هستید که به دلیل ماجراجویی بسیار متمایز هستید. شما دوستدار هیجان و امتحان کردن چیزهای جدید هستید. شما فکر می‌کنید که زندگی همین لحظه است و می خواهید از هر لحظه به گونه ای لذت ببرید که گویی آخرین لحظه است.

برای شما، ماندن در اینجا بدون انجام کاری یک گزینه نیست. فردی بسیار مثبت هستید که همیشه جنبه های روشن زندگی را می بینید و با اشتیاق فراوان به فعالیت های مختلف می پردازید. همچنین همیشه به دنبال این هستید که از منطقه امن خارج شوید تا به رشد خود ادامه دهید.

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید