حیواناتی که قبلا انسان بوده‌اند | آیا می دانید حیوانات مسخ شده کدامند؟

آیا می دانید کدامیک از حیوانات از دیدگاه دینی انسان بوده و بعدها به حیوان تبدیل شده اند؟

در قرآن کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) مواردی ذکر شده که خداوند متعال افراد و گروه­‌هایی از مردم را که نافرمانی و سرپیچی از دستورات الهی نمودند به جهت عقوبت، مسخ نموده و شکل ظاهری آنان را به اشکال حیوانات در آورد.

معروف‌ترین موارد مسخ داستان «اصحاب سبت» آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ سورۀ مبارکۀ اعراف و آیات ۶۵ و ۶۶ سورۀ مبارکۀ بقره است. آنان گروهی از بنی اسرائیل بودند که به خاطر نافرمانی خداوند متعال و صید ممنوع ماهی در روز شنبه، به عذاب الهی گرفتار شده و به امر پرودگار به صورت بوزینه در آمدند.

همین طور، نقل شده افرادی که مسخ گردیدند هلاک شدند و از آنان نسلی باقی نماند و حیواناتی که اکنون به شکل انسان‌های مسخ شده مشاهده می­شود، فقط شبیه آنان هستند نه آنکه از نسل آنان باشند.

حکمت حرمت گوشت حیوانات مذکور که هم شکل انسان­های مسخ شده­اند و آنها را «حیوانات مسوخ» یا «حیوانات مسخ شده» می­نامند، ممکن است به سبب مضرّات گوشت آنها و نیز به جهت یاد‌آوری، تعظیم و بزرگداشت عقوبت الهی ‌باشد تا مردم عذاب الهی را در ارتکاب گناهان سبک نشمارند و فراموش نکنند.

حیوانات مسخ شده از دیدگاه پیامبر

حضرت علی (ع) می‌فرماید: روزی از پیامبر مکرّم اسلام (ص) سوال نمودم که کدامیک از حیوانات مسخ شده‌اند؟

حضرت فرمودند: فیل ؛ خرس ؛ خوک ؛ میمون ؛ مارماهی ؛ سوسمار ؛ خرگوش ؛ شب پره ؛ عقرب ؛ عنکبوت ؛ کرم سیاه آبی ؛ سهیل و زهره (نام دو حیوان دریایی است). از ایشان علت مسخ را پرسیدم؟ که حضرت درباره برخی فرمودند:

۱. عقرب: مرد بد زبانی بود که هیچکس از نیش زبانش آسوده نبود.

۲. خوک: عده ای نصرانی بودند که از خدا خواستند غذای آسمانی بر آنها بفرستد و با اینکه خواسته شان برآورده شد بر کفر خود افزودند.

۳. فیل: مردی بوده که اهل لواط بوده است.

۴. خرس: مردی بوده که مردان دیگر را به سبب مفعولیت به خود جلب می کرده است.

۵. عنکبوت: زنی بوده است که به شوهر خود خیانت نموده است.

۶. خرگوش: زنی بوده است که غسل حیض و غیره نمی‌کرده است.

۷. مارماهی: مردی بوده است که زن خود را در اختیار مردم می گذاشته است.

۸. سوسمار: بادیه نشینی بوده است که سر راه حاجیان را می گرفته و اموالشان را به غارت می برده است.

۹. میمون: کسی بوده است که در روز شنبه برخلاف دستور الهی ماهی گرفته است.

منبع: کتاب نصایح ص ۳۳۹

نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید