انگیزه های جذاب زندگی

صحبت های احساسی پسر یکی از قربانیان پرواز اوکراین

رایان پورجم پسر منصور پورجم، یکی از قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی در مراسم یادبود پدرش برای جمعی از حضار سخنرانی کرد و از پدرش به عنوان یک مرد قوی یاد کرد.

مطالب زیر را هم ببینید