انگیزه های جذاب زندگی
مرور رده

گردشگری

آشنایی با مراکز خرید چابهار

طبق تحقیقات انجام‌شده آنچه از بازارهای قدیمی در شهر چابهار به‌جای مانده است، به زمان صفویه بازمی‌گردد که سال‌ها بعد با گسترش شهرنشینی، بازارچه‌ها و بازارهای مدرن، مجتمع‌های تجاری با معماری‌های متنوع شکل گرفتند و پس از آن مراکز خرید چابهار…