احکام پریود شدن در ماه رمضان از نظر مراجع تقلید

احکام پریود شدن در ماه رمضان

دوره قاعدگی از مسائلی است که همه دختران بالغ و خانم‌ها با آن روبرو هستند. در شرایط عادی و خارج از ماه رمضان احکامی برای دوران قاعدگی، غسل و نماز آن وجود دارد که نسبت به احکام پریود شدن در ماه رمضان آسان‌تر است. بسیاری از خانم‌ها بیش از اندازه در این ماه نسبت به احکام شرعی قاعدگی وسواس به خرج می‌دهند، در صورتی که آن قدرها هم سخت نیست.

دراین مطلب  می‌خواهیم به طور کامل احکام شرعی مربوط به پریود شدن در ماه رمضان را از نظر مراجع تقلید مختلف برایتان بگوییم تا به راحتی آن‌ها را انجام دهید.

 

حکم پریود شدن در ماه رمضان از نظر مراجع تقلید

نظر آیت الله خامنه ای

۱. پریود شدن قبل از اذان مغرب

اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حایض شود، روزه‌‏اش باطل است.

۲. روزه گرفتن در زمان پریود در بین روزه‌های کفاره

زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد و در اثناء آن به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد، پس از پایان آن روزها مى‌‌تواند بقیه روزه‌ها را بگیرد و لازم نیست آن‌ها را از سر بگیرد.

۳. پاک شدن زن حائض نزدیک اذان صبح در ماه رمضان

اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه‌‏اش صحیح است. اما اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه‌‏اش باطل است و باید کفاره روزه‌اش را بدهد.

۴. عدم اطمینان از پاک شدن از حیض در سحر ماه رمضان

اگر زنى به علت عدم اطمینان به پاکى از حیض، در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود که پاک شده‌ بوده است، اگر مفطرى (مواردی که روزه را باطل می‌کند) را مرتکب نشده، نیت روزه مى‌‌کند و بنابر احتیاط واجب این روز را قضا کند. اما در صورت ارتکاب مفطر (روزه گشایی) کفاره روزه عادت ماهیانه در آن روز بر او واجب نیست. اگر شک در پاک شدن داشته باشید، باید خود را وارسى نمایید و در صورت سهل‌انگاری کفاره روزه بر شما واجب است مگر آن که اطمینان به حیض داشته باشید.

احکام پریود شدن در ماه رمضان از نظر مراجع تقلید

نظر آیت الله مکارم شیرازی

۱. آیا زن حائض می‌تواند بدون انجام غسل روزه بگیرد؟

در صورتى که زنی از حیض و نفاس پاک شده، اما هنوز غسل نکرده باشد، روزه ماه رمضان و قضاى آن اشکال دارد و غیر آن اشکال ندارد؛ اما اگر هنوز از حیض یا نفاس پاک نشده است روزه براى او جایز نیست.

۲. پاک شدن زن حائض نزدیک اذان صبح در ماه رمضان

اگر زن در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد و تیمّم کند، روزه‌اش صحیح است. امّا اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.

۳. حکم روزه در هنگام پریود شدن نزدیک مغرب

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى‌تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روزه، خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد.

۴. فراموش کردن انجام غسل حیض

اگر زنى که در حال حیض یا نفاس بوده پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد و غسل واجب یا مستحبّ دیگرى هم نکرده باشد، احتیاط واجب آن است که روزه‌ها را قضا کند، اما کفّاره ندارد.

۵. روزه گرفتن در زمان پریود بعد از ده روز

پس از ده روز حکم استحاضه دارد. زن مستحاضه (فرد حایض) باید روزه ماه رمضان را بگیرد و در صورتى روزه او صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه بگیرد، به جا آورد و همچنین غسل‌هاى روزى را که روزه است (بنابر احتیاط واجب). شرط صحت روزه مستحاضه کثیره انجام غسل است و روزه مستحاضه قلیله شرط خاصى ندارد. هر گاه زن روزه‌دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود براى روزه آن روز غسلى ندارد.

۶. روزه گرفتن با استفاده از قرص‌های ضد بارداری

اگر زنى به وسیله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگیرى کند، مى‌تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و سایر عبادات را انجام دهد و اعمال او اشکالى ندارد.

هشدار: از نظر بعضی از مراجع تقلید مصرف این قرص‌ها به شرط آن‌که ضرری برای فرد نداشته باشند، ایرادی ندارد. بر اساس نظر پزشکان نیز استفاده از این قرص مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. اما باید به این نکته توجه داشت که این قرص‌ها خاصیت انعقادی خون را افزایش می‌دهند و مصرف آن در زنانی که دارای زمینه‌های خاص بیماری‌های انعقاد خون منجر به بروز عوارض شدید ناشی از ورید مغز و در نهایت فوت شخص می‌شود. البته این عارضه در شرایط عادی و روزهایی که فرد روزه نمی‌گیرد، ایجاد نمی‌شود، اما در شرایط روزه‌داری به خصوص در افرادی که از خوردن سحری پرهیز می‌کنند و آب کافی به بدنشان نمی‌رسانند، بروز پیدا می‌کند.

۷. آیا لکه بینی بعد از پریود روزه را باطل می‌کند؟

اگر خانم شب غسل حیض کند ولی (در) روز که روزه بوده است لکه زرد ببیند چنانچه خون حیض (حتی اگر به‌صورت لکه کمرنگی باشد) از ده روز بگذرد به مقداری که در ماه‌های قبل خون می‌دیده است عادت ماهانه قرار می‌دهد، و بقیه حکم استحاضه دارد و اگر مجموع (پاکی و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب می‌شود. همچنین

۸. پریود شدن بعد از غروب آفتاب

اگر زنی بعد از غروب آفتاب بفهمد که حیض شده روزه او صحیح است. همچنین زنى که از حیض یا نفاس پاک شده و تا اذان صبح غسل نکرده در حکم کسى است که باقى بر جنابت مانده است و باید احکام جنب شدن در ماه رمضان را انجام دهد.

نظر آیت الله صافی گلپایگانی

۱. روزه گرفتن با استفاده از قرص‌های بارداری برای پریود نشدن

روزه زنانى که در ماه مبارک رمضان براى جلوگیرى از عادت ماهانه از قرص استفاده مى‌کنند، اگر عادت نشوند روزه آن‌ها صحیح است. زن برای جلوگیری از عادت زنانه می‌تواند در ماه رمضان از قرص استفاده کند به شرط آن که استفاده از قرص برای او ضرر نداشته باشد.

۲. اشتباه در پریود شدن و افطار کردن در طول روز

اگر زنی یقین به حیض داشته و افطار کرده و بعد متوجه شده که اشتباه کرده است گناه نکرده و کفاره ندارد، اما به جا آوردن قضای آن روز واجب است. چنانچه زنی خیال کرده پریود است و روزه نگیرد ولی بعداً متوجّه شود پریود نبوده، باید قضاء آن روزها را بگیرد.

احکام پریود شدن در بین روز در ماه رمضان

قاعدگی در ماه رمضان از نظر آیت الله سیستانی

۱. کوتاهی کردن از غسل حیض در هنگام پاک شدن در نزدیکی اذان صبح

زن پس از قطع خون حیض و نفاس که می‌توانسته قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد اگر اهمال کرده تا طلوع فجر ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت می‌باشد و آن روز را از روی ادب امساک می‌کند و بعد، قضا به جا می‌آورد و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم کند.

۲. کمبود وقت برای انجام غسل حیض

اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه‌اش صحیح است.

۳. استفاده از قرص ضد بارداری برای جلوگیری از قاعدگی

زنان می‌توانند برای گرفتن همه روزه‌های ماه رمضان از قرص ضدبارداری استفاده کنند تا حیض نشوند.

۴. باطل کردن روزه بصورت عمدی

اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.

۵. پریود شدن در میان روز

روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی‌باشد، هرچند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد.

احکام زن حائض و غسل حیض در ماه مبارک رمضان

سخن آخر

انجام احکام شرعی مربوط به پریود شدن در ماه رمضان باعث می‌شود روزه‌ها و عبادات شما به درستی انجام شده و مقبول حق تعالی قرار بگیرند. امیدواریم همه مسائل و سوالات پیش آمده درباره این موضوع را برایتان جواب داده باشیم.

در انتها پیشنهاد می‌کنیم در صورت نیاز، مطالب مفید «مسواک زدن در ماه رمضان» و «نزدیکی در ماه رمضان» را نیز در انگیزه بخوانید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare