اسم دختر با ترکیب گل (فهرست کامل اسم دختر ترکیبی با گل)

اسم دختر با ترکیب گل (فهرست کامل اسم دختر ترکیبی با گل)

هر پدر و مادری بنا به سلیقه خود، به دنبال اسامی خاص با ویژگی های خاص هستند؛ برای مثال برخی از والدین دوست دارند دلنشینی و لطافت جنس دختر در اسم او مشخص باشد؛ یعنی اسم دختر که گل داشته باشه! از این رو در این مطلب فهرست کاملی از اسم دختر با ترکیب گل را برایتان آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

فهرست کامل اسم دختر با ترکیب گل

۱. اسم دختر با گل شروع شده

گل افروز /golafrooz/
معنی: روشنی دهنده و جلوه دهنده گل
ریشه: فارسی

گل افشان /golafshaan/
معنی:  افشاننده‌ی گل یا ریزنده‌ی گل، گل فشان
ریشه: فارسی

گل اندام /golandaam/
معنی:  دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل
ریشه: فارسی

گل آذین /golaazin/
معنی:  زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل‌ها روی ساقه
ریشه: فارسی

گل آقا /golaaghaa/
معنی: آقای مانند گل
ریشه: فارسی

گل آور /golaavar/
معنی: (گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)گل آورنده، گلدارنده، (به مجاز) زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

گل آویز /golaaviz/
معنی: مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
ریشه: فارسی

گل بانو /golbaanoo/
معنی: بانویی زیبا چون گل
ریشه: فارسی

گل بهار /golbahaar/
معنی: گلی که در بهار شکفته می‌شود، شکوفه گل
ریشه: فارسی

گل پر /golpar/
معنی: دانه معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است
ریشه: فارسی

گل پرست /golparast/
معنی: دوستدار گل
ریشه: فارسی

گل پری /golpari/
معنی: زیبا چون گل و پری
ریشه: فارسی

گل پناه /golpanaah/
معنی: پناه گل
ریشه: فارسی

گل پونه /golepooneh/
معنی: گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
ریشه: فارسی

گل پیکر /golpeykar/
معنی: کسی که بدنش مانند گل لطیف است
ریشه: فارسی

گل تاج /goltaaj/
معنی: تاجی پر از گل
ریشه: فارسی

اسم دختر با ترکیب گل زیبا و جدید

جدیدترین لیست اسم دختر با ترکیب گل

گل جهان /goljahaan/
معنی: گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان
ریشه: فارسی

گل دانه /goldaane/
معنی: دانه گل
ریشه: فارسی

گل دخت /goldokht/
معنی: دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل
ریشه: فارسی

گل سیما /golsimaa/
معنی: گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل دارد
ریشه: فارسی – عربی

گل نسا /golnesaa/
معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: فارسی – عربی

گلاب /golaab/
معنی:  مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید
ریشه: فارسی

گلابتون /golaabetoon/
معنی:  رشته‌های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می‌رود
ریشه: فارسی

گلارا /golaaraa/
معنی: زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
ریشه: فارسی

گلاسا  /golaasaa/
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

گلاکو /golaaku/
معنی: دختری که مانند گل است
ریشه: اقوام ایرانی – لری

گلال /golaal/
معنی: عبیر سرخ
ریشه: بین المللی – هندی

گلاله /golaale/
معنی: کلاله، دسته گل، موی مجعد
ریشه: فارسی

گلان /golaan/
معنی: منسوب به گل، گلها، (به مجاز) زیبارو و لطیف
ریشه: فارسی

گلانه /golaane/
معنی: دسته جمعی، حلقه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

گلاوژ /golaavezh/
معنی: آخرین گلبوته بستان
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

گلباد /golbaad/
معنی: کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
ریشه: فارسی

گلبار /golbaar/
معنی: دارای بار گل، افشاننده گل
ریشه: فارسی

گلباران /golbaaraan/
معنی: برای تمجید و احترام زیاد استفاده می‌شود
ریشه: فارسی

گلباز /golbaaz/
معنی: کسیکه با گل سر و کار دارد
ریشه: فارسی

گلباش /golbaash/
معنی: از نام های رایج میان زنان کرد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

گلبان /golbaan/
معنی: نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم
ریشه: فارسی

اسم دختر ترکیبی با گل جدید

اسم دختر ترکیبی با گل

 

بیشتر بخوانید: لیست اسم دختر که به ن ختم شود

 

گلبانگ /golbaang/
معنی: آواز بلند، لحنی در موسیقی
ریشه: فارسی

گلبخت /golbakht/
معنی: (گل + بخت = سرنوشت، طالع) (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

گلبخش /golbakhsh/
معنی: بخشنده گل
ریشه: فارسی

گلبد /golbod/
معنی: نگهبان گل، کنایه از زیبارو
ریشه: فارسی

گلبدن /golbadan/
معنی: کسی که بدنش مانند گل لطیف است
ریشه: فارسی

گلبر /golbar/
معنی: آن که آغوشش چون گل لطیف و نازک است، گونه‌ای از گلها
ریشه: فارسی

گلبرگ /golbarg/
معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
ریشه: فارسی

گلبن /golbon/
معنی:  بوته یا درخت گل
ریشه: فارسی

گلبند /golband/
معنی: نوعی پارچه ابریشمی رنگی، باغبان
ریشه: فارسی

گلبو /golboo/
معنی: معطر، خوشبو
ریشه: فارسی

گلبوته /golboote/
معنی: بوته گل
ریشه: فارسی

گلبیز /golbiz/
معنی:  گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو
ریشه: فارسی

گلپاد /golpaad/
معنی: نگهبان گل
ریشه: فارسی

گلپاره /golpaareh/
معنی:  قطعه‌ی گل، تکه ی گل، (به مجاز) زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی

گلپرور /golparvar/
معنی: باغبان
ریشه: فارسی

گلپسند /golpasand/
معنی: زیباروی مورد پسند
ریشه: فارسی

گلپو /golpoo/
معنی: پوینده و جستجو کننده گل
ریشه: فارسی

گلپوش /golpoosh/
معنی: پوشیده از گل
ریشه: فارسی

گلپیرا /golpiraa/
معنی: باغبان، گلکار
ریشه: فارسی

گلپیکر /golpeikar/
معنی: ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام
ریشه: فارسی

گلچمن /golchaman/
معنی: گلِ چمن، (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم
ریشه: فارسی

گلچهر /golchehr/
معنی: گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
ریشه: فارسی

گلخندان /golkhandaan/
معنی: گلخند (شکفتن شکوفه‌ها)
ریشه: فارسی

گلخنده /golkhande/
معنی: گلخند
ریشه: فارسی

گلدیس /goldis/
معنی: چون گل، مانند گُل، (به مجاز) زیبارو و لطیف
ریشه: فارسی

گلربا /golrobaa/
معنی: عاشق و رباینده گل
ریشه: فارسی

گلرخسار /golrokhsaar/
معنی: گلرخ، زیبا
ریشه: فارسی

گلرنگ /golrang/
معنی:  به رنگ گل
ریشه: فارسی

گلزا /golzaa/
معنی: زاییده از گل
ریشه: فارسی

گلزر /golzar/
معنی: گل طلا، گل طلایی رنگ، (به مجاز) زیبا و لطیف
ریشه: فارسی

گلسا /golsaa/
معنی: گلسان، مانند گل
ریشه: فارسی

گلسار /golsaar/
معنی: مانند گل، جای پر از گل
ریشه: فارسی

گلسان /golsaan/
معنی: گلسا، مانند گل
ریشه: فارسی

گلستان /golestaan/
معنی: گلزار
ریشه: فارسی

گلسر /golsar/
معنی: آن که سر و رویی چون گل دارد
ریشه: فارسی

گلسرخ /golsorkh/
معنی: هر گلی که سرخ باشد، وَرد، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

گلشا /golshaa/
معنی: بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
ریشه: فارسی

اسم دختر ترکیبی با گل

اسم دختر ترکیب با گل شیک و باکلاس

گلشکر /golshekar/
معنی: (گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو) لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو
ریشه: فارسی

گلشن /golshan/
معنی: گلستان، خانه آراسته
ریشه: فارسی

گلشن آرا /golshanaaraa/
معنی: باغبان
ریشه: فارسی

گلشید /golshid/
معنی: گلی که چون خورشید می درخشد
ریشه: فارسی

گلطلا /goltalaa/
معنی: گلزر
ریشه: فارسی

گلفروز /golforooz/
معنی: گل افروز
ریشه: فارسی

گلفروغ /golforoogh/
معنی: فروغ و روشنی گل
ریشه: فارسی

گلگله /golgole/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
ریشه: فارسی

گلگون /golgoon/
معنی: به رنگ گل سرخ
ریشه: فارسی

گلگیس /golgis/
معنی: ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است
ریشه: فارسی

گلگیسو /golgisoo/
معنی: دارای گیسوان معطر
ریشه: فارسی

گلمهر /golmehr/
معنی: (گل + مهر = خورشید) (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
ریشه: فارسی

گلنا /golnaa/
معنی: تخم چشم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

گلنار /golnaar/
معنی: گل انار، به زیبایی گل
ریشه: فارسی

گلناز /golnaaz/
معنی: دارای ناز و عشوه ای چون گل
ریشه: فارسی

گلنوش  /golnoosh/
معنی: مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

گلی /goli/
معنی: رنگ قرمز گل رز
ریشه: فارسی

گلیا /goliaa/
معنی: منسوب به گل
ریشه: فارسی

گلیار /golyaar/
معنی: یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
ریشه: فارسی

فهرست جدید اسم دخترانه با ترکیب گل

اسم دخترانه با ترکیب گل

 

همچنین بخوانید: اسم دختر که به ین ختم شود

 

۲. اسم دختر که به گل ختم شود

انارگل /anaargol/
معنی: گل انار
ریشه: فارسی

آبگل /aabgol/
معنی: گلاب مایعی خوشبو که از برگ گلها بدست می‌آید
ریشه: فارسی

آذین گل /aazingol/
معنی: زینت گل، زیورگل، کنایه از زیبایی بسیار زیاد
ریشه: فارسی

آراگل /aaraagol/
معنی: آراینده گل ها، زیبا کننده گل ها
ریشه: فارسی

آفرین گل /aafaringol/
معنی: گل تحسین برانگیز، کنایه از دختر بسیار زیبا
ریشه: فارسی

آق گل /aaghgol/
معنی: آق (ترکی) + گل (فارسی) = گل سفید
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آقا گل – آقاگل /aaghaagol/
معنی: آقا (مغولی) + گل (فارسی) = نام روستایی در نزدیکی اصفهان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلاگل /aalaagol/
معنی: آلا (ترکی) + گل (فارسی) = گل رنگی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آلما گل /aalmaagol/
معنی: گل سیب، کنایه از زیبایی و تر و تازگی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

آیگل /aaygol/
معنی: آی (ترکی) + گل (فارسی) = گلی چون ماه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

باغداگل /baaghdaagol/
معنی: گلی در باغ، باغ گل، کنایه از دختر زیبا
ریشه: فارسی

بدن گل /badangol/
معنی: آن که بدنی لطیف و زیبا
ریشه: فارسی

به گل /behgol/
معنی: مرکب از به (زیباتر) + گل
ریشه: فارسی

بهارگل /bahaargol/
معنی: گلی که در بهار می‌روید
ریشه: فارسی

بی بی گل /bibigol/
معنی: بی بی (ترکی) + گل (فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

بیدگل /bidgol/
معنی: نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان
ریشه: فارسی

پرگل /pargol/
معنی: هر یک از گلبرگهای گل، دارای گلهای زیاد، پر از گل
ریشه: فارسی

پری گل /parigol/
معنی: زیبا چون گل و پری
ریشه: فارسی

تابان گل /taabaangol/
معنی: مرکب از تابان (درخشان) + گل
ریشه: فارسی

تاج گل /taajgol/
معنی:  آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا
ریشه: فارسی

تحفه گل /tohfegol/
معنی: تحفه (عربی) + گل (فارسی) گل ارزشمند
ریشه: عربی

ترگل /targol/
معنی: گل تازه و شاداب
ریشه: فارسی

تنسگل /tanasgol/
معنی: نام میوه‌ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
ریشه: فارسی

تی تی گل /titigol/
معنی: مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

تیساگل /tisaagol/
معنی: گلِ خالص
ریشه: فارسی

چهره گل /chehregol/
معنی: آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد
ریشه: فارسی

خانم گل /khaanomgol/
معنی: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خرم گل /khorramgol/
معنی: آن که چون گل خرم و با طراوت است
ریشه: فارسی

خندان گل /khandaangol/
معنی: آن که چون گل شاداب و باطراوت است
ریشه: فارسی

درگل /dorgol/
معنی: در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
ریشه: فارسی

زرگل /zargol/
معنی: زرین گل
ریشه: فارسی

زرین گل /zaringol/
معنی: آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است
ریشه: فارسی

سارگل /saargol/
معنی: گل زرد
ریشه: فارسی

سپیده گل /sepidegol/
معنی: گل سپید
ریشه: فارسی

سحرگل /sahargol/
معنی: گل سپیده دم، (به مجاز) زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی – عربی

سرگل /sargol/
معنی: اولین گل، بهترین از هر چیز
ریشه: فارسی

سروگل /sarvgol/
معنی: (سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب
ریشه: فارسی

اسم دختر با ترکیب گل خاص و کمیاب

اسم دختر با ترکیب گل زیبا

سمن گل /samangol/
معنی: گل یاسمن
ریشه: فارسی

سوگل /sogol/
معنی: مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سیگل /sigol/
معنی: سی عدد گل
ریشه:

شادگل /shaadgol/
معنی: آن که چون گل شاداب است
ریشه: فارسی

شاهگل /shaahgol/
معنی: زیباترین گل در میان گل ها
ریشه: فارسی

شنگل /shangol/
معنی: شوخ، شنگول، عیار و راهزن
ریشه: شاهنامه

شهرگل /shahrgol/
معنی: گل شهر
ریشه: فارسی

شیرین گل /shiringol/
معنی: گل زیبا
ریشه: فارسی

صنم گل /sanamgol/
معنی: صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گل
ریشه: فارسی – عربی

فام گل /faamgol/
معنی:  به رنگ گل
ریشه: فارسی

فخرگل /fakhrgol/
معنی: فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
ریشه: فارسی – عربی

فرگل /fargol/
معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
ریشه: فارسی

قشنگ گل /ghashanggol/
معنی: گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است
ریشه: فارسی

ماه گل /maahgol/
معنی: گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مهرگل /mehrgol/
معنی: (مهر = خورشید + گل)، گل آفتاب، گل آفتاب گردان، (به مجاز) زیبا و لطیف
ریشه: فارسی

مهگل /mahgol/
معنی: (مَه = ماه + گل)، گلِ ماه، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

میگل /meygol/
معنی: (می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده
ریشه: فارسی

نارگل /naargol/
معنی: گل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است
ریشه: فارسی

نوگل /nogol/
معنی: گلی که تازه شکفته شده است
ریشه: فارسی

وردگل /vardgol/
معنی: گل سرخ
ریشه: فارسی

یارگل /yaargol/
معنی: دوستی که همانندگل زیباست
ریشه: فارسی

یاس گل /yaasgol/
معنی: آنکه مانند گل یاس خوش چهره و زیباست
ریشه: فارسی

تِی گل /teygol/
معنی: کنار گل
ریشه: اقوام ایرانی – لری

تی گل /teegol/
معنی: چشم گل
ریشه: اقوام ایرانی – لری

چی گل /chigol/
معنی: مثل گل
ریشه: اقوام ایرانی – لری

داگل /daagol/
معنی: مادر گل
ریشه: اقوام ایرانی – لری

اسم دختر با ترکیب گل خاص و تک

اسم دختر با ترکیب گل دلنشین

سخن آخر

در این مطلب لیستی کامل از اسم دختر با ترکیب گل را ملاحظه کردید؛ آیا شما نیز اسم دختر با ترکیب گل سراغ دارید؟ اسامی دیگری که در این لیست نیامده اند را در انتهای همین مطلب برای ما بنویسید.

شما می توانید اسم دختر که به الف ختم شود را نیز در انگیزه بخوانید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare