اسم پسر با ه (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ه)

اسم پسر با ه (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ه)

انتخاب اسم برای کودک، در عین حالی که شیرین است، زمان بر و گاهی اوقات پیچیده است! اما اگر برای انتخاب اسم معیارهایی داشته باشیم سریع تر به نتیجه می رسیم. برای مثال برخی والدین به هر دلیلی دوست دارند اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از همین روی ما به سراغ حرف ه دوچشم رفته ایم و کامل ترین لیست اسم پسر با ه را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ه

هابیل /haabil/
معنی: معرب از عبری، نفس یا بخار، نام پسر آدم (ع)
ریشه: عبری

هاد /haad/
معنی: هدایت کننده
ریشه: عربی – قرآن

هادان /haadan/
معنی: معرب ازعبری، نام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)
ریشه: عبری

هادی /haadi/
معنی: پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد، معلم، رسانا
ریشه: عربی

هارپارک /haarpaark/
معنی: (در اعلام ) هارپاک، نام خویشاوند و وزیر آستیاک که از طرف آستیاک مأمور کشتن کوروش شد، نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هارپاگ /haarpaag/
معنی: مروارید که در یکرشته کشیده شده باشد
ریشه: فارسی

هارمیک /haarmik/
معنی: پسر کوچک هایک، نام نخستین نیای ارامنه
ریشه: بین المللی – ارمنی

هاروت /haaroot/
معنی: نام یکی از دو فرشته ای که دچار عذاب الهی شد
ریشه: عبری

هاشمعلی /haashemali/
معنی: هاشم + علی
ریشه: عربی

هامر /haamer/
معنی: ابر باران زا
ریشه: عربی

هامرز /haamerz/
معنی: نام سردار ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هامن /haamon/
معنی: هامون
ریشه: فارسی

هامون /haamoon/
معنی: زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه‌ای در سیستان
ریشه: فارسی

هامویه /haamooye/
معنی: نامکارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

هامی /haami/
معنی: سرگشته و حیران
ریشه: فارسی

هامین /haamin/
معنی: تابستان در اوستا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هانی /haani/
معنی: خدمتکار، کسی که طعام نیکو آورد، در پهلوی، بنشین
ریشه: عربی

هاوار /haavaar/
معنی: فریاد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هاوش /haavash/
معنی: امت، پیروان یک پیامبر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هاون /haavan/
معنی: گاه بامدادی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هاونی /haavani/
معنی: ایزد نگهبان بامداد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هایک /hayk/
معنی: پدر، سرپرست
ریشه: بین المللی – ارمنی

هایکا /haaykaa/
معنی: آرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم پسر با ه شروع میشه

اسم پسر با ه اصیل ایرانی

هباسپ /habaasp/
معنی: دارنده اسب اصیل
ریشه: فارسی

هبهالله /hebatollaah/
معنی: بخشیده شده از جانب خداوند
ریشه: عربی

هدهد /hodhod/
معنی: شانه بسر
ریشه: عربی – قرآن

هراچ /heraach/
معنی: دارای چشمانی آتشین
ریشه: بین المللی – ارمنی

هراچیک /heraachik/
معنی: دارای چشمانی آتشین
ریشه: بین المللی – ارمنی

هرایژ /heraayzh/
معنی: مرد آتشین و دلیر
ریشه: بین المللی – ارمنی

هردار /hardaar/
معنی: نام هشتمین نیای اشوزرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هرمان /hermaan/
معنی: نام یکی از پادشاهان یونانی
ریشه: بین المللی – یونانی

هرمزان /hormozaan/
معنی: منسوب به هرمز
ریشه: فارسی

هرمزیار /hormozyaar/
معنی: کسی که خدا یار اوست
ریشه: فارسی

هرمس /hermes/
معنی: از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا
ریشه: بین المللی – یونانی

هرواک /hervaak/
معنی: نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

هزاره /hezaare/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

هزبر /hezabr/
معنی: هژبر، شیر
ریشه: فارسی

هزوارش /hozvaaresh/
معنی: شرح و تفسیر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هستیار /hastyaar/
معنی: احساس کننده، ادیب
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هشام /hoshaam/
معنی: جوانمرد، کریم
ریشه: عربی

هضیم /hazim/
معنی: لطیف
ریشه: عربی – قرآن

هفال /hafaal/
معنی: رفیق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هفتواد /haftvaad/
معنی: صاحب هفت پسر، نام حاکم کرمان در زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

هلاکو /holaaku/
معنی: نام پسر تولوی و نوه چنگیز خان مغول
ریشه: بین المللی – مغولی

هلال /helaal/
معنی: ماه نو، روز اول هرماه قمری
ریشه: عربی

هلکو /halaku/
معنی: کوه کوچک، تپه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلکوت /halkot/
معنی: فرصت، وقت
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلمت /halmat/
معنی: حمله، هجوم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلموت /halamut/
معنی: کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلیوس /helios/
معنی: هلیون، خورشید
ریشه: عبری

اسم پسر با ه جدید

اسم پسر با هه

همافر /homaafar/
معنی: دارای فر همایی
ریشه: فارسی

همام /homaam/
معنی: دارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان
ریشه: عربی

هماوند /homaavand/
معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان
ریشه: فارسی

همگر /hamgar/
معنی: پیوند دهنده، رفوگر
ریشه: فارسی

همگون /hamgoon/
معنی: همرنگ، همانند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

همنواد /hamnavaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

هنگام /hengaam/
معنی: زمان، گاه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هوار /havaar/
معنی: قشلاق، خیمه سلطان در قشلاق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوال /hovaal/
معنی: خبر، رفیق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوبر /huber/
معنی: دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هوپاد /hoopaad/
معنی: نگهبان خوب، نیک سرشت
ریشه: فارسی

هوتخش /hutokhsh/
معنی: صنعت گر، سازنده خو، پیشه ور
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوتک /hutak/
معنی: نام روستایی در نزدیکی کرمان
ریشه: فارسی

هوداد /hoodaad/
معنی: نیک آفریده، داده خوب، داده نیک
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هودین /hoodin/
معنی: نام سومین نیای آدرباد مهر اسپنتمان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هورا /hooraa/
معنی: می صاف و مقدس
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هوراد /hooraad/
معنی: جوانمرد و با خدا، مرد نیک
ریشه: فارسی

هوراز /hooraaz/
معنی: دوست صمیمی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هورامان /hooraamaan/
معنی: منطقه‌ایی در کردستان
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هورفر /hoorfar/
معنی: دارای فر و شکوه خورشید
ریشه: فارسی

هورمز /hoormaz/
معنی: هرمز
ریشه: فارسی

هورمزد /hoormazd/
معنی: هرمز
ریشه: فارسی

هورمک /hoormak/
معنی: شبان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هورمند /hoormand/
معنی: مانند خورشید
ریشه: فارسی

هوریار /hooryaar/
معنی: یار و دوست خورشید
ریشه: فارسی

هوسب /hooseb/
معنی: یوسف
ریشه: بین المللی – ارمنی

هوشبام /hooshbaam/
معنی: بامداد، فلق
ریشه: فارسی

هوشیار /hushyaar/
معنی: دارای هوش، باهوش، خردمند، عاقل
ریشه: فارسی

هوشیدر /hoshidar/
معنی: پرورانندهﻯ راستی یا قانون مقدس
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هوفر /hufar/
معنی: مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب
ریشه: فارسی

هوکرپ /hukarp/
معنی: خوش اندام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هوگر /hugar/
معنی: انس گرفتن، عادت کردن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هولان /hulaan/
معنی: چوگان بازی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هومت /humat/
معنی: اندیشه نیک
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هومن /hooman/
معنی: نیک اندیش
ریشه: فارسی

هون /haoon/
معنی: خواری
ریشه: عربی – قرآن

هونا /haoonaa/
معنی: با وقار
ریشه: عربی – قرآن

هونام /hoonaam/
معنی: خوشنام، نیک نام
ریشه: فارسی

هونیاک /huniyaak/
معنی: پهلوی با اصل و نسب
ریشه: فارسی

هیبت /heibat/
معنی: رعب، جلال، شکوه
ریشه: عربی

هیبت الله /heibatallaah/
معنی: شکوه و جلال خداوند
ریشه: عربی

هیثم /heisam/
معنی: جوجه عقاب
ریشه: عربی

هیدی /hidi/
معنی: آرام، آهسته، بردبار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم پسر با ه زیبا

اسم پسر با ه باکلاس و زیبا

هیرا /hiraa/
معنی: فراخ، وسیع
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیراب /hiraab/
معنی: نام فرشته باد
ریشه: فارسی

هیرسا /hirsaa/
معنی: پارسا
ریشه: فارسی

هیرش /hiresh/
معنی: فشار، هجوم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیرو /hiro/
معنی: نام گلی به زبان کردی (گل ختمی)
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیرود /hirud/
معنی: نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

هیژا /hizhaa/
معنی: گرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیشنگ /hishang/
معنی: هوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
ریشه: فارسی

هیشوی /hishuy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

هیمن /himan/
معنی: آرام، موقر، شکیبا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیمه /hime/
معنی: نام داماد داریوش و از سرداران بزرگ پارسی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هیوا /hivaa/
معنی: امید
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

 

سخن آخر

لیستی از نام پسر با ه را در این مطلب ملاحظه کردید؛ آیا اسم پسر با ه دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با گ، اسم پسر با ل، اسم پسر با م، اسم پسر با ن، اسم پسر با و و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare