اسم دختر با ه (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ه)

اسم دختر با ه (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ه)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ه دو چشم شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ه را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ه را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ه

هاجر /haajar/
معنی:  معرب از عبری، به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده، اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)
ریشه: عربی

هاجره /haajere/
معنی: نیمروز، شدت گرما، لایق، فائق
ریشه: عربی

هاد /haad/
معنی: هدایت کننده
ریشه: عربی – قرآن

هادیه /haadie/
معنی: مونث هادی، زن راهنما، عصا، چوبدستی، آرام
ریشه: عربی

هارا /haaraa/
معنی:  کوهستان
ریشه: عبری

هاسمیک /haasmik/
معنی: گل یاسمن
ریشه: بین المللی – ارمنی

هاشمه /haasheme/
معنی: مونث هاشم
ریشه: عربی

هاله /haaleh/
معنی:  معرب از یونانی به معنای حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاه دور ماه یا خورشید دیده می‌شود.
ریشه: بین المللی – یونانی

هانا /haanaa/
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

هانه /haane/
معنی: چشمه
ریشه: فارسی

هانیا /haaniaa/
معنی: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
ریشه: عربی

هانیه /haanieh/
معنی: شادمان خوش بخت
ریشه: عربی

هایده /haayedeh/
معنی:  توبه کننده، به حق بازگردنده
ریشه: عربی

هدسه /hadse/
معنی: همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان است
ریشه: عبری

هدهد /hodhod/
معنی: شانه بسر
ریشه: عربی – قرآن

هدی /hodaa/
معنی: هدایت، راه راست نمودن، راهنمایی
ریشه: عربی – قرآن

هرا /heraa/
معنی: رب النوع زمین، بزرگترین ملکه خدایان یونانی، نگهبان زنان
ریشه: بین المللی – یونانی

هرانوش  /haraanoosh/
معنی:  دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
ریشه: فارسی

هرمینا /herminaa/
معنی: سفر، حرکت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

هرمیندا /hermindaa/
معنی: در حال سفر
ریشه: بین المللی – ارمنی

هزارک /hazaarak/
معنی: بلبل کوچک، از الحن موسیقی قدیم
ریشه: فارسی

هزارناز /hezaarnaaz/
معنی: دارای ناز بسیار
ریشه: فارسی

هستنوه /hastonve/
معنی: قیام توده مردم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هستی /hasti/
معنی: زندگی، وجود، زندگانی
ریشه: فارسی

هضیم /hazim/
معنی: لطیف
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ه شروع بشه

اسم دختر با ه مذهبی

هفدن /hefdan/
معنی: وزن شعر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هفیان /hafiyaan/
معنی: آرام گرفتن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هگبه /hagbah/
معنی: ره آورد، هدیه سفر، خورجین
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلاله /helaaleh/
معنی:  گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلپرین /halperin/
معنی: رقصیدن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هلما /helmaa/
معنی: معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
ریشه: عربی

هلن /helen/
معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
ریشه: بین المللی – یونانی

هلناز /helnaaz/
معنی: زیبارو و خوشبو، به شکوفه درخت هل نیز می‌گویند
ریشه: فارسی

هلنسا /helnesaa/
معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی – عربی

هلیا /heliaaa/
معنی: خورشید
ریشه: بین المللی – یونانی

هلیله /halile/
معنی: نام درختی است
ریشه:

هلینا /helinaa/
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد
ریشه: بین المللی – یونانی

هلیون /helyon/
معنی: هلیوس، خورشید
ریشه: عبری

هما /homaa/
معنی: مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
ریشه: فارسی

همابخت /homaabakht/
معنی: خوشبخت، سعادتمند
ریشه: فارسی

هماچهر /homaachehr/
معنی: آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
ریشه: فارسی

همادخت /homaadokht/
معنی: دختر فرخنده و مبارک
ریشه: فارسی

همای /homaay/
معنی: هما ، دختر بهمن شاه کیانی
ریشه: فارسی

همایون /homaaioon/
معنی: فرخ، شادان
ریشه: فارسی

همایون بخت /homaayoonbakht/
معنی: خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت
ریشه: فارسی

همایون چهر /homaayoonchehr/
معنی: خوشروی، خوش سیما و زیبا
ریشه: فارسی

همایوندخت /homaayoondokht/
معنی: دختر فرخنده و مبارک
ریشه: فارسی

همدم /hamdam/
معنی: رفیق ، همزبان، همنشین
ریشه: فارسی

همراز /hamraaz/
معنی: محرم اسرار
ریشه: فارسی

همراه /hamraah/
معنی: موافق، هماهنگ، دوست
ریشه: عربی

همساز /hamsaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

همگام /hamgaam/
معنی: همراه، همسفر
ریشه: فارسی

هموند /hamond/
معنی: اعضاء
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

همیشه بهار /hamishebahaar/
معنی: گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می‌شود
ریشه: فارسی

همیلا /hamilaa/
معنی: نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

هنا /henaa/
معنی: شادمانی و خوش بختی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هنار /henaar/
معنی: انار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هناو /henaav/
معنی: زهره، شجاعت
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هنده /hende/
معنی: نام یکی از زنان پیامبر
ریشه: عربی

هنگامه /hengaameh/
معنی:  فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب
ریشه: فارسی

اسم دختر با ه زیبا

اسم دختر با ه دوچشم

هنیا /heniyaa/
معنی: گوارا باد، نوش باد
ریشه: عربی

هنیئه /hani’e/
معنی: گوارا، چیزی که به سادگی و به زحمت بدست می آید
ریشه: عربی

هوآفرید /hooaafarid/
معنی: خوش ستوده، خوش آمرزیده
ریشه: فارسی

هوبانو /hoobaanoo/
معنی: بانوی خوب
ریشه: فارسی

هوبخت /hoobakht/
معنی:  خوشبخت
ریشه: فارسی

هوپاد /hoopaad/
معنی: نگهبان خوب، نیک سرشت
ریشه: فارسی

هوتس – هوتوس  /hutos/
معنی: آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
ریشه: فارسی

هوتوس /hutus/
معنی: آتوسا، نام دخترکوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
ریشه: فارسی

هوده /hoode/
معنی: راست، درست
ریشه: فارسی

هور /hoor/
معنی:  خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

هور دخت /hoordokht/
معنی:  دختری زیبا چون خورشید
ریشه: فارسی

هورام /hooraam/
معنی: پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع
ریشه: عبری

هوران /hooraan/
معنی: آفتاب
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هورآفرین /hooraafarin/
معنی: آفریننده خورشید
ریشه: فارسی

هوربانو /hoorbaanoo/
معنی: بانوی خورشید، زنی به زیبایی خورشید
ریشه: فارسی

هورتاش  /hoortaash/
معنی:  هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.
ریشه: فارسی

هورتن /hoortan/
معنی: آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
ریشه: فارسی

هورچهر /hoorchehr/
معنی:  آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد
ریشه: فارسی

هورخش  /hoorakhsh/
معنی:  آفتاب عالمتاب
ریشه: فارسی

هورداد /hoordaad/
معنی:  داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
ریشه: فارسی

هوردیس  /hoordis/
معنی:  زیبا و روشن چون خورشید
ریشه: فارسی

هوررخ /hoorrokh/
معنی: هورچهر
ریشه: فارسی

هورزاد /hoorzaad/
معنی:  زاده خورشید، خوب زاده، اصیل، شریف
ریشه: فارسی

هورسان /hoorsaan/
معنی: مانند خورشید
ریشه: فارسی

هورشاد /hoorshaad/
معنی: مرکب از هور (خورشید) + شاد
ریشه: فارسی

هورشید /hoorshid/
معنی:  خورشید، آفتاب
ریشه: فارسی

هورمهر /hoormehr/
معنی: خورشید
ریشه: فارسی

هورناز /hoornaaz/
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

هوروش /hoorvash/
معنی:  زیبا و تابناک همچون خورشید
ریشه: فارسی

هوری /hoori/
معنی: نور خورشید
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر با ه جدید

اسم دختر با ه کردی

هوزاد /hoozaad/
معنی: خوب زاده، اصیل
ریشه:

هوزان /hoozaan/
معنی: نرگس نو شکفته
ریشه: فارسی

هوژان /hoozhaan/
معنی: یاد گرفتن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوژین /huzhin/
معنی: آموختن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوفریا /hoofariaa/
معنی: معشوقه و محبوبه زیبا وخوب
ریشه: فارسی

هوگون /hoogoon/
معنی: خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هوما /hoomaa/
معنی: مرغ سعادت، فرخنده
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هومان /hoomaan/
معنی:  خودمان
ریشه: فارسی

هومهر /hoomehr/
معنی: دوست، یار
ریشه: فارسی

هون /haoon/
معنی: خواری
ریشه: عربی – قرآن

هونا /haoonaa/
معنی: با وقار
ریشه: عربی – قرآن

هوناز /hunaaz/
معنی: ویژگی آن ‌که دارای ناز و کرشمه خوب و نیک است، جذاب و دلپسند
ریشه: فارسی

هونراوه /hunraave/
معنی: کنایه از کلام منظوم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هونیا /huniyaa/
معنی: شعر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هووردشت /hoordasht/
معنی: نیکوکار
ریشه: فارسی

هووی /hovooi/
معنی: نام زن اشوزرتشت، دختر فرشوشتر
ریشه: فارسی

هویار /huyaar/
معنی: یار خوب و خوش
ریشه: فارسی

هیدخت /hidokht/
معنی: بیدخت، ستاره زهره، ناهید
ریشه: فارسی

هیدیکا /hidikaa/
معنی: آرام، به آهستگی، یواش
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر با ه باکلاس

اسم دختر با ه ایرانی اصیل

هیران /hiraan/
معنی: قرار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیزان /hizaan/
معنی: نیرومند، توانا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیژان /hizhaan/
معنی: ارزیدن، جنبیدن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیلان /hilaan/
معنی: آشیانه، مکان آرامش
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیلدا /hildaa/
معنی: نیرومند، قوی
ریشه: بین المللی – لاتین

هیما /himaa/
معنی: بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
ریشه: فارسی – عربی

هیمو /himoo/
معنی: پاک دامن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هینا /hinaa/
معنی: ماهر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هینان /hinaan/
معنی: آوردن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

هیوان /hivaan/
معنی:  ایوان، تراس
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

 

سخن آخر

آیا اسم دختر با ه دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با گ، اسم دختر با ل، اسم دختر با م، اسم دختر با ن، اسم دختر با و و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare