اسم دختر با ن (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ن)

اسم دختر با ن (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ن)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ن یا نون شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ن را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ن را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ن

ناجیه /naajie/
معنی: زن نجات دهنده، رستگار
ریشه: عربی

نادی /naadi/
معنی: ندا دهنده، ندا کننده
ریشه: عربی

نادیا /naadiaa/
معنی: زن خوش آوتز
ریشه: بین المللی – فرانسوی

نار /naar/
معنی: آتش، دوزخ
ریشه: عربی – قرآن

ناراین /naaraayan/
معنی: از خدایان هندوهاست و به دفع فساد می‌کوشد
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

ناربن /naarbon/
معنی: درخت انار
ریشه: فارسی

ناردانا /naardaanaa/
معنی: ناردانه، دانه انار
ریشه: فارسی

ناردانه /naardaaneh/
معنی:  ناردانا، دانه انار
ریشه: فارسی

ناردیس /naardis/
معنی: مانند انار، نار (عربی) + دیس (فارسی) مانند آتش
ریشه: فارسی – عربی

نارگل /naargol/
معنی: گل انار، آن که چون گل لطیف و زیبا است
ریشه: فارسی

نارگون /naargoon/
معنی: همانند انار، سرخ و آتش
ریشه:

نارگیس /naargis/
معنی: میوه نارگیل
ریشه: فارسی

نارملا /naarmelaa/
معنی: شکوفه گل انار
ریشه: فارسی

نارمیلا /naarmilaa/
معنی: شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: فارسی

نارنج /naarenj/
معنی: میوه‌ای آبدار و ترش، از گونه مرکبات
ریشه: فارسی

نارو /naarow/
معنی: پرنده‌ای خوش آواز همانند بلبل
ریشه: فارسی

نارون /naaroon/
معنی:  درختی خوش اندام و پُربَرگ و سایه دار
ریشه: فارسی

ناری /naari/
معنی: جامه پوشیدنی، منسوب به انار، آتشی
ریشه: فارسی

ناریا /naariaa/
معنی: قاصدک
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ناریکا /naarikaa/
معنی: دختر مهربان
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

نارین /naarin/
معنی: منسوب به نار، تر و تازه
ریشه: فارسی

نارینا /naarinaa/
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی – عربی

نارینه /naarine/
معنی: ظریف
ریشه: بین المللی – ارمنی

ناریه /naarie/
معنی: آتشی، آتشین
ریشه: عربی

ناز /naaz/
معنی: دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
ریشه: فارسی

اسم دختر با ناز شروع شود

اسم دختر با ناز

ناز بانو /naazbaanoo/
معنی: بانوی زیبا و عشوه گر
ریشه: فارسی

نازان /naazaan/
معنی: فخرکننده، نازکننده
ریشه: فارسی

نازانتا /naazaantaa/
معنی: عشوه گر، طناز
ریشه: زبان باستانی – آشوری

نازآفرید /naazaafarid/
معنی: آفریده ناز و زیبا
ریشه: فارسی

نازآفرین /naazaafarin/
معنی:  مرکب از ناز (زیبا) + آفرین (آفریننده)، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: فارسی

نازبو /naazboo/
معنی:  ریحان
ریشه: فارسی

نازپر /naazpar/
معنی:  آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپا دشاه خوارزم
ریشه: فارسی

نازپرور /naazparvar/
معنی: پرونده ناز، پروش یافته در ناز و نعمت
ریشه: فارسی

نازپری /naazpari/
معنی: آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
ریشه: فارسی

نازپو /naazpoo/
معنی: آنکه با ناز می خرامد
ریشه: فارسی

نازپویه /naazpooye/
معنی: آنکه با ناز می خرامد
ریشه: فارسی

نازجهان /naazjahaan/
معنی:  موجب نازش و مباهات جهان
ریشه: فارسی

نازچهر /naazchehr/
معنی: دارای چهره لطیف و زیبا
ریشه: فارسی

نازخاتون /naazkhaatoon/
معنی:  بانوی زیبا، نام دختر امیر کردستان در زمان پادشاهای الجایتو
ریشه: فارسی

نازخانم /naazkhaanom/
معنی: نازبانو
ریشه: فارسی

نازدار /naazdaar/
معنی: آن که رفتاری خوشایند و جذاب دارد، ملوس
ریشه: فارسی

نازدانه /naazdaaneh/
معنی:  فرزند محبوب پدر و مادر، دردانه
ریشه: فارسی

نازدخت /naazdokht/
معنی:  دختر زیبا و ناز
ریشه: فارسی

نازدلبر /naazdelbar/
معنی: معشوق زیبا و جذاب، نام دختری در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی

نازرخ /naazrokh/
معنی:  دارای روی زیبا و لطیف
ریشه: فارسی

نازرخسار /naazrokhsaar/
معنی: دارای چهره لطیف
ریشه: فارسی

نازک /naazak/
معنی: نازنین و زیبا
ریشه: فارسی

نازک /naazok/
معنی: محبوب، معشوق، لطیف، ظریف
ریشه: فارسی

نازک الملائکه /naazokolmalaaeke/
معنی: آنکه در ناز و لطافت مانند فرشتگان است
ریشه: فارسی

نازگوهر /naazgohar/
معنی: دارای گوهر زیبا، گوهر و سنگ زیبا و قیمتی
ریشه: فارسی

نازگیتی /naazgiti/
معنی: موجب نازش و مباهات گیتی
ریشه: فارسی

نازلی /naazli/
معنی: ناز دار
ریشه: فارسی

نازمهر /naazmehr/
معنی: مهرناز، زیبا چون خورشید
ریشه: فارسی

نازنین /naazanin/
معنی: دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

نازنین چهر /naazaninchehr/
معنی: دارای صورتی ظریف، زیبا و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

نازیاب /naazyaab/
معنی: از شخصیت های شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نازیدخت /naazidokht/
معنی: دختری که بسیار ناز دارد
ریشه: فارسی

نازیک /naazik/
معنی: نازی، منسوب به ناز
ریشه: بین المللی – ارمنی

نازیلا /naazilaa/
معنی: با ناز وکرشمه
ریشه: فارسی

نازین /naazin/
معنی: منسوب به ناز، ناز دار
ریشه: فارسی

نازیه /naazie/
معنی: منسوب به نازی
ریشه: فارسی

ناژین /naazhin/
معنی: درخت نارون
ریشه: فارسی

ناس /naas/
معنی: مردم، انسان ها
ریشه: عربی – قرآن

ناشرات /naasheraat/
معنی: پخش کنندگان
ریشه: عربی – قرآن

ناصبه /naasebe/
معنی: محنت کشیده
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ن جدید

اسم دختر با ن ایرانی اصیل

ناظره /naazere/
معنی: نگاه کننده، منتظتر
ریشه: عربی – قرآن

ناعمه /naaeme/
معنی: خرم
ریشه: عربی – قرآن

نافه /naafe/
معنی: ماده‌ای با عطر نافذ و پایدار که زیر پوست شکم نوعی آهو به دست می آید
ریشه: فارسی

ناقه /naaghe/
معنی: شتر ماده
ریشه: عربی – قرآن

ناکتا /naaktaa/
معنی: ناک (در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین مثل گلابی
ریشه: فارسی

نانا /naanaa/
معنی:  پدر و مادر، نعناع
ریشه: فارسی

نانیسا /naanisaa/
معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی

ناهده /naahede/
معنی: دختر نوبالغ ، دختری که سینه اش برآمده باشد
ریشه: عربی

ناهید /naahid/
معنی: آناهیتا، پاک بانو
ریشه: فارسی

ناهیده /naahide/
معنی: ناهید، دختر رسیده و بالغ
ریشه: فارسی

ناوه /naave/
معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
ریشه: فارسی

نایریکا /naayrikaa/
معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
ریشه: فارسی

نبیه /nabih/
معنی: آگاه، دانشمند
ریشه: عربی

نجلا /najlaa/
معنی: زنی که دارای چشمان درشت است
ریشه: عربی

نجمی /najmi/
معنی: منسوب به نجم، نام گیاهی است
ریشه: عربی

نجوا /najvaa/
معنی: سخن آهسته
ریشه: عربی

نجوم /nojoom/
معنی: ستارگان
ریشه: عربی – قرآن

نجیا /najiaa/
معنی: همراز بودن
ریشه: عربی – قرآن

نحب /nahb/
معنی: عهد
ریشه: عربی – قرآن

نحل /nahl/
معنی: زنبور عسل
ریشه: عربی – قرآن

نحله /nehlah/
معنی: خوشدلی
ریشه: عربی – قرآن

نخستین /nokhostin/
معنی: آغازین، اولین
ریشه:

نخل /nakhl/
معنی: درخت خرما
ریشه: عربی – قرآن

نخیل /nakhil/
معنی: درختان خرما
ریشه: عربی – قرآن

ندیا /nadiaa/
معنی: مجلس
ریشه: عربی – قرآن

نذر /nozor/
معنی: هشدار، انذار
ریشه: عربی – قرآن

نذیره /nazire/
معنی: زن بیم دهنده و ترساننده
ریشه: عربی

نرجس خاتون /narjeskhaatoon/
معنی: مرکب از نرجس (نرگس) و خاتون، لقب مادر حضرت مهدی عج الله
ریشه: فارسی

نرسا /narsaa/
معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی

نرگس  /narges/
معنی: نام گلی زیبا
ریشه: فارسی

نرگس بانو /nargesbaanoo/
معنی: نرگس خانم
ریشه: فارسی

نزیهه /nazihe/
معنی: زن پاک و پاکیزه
ریشه: عربی

نژاده /nazhaade/
معنی: اصیل، نجیب
ریشه: فارسی

نسا /nesaa/
معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

نساک /nesaak/
معنی: نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

نستر /nastar/
معنی: نسترن
ریشه: فارسی

نسترن /nastaran/
معنی: گلی شبیه رز به رنگهای صورتی، سفید و زرد
ریشه: فارسی

نسرین /nasrin/
معنی: گلی به رنگ زرد یا سفید و خوشبو که یکی از گونه‌های نرگس است.
ریشه: فارسی

نسرین مهر /nasrinmehr/
معنی: زیبا و درخشان چون گل نسرین و خورشید
ریشه: فارسی

نسرین نوش /nasrinnoosh/
معنی: زیبا چون گل نسرین و شیرین چون عسل،نام دخترپادشاه سقلاب و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نسک /nosok/
معنی: عبادت، قربانی، نیایش
ریشه: عربی – قرآن

نسل /nasl/
معنی: فرزند، ذریه، نسل
ریشه: عربی – قرآن

نسیبه /nasibe/
معنی: دختر با اصل و نسب، بانوی اصیل، بانویی که در صدر اسلام در جنگ احد شرکت داشت و به آسیب دیدگان کمک می کرد
ریشه: عربی

نسیم /nasim/
معنی: بادملایم و خنک، باد بسیار آرام، بوی خوش
ریشه: عربی

 

نشاه /nashaah/
معنی: پدید آمده، خلق شده
ریشه: عربی – قرآن

نشر /nashra/
معنی: پراکندن
ریشه: عربی – قرآن

نشمیل /nashmil/
معنی: زیبا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر با ن ایرانی اصیل

اسم دختر با ن کردی

نشور /noshoor/
معنی: رستاخیز، درباره دنیا، جنب و جوش
ریشه: عربی – قرآن

نصاری /nasaaraa/
معنی: مسیحیان
ریشه: عربی – قرآن

نصرت /nosrat/
معنی: یاری، پیروزی
ریشه: عربی

نضره /nazrah/
معنی: طراوت، زیبائی، تازگی
ریشه: عربی – قرآن

نظاره /nazaare/
معنی: نگریستن، تماشا، نگاه کردن
ریشه: عربی

نظیفه /nazife/
معنی: زن پاکیزه و تمیز
ریشه: عربی

نعاج /no’aaj/
معنی: میش ها
ریشه: عربی – قرآن

نعماء /na’maa/
معنی: آسایش
ریشه: عربی – قرآن

نعناع /nanaa/
معنی: نعنا، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی

نغمه /naghmeh/
معنی: آهنگ یا ملودی
ریشه: عربی

نفر /nafar/
معنی: دسته
ریشه: عربی – قرآن

نفس /nafs/
معنی: روح، نفس، تمایل، شخص، خود، کس
ریشه: عربی – قرآن

نفوس /nofoos/
معنی: قلب ها، جان ها، اشخاص، دل ها
ریشه: عربی – قرآن

نفیسا /nafisaa/
معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی

نقره /noghre/
معنی: فلزی گرانبها، نرم و سفید که در ساختن زیورآلات، آینه، و … به کار می‌رود
ریشه: فارسی

نقشیه /naghishe/
معنی: منسوب به نقش، نگارین
ریشه: فارسی

نقیه /naghie/
معنی: زن پاکیزه و نظیف
ریشه: عربی

نکهت /nek’hat/
معنی: بوی خوش
ریشه: عربی

نکوزاد /nekoozaad/
معنی: زاده نیکویی
ریشه:

نکویار /nekooiaar/
معنی: یار نیکو
ریشه: فارسی

نکیسا /nakisaa/
معنی: نگیسا، (در اعلام) نام یکی از رامشگران و نوازندگان عهد خسرو پرویز و مربوط به وی که اختراع خسروانی را به او نسبت می دهند، نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نگار /negaar/
معنی: چهره زیبا
ریشه: فارسی

نگارا /negaaraa/
معنی: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب است
ریشه: فارسی

نگاربسته /negaarbaste/
معنی: نقشی که زنان با حنا بر دست و پای خود می بندند
ریشه: فارسی

نگارشید /negaarshid/
معنی: نقش و نگار درخشان
ریشه: فارسی

نگاره /negaareh/
معنی:  نقش، شکل، تصویر
ریشه: فارسی

نگارین /negaarin/
معنی:  زیبا، آراسته، مزین
ریشه: فارسی

نگاه /negaah/
معنی: نظر، دیدار، توجه، عنایت
ریشه: فارسی

نگین /negin/
معنی: جواهر انگشتری
ریشه: فارسی

نگینا /neginaa/
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

نگینه /negineh/
معنی:  مانند نگین
ریشه: فارسی

نلی /neli/
معنی: صورت دیگر نیلی (نیلی: منسوب به نیل، رنگ آبی سیر، لاجوردی)
ریشه: بین المللی – فرانسوی

نمل /naml/
معنی: مور
ریشه: عربی – قرآن

نها /nahaa/
معنی: عقل و خرد (اسم قرآنی)
ریشه: فارسی

نهار /nahaar/
معنی: روز
ریشه: عربی – قرآن

نهال /nahaal/
معنی: درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است
ریشه: فارسی

نهاله /nahaale/
معنی: گیاه تازه رسته
ریشه: فارسی

نهر /nahr/
معنی: رود
ریشه: عربی – قرآن

نهضت /nehzat/
معنی: حرکت، عزیمت
ریشه: عربی

نوا /navaa/
معنی: صدای موسیقی، نغمه
ریشه: فارسی

نواآفرین /navaa’aafarin/
معنی: آفریننده نغمه و آواز
ریشه: فارسی

نواز /navaaz/
معنی: نوازش، نوازنده، مهربانی، ساز زن
ریشه: فارسی

نوازش /navaazesh/
معنی: از روی مهربانی دست بر سر کسی کشیدن، چیزی را به آرامی و پیاپی لمس کردن، مهربانی و لطف، تسلی دادن و دلجویی کردن
ریشه: فارسی

نوال /navaal/
معنی: عطا، بخشش، بهره، نصیب
ریشه: عربی

نوباوه /nobaave/
معنی: کودک یا نوجوان، میوه‌ای که تازه رسیده باشد، میوه تازه و نورس
ریشه: فارسی

نوبهار /nobahaar/
معنی: بهار، فصل رویش
ریشه: فارسی

نورا /nooraa/
معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: فارسی

نورافشان /noorafshaan/
معنی: نور (عربی) + افشان (فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی منتشر می‌کند، نورپاش
ریشه: فارسی – عربی

اسم دختر با ن زیبا

اسم دختر با ن خاص و دلنشین

نوران /nooraan/
معنی: نور (عربی) + ان (فارسی) مرکب از نور (روشنایی) + ان (پسوند اتصاف)
ریشه: فارسی – عربی

نورآفرین /nooraafarin/
معنی: نور (عربی) + آفرین (فارسی) آفریننده نور و روشنایی
ریشه: فارسی – عربی

نورسته /noraste/
معنی: تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده
ریشه: فارسی

نورصبا /noorsabaa/
معنی: نوری که از صبا متصاعد می‌شود، جلوه صبا، (به مجاز) زیبارو
ریشه: عربی

نورین /noorin/
معنی: نور (عربی) + ین (فارسی) نورانی، نوری
ریشه: فارسی – عربی

نوژان /nozhaan/
معنی: درخت صنوبر و کاج
ریشه: فارسی

نوژین /nozhin/
معنی: (نوژ = نوز = نوعی کاج + ین (پسوند نسبت)) منسوب به نوژ، مربوط به نوژ؛ (به مجاز) زیبا، سرسبز و با طراوت
ریشه: فارسی

نوش آفرید /nooshaafarid/
معنی: آفریده بی مرگ، آفریده جاوید
ریشه: فارسی

نوش آگین /nooshaagin/
معنی: به شهد و شکر آویخته، نوشین
ریشه: فارسی

نوش لب /nooshlab/
معنی: دارای لبی شیرین، شیرین لب
ریشه: فارسی

نوشاد /nooshaad/
معنی: نام شهری که زیبا رویان آن مشهور بودند
ریشه: فارسی

نوشان /nooshaan/
معنی: نوشنده
ریشه: فارسی

نوشبانو /nooshbaanoo/
معنی: بانوی شاد و شیرین و لطیف
ریشه: فارسی

نوشدخت /nooshdokht/
معنی: دختر شاد و شیرین و لطیف
ریشه: فارسی

نوشید /nooshid/
معنی: مرکب از نو (تازه) + شید (خورشید)، نام مادر مانی دین آور معروف ایرانی
ریشه: فارسی

نوشین /nooshin/
معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
ریشه: فارسی

نوشین بانو /nooshinbaanoo/
معنی: بانوی شیرین و گوارا
ریشه: فارسی

نوشین دخت /nooshindokht/
معنی: دختر شیرین و گوارا
ریشه: فارسی

نوشین لب /nooshinlab/
معنی: نوش لب، دارای لبی شیرین، شیرین لب
ریشه: فارسی

نوگل /nogol/
معنی: گلی که تازه شکفته شده است
ریشه: فارسی

نونهال /nonahaal/
معنی: نهال تازه، درخت جوان
ریشه:

نیالا /niyaalaa/
معنی: نام روستایی اطراف ساری
ریشه: فارسی

نیان /niyaan/
معنی: رفیق، شریک زندگی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیایش /niaayesh/
معنی: دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام نسبت به کسی
ریشه: فارسی

نیتا /nitaa/
معنی: بی مانند، بی نظیر، بیتا، یگانه
ریشه: فارسی

نیروانا /nirvaanaa/
معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به کمال است
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

نیسا /nisaa/
معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

نیسه /nise/
معنی: سایه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیشا /nishaa/
معنی: نشانه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیک اختر /nikakhtar/
معنی: دارای ستاره و طالع خوب و خوش، خوشبخت، سعادتمند
ریشه: فارسی

نیک آفرید /nikaafarid/
معنی: آفریده خوب و نیکو
ریشه: فارسی

نیک آفرین /nikaafarin/
معنی: آفریننده نیکی و خوبی
ریشه: فارسی

نیک تاج /niktaaj/
معنی: آن که تاج نیکو و خوب دارد
ریشه: فارسی

نیک تاش /niktaash/
معنی: نیک (فارسی) + تاش (ترکی) همتا و مانند نیکان
ریشه: فارسی

نیک چهر /nikchehr/
معنی: نیک چهره، خوبرو، نیکوروی، زیبا
ریشه: فارسی

نیک چهره /nikchehre/
معنی: نیکچهر، خوبرو، نیکوروی، زیبا
ریشه: فارسی

نیک دخت /nikdokht/
معنی: دختر خوب و نیکو
ریشه: فارسی

نیک رخ /nikrokh/
معنی: نیک رو
ریشه: فارسی

نیک رخسار /nikrokhsaar/
معنی: آن که دارای چهره ای پاک و زیباست
ریشه: فارسی

نیک مهر /nikmehr/
معنی: آن که دارای محبتی کامل و شایسته است
ریشه: فارسی

نیک یار /nikyaar/
معنی: دوست مشفق
ریشه: فارسی

نیکا /nikaa/
معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه: زبان باستانی – اوستا

نیکتا /niktaa/
معنی: خوب، نیکو
ریشه: فارسی

نیکرو /nikroo/
معنی: زیبا، خوشرو
ریشه: فارسی

نیک روی /nikrooi/
معنی: خوش صورت
ریشه: فارسی

نیکناز /niknaaz/
معنی: آن که دارای عشوه و غمزه‌ای خوب و نیکوست
ریشه: فارسی

نیکو /nikoo/
معنی: خوب، زیبا
ریشه: فارسی

نیکو لقا /nikoolaghaa/
معنی: نیکو (فارسی) + لقا (عربی) زیبا رو، زیبا چهر
ریشه: فارسی – عربی

نیکی /niki/
معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان
ریشه: فارسی

نیلا /nilaa/
معنی: نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی
ریشه: فارسی

نیلاب /nilaab/
معنی: مجازا آبی ملایم و آرامش بخش، نام قدیم شهر جندی شاپور، همچنین مایعی آبی رنگ که در رنگرزی کاربرد دارد را می‌نامند
ریشه: فارسی

نیلای /nilaai/
معنی: ماه نیلگون
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

نیلرام /nilraam/
معنی: اسم فرشته نگهبان برف و باران و تگرگ
ریشه: فارسی

نیلگون /nilgoon/
معنی: نیل (سنسکریت) + گون (فارسی) به رنگ نیل، کبود، لاجوردی
ریشه: فارسی

نیلوفر /niloofar/
معنی: نام گلی است
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

نیلیا /niliaa/
معنی: به زنگ نیلی، منسوب به نیلی، مرکب از نیلی و الف نسبت
ریشه: فارسی

نینا /ninaa/
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

نیوان /nivaan/
معنی: پهلوان و دلیر و شجاع، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

نیواندخت /nivaandokht/
معنی: نیوان، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

نیوشا /niooshaa/
معنی: شنونده، یادگیرنده
ریشه: فارسی

نیووند /niyuvand/
معنی: نام گیاهی
ریشه: عربی

 

سخن آخر

آیا اسم دختر با ن دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ک، اسم دختر با گ، اسم دختر با ل، اسم دختر با م و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare