اسم پسر با و (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف و)

اسم پسر با و (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف و)

انتخاب اسم برای کودک، در عین حالی که شیرین است، زمان بر و گاهی اوقات پیچیده است! اما اگر برای انتخاب اسم معیارهایی داشته باشیم سریع تر به نتیجه می رسیم. برای مثال برخی والدین به هر دلیلی دوست دارند اسم فرزندشان با حروف خاصی شروع شده باشد. از همین روی ما به سراغ حرف واو رفته ایم و کامل ترین لیست اسم پسر با و را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با و

واته /vaate/
معنی: ایزد آب در اوستا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

واتیار /vaatyaar/
معنی: سخنگو
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

واثق /vaasegh/
معنی: مطمئن، معتمد
ریشه: عربی

واجد /vaajed/
معنی: دارنده، دارا، از نامهای خداوند
ریشه: عربی

وادا /vaadaa/
معنی: مکان مقدس
ریشه: زبان باستانی – آشوری

وادان /vaadaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی دماوند
ریشه: فارسی

وادگان /vaadegaan/
معنی: نام شخصی در وندیداد
ریشه: فارسی

وادیار /vaadiyaar/
معنی: اینطور که پیداست، ظاهر امر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

واران /vaaraan/
معنی: نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند (به کردی: باران)
ریشه: بین المللی – یونانی

وارتان /vaartaan/
معنی: نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارث /vaares/
معنی: میراث خوار، از صفات الهی
ریشه: عربی

وارد /vaared/
معنی: داخل شونده، آب آور
ریشه: عربی – قرآن

واردان /vaardaan/
معنی: نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وارسته /vaaraste/
معنی: رهاشده، آزاده، حر
ریشه: فارسی

وارش /vaaresh/
معنی: بارش، باریدن باران
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وارطان /vaartaan/
معنی: وارتان
ریشه: بین المللی – ارمنی

واروژ /vaaroozh/
معنی: آغاز یک زندگی
ریشه: بین المللی – ارمنی

واروژان /vaaroozhaan/
معنی: کبوتر نر
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارونا /vaarunaa/
معنی: نام یکی از خدایان هندو
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

وازگن /vaazgen/
معنی: دونده
ریشه: بین المللی – ارمنی

واسط /vaaset/
معنی: میانجی، نشیننده میان قوم
ریشه: عربی

واسع /vaase/
معنی: گسترنده، وسیع ، فراخ
ریشه: عربی – قرآن

واصب /vaaseb/
معنی: پایدار، دائم
ریشه: عربی – قرآن

واصل /vaasel/
معنی: رسنده، پیوسته، رسیده
ریشه: عربی

واقع /vaaghe/
معنی: آنچه می افتد، واقعی، رخ دادنی
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با و شروع میشه

اسم پسر با و جدید

وال /vaal/
معنی: سرور
ریشه: عربی – قرآن

والا /vaalaa/
معنی: بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده
ریشه: عربی

وانان /vaanaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی
ریشه: فارسی

وانتیار /vaantiaar/
معنی: نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
ریشه: فارسی

وثاق /vesaagh/
معنی: بستن، بند نهادن
ریشه: عربی – قرآن

وجاسب /vajaasb/
معنی: دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانیاسم فارسی
ریشه: فارسی

وجاهت /vejaahat/
معنی: صاحب جاه و مقام، زیبا بودن، قشنگی
ریشه: عربی

وجد /vajd/
معنی: توانائی
ریشه: عربی – قرآن

وجوه /vojooh/
معنی: چهره ها
ریشه: عربی – قرآن

وجیه الدین /vajihaddin/
معنی: صاحب مقام در دین
ریشه: عربی

وحدت /vahdat/
معنی: یگانگی، اتحاد، تنهایی
ریشه: عربی

وحی /vahy/
معنی: القاء معنی به طور مخفی
ریشه: عربی – قرآن

وحید /vahid/
معنی: بی همتا، تک، تنها، فرد، فرید، مجرد، منفرد، واحد، یکتا، یگانه
ریشه: عربی

وحیدالدین /vahidoddin/
معنی: بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی
ریشه: عربی

وخش /vakhsh/
معنی: روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وخش داد /vakhshdaad/
معنی: داده روشنایی، آفریده روشنایی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وداد /vedaad/
معنی: دوست داشتنی، دوستی و محبت
ریشه: عربی

ودود /vadood/
معنی: بسیار مهربان و دوست داشتنی، دوست، محبوب
ریشه: عربی – قرآن

وراز /voraaz/
معنی: گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است
ریشه: فارسی

ورازاد /varaazaad/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است
ریشه: فارسی

ورازبنده /voraazbande/
معنی: بنده نیرومند، از نام های ساسانیان
ریشه: فارسی

ورازپیروز /voraazpirooz/
معنی: آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است
ریشه: فارسی

ورازداد /voraazdaad/
معنی: دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

ورازمهر /voraazmehr/
معنی: از نام های زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

ورد /vard/
معنی: گل سرخ، نسترن، گل هر درخت، شیر بیشه
ریشه: عربی

وردا /vardaa/
معنی: گل سرخ، به معنی مرید و شاگرد
ریشه: فارسی

وردانشاه /vardaanshaah/
معنی: نام جد مرداویج
ریشه: فارسی

ورزا /varzaa/
معنی: نام پسرفرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

ورزاک /varzaak/
معنی: نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

ورزم /varzam/
معنی: شعله آتش
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ورزنده /varzande/
معنی: کوشنده، کاری، ممارست کننده
ریشه: فارسی

ورزیده /varzide/
معنی: تمرین کرده، کوشیده، زراعت کرده
ریشه: فارسی

ورژ /verezh/
معنی: انتقام
ریشه: بین المللی – ارمنی

ورساز /varsaaz/
معنی: جوان آراسته و زیبا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ورقه /varaqe/
معنی: گرامی، ارجمند
ریشه: عربی

ورنوش /varnoosh/
معنی: نام روان سپهر قمر است
ریشه: فارسی

اسم پسر با و خاص و زیبا

اسم پسر با و ایرانی اصیل

ورونیکا /veronikaa/
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است
ریشه: فارسی

وریا /voriaa/
معنی: قوی و درشت هیکل، چکش آهنی بزرگ
ریشه: فارسی

وژاسپ /vazhasp/
معنی: وجاسب، دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
ریشه: فارسی

وساک /vasaak/
معنی: نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

وسام /vasaam/
معنی: زیبا رویان، خوبرویان
ریشه: عربی

وسپار /vaspaar/
معنی: بخشنده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وسپور /vaspur/
معنی: واسپور، لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وستا /vostaa/
معنی: اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان، بسیار دانا،‌ با اصل و نسب و دختر پاکدامن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وستهم /vastham/
معنی: ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وستوی /vastuy/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وسنه /vasane/
معنی: نام کوهی در اوستا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وصال /vesaal/
معنی: دوستی، پیوند دادن، ملاقات، رسیدن به هدف و معشوق
ریشه: عربی

وعید /vaeed/
معنی: وعده شر، هشدار
ریشه: عربی – قرآن

وفا /vafaa/
معنی: به جای آوردن عهد و پیمان، دوستی
ریشه: عربی

وفادار /vafaadaar/
معنی: کسی که در دوستی، زناشوئی یا خدمت به مردم، صادق و صمیمی باشد، باوفا، پابرجا و استوار در نگاهداشت پیمان و وفا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وقار /vaghaar/
معنی: بردباری، متانت، سنگینی
ریشه: عربی

وکیل /vakil/
معنی: کارساز و مدبر، ازاسماءحسنی، مباشر، کارگزار، نایب، جانشین
ریشه: عربی – قرآن

ولا /valaa/
معنی: دوستی، محبت
ریشه: عربی

ولایه /velaayah/
معنی: دوستی، ولایت، سرپرستی، یاری
ریشه: عربی – قرآن

ولخش /valakhsh/
معنی: بلاش، پادشاه اشکانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ولی مراد /valimoraad/
معنی: آنکه مراد او علی است
ریشه: عربی

ولید /valid/
معنی: زاده، مولود، کودک
ریشه: عربی

ونداامید /vandaaomid/
معنی: آرزوی بازیافته
ریشه: فارسی

وندافر /vandaafar/
معنی: دارنده فر و شکوه، امید و آرزو
ریشه: فارسی

ونون /vonun/
معنی: نام چهار تن از پادشاهان اشکانی
ریشه: فارسی

وه پناه /vahpanaah/
معنی: نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
ریشه: فارسی

وه وران /vahvaraan/
معنی: بهوران، آنکه دارای روح و روان نیکوست
ریشه: فارسی

وهاب /vahaab/
معنی: بسیار بخشنده، یکی از نام های خداوند
ریشه: عربی – قرآن

وهاج /vahaaj/
معنی: بسیار درخشان، فروزان
ریشه: عربی

وهامان /vahaaman/
معنی: نام پدر سلمان فارسی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وهبرز /vahborz/
معنی: نام یکی از دادوران ساسانی
ریشه: فارسی

وهران /vahraan/
معنی: بیمناک، خائف
ریشه: فارسی

وهرز /vahraz/
معنی: نام یکی از سرداران انوشیروان که به کمک سیف بن ذی یزن رفت
ریشه: فارسی

وهزاد /vahzaad/
معنی: بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش، زاده خوب و نیکو
ریشه: فارسی

وهسود /vahsud/
معنی: بهسود، از نام های زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

وهشاپور /vahshaapoor/
معنی: نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وهمنش /vahmanesh/
معنی: بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است، خوش منش، نیک منش
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وهمهر /vahmehr/
معنی: نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

وهنیا /vahniaa/
معنی: بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
ریشه: فارسی

وهومن /vahooman/
معنی: بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ویارش /viaarash/
معنی: بیارش، دو دلیر
ریشه: فارسی

اسم پسر با و دلنشین

اسم پسر با واو جدید

ویجن /vijen/
معنی: بیژن، جهش
ریشه: بین المللی – ارمنی

ویدوش /vidoosh/
معنی: دانا، آگاه
ریشه: فارسی

ویراب /viraab/
معنی: از نامهای امروزی زرتشتیان
ریشه: فارسی

ویریا /viriaa/
معنی: همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد
ریشه: فارسی

ویسپار /vispaar/
معنی: هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ویسپرد /visperd/
معنی: از بخش های اوستا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ویستور /vistoor/
معنی: گشوده و منتشر شده
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ویسمن /visman/
معنی: خردمند، اندیشه، دانا
ریشه: فارسی

ویکتور /viktor/
معنی: پیروز شدن، ظفریافتن
ریشه: بین المللی – لاتین

ویناسب /vinaasb/
معنی: نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
ریشه: فارسی

ویهان /vihaan/
معنی: نیکان، نام یکی از سرداران دیلمی
ریشه: فارسی

ویو /viv/
معنی: گیو
ریشه: فارسی

ویوان /vivaan/
معنی: نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

ویویان /viviyaan/
معنی: با روح زنده و جالب
ریشه: بین المللی – لاتین

 

سخن آخر

لیستی از نام پسر با و را در این مطلب ملاحظه کردید؛ آیا اسم پسر با و یا واو دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ک، اسم پسر با گ، اسم پسر با ل، اسم پسر با م، اسم پسر با ن و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare