اسم دختر با و (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف و)

اسم دختر با و (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف و)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف و یا واو شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف و را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با و را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با و

واپسین /vaapasin/
معنی: آخرین، بازپسین
ریشه:

واج /vaaj/
معنی: زمزمه
ریشه:

واحده /vaahede/
معنی: مؤنث واحد، یگانه
ریشه: عربی

وادی /vaadi/
معنی: سرزمین، رود
ریشه: عربی

وارتگز /vaartegz/
معنی: گل گیسو
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارتوش /vaartoosh/
معنی: نام گلی سرخ و ظریف
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارتوش  /vaartoosh/
معنی:  نام گلی سرخ و ظریف
ریشه: بین المللی – ارمنی

وارث /vaares/
معنی: میراث خوار، از صفات الهی
ریشه: عربی

وارد /vaared/
معنی: داخل شونده، آب آور
ریشه: عربی – قرآن

واشامه /vaashaame/
معنی: روسری، مقنعه
ریشه: فارسی

واصب /vaaseb/
معنی: پایدار، دائم
ریشه: عربی – قرآن

واقع /vaaghe/
معنی: آنچه می افتد، واقعی، رخ دادنی
ریشه: عربی – قرآن

وال /vaal/
معنی: سرور
ریشه: عربی – قرآن

والیه /vaalie/
معنی: مؤنث والی نام دختر
ریشه: عربی

وامق /vaamegh/
معنی: دوست، عاشق، لحنی در موسیقی قدیم
ریشه: عربی

وانوش /vaanoosh/
معنی: دریاچه وان، از سمبل و نمادهای تاریخ ارامنه
ریشه: بین المللی – ارمنی

وانوشه /vaanooshe/
معنی: نام گل
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وانیا /vaaniyaa/
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی

وانیار /vaaniyaar/
معنی: با سواد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر با و شروع شود

اسم دختر با و کردی زیبا

وانیک /vaanik/
معنی: هدیه با شکوه خدا
ریشه: بین المللی – ارمنی

واهبه /vaahebe/
معنی: مونث واهب
ریشه: عربی

وایه /vaaye/
معنی: آبشار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وثاق /vesaagh/
معنی: بستن، بند نهادن
ریشه: عربی – قرآن

وجد /vajd/
معنی: توانائی
ریشه: عربی – قرآن

وجدیه /vajdiye/
معنی: مونث وجدی، زن خوشحال و شادمان
ریشه: عربی

وجوه /vojooh/
معنی: چهره ها
ریشه: عربی – قرآن

وجیه /vajih/
معنی: با وجاهت، صاحب جاه و مقام، زیبا
ریشه: عربی

وجیهه /vajihe/
معنی:  زیبا، خوش چهره، هم چنین به معنای دارای قدر و منزلت نزد مردم
ریشه: عربی

وچان /vochaan/
معنی: زمان استراحت کوتاه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وحدانه /vahdaane/
معنی: یکی یکدانه
ریشه: عربی

وحی /vahy/
معنی: القاء معنی به طور مخفی
ریشه: عربی – قرآن

وحیده /vahideh/
معنی:  مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه
ریشه: عربی

ودیعه /vadie/
معنی: سپرده امانت
ریشه: عربی

ورتا /vartaa/
معنی: نامی پهلوی به معنی گل
ریشه: زبان باستانی – آرامی

ورتاج /vartaaj/
معنی:  گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد
ریشه: فارسی

ورجا /varjaa/
معنی: بلندمرتبه، ارجمند
ریشه: فارسی

وردآفرید /vardaafarid/
معنی: آفریده گل
ریشه: فارسی

وردآور /vardaavar/
معنی: مرکب از ورد (گل) + آور(آورنده)
ریشه: فارسی

وردد /vardad/
معنی: گل سرخ
ریشه: زبان باستانی – آشوری

وردگل /vardgol/
معنی: گل سرخ
ریشه: فارسی

وردگیس /vardgis/
معنی: دارای گیسوانی معطر
ریشه: فارسی

وردنوش /vardnush/
معنی: گل جاوید، گل شاد و شیرین و خوش منظره
ریشه: فارسی

ورده /varde/
معنی: مونث ورد زنی که مانند گل سرخ است
ریشه: عربی

وردی /verdi/
معنی: کوچک، ریز‏نقش
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ورژینا /verzhinaa/
معنی: پاک، باکره
ریشه: بین المللی – لاتین

ورشان /varshaan/
معنی:  قمری، پرنده‌ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می‌گویند، کبوتر صحرایی
ریشه: عربی

ورقا /varghaa/
معنی: کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
ریشه: عربی

ورناک /varnaak/
معنی: نام چشمه ای در کشمیر
ریشه: فارسی

ورهرام /varh’raam/
معنی:  بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ورونیکا /veronikaa/
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است
ریشه: فارسی

اسم دختر با و اصیل و زیبا

اسم دختر با و جدید و اصیل

وریشه /vorishe/
معنی: درخشش، برق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وستا /vostaa/
معنی: اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان، بسیار دانا،‌ با اصل و نسب و دختر پاکدامن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

وسمه /vasme/
معنی: ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می‌آید
ریشه: عربی

وسیم /vasim/
معنی:  دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا
ریشه: عربی

وسیمه /vasime/
معنی:  مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
ریشه: عربی

وش /vash/
معنی: خواستن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وشان /vashaan/
معنی: افشان، کاشتن، تکان شدید
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وشتی /vashti/
معنی: زیبایی، خوبی، نام زن خشایارشا
ریشه: فارسی

وشن /vashan/
معنی: خوب است
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وعید /vaeed/
معنی: وعده شر، هشدار
ریشه: عربی – قرآن

ولان /valaan/
معنی: مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ولایه /velaayah/
معنی: دوستی، ولایت، سرپرستی، یاری
ریشه: عربی – قرآن

ولگا /valgaa/
معنی: بلندترین رود اروپا
ریشه: بین المللی – روسی

وناز /vanaaz/
معنی: با وقار، متین
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ونوس  /venoos/
معنی: سمبل زیبایی و عشق در یونان باستان
ریشه: بین المللی – فرانسوی

ونوش /vanoosh/
معنی: گل بنفشه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ونوشه /vanooshe/
معنی: در گویش مازندران گل بنفشه
ریشه: فارسی

وه آفرید /vahaafarid/
معنی: (وه = خوب)آفریده خوب
ریشه: فارسی

وه آفرین /vahaafarin/
معنی: آفریننده خوب یا آفریننده خوبی
ریشه: فارسی

وه نوش /vahnoosh/
معنی: بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
ریشه: فارسی

وهار /vahaar/
معنی: فصل بهار
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

وهان /vahaan/
معنی: جمع خوبان، بهان (وه = خوب)
ریشه: فارسی

وهرو /vahru/
معنی: خوب روی
ریشه: فارسی

وهشتیه /vahashtiye/
معنی: نام شهبانوی خشایار شاه
ریشه:

وه نوش  /vahnoosh/
معنی:  بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
ریشه: فارسی

وهوگون /vahoogoon/
معنی: خوشبو، معطر، خوشرنگ
ریشه:

ویان /viaan/
معنی: دلربا، علاقه، محبت، عشق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ویانا /viaanaa/
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ویدا /vidaa/
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی

ویده /vide/
معنی: یافته، آموخته
ریشه: فارسی

ویرا /viraa/
معنی: یاد گیرنده، باهوش
ریشه: فارسی

ویره /vire/
معنی: خیال، اندیشه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ویرو /viroo/
معنی: نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی

ویس /veys/
معنی: نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است (این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است)، عشیره یکرنگ
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ویستا /vistaa/
معنی: دانش و فرهنگ
ریشه: فارسی

ویشکا /vishkaa/
معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: فارسی

ویکتور /viktor/
معنی: پیروز شدن، ظفریافتن
ریشه: بین المللی – لاتین

ویکتوریا /viktoriaa/
معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه: بین المللی – لاتین

وینا /vinaa/
معنی:  رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی

اسم دختر با واو

اسم دختر با و باکلاس و جدید

ویوات /vivaat/
معنی: گل بنفشه
ریشه: بین المللی – فرانسوی

ویوگ /vayoog/
معنی:  عروس
ریشه: فارسی

ویولا /viulaa/
معنی: نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن
ریشه: بین المللی – ایتالیایی

ویولت /viyulet/
معنی: بنفشه، بنفش، کبود، بنفش رنگ
ریشه: بین المللی – فرانسوی

ویونا /viunaa/
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی

 

سخن آخر

آیا اسم دختر با و دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ک، اسم دختر با گ، اسم دختر با ل، اسم دختر با م، اسم دختر با ن و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare