اسم دختر با ل (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ل)

اسم دختر با ل (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ل)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ل یا لام شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ل را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ل را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ل

لاچین /laachin/
معنی: شاهین شکاری
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

لادبن /laadbon/
معنی: بوته گل، گلبن
ریشه: فارسی

لادن /laadan/
معنی: معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارنجی
ریشه: عبری

لاریسا /laarisaa/
معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری

لاله /laale/
معنی: گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون
ریشه: فارسی

لاله پوش /laalepoosh/
معنی: پوشیده از لاله
ریشه: فارسی

لاله جبین /laalejabin/
معنی: لاله رو، خوبرو، زیبا
ریشه: فارسی

لاله چهر /laalechehr/
معنی: آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
ریشه: فارسی

لاله دخت /laaledokht/
معنی: مرکب از لاله (گلی) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

لاله رخ /laalerokh/
معنی: لاله چهر، آن که چهره و صورتی سرخ و زیبا چون گل لاله دارد
ریشه: فارسی

لاله رخسار /laalerokhsaar/
معنی: لاله چهر، کسی که صورتش زیبا چون گل لاله است
ریشه: فارسی

لاله رو /laaleroo/
معنی: لاله چهر، آن که صورتی زیبا به مثال گل لاله دارد
ریشه: فارسی

لاله زار /laalezaar/
معنی: زمینی که در آن لاله فراوان روییده است
ریشه: فارسی

لاله فام /laalefaam/
معنی: مانند لاله زیبا و دلفریب
ریشه: فارسی

لاله گون /laalegoon/
معنی: به رنگ لاله
ریشه: فارسی

لاله وش /laalevash/
معنی: مانند لاله
ریشه: فارسی

لامیا /laamiaa/
معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک» که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
ریشه: عبری

لاون /laavan/
معنی: نام جایی در شاهنامه
ریشه: فارسی

لایه /laaye/
معنی: پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور
ریشه: فارسی

لبابه /labaabe/
معنی: خردمند شدن، نام درختی است، دختر امام علی
ریشه: عربی

لبخند /labkhand/
معنی: تبسم، شکرخند
ریشه: فارسی

لبخنده /labkhande/
معنی: لبخند
ریشه: فارسی

لبد /lobad/
معنی: فراوان
ریشه: عربی – قرآن

لبن /laban/
معنی: شیر
ریشه: عربی – قرآن

لبنا /lobnaa/
معنی: درخت کندر، دختری ادیب و زیبارو
ریشه: عربی

لبوس /loboos/
معنی: لباس جنگی
ریشه: عربی – قرآن

لبیبه /labibe/
معنی: زن دانا و عاقل
ریشه: عربی

لبینا /lebinaa/
معنی: نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

لتکا /letkaa/
معنی: باغ، باغچه
ریشه: فارسی

لجه /lojah/
معنی: برکه
ریشه: عربی – قرآن

لجی /lojjyy/
معنی: ژرف
ریشه: عربی – قرآن

لچک /lachak/
معنی: دستمال سه گوش
ریشه:

لحم /lahm/
معنی: گوشت
ریشه: عربی – قرآن

لحن /lahn/
معنی: آهنگ صدا
ریشه: عربی – قرآن

لسان /lesaan/
معنی: زبان، لغت، سخن، کلام
ریشه: عربی – قرآن

لطیفه /latifeh/
معنی:  مؤنث لطیف
ریشه: عربی

لظی /lozaa/
معنی: آتش زبانه زدن، اسم جهنم
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ل ترکی

اسم دختر با ل فارسی

لعب /laeb/
معنی: بازی
ریشه: عربی – قرآن

لعبت /lobat/
معنی:  زن زیبا روی و خوش اندام، عروسک، بازیچه
ریشه: عربی

لعل /la’al/
معنی:  معرب از فارسی، لال، نام سنگی قیمتی به رنگ قرمز، گاهی سبز و زرد تا سیاه
ریشه: فارسی

لعیا /layaa/
معنی: نام زن حضرت یعقوب
ریشه: عبری

لقا /laghaa/
معنی: دیدار، چهره، رخسار
ریشه: عربی – قرآن

للی /lelli/
معنی: معادل لیلی
ریشه: زبان باستانی – آشوری

لمیا /lamyaa/
معنی: زن سیاه و گندمگون
ریشه: عربی

لمیس  /lamis/
معنی:  زنی با پوست نازک و لطیف
ریشه: عربی

لنا /lenaa/
معنی: نصیب و بهره – نمکین، مرکب از لن (نمک سانسکریت) + الف نسبت فارسی
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

لنیا /leniyaa/
معنی: دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

لهب /lahb/
معنی: شعله
ریشه: عربی – قرآن

لهو /lahv/
معنی: سرگرمی
ریشه: عربی – قرآن

لوبلیا /loobliaa/
معنی: گیاهی با گلهای لوله ای به رنگهای کبود یا سفید
ریشه: بین المللی – فرانسوی

لوتوس  /lootoos/
معنی:  گل نیلوفر آبی یا سوسن شرقی
ریشه: فارسی

لوح /loh/
معنی: صحیفه
ریشه: عربی – قرآن

لورا /loraa/
معنی: نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورت های فلکی شمالی
ریشه: عبری

لوسیک /loosik/
معنی: روشنگ
ریشه: بین المللی – ارمنی

لولو /lolo/
معنی: مروارید
ریشه: عربی – قرآن

لیال /layaal/
معنی: شب ها
ریشه: عربی – قرآن

لیالی /liaali/
معنی:  شب‌ها
ریشه: عربی

لیان /liaan/
معنی: درخشنده، نام روستایی در نزدیکی بوشهر
ریشه: فارسی

لیانا /liaanaa/
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: فارسی

لیبرا /liberaa/
معنی: آزاد، رها
ریشه: بین المللی – لاتین

لیدا /lidaa/
معنی: مهسان، مهسیما، مهسو، مهرشید
ریشه: بین المللی – ارمنی

لیدی /lidi/
معنی: از عناوین و القاب اشرافی، خانم، بانو
ریشه: بین المللی – انگلیسی

لیزا /lizaa/
معنی:  بنده خالص خداوند
ریشه: عبری

لیسا /lisaa/
معنی: نام روستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی

لیل /layl/
معنی: شب
ریشه: عربی – قرآن

لیلان /laylaan/
معنی: نام رودخانه ای در آذربایجان
ریشه: فارسی

لیلی /leili/
معنی:  شب دراز، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

لیلیا /liliaa/
معنی:  شب، هم ریشه با”لیل” عربی است
ریشه: عربی

لیلیان /layliaan/
معنی: نام گل، نور نوربخش
ریشه: بین المللی – لاتین

اسم دختر با ل ایرانی اصیل

اسم دختر با ل خارجی

لیما /limaa/
معنی: نام دهی در رودسر، پایتخت پرو
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

لیمو /limoo/
معنی: میوه خوردنی، ترش یا شیرین، معطر و زردرنگ
ریشه: فارسی

لینا /linaa/
معنی: آبشار کوچک
ریشه: بین المللی – انگلیسی

لیندا /lindaa/
معنی: قشنگ، زیبا
ریشه: بین المللی – لاتین

لیو /liyo/
معنی: خورشید، آفتاب
ریشه:

لئا /leaa/
معنی: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد
ریشه: عبری

 

سخن آخر

آیا اسم دختر با ل دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ع، اسم دختر با ف، اسم دختر با ک، اسم دختر با گ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare