اسم دختر با ق (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ق)

اسم دختر با ق (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ق)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ق یا قاف شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ق را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ق را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ق

قابل /ghabel/
معنی: از اسماءحسنی به معنی پذیرنده
ریشه: عربی – قرآن

قاصفا /ghaasefa/
معنی: تندبادی درهم شکننده
ریشه: عربی – قرآن

قاض /ghaaz/
معنی: حکم کننده
ریشه: عربی – قرآن

قانت /ghaanet/
معنی: نیایشگر، فرمانبردار، پیوسته مطیع خدا
ریشه: عربی – قرآن

قاهره /ghaahere/
معنی: مؤنث قاهر، نام پایتخت مصر
ریشه: فارسی

قائل /ghaael/
معنی: گوینده
ریشه: عربی – قرآن

قبائل /ghabaael/
معنی: قبیله ها
ریشه: عربی – قرآن

قبس /ghaabas/
معنی: شعله آتش
ریشه: عربی – قرآن

قبله /gheblah/
معنی: مقابل، مکانی که نمازگزار بدان رو می کند
ریشه: عربی – قرآن

قبیل /ghabil/
معنی: همانندان
ریشه: عربی – قرآن

قتلغ /ghotlogh/
معنی: مبارک، خجسته، از اعلام زنان ترک
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قدحا /ghadhaa/
معنی: آتش
ریشه: عربی – قرآن

قدد /ghadad/
معنی: گوناگون
ریشه: عربی – قرآن

قدر /ghadr/
معنی: اندازه، اندازه گیری
ریشه: عربی – قرآن

قدسی /ghodsi/
معنی: مقدس، فرشته
ریشه: عربی

قدسیه /ghodsieh/
معنی:  مؤنث قدسی
ریشه: عربی

قدم خیر /ghadamkheir/
معنی: خوش قدم، نیک قدم
ریشه: عربی

قدور /ghodoor/
معنی: دیگها
ریشه: عربی – قرآن

قدیره /ghadire/
معنی: مؤنث قدیر، توانا
ریشه: عربی

قرار /gharaar/
معنی: استواری، جایگاه
ریشه: عربی – قرآن

قراطیس /gharaatis/
معنی: کاغذها
ریشه: عربی – قرآن

قرن /gharan/
معنی: بالای سر، گیسو، قله کوه، رئیس، نام قبیله ای در یمن
ریشه: عربی – قرآن

قرناء /ghoranaa/
معنی: رفیقان
ریشه: عربی – قرآن

قره /ghorrah/
معنی: مایه روشنی چشم
ریشه: عربی – قرآن

قره العین /ghoratolein/
معنی: نور چشم، فرزند
ریشه: عربی

قره ناز /gharenaaz/
معنی: پرنده ای آبی دارای منقاری سپید و پرهای سیاهرنگ
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

قرون /ghoroon/
معنی: اقوام، نسلها
ریشه: عربی – قرآن

قری /ghoraa/
معنی: شهرها، آبادیها
ریشه: عربی – قرآن

قریب /gharib/
معنی: نزدیک، خویشاوند
ریشه: عربی – قرآن

قرین /gharin/
معنی: نزدیک، صاحب، همنشین، یار، نظیر، مانند
ریشه: عربی – قرآن

قسط /ghest/
معنی: عدالت
ریشه: عربی – قرآن

قسوره /ghasvare/
معنی: شیر
ریشه: عربی – قرآن

قشنگ /ghashang/
معنی: زیبا، خوشگل
ریشه: فارسی

اسم دختر با ق جدید

اسم دختر با ق فارسی

قشنگ گل /ghashanggol/
معنی: گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است
ریشه: فارسی

قصد /ghasd/
معنی: میانه
ریشه: عربی – قرآن

قصر /ghasr/
معنی: قصر، عمارت
ریشه: عربی – قرآن

قصص /ghasas/
معنی: سرگذشت، داستان
ریشه: عربی – قرآن

قصیده /ghaside/
معنی: نام یکی از قالب‌های شعر فارسی وعربی
ریشه: عربی

قضبا /ghazbaa/
معنی: سبزیجات
ریشه: عربی – قرآن

قطر /ghetr/
معنی: مس، روی گداخته
ریشه: عربی – قرآن

قطره /ghatre/
معنی: مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه
ریشه: عربی

قطوف /ghotoof/
معنی: میوه ها
ریشه: عربی – قرآن

قلب /ghalb/
معنی: دل، نفس، روح
ریشه: عربی – قرآن

قمر /ghamar/
معنی:  ماه، جِرم آسمانی که دور سیاره‌ای بچرخد، (به مجاز) زن زیباروی
ریشه: عربی

قمرالزمان /ghamarozamaan/
معنی:  ماه دوران، نام یکی از شخصیت‌های هزار و یک شب
ریشه: عربی

قمرالملوک /ghamarolmolook/
معنی: آن که میان پادشاهان چون ماه می‌درخشد
ریشه: فارسی – عربی

قمرتاج /ghamartaaj/
معنی: قمر (عربی) + تاج (فارسی) تاج ماه
ریشه: فارسی – عربی

قمرسیما /ghamarsimaa/
معنی: ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه می باشد، (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی – عربی

قمرناز /ghamarnaaz/
معنی: اسمی است مرکب عربی فارسی دخترانه به معنی ماه ناز، قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست
ریشه: فارسی – عربی

قمیص /ghamis/
معنی: پیراهن
ریشه: عربی – قرآن

قناطیر /ghanaatir/
معنی: مال های زیاد
ریشه: عربی – قرآن

قنوان /ghonvaan/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

قواریر /ghavaarir/
معنی: ظروف شیشه ای
ریشه: عربی – قرآن

قواعد /ghavaaed/
معنی: پایه ها
ریشه: عربی – قرآن

قول /ghol/
معنی: سخن، حکم
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ق فارسی

اسم دختر با ق جدید

قوه /ghovvah/
معنی: توانایی، نیرومندی
ریشه: عربی – قرآن

قوی /ghavi/
معنی: نیرومند و از اسماء حسنی
ریشه: عربی – قرآن

قیام /ghiaam/
معنی: ایستادگان، برخاستن
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

آیا نام دختر با ق دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ص، اسم دختر با ظ، اسم دختر با ع، اسم دختر با ف و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare