اسم پسر با ق (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ق)

اسم پسر با ق (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ق)

برای انتخاب اسم هستند خانواده هایی که شاید چندین ماه روی این موضوع وقت می گذراند. هر خانواده ای معیارهایی برای انتخاب اسم نوزاد دارد که یکی از آنها حرف اول اسم است. از این رو ما در این مطلب به سراغ حرف ق یا قاف رفته ایم و کامل ترین فهرست اسم پسر با ق را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ق

قاآن /gha aan/
معنی: پادشاه بسیار عادل و بخشنده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قابل /ghabel/
معنی: از اسماءحسنی به معنی پذیرنده
ریشه: عربی – قرآن

قابیل /ghaabil/
معنی: یکی از فرزندان آدم که برادرش هابیل را کشت
ریشه: عربی – قرآن

قازان /ghaazaan/
معنی: پادشاه مغولی ایران
ریشه: بین المللی – مغولی

قاسمعلی /ghaasemali/
معنی: قاسم + علی
ریشه: عربی

قاصفا /ghaasefa/
معنی: تندبادی درهم شکننده
ریشه: عربی – قرآن

قاض /ghaaz/
معنی: حکم کننده
ریشه: عربی – قرآن

قانت /ghaanet/
معنی: نیایشگر، فرمانبردار، پیوسته مطیع خدا
ریشه: عربی – قرآن

قاورد /ghaavard/
معنی: نوعی حلوا، موسس سلسله سلجوقیان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قائد /ghaaed/
معنی: آن که جمعی از مردم را رهبری می‌کند، رهبر، پیشرو، پیشوا، رئیس قافله، کاروان سالار
ریشه: عربی

قائل /ghaael/
معنی: گوینده
ریشه: عربی – قرآن

قباد /ghobaad/
معنی: محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی، در شاهنامه پهلوان ایرانی
ریشه: فارسی

قبائل /ghabaael/
معنی: قبیله ها
ریشه: عربی – قرآن

قبس /ghaabas/
معنی: شعله آتش
ریشه: عربی – قرآن

قبله /gheblah/
معنی: مقابل، مکانی که نمازگزار بدان رو می کند
ریشه: عربی – قرآن

قبیل /ghabil/
معنی: همانندان
ریشه: عربی – قرآن

قدحا /ghadhaa/
معنی: آتش
ریشه: عربی – قرآن

قدد /ghadad/
معنی: گوناگون
ریشه: عربی – قرآن

قدر /ghadr/
معنی: اندازه، اندازه گیری
ریشه: عربی – قرآن

قدرت الله /ghodratollaah/
معنی: توانایی و نیروی خدا
ریشه: عربی

اسم پسر با ق شروع شود

اسم پسر با ق جدید و زیبا

قدور /ghodoor/
معنی: دیگها
ریشه: عربی – قرآن

قدیر //
معنی: توانا، قادر، از نامها و صفات خداوند
ریشه: عربی

قراتکین /gharatakin/
معنی: غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قرار /gharaar/
معنی: استواری، جایگاه
ریشه: عربی – قرآن

قراطیس /gharaatis/
معنی: کاغذها
ریشه: عربی – قرآن

قربان /ghorbaan/
معنی: نزدیک شدن، صدقه، همنشین، در ترکی: ترکش، کماندان
ریشه: عربی – قرآن

قربانعلی /ghorbaanali/
معنی: فدایی علی
ریشه: عربی

قرن /gharan/
معنی: بالای سر، گیسو، قله کوه، رئیس، نام قبیله ای در یمن
ریشه: عربی – قرآن

قرناء /ghoranaa/
معنی: رفیقان
ریشه: عربی – قرآن

قره /ghorrah/
معنی: مایه روشنی چشم
ریشه: عربی – قرآن

قرون /ghoroon/
معنی: اقوام، نسلها
ریشه: عربی – قرآن

قری /ghoraa/
معنی: شهرها، آبادیها
ریشه: عربی – قرآن

قریب /gharib/
معنی: نزدیک، خویشاوند
ریشه: عربی – قرآن

قرین /gharin/
معنی: نزدیک، صاحب، همنشین، یار، نظیر، مانند
ریشه: عربی – قرآن

قزل ارسلان /ghezelarsalaan/
معنی: شیر سرخ و نیرومند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قزل ملک /ghezelmalek/
معنی: پادشاه سرخ
ریشه: عربی

قسط /ghest/
معنی: عدالت
ریشه: عربی – قرآن

قسوره /ghasvare/
معنی: شیر
ریشه: عربی – قرآن

قصد /ghasd/
معنی: میانه
ریشه: عربی – قرآن

قصر /ghasr/
معنی: قصر، عمارت
ریشه: عربی – قرآن

قصص /ghasas/
معنی: سرگذشت، داستان
ریشه: عربی – قرآن

قضبا /ghazbaa/
معنی: سبزیجات
ریشه: عربی – قرآن

قطر /ghetr/
معنی: مس، روی گداخته
ریشه: عربی – قرآن

قطران /ghatraan/
معنی: چکیدن آب، قطران تبریزی از شاعران قرن پنجم هجری
ریشه: عربی

قطوف /ghotoof/
معنی: میوه ها
ریشه: عربی – قرآن

قلب /ghalb/
معنی: دل، نفس، روح
ریشه: عربی – قرآن

قلندر /ghalandar/
معنی: هر یک از افراد قلندریه، فرقه‌ای از صوفی که به دنیا بی توجه و نسبت به آداب و رسوم بی قید بوده‌اند
ریشه: فارسی

قلیچ /ghelich/
معنی: شمشیر، تیغ
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

قمرالدین /ghamaroddin/
معنی: ماه دین و مذهب
ریشه: عربی

قمیص /ghamis/
معنی: پیراهن
ریشه: عربی – قرآن

قناطیر /ghanaatir/
معنی: مال های زیاد
ریشه: عربی – قرآن

قنبرعلی /ghanbarali/
معنی: غلام علی
ریشه: عربی

قنوان /ghonvaan/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

قواریر /ghavaarir/
معنی: ظروف شیشه ای
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ق شروع میشه

اسم پسر با ق فارسی

قواعد /ghavaaed/
معنی: پایه ها
ریشه: عربی – قرآن

قول /ghol/
معنی: سخن، حکم
ریشه: عربی – قرآن

قوه /ghovvah/
معنی: توانایی، نیرومندی
ریشه: عربی – قرآن

قوی /ghavi/
معنی: نیرومند و از اسماء حسنی
ریشه: عربی – قرآن

قیام /ghiaam/
معنی: ایستادگان، برخاستن
ریشه: عربی – قرآن

قیام الدین /ghiaamoddin/
معنی: موجب ایستادگی دین و آیین
ریشه: عربی

قیطون /gheytoon/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت اسکندر مقدونی
ریشه: عربی

 

سخن آخر

آیا اسم پسر با ق یا قاف دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، …، اسم پسر با ص، اسم پسر با ط، اسم پسر با ع، اسم پسر با ف و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare