اسم دختر با ک (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ک)

اسم دختر با ک (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ک)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ک یا کاف شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ک را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ک را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ک

کاتب /kaateb/
معنی: نویسنده
ریشه: عربی – قرآن

کاتبین /kaatebin/
معنی: نویسندگان
ریشه: عربی – قرآن

کاترین /kaatrin/
معنی: پاک، بی آلایش
ریشه: بین المللی – فرانسوی

کاترینا /kaatrinaa/
معنی: کاترین، به معنی پاک و بی آلایش
ریشه: بین المللی – ایتالیایی

کاتوزی /kaatoozi/
معنی: زاهد عابد
ریشه: فارسی

کاتوزیان /kaatooziaan/
معنی: منسوب به کاتوزی
ریشه: فارسی

کاتیا /kaatiyaa/
معنی: پاک، بی آلایش
ریشه: بین المللی – روسی

کادح /kaadeh/
معنی: تلاش کننده، رنجبر، سخت کوشنده
ریشه: عربی – قرآن

کارمن /kaarman/
معنی: قرمز
ریشه: بین المللی – انگلیسی

کارولین /kaarolin/
معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی
ریشه: بین المللی – فرانسوی

کاس /kaas/
معنی: اسم زیبای شمالی به معنی دختر چشم آبی
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

کاشف /kaashef/
معنی: آشکار کننده، پدید آورنده، کشف کننده، برطرف کننده
ریشه: عربی – قرآن

کاشین /kaashin/
معنی: نام محلی در شمال ایلام
ریشه: فارسی

کاظمه /kaazeme/
معنی: مونث کاظم
ریشه: عربی

کاف /kaaf/
معنی: بسنده
ریشه: عربی – قرآن

کافور /kaafoor/
معنی: عطر خوش
ریشه: عربی – قرآن

کامدل /kaamdel/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

کامله /kaamele/
معنی: مؤنث کامل، بی نقص، بی عیب
ریشه: عربی

کاملیا /kaameliaa/
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود
ریشه: بین المللی – فرانسوی

کاملین /kaamelin/
معنی: گیاهی با گل های زرد و کوچک
ریشه: بین المللی – لاتین

کامنوش /kaamnoosh/
معنی: خوشبخت، کامیاب
ریشه: فارسی

کامه /kaame/
معنی: خواسته، آرزو، مراد، هدف، خواهش
ریشه: فارسی

کامیشا /kaamishaa/
معنی: خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته “شادکام”
ریشه: فارسی

کامیلا /kaamilaa/
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: بین المللی – لاتین

کاناز /kaanaaz/
معنی: چوب ریشه خوشه خرما، اسم اصیل ایرانی
ریشه: فارسی

کانی /kaani/
معنی: چشمه آب، کنایه از تازگی و نشاط و طراوت است.پ
ریشه: فارسی

کاویش  /kaavish/
معنی: پیمانه شیر
ریشه: –

اسم دختر با ک ترکی

اسم دختر با ک جدید

کبری /kobraa/
معنی: کبری، بزرگ، کبیر
ریشه: عربی

کبریا /kebriaa/
معنی: بزرگی، عظمت، ریاست
ریشه: عربی

کبوتر /kabootar/
معنی: نام پرنده مشهور
ریشه: فارسی

کبیتا /kabitaa/
معنی: نوعی شیرینی
ریشه:

کتایون /kataayoon/
معنی: کسایون، از شخصیت های شاهنامه فردوسی، اسم یکی از دختران قیصر روم و نیز همسر گشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

کثیر /kasir/
معنی: بسیار، فراوان
ریشه: عربی – قرآن

کرا /keraa/
معنی: اسم همسر مولاناجلال الدین بلخی
ریشه: فارسی

کرامت /keraamat/
معنی: بزرگواری، شرافت، سخاوت، بخشندگی
ریشه: عربی

کرانه /karaane/
معنی: ساحل، گوشه، کنار، سو، جهت
ریشه: فارسی

کردیا /kordyaa/
معنی: دختر کرد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

کرسی /korsi/
معنی: کرسی (علم و قدرت)
ریشه: عربی – قرآن

کرشمه /kereshme/
معنی: ناز، غمزه، عشوه
ریشه: فارسی

کریمه /karime/
معنی: مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند
ریشه: عربی

کژال /kazhaal/
معنی: غزال، دختری با چشمان زیبا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

کساد /kesaad/
معنی: کم بودن خریدار، کساد
ریشه: عربی – قرآن

کسفا /kesafaa/
معنی: پاره هایی
ریشه: عربی – قرآن

کسوه /kesvah/
معنی: پوشاک
ریشه: عربی – قرآن

کشف /kashf/
معنی: برطرف کردن
ریشه: عربی – قرآن

کشور /keshvar/
معنی: سرزمینی دارای مرزهای مشخص که از سایر سرزمین ها جدا شده است
ریشه: فارسی

کشور بانو /keshvarbaanoo/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه:

کعبه /kabe/
معنی: بیت الله الحرام
ریشه: عربی – قرآن

کفل /kefl/
معنی: نصیب و بهره
ریشه: عربی – قرآن

کفلین /keflain/
معنی: دو سهم
ریشه: عربی – قرآن

کفیلا /kafilaa/
معنی: ضامن
ریشه: عربی – قرآن

کلارا /kelaaraa/
معنی: نام راهبه ای ایتالیایی
ریشه: بین المللی – فرانسوی

کلاله /kolaale/
معنی: بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و رویاندن آنها و تولید میوه است، زلف، کاکل
ریشه: فارسی

کلام /kalaam/
معنی: سخن گفتن
ریشه: عربی – قرآن

کلاونه /kalaavane/
معنی: پرنده ای از نوع گنجشک دارای کاکل
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

کلثوم /kolsoom/
معنی: اسم یکی از دختران حضرت علی (ع)
ریشه: عربی

کلم /kalem/
معنی: سخنان، کلمات
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ک شروع شود

اسم دختر با ک جدید و باکلاس

کلمات /kalamaat/
معنی: الفاظ و سخنان، شعائر
ریشه: عربی – قرآن

کمانه /kamaane/
معنی: منسوب به کمان
ریشه: فارسی

کمند /kamand/
معنی: دام، کنایه از گیسو
ریشه: فارسی

کناریک /kenaarik/
معنی: چنگ کوچک، وسیله موسیقی
ریشه: بین المللی – ارمنی

کنز /kanz/
معنی: گنج
ریشه: عربی – قرآن

کنوز /konoz/
معنی: گنج ها، مالهای اندوخته
ریشه: عربی – قرآن

کنیا /kaniaa/
معنی: دختر باکره، دوشیزه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

کهربا /kahrobaa/
معنی: نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد
ریشه: فارسی

کهسار /kohsaar/
معنی: کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است
ریشه: فارسی

کهف /kahf/
معنی: غار
ریشه: عربی – قرآن

کواکب /kavaakeb/
معنی: ستارگان
ریشه: عربی – قرآن

کوثر /kosar/
معنی: نام چشمه‌ای در بهشت، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول‌های آن تولد حضرت فاطمه (س) است
ریشه: عربی

کوچیار /koochyaar/
معنی: یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

کوشانه /kooshaane/
معنی: دختر ساعی، بانوی تلاشکر
ریشه: فارسی

کوشک /kooshk/
معنی: کاخ، قصر، اسم دختر ایرج (پسر فریدون پادشاه پیشدادی)
ریشه: فارسی

کوکب /kokab/
معنی: ستاره، گلی زینتی و درشت و پُرپَر به رنگهای ارغوانی، سفید، قرمز، زرد یا بنفش
ریشه: عربی

کوکبه /kokabe/
معنی: شکوه، جلال
ریشه: عربی

کوهینه /koohine/
معنی: پونه
ریشه: فارسی

کی آفرید /keyaafarid/
معنی: مرکب از کی (پادشاه) + آفرید (آفریده) = کسی که شاه آفریده شده.
ریشه: فارسی

کی آفرین /keyaafarin/
معنی: آفریننده پادشاه
ریشه: فارسی

کی بانو /keybaanoo/
معنی: بانوی شاه، زنی که همه از او حساب می برند
ریشه: فارسی

کی دخت /keydokht/
معنی: دختر پادشاه
ریشه: فارسی

کی ناز /keynaaz/
معنی: دارای ناز شاهانه
ریشه: فارسی

کیادخت /kiaadokht/
معنی: دختر پادشاه
ریشه: فارسی

کیارا /kiaaraa/
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
ریشه: فارسی

کیان بانو /kiaanbaanoo/
معنی: ملکه
ریشه: فارسی

کیان چهر /kiaanchehr/
معنی: دارای چهره و رخساره شاهانه
ریشه: فارسی

کیان دخت /kiaandokht/
معنی: دختری از نسل شاهان، شاهزاده
ریشه: فارسی

کیانا /kiaanaa/
معنی: طبیعت
ریشه: بین المللی – سریانی

کیانه /kiaane/
معنی: منسوب به کیان، پادشاهی
ریشه: فارسی

کیجا /kijaa/
معنی: دختر
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

کیجانا /kijaanaa/
معنی: دختر مازندرانی که عزیز و دوست داشتنی است
ریشه: اقوام ایرانی – گیلکی

کیسر /keysar/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

کیل /kayl/
معنی: پیمانه، بار
ریشه: عربی – قرآن

کیمیا /kimiaa/
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی

کیهان بانو /keyhaanbaanoo/
معنی: بانوه جهان
ریشه: فارسی

کیهان دخت /keyhaandokht/
معنی: مرکب از کیهان (دنیا) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

اسم دختر با ک دلنشین

اسم دختر با ک باکلاس و خاص

کیهانه /keyhaane/
معنی: کیهان، جهان هستی، دنیا، گیتی
ریشه: فارسی

کیوان بانو /keivaanbaano/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

کیوان چهر /keivaanchehr/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

کیوان دخت /keyvaandokht/
معنی: مرکب از کیوان (نام ستاره‌ای) + دخت (دختر) – دختر کیوان
ریشه: فارسی

کیوان رخ /keivaanrokh/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

کیوان زاد /keivaanzaad/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

 

سخن آخر

آیا اسم دختر با ک دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ظ، اسم دختر با ع، اسم دختر با ف، اسم دختر با ق و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare