اسم دختر با ف (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ف)

اسم دختر با ف (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ف)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ف شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ف را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ف را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ف

فاتحین /faatehin/
معنی: گشایندگان، داوران
ریشه: عربی – قرآن

فاتن /faaten/
معنی: فتنه انگیز، آنکه آشوب بپا می‌کند
ریشه: فارسی

فاتیما /fataima/
معنی: فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است
ریشه: عربی

فاخره /faakhere/
معنی: مونث فاخر
ریشه: عربی

فارا /faaraa/
معنی: نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است
ریشه: فارسی

فارعه /faare’e/
معنی: آبراهه بلند، رودخانه
ریشه: عربی

فارهه /faarehe/
معنی: دختر زیبا و با نمک
ریشه: عربی

فارهین /faarehin/
معنی: ماهران
ریشه: عربی – قرآن

فاسیروس /faasiroos/
معنی: نام دختر اردشیر دراز دست پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فاصلین /faaselin/
معنی: داوران
ریشه: عربی – قرآن

فاضله /faazele/
معنی: مونث فاضل
ریشه: عربی

فاطمه /faatemeh/
معنی: نام دختر پیامبر(ص)، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد
ریشه: عربی

فاطمه سلطان /faatemesoltaan/
معنی: فاطمه خانم
ریشه: عربی

فاقع /faaghe/
معنی: خالص در رنگ
ریشه: عربی – قرآن

فاکهه /faakehe/
معنی: میوه، بار
ریشه: عربی – قرآن

فالحه /faalehe/
معنی: زن رستگار و نیکبخت
ریشه: عربی

فالق /faalegh/
معنی: از اسماءحسنی به معنی شکافنده
ریشه: عربی – قرآن

فام گل /faamgol/
معنی:  به رنگ گل
ریشه: فارسی

اسم دختر با ف ایرانی اصیل

اسم دختر با ف جدید

فانیذ /faaniz/
معنی: قند، شکر
ریشه: فارسی

فایحه /faayehe/
معنی: مؤنث فایح
ریشه: عربی

فایدیم /faaydim/
معنی: به معنای گل نیلوفر است، نام همسر کبوجیه پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

فائزه /faaezeh/
معنی: نائل، رستگار، از اسامی قرآنی
ریشه: عربی

فائقه /faaegheh/
معنی: پیروز شده
ریشه: عربی

فتح /fath/
معنی: پیروزی، تسخیر کردن، گشایش
ریشه: عربی – قرآن

فتحیه /fathiye/
معنی: اسم منسوب فتح
ریشه: عربی

فتونا /fotoonaa/
معنی: آزمونی
ریشه: عربی – قرآن

فج /fajj/
معنی: وادی وسیع
ریشه: عربی – قرآن

فجاجا /fejaajaa/
معنی: راههای وسیع
ریشه: عربی – قرآن

فجر /fajr/
معنی: سفیدی آخر شب، پگاه، سوره هشتاد و نهم قرآن
ریشه: عربی – قرآن

فخرالزمان /fakhrozamaan/
معنی: شخص برجسته، آنکه مایه مباهات عصر و زمان خود است
ریشه: عربی

فخرالملوک /fakhrolmolook/
معنی: مایه سربلندی و افتخار پادشاهان
ریشه: عربی

فخرالنسا /fakhronesaa/
معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی

فخرایران /fakhriraan/
معنی: فخر (عربی) + ایران (فارسی) مایه سربلندی ایران
ریشه: فارسی – عربی

فخرآفاق /fakhraafaagh/
معنی: باعث سرافرازی آسمان
ریشه: عربی

فخرجهان /fakhrejahaan/
معنی: فخر (عربی) + جهان (فارسی)، سبب سربلندی و افتخار دنیا، نام همسر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: فارسی – عربی

فخرگل /fakhrgol/
معنی: فخر (عربی) + گل (فارسی) مایه نازش گل
ریشه: فارسی – عربی

فدر /fader/
معنی: فایدرا، دختر مینوس بود که بخاطر عشق ناکامش خودکشی کرد
ریشه: بین المللی – یونانی

فراتاگون /faraataagon/
معنی: نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ
ریشه: فارسی

فراچهر /farachehr/
معنی: مرکب از فرا (بالاتر) + چهر (صورت) = آنکه صورتی زیباتر از دیگران دارد
ریشه: فارسی

فرادی /foradaa/
معنی: یکه و تنها، یکان یکان
ریشه: عربی – قرآن

فرادیس /faraadis/
معنی: فراگونه، جمع فردوس، بهشتها
ریشه: فارسی

فرارنگ /faraarang/
معنی: فرانک، پروانه، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی

فرازانه /farzaane/
معنی: منسوب به فرزان، دانشمند، دانا
ریشه: فارسی

فرازنده /faraazande/
معنی: بالابرنده و افرازنده
ریشه: فارسی

فرازه /faraaze/
معنی: جای بلند
ریشه: فارسی

فراش /faraash/
معنی: پروانه ها
ریشه: عربی – قرآن

فرانسواز /faraansvaaz/
معنی: فرانسوا
ریشه: بین المللی – فرانسوی

فرانک /faraanak/
معنی: پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی

فرانه /faraaneh/
معنی:  فرانک
ریشه: فارسی

فراهت /faraahat/
معنی: شأن، شکوهمندی و زیبایی، شوکت
ریشه: عربی

فراویز /faraaviz/
معنی: هر زیور و زینتی که به دور جامه بدوزند
ریشه: فارسی

فرآذر /faraazar/
معنی: شکوه آتش
ریشه: فارسی

فربو /farbu/
معنی: مرکب از فر (شکوه) + بو = بو و عطر شکوه و منزلت
ریشه: فارسی

فرپرک /farparak/
معنی: شب پره که آن را مرغ عیسی نیز می نامند
ریشه: فارسی

فرتاک /fartaak/
معنی: فردا، آینده، روز دیگر
ریشه: فارسی

فرتوک /fartook/
معنی: پرستو
ریشه: فارسی

فرجهان /farjahaan/
معنی: شکوه دنیا
ریشه: فارسی

فرح افزا /farahafzaa/
معنی: شادی افزا
ریشه: فارسی

فرح بانو /farahbaanoo/
معنی: فرح (عربی) + بانو (فارسی) بانوی شادمان
ریشه: فارسی – عربی

فرح بخش /farahbakhsh/
معنی: فرح (عربی) + بخش (فارسی) شادی بخش
ریشه: فارسی – عربی

فرح دخت /farahdokht/
معنی: فرح (عربی) + دخت (فارسی) دختر شادمان
ریشه: فارسی – عربی

فرح نوش /farahnoosh/
معنی: فرح (عربی) + نوش (فارسی) شادنوش، خوشگذران
ریشه: فارسی – عربی

فرحانه /farahaaneh/
معنی: مؤنث فرحان
ریشه: عربی

فرحتاج /farahtaaj/
معنی: فرح (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فرح (شادمانی) + تاج
ریشه: فارسی – عربی

فرحین /farehin/
معنی: شادمان ها، شادی زدگان
ریشه: عربی – قرآن

فرخ /farrokh/
معنی:  اسم دخترانه و پسرانه به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

فرخ بخش  /farrokhbakhsh/
معنی:  بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتاد و هشت یزگردی می زیسته است.
ریشه: فارسی

اسم دختر با ف زیبا و دلنشین

اسم دختر با ف زیبا و اصیل

فرخ تاج /farokhtaaj/
معنی: فرخ (فارسی) + تاج (فارسی) مرکب از فرخ (مبارک) + تاج
ریشه: فارسی

فرخ چهر /farokhchehr/
معنی: دارای چهره فرخنده و مبارک
ریشه: فارسی

فرخ رو /farokhroo/
معنی: دارای چهره زیبا
ریشه: فارسی

فرخ ماه /farrokhmaah/
معنی:  ماه خجسته و مبارک
ریشه: فارسی

فرخ ناز /farokhnaz/
معنی: مرکب از فرخ (مبارک) + ناز (غمزه)
ریشه: فارسی

فرخنده /farkhondeh/
معنی: مبارک، پرارج
ریشه: فارسی

فرخنده چهر /farkhondechehr/
معنی: دارای چهره مبارک و خجسته
ریشه: فارسی

فردخت /fardokht/
معنی:  مرکب از فر (شکوه) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

فردوس  /ferdos/
معنی: از اسامی دخترانه به معنی پردیس، یهشت
ریشه: فارسی

فردوست /fardoost/
معنی: دوستدار فر و شکوه
ریشه: فارسی

فردیس /fardis/
معنی: پردیس، بهشت
ریشه: فارسی

فرزان /farzaan/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

فرزان دخت /farzaandokht/
معنی: دختر فرزانه و دانا
ریشه: فارسی

فرستو /farastu/
معنی: پرستو
ریشه: فارسی

فرسیما /farsimaa/
معنی: فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد
ریشه: فارسی

فرش /forosh/
معنی: بسترها
ریشه: عربی – قرآن

فرشا /farshaa/
معنی: صفت چهارپایان، دست آموز
ریشه: عربی – قرآن

فرشته رو /fereshteroo/
معنی: زیبارو و مانند فرشته
ریشه: فارسی

فرشیده /farshide/
معنی: فر+ شیده = نور آفتاب، شکوه آفتاب
ریشه: فارسی

فرع /far/
معنی: شاخه
ریشه: عربی – قرآن

فرغانه /forghaane/
معنی: نام شهری در ترکستان قدیم
ریشه: فارسی

فرگل /fargol/
معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
ریشه: فارسی

فرگون /fargoon/
معنی: مانند روشنایی
ریشه: فارسی

فرمهر /farmehr/
معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد. اسم دختر
ریشه: فارسی

فرمیسک /fermisk/
معنی: اشک چشم
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسم دختر با ف کردی

اسم دختر با ف زیبا و باکلاس

فرن /faran/
معنی: یکی از سه دختر زردشت، پرند، فراوانی، پر
ریشه: فارسی

فرناز /farnaaz/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

فرنگار /farnegaar/
معنی: دارای نقش و نگار، با شکوه و زیبا
ریشه: فارسی

فرنگیز /farangiz/
معنی: فرنگیس
ریشه: فارسی

فرنگیس  /farangis/
معنی: نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی
ریشه: فارسی

فرنواز /farnavaaz/
معنی: مرکب از فر (شکوه) + نواز (ریشه نواختن)
ریشه: فارسی

فرنوش  /farnoosh/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

فرنوشا /farnooshaa/
معنی: شکوه و عظمت ابدی
ریشه: فارسی

فرنی /farni/
معنی:  بسیار، افزون و فروزان
ریشه:

فرنیا /farniaa/
معنی: دارنده اصل و نسب
ریشه: فارسی

فرنیار /farniaar/
معنی:  اصیل، دارنده اصل و نسب
ریشه:

فرنیان /farniaan/
معنی: پرنیان، ابریشم و حریر، دختری که دارای جسمی بسیار لطیف و زیباست
ریشه: فارسی

فره وش /farahvash/
معنی: مرکب از فره (شکوه) + وش (پسوند شباهت)، شکوهمند
ریشه: فارسی

فرهناز /farahnaaz/
معنی: مرکب از فره (شکوه و بزرگی) + ناز، بانوی بزرگمنش و نازنین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

فرهور /farrehvar/
معنی: دارای شکوه و جلالی چون خورشید
ریشه: فارسی

فرهیخته /farhikhte/
معنی: ادب کرده، آموخته، مودب، با فرهنگ
ریشه: فارسی

فروردین /farvardin/
معنی: نخستین ماه هر سال
ریشه: فارسی

فروزاتون /foruzaatun/
معنی: فروز (فارسی) + خاتون (فارسی) بانوی روشنایی
ریشه: فارسی

فروزان /foroozaan/
معنی: نورانی، شعله ور
ریشه: فارسی

فروزجهان /foroozjahaan/
معنی: روشنایی جهان
ریشه: فارسی

فروزش  /foroozesh/
معنی: روشن
ریشه: فارسی

فروزنده /foroozandeh/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

فروزه /forooze/
معنی: افروز، منسوب به فروز
ریشه: فارسی

فروزینه /foroozine/
معنی: آتش زنه، چخماق
ریشه: فارسی

فروشنک /forushanak/
معنی: نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

فروغ /foroogh/
معنی: روشنایی، تابش
ریشه: فارسی

فروغ بانو /forooghbaanoo/
معنی: بانوی روشنایی
ریشه: فارسی

فروغ دخت /forooghdokht/
معنی: دختر روشنایی
ریشه: فارسی

فروهنده /foroohande/
معنی: نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است
ریشه: فارسی

فریار /faryaar/
معنی: دارنده شکوه و جلال
ریشه: فارسی

فریال /feriaal/
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
ریشه: فارسی

فریانه /faryaane/
معنی: نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی
ریشه: فارسی

فریبا /faribaa/
معنی: فریبنده
ریشه: فارسی

فریدا /faridaa/
معنی: زن یگانه، بی همتا، مغرور و متکبر
ریشه: فارسی

فریر /farir/
معنی: گیاهی خوشبو
ریشه: فارسی

فریرخ /farirokh/
معنی: زیبارخ
ریشه: فارسی

فریرو /fariroo/
معنی: دارای چهره زیبا و با شکوه
ریشه: فارسی

فریسا /farisaa/
معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی

فریشا /farishaa/
معنی: فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست
ریشه: فارسی

فریما /farimaa/
معنی: زیبا و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

فریماه /farimaah/
معنی: ماه درخشان و با شکوه
ریشه: فارسی

فرین /farin/
معنی: نام یکی از دختران اشوزرتشت
ریشه: فارسی

فریناز /farinaaz/
معنی: دارای ناز با شکوه و زیبا
ریشه: فارسی

فریوش /farivash/
معنی: پریوش، مانند پری
ریشه: فارسی

فسانه /fesaane/
معنی: افسانه، داستان
ریشه: فارسی

فسون /fosoon/
معنی: حیله، تزویر، مکر، سحر و جادو
ریشه: فارسی

فسونگر /fosoongar/
معنی: افسونگر
ریشه: فارسی

فصل /fasl/
معنی: فیصله بخش، داوری، جدا کردن
ریشه: عربی – قرآن

فصیحه /fasihe/
معنی: فصیح و گویا،بانوی فهمیده
ریشه: عربی

اسم دختر با ف مذهبی

اسم دختر با ف شروع شود

فصیله /fasilah/
معنی: اقوام و عشیره
ریشه: عربی – قرآن

فضیلت /fazilat/
معنی: برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
ریشه: عربی

فطره /fetrah/
معنی: آفرینش
ریشه: عربی – قرآن

فطور /fotoor/
معنی: رخنه
ریشه: عربی – قرآن

فعال /fa’aal/
معنی: از اسماء حسنی به معنی انجام دهنده
ریشه: عربی – قرآن

فک /fak/
معنی: آزاد ساختن
ریشه: عربی – قرآن

فلامک /falaamak/
معنی: نوعی الماس
ریشه: بین المللی – هلندی

فلک /falak/
معنی: کشتی، مدار کواکب
ریشه: عربی – قرآن

فلک تاج /falakotaaj/
معنی: فلک (عربی) + تاج (فارسی) مرکب از فلک (آسمان) + تاج
ریشه: فارسی – عربی

فلک وش /falakvash/
معنی: فلک (عربی) + وش (فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
ریشه: فارسی – عربی

فلکناز /falaknaaz/
معنی: فلک (عربی) + ناز (فارسی)، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی – عربی

فلورا /feloraa/
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
ریشه: بین المللی – لاتین

فهیمه /fahimeh/
معنی: فهیم
ریشه: عربی

فواکه /favaake/
معنی: میوه ها
ریشه: عربی – قرآن

فوج /foj/
معنی: گروه، طایفه
ریشه: عربی – قرآن

فوژان /foozhaan/
معنی: بانگ بزرگ، فریاد عظیم
ریشه: فارسی

فوم /foom/
معنی: سیر (منظور سیر خوراکی است)
ریشه: عربی – قرآن

فیروزخاتون /firoozkhaatoon/
معنی: بانوی پیروز
ریشه: فارسی

 

سخن آخر

آیا نام دختر با ف دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ص، اسم دختر با ظ، اسم دختر با ع، اسم دختر با غ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare