اسم دختر با ع (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ع)

اسم دختر با ع (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ع)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف عین شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ع را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ع را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ع

عاتقه /aateghe/
معنی: دختر نوجوان و نوبالغ
ریشه: عربی

عاتکه /aateke/
معنی: بانوی خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر (ص)
ریشه: عربی

عاجله /aajelah/
معنی: بهره زودیاب، دنیوی
ریشه: عربی – قرآن

عادله /aadeleh/
معنی: مؤنث عادل، بانوی با انصاف
ریشه: عربی

عارض /aarez/
معنی: ابر، ظاهر شونده
ریشه: عربی – قرآن

عارفه /aarefeh/
معنی: زن عالم و عارف
ریشه: عربی

عاصفه /aasefe/
معنی: معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد، طوفان
ریشه: عربی

عافین /aafin/
معنی: بخشندگان
ریشه: عربی – قرآن

عاقبه /aaghebe/
معنی: سرانجام
ریشه: عربی – قرآن

عاکفه /aakefe/
معنی: زن گوشه گیر، عابد
ریشه: عربی – قرآن

عال /aal/
معنی: بزرگی طلب، برتری جو
ریشه: عربی – قرآن

عالم تاج /aalamtaaj/
معنی: عالم (عربی) + تاج (فارسی) آن که چون تاجی بر بالای هستی می‌درخشد، تاج عالم، سرور جهان
ریشه: فارسی – عربی

عالمه /aaleme/
معنی: بانوی دانشمند، فرزانه
ریشه: عربی

عالمون /aalemoon/
معنی: دانشمندان، دانایان
ریشه: عربی – قرآن

عالی /aali/
معنی: بلند، رفیع، بزرگ، سرافراز
ریشه: عربی – قرآن

عالین /aalin/
معنی: بلند مرتبگان
ریشه: عربی – قرآن

عام /aam/
معنی: سال
ریشه: عربی – قرآن

عامل /aamel/
معنی: انجام دهنده
ریشه: عربی – قرآن

عائلا /aaelaa/
معنی: تهیدست، فقیر
ریشه: عربی – قرآن

عباده /ebaadeh/
معنی: عبادت
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با عا

اسم دختر با ع جدید و باکلاس

عباسه /abbaase/
معنی: مونث عباس، نام خواهر هارون الرشید
ریشه: عربی

عبره /ebrah/
معنی: عبرت، پند، موعظه
ریشه: عربی – قرآن

عبقری /abghari/
معنی: فرش گرانمایه
ریشه: عربی – قرآن

عبهر /abhar/
معنی: گل نرگس، دراز و نازک و ; خوش از هر چیزی
ریشه: عربی

عتیقه /atighe/
معنی: مونث عتیق
ریشه: عربی

عجاب /ejaab/
معنی: عجیب، بسیار شگفت آور
ریشه: عربی – قرآن

عجب /ajab/
معنی: شگفت آور
ریشه: عربی – قرآن

عجب نوش /ajab noosh/
معنی: عجب (عربی) + نوش (فارسی) اسم شخصیت زنی در منظومه خسرو و شیرین
ریشه: فارسی – عربی

عجل /ajal/
معنی: گوساله
ریشه: عربی – قرآن

عجیبه /ajibe/
معنی: زن عجیب و شگفت آور، کنایه از زن دلربا
ریشه: عربی

عذار /azaar/
معنی: رخسار، چهره
ریشه: عربی

عذب /azb/
معنی: شیرین، خوش، گوارا
ریشه: عربی – قرآن

عرش /arsh/
معنی: عرش، تخت
ریشه: عربی – قرآن

عرشیان /arshiaan/
معنی: عرش (عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه
ریشه: فارسی – عربی

عرض /araz/
معنی: غنیمت، متاع
ریشه: عربی – قرآن

عرف /orf/
معنی: نیکی
ریشه: عربی – قرآن

عرفات /arafaat/
معنی: محلی در چهار فرسخی مکه
ریشه: عربی – قرآن

عرفانه /erfaane/
معنی: عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
ریشه: فارسی – عربی

عروش /oroosh/
معنی: سقف ها
ریشه: عربی – قرآن

عریض /ariz/
معنی: زیاد، وسیع، کثیر
ریشه: عربی – قرآن

عزالنسا /ezonesaa/
معنی: آن که موجب سربلندی زنان است
ریشه: عربی

عزت الزمان /ezatozamaan/
معنی: آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است
ریشه: عربی

عزت السادات /ezatosaadaat/
معنی: آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است
ریشه: عربی

عزت الملوک /ezatolmolook/
معنی: آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است
ریشه: عربی

عزت النساء /ezatonesaa/
معنی: موجب ارجمندی زنان
ریشه: عربی

اسم دختر با ع جدید و با کلاس

اسم دختر با ع دلنشین

عزت بانو /ezatbaanoo/
معنی: عزت (عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند
ریشه: فارسی – عربی

عزت زمان /ezatzamaan/
معنی: عزت (عربی) + زمان (فارسی)، عزت الزمان اسم اصیل فارسی
ریشه: فارسی – عربی

عزت ملک /ezatmalek/
معنی: باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دوره ایلخانیان
ریشه: عربی

عزت نسا /ezatnesaa/
معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی

عزی /ozaa/
معنی: نام بتی
ریشه: عربی – قرآن

عزیc /aziz/
معنی: نامی که اعراب مسلمان به عزرا می‌دهند، عزرا
ریشه: عربی

عسر /osr/
معنی: سخت
ریشه: عربی – قرآن

عسل /asal/
معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
ریشه: عربی

عشر /ashr/
معنی: عدد ده
ریشه: عربی – قرآن

عشرت الملوک /eshratolmolook/
معنی: سبب خوشی پادشاهان
ریشه: عربی

عشی /ashi/
معنی: شامگاهان، عصر
ریشه: عربی – قرآن

عشیر /ashir/
معنی: معاشر، رفیق، دمساز
ریشه: عربی – قرآن

عصا /asaa/
معنی: عصا، چوبدستی
ریشه: عربی – قرآن

عصبه /osbah/
معنی: جوانان برومند
ریشه: عربی – قرآن

عصر /asr/
معنی: عصر، روزگار
ریشه: عربی – قرآن

عصف /asaf/
معنی: برگ
ریشه: عربی – قرآن

عصمت الملوک /esmatolmolook/
معنی: عصمت پادشاهان
ریشه: عربی

عصیب /asib/
معنی: سخت و سنگین
ریشه: عربی – قرآن

عطرسای /atrsaay/
معنی: عطر (عربی) + سا (فارسی)، معطر و خوشبو کننده
ریشه: فارسی – عربی

عطرین /atrin/
معنی: منسوب به عطر، دل انگیز، معطر، خوشبو
ریشه: فارسی – عربی

اسم دختر با ع ایرانی اصیل

اسم دختر با ع جدید

عطف /etf/
معنی: پهلو، جانب، طرف
ریشه: عربی – قرآن

عطیه /atieh/
معنی: انعام، بخشش
ریشه: عربی

عفاف /efaaf/
معنی: پرهیزکاری، پاکدامنی اسم زیبای ایرانی
ریشه: عربی

عفت الزمان /efatozamaan/
معنی: پاکدامن زمان
ریشه: عربی

عفت السادات /efatosaadaat/
معنی: پاکدامن سادات
ریشه: عربی

عفراء /afraa/
معنی: زمین بی نشانی که کسی در آن پا ننهاده
ریشه: عربی

عفریت /efrit/
معنی: عفریت، قوی و زیرک
ریشه: عربی – قرآن

عفو /afv/
معنی: از اسماءحسنی به معنی بخشاینده
ریشه: عربی – قرآن

عقبی /aghebaa/
معنی: دو پاشنه، کنایه از اعتقاد
ریشه: عربی – قرآن

عقد /oghod/
معنی: گره ها
ریشه: عربی – قرآن

عقود /oghood/
معنی: پیمانها
ریشه: عربی – قرآن

علام /alaam/
معنی: از اسماء حسنی به معنی بسیار دانا
ریشه: عربی – قرآن

علامات /alaamat/
معنی: نشانه ها
ریشه: عربی – قرآن

علامه /alaame/
معنی: بسیار دانا
ریشه: عربی

علانیه /alaaniah/
معنی: آشکارا
ریشه: عربی – قرآن

علم /elm/
معنی: دانش، دانستن
ریشه: عربی – قرآن

علماء /olamaa/
معنی: دانشمندان
ریشه: عربی – قرآن

علیمه /alime/
معنی: مؤنث علیم
ریشه: عربی

علیه /elie/
معنی: علیا
ریشه: عربی

عماره /amaare/
معنی: مزد و اجرت آباد کردن
ریشه: عربی – قرآن

عمد /amad/
معنی: ستون ها
ریشه: عربی – قرآن

عمل /amal/
معنی: انجام دادن، عمل، کار
ریشه: عربی – قرآن

عمی /omi/
معنی: نابینایان
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با عین شروه شه

اسم دختر با عین جدید و زیبا

عناب /anaab/
معنی: میوه‌ای قرمز که خواص درمانی فراوان دارد
ریشه: عربی

عنب /enab/
معنی: انگور
ریشه: عربی – قرآن

عنبربو /anbarboo/
معنی: عنبر (عربی) + بو، معطر، آنکه بوی خوش دارد
ریشه: فارسی – عربی

عنق /onogh/
معنی: گردن
ریشه: عربی – قرآن

عنقا /anghaa/
معنی: مرغی افسانه‌ای، سیمرغ، زنی که گردن کشیده دارد
ریشه: عربی

عهد /adh/
معنی: پیمان
ریشه: عربی – قرآن

عهن /ehn/
معنی: پشم
ریشه: عربی – قرآن

عیر /ir/
معنی: کاروان، کاروانیان
ریشه: عربی – قرآن

عیشه /ishah/
معنی: زندگی
ریشه: عربی – قرآن

عیون /oyoon/
معنی: چشمه ساران
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

کامل ترین لیست اسم دختر با عین را در این مطلب ملاحظه کردید؛ آیا نام دختر با ع دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ص، اسم دختر با ض، اسم دختر با ط، اسم دختر با ظ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare