اسم پسر با ص (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ص)

اسم پسر با ص (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ص)

انتخاب اسم فرزند به خصوص اگر فرزند اول باشد یکی از دغدغه های شیرین هر پدر و مادری است. هر خانواده ای برای انتخاب اسم نوزاد یکسری اصول و فاکتور دارند که حرف اول اسم نیز یکی از آنهاست. شما نیز اگر به هر دلیلی دوست دارید حرف اول اسم مسافر کوچکتان با صاد شروع شود، در این مطلب کامل ترین فهرست اسم پسر با ص را بخوانید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ص

صابر /saaber/
معنی: صبور، صبر کننده، شکیبا، از نام های خداوند
ریشه: عربی

صابرین /saaberin/
معنی: صبر کنندگان
ریشه: عربی – قرآن

صابئون /saabeoon/
معنی: دارندگان آیین صابئی
ریشه: عربی – قرآن

صاخه /saakhah/
معنی: بانگ گوش فرسا، اسم قیامت، فریاد شدید گوش خراش
ریشه: عربی – قرآن

صارم الدین /saaremodin/
معنی: مرد دلاور در دین
ریشه: عربی

صارمین /saaremin/
معنی: قطع کنندگان، میوه چینان
ریشه: عربی – قرآن

صاعد /saaed/
معنی: صعود کننده، بالا رونده
ریشه: عربی

صاعقه /saaeghe/
معنی: آذرخش
ریشه: عربی – قرآن

صافات /saaffaat/
معنی: بال گشادگان، صف کشنده ها
ریشه: عربی – قرآن

صافنات /saafenaat/
معنی: اسبها
ریشه: عربی – قرآن

صافی /saafi/
معنی: پاکیزه، خالص، شفاف
ریشه: عربی

صالح محمد /saalehmohammad/
معنی: محمد نیکوکار و لایق
ریشه: عربی

صامت /saamet/
معنی: خاموش، بی صدا، ساکت، (به مجاز) طلا و نقره
ریشه: عربی

صاین /saayen/
معنی: نگه دارنده، محافظ، (به مجاز) حفظ کننده‌ خویشتن از گناه، پرهیزکار
ریشه: عربی

صائن /saaen/
معنی: پرهیزگار، نگاهدارنده
ریشه: عربی

صائن الدین /saaenodin/
معنی: پرهیزگار در دین
ریشه: عربی

صبح /sobh/
معنی: صبح، اول روز
ریشه: عربی – قرآن

صبر /sabr/
معنی: شکیبایی، صبر
ریشه: عربی – قرآن

صبغه /sebghah/
معنی: رنگ، نگارگری
ریشه: عربی – قرآن

صبور /saboor/
معنی: آنکه در برابر سختی ها و رنج ها بردبار است، صبر کننده، شکیبا، از نامه ای خداوند
ریشه: عربی

صبیح /sabih/
معنی: خوبرو، نورانی
ریشه: عربی

صحاف /sehaaf/
معنی: جام ها یا طبق ها، سینیهای زرین
ریشه: عربی – قرآن

صحبت الله /sohbatollaah/
معنی: هم گفتگوی خدا
ریشه: عربی

صحف /sohof/
معنی: کتاب ها، نامه های اعمال، صحیفه ها
ریشه: عربی – قرآن

صخر /sakhar/
معنی: سنگ
ریشه: عربی – قرآن

صخره /sakhreh/
معنی: تخته سنگ
ریشه: عربی – قرآن

صدران /sadraan/
معنی: صدر (عربی) + ان (فارسی) رؤسا و بزرگان
ریشه: عربی

صدفین /sadafain/
معنی: دو کوه
ریشه: عربی – قرآن

صدق /sedgh/
معنی: راست و درست، راستگویی، راست گفتن
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ص شروع شود

اسم پسر با ص زیبا و جدید

صدقات /sadaghaat/
معنی: صدقات، زکات، چیزهایی که انسان از مال خود دهد
ریشه: عربی – قرآن

صدقه /sadaghah/
معنی: صدقه، مالی که انسان در راه خدا می دهد، کفاره
ریشه: عربی – قرآن

صدور /sodoor/
معنی: ضمیرها، دل ها، سینه ها
ریشه: عربی – قرآن

صدوق /sadoogh/
معنی: دوست، همیشه راستگو
ریشه: عربی

صر /serr/
معنی: سرمای سوزان
ریشه: عربی – قرآن

صراط /seraat/
معنی: راه وسیع، راه
ریشه: عربی – قرآن

صرح /sarh/
معنی: برج، قصر
ریشه: عربی – قرآن

صرصر /sarsar/
معنی: باد بسیار سرد و تند
ریشه: عربی – قرآن

صریخ /sarikh/
معنی: فریادرس، کمک
ریشه: عربی – قرآن

صریم /sarim/
معنی: خاکستر
ریشه: عربی – قرآن

صعد /sad/
معنی: سخت
ریشه: عربی – قرآن

صعید /saeed/
معنی: خاک
ریشه: عربی – قرآن

صغیر /saghir/
معنی: کوچک
ریشه: عربی – قرآن

صفدرعلی /safdarali/
معنی: علی صف شکن
ریشه: عربی

صفر /safar/
معنی: عقل، نفس، دومین ماه قمری
ریشه: عربی

صفرعلی /safarali/
معنی: ترکیبی از صفر + علی
ریشه: عربی

صفوان /safvaan/
معنی: تخته سنگ، سنگ خالص و صاف
ریشه: عربی – قرآن

صفوت /safvat/
معنی: خلوص و ویژگی، خالص، برگزیده
ریشه: عربی

صفوت الدین /safvataddin/
معنی: برگزیده دین و آیین
ریشه: عربی

صفیعلی /safiali/
معنی: دوست برگزیده علی
ریشه: عربی

صلات /salaat/
معنی: دعا
ریشه: عربی – قرآن

صلاح الدین /salaahaddin/
معنی: موجب نیکی در دین
ریشه: عربی

صلب /solb/
معنی: پشت
ریشه: عربی – قرآن

صلح /solh/
معنی: صلح، مسالمت، سازش کردن
ریشه: عربی – قرآن

صلد /sald/
معنی: سترون، زمین صاف و سخت
ریشه: عربی – قرآن

صلصال /salsal/
معنی: گل خشک
ریشه: عربی – قرآن

صلوات /salavaat/
معنی: نمازها، رحمت ها، درودها
ریشه: عربی – قرآن

صم /somm/
معنی: کران، ناشنواها
ریشه: عربی – قرآن

صمدالله /samadollaah/
معنی: خداوند بی نیاز و پاینده
ریشه: عربی

صمصام الدین /samsaamoddin/
معنی: شمشیر برنده دین
ریشه: عربی

صمیم /samim/
معنی: خالص، برگزیده، صمیمی، اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی
ریشه: عربی

اسم پسر با صا

اسم پسر با ص جدید و باکلاس

صنع /son/
معنی: عمل
ریشه: عربی – قرآن

صنعان /sanaan/
معنی: منسوب به صنعا (نام شهری در یمن) است، صنعانی، از مردم صنیعا
ریشه: عربی

صنعه /sanah/
معنی: حرفه
ریشه: عربی – قرآن

صنیع /sani’/
معنی: ساخته شده، آفرینش، کار، عمل، احسان
ریشه: عربی

صهر /sahr/
معنی: قرابت، پیوند
ریشه: عربی – قرآن

صهیب /sahib/
معنی: سرخ و سفید به هم آمیخته، آن که موهای سرخ و سفید به هم آمیخته دارد، آنکه یا آنچه سفیدی آن آمیخته با سرخی (گندمگونی) باشد، کنیه‌ شیر درنده
ریشه: عربی

صواب /savaab/
معنی: درست
ریشه: عربی – قرآن

صواع /savaa/
معنی: جام، پیمانه
ریشه: عربی – قرآن

صوامع /savaame/
معنی: صومعه ها
ریشه: عربی – قرآن

صوت /sot/
معنی: صدا
ریشه: عربی – قرآن

صوفی /soofi/
معنی: اخترشناس، پیرو یکی از فرقه‌های تصوف، درویش
ریشه: فارسی

صیاصی /sayaasi/
معنی: برج و باروها، قلعه ها
ریشه: عربی – قرآن

صیب /sayyeb/
معنی: باران سخت
ریشه: عربی – قرآن

صید /seyd/
معنی: شکار، صید
ریشه: عربی – قرآن

صیف /sayf/
معنی: تابستان
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با ص را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با ص دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با د، اسم پسر با ر، اسم پسر با ش و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare