اسم دختر با س (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف س)

اسم دختر با س (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف س)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف س شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف س را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با س را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با س

سابرینا /saabrina/
معنی: مژده، بشارت
ریشه: زبان باستانی – آشوری

سابو /saaboo/
معنی:  هاله، خرمن ماه
ریشه: فارسی

سابود /saabud/
معنی: هاله، خرمن ماه
ریشه: فارسی

ساتی /saati/
معنی:  در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح
ریشه: فارسی

ساتیا /saatiyaa/
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

ساتین /saatin/
معنی: محبوب و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

ساتی نیک /saatinik/
معنی: نام دخترپادشاه ترکان البان درسده ی دوم
ریشه: بین المللی – ارمنی

ساجده /saajedeh/
معنی: دختر سجده کننده (عبادت کننده خدا)
ریشه: عربی

ساحر /saaher/
معنی: سحر کننده، جادوگر
ریشه: عربی – قرآن

ساحره /saahere/
معنی: زن جادوگر و افسونگر، کنایه از زنی که چشمانی جذاب دارد
ریشه: عربی

ساحله /saahele/
معنی: (ساحل + ه (پسوند نسبت)) منسوب به ساحل
ریشه: عربی

ساحه /saahah/
معنی: سرا
ریشه: عربی – قرآن

سارابانو /saaraabaanoo/
معنی: بانوی برگزیده و بی عیب
ریشه: فارسی

سارادخت /saaraadokht/
معنی: دختر صاف و بی آلایش
ریشه: فارسی

سارال /saaraal/
معنی: نام روستایی در نزدیکی سنندج
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سارای /saaraai/
معنی: سارا
ریشه: عبری

سارگل /saargol/
معنی: گل زرد
ریشه: فارسی

سارنگ /saarang/
معنی:  نام پرنده‌های کوچک به رنگ سیاه، سار، گوشه ای در آواز ابوعطا، نام سازی مثل کمانچه
ریشه: فارسی

سارنیا /saarnia/
معنی: خالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
ریشه: فارسی

سارو /saaru/
معنی: سار، زرین مو، پرنده ای سیاه دارای نقطه های سفید و خوش آواز
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سارونه /saarone/
معنی: تاک انگور، شاخه زر
ریشه: فارسی

ساری /saari/
معنی: سار، پارچه لطیف مخصوص زنان هندی، در عربی: سرایت کننده
ریشه: فارسی

ساریان /saariaan/
معنی: نام روستایی در نزدیکی مشهد
ریشه: فارسی

ساریسا /saarisaa/
معنی: کوشا
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سارینا /saarinaa/
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

ساساندخت /saasaandokht/
معنی: دختر ساسان، روشن
ریشه: فارسی

ساطعه /saatee/
معنی: مؤنث ساطع
ریشه: عربی

ساعده /saaedeh/
معنی: دختر مددیار، یاری کننده
ریشه: عربی

ساعه /saa’eh/
معنی: وقت، قیامت، وقت مرگ
ریشه: عربی – قرآن

ساغر /saaghar/
معنی: ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب، دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده می شود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سالسا /saalsaa/
معنی: تند و تیز، نوعی سس اسپانیایی
ریشه: بین المللی – لاتین

سالمه /saaleme/
معنی: بدون عیب، در کمال سلامت
ریشه: عربی

سالی /saali/
معنی: بی غم و سرخوش، سالمند و دارای عمر طولانی، نام روستایی حوالی خرم آباد
ریشه: فارسی

سالینا /saalinaa/
معنی: سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)، منسوب به سال
ریشه: فارسی

سامانه /saamaane/
معنی: منسوب به سامان
ریشه: فارسی

سامدخت /saamdokht/
معنی: دختر پر جنب و جوش و شجاع
ریشه: فارسی

سامره /saamereh/
معنی: نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
ریشه: عربی

اسم دختر با س شروع شود

اسم دختر با سا

سامری /saameri/
معنی: نام مرد یهودی که گوساله ساخت
ریشه: عربی – قرآن

سامه /saameh/
معنی:  عهد، پیمان، جای امن و امان، پناه، مأمن
ریشه: فارسی

سامیرا /saamiraa/
معنی: سمیرا، زن بزرگوار، نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است
ریشه: عربی

سامینا /saaminaa/
معنی: مانند مینا، نام گلی
ریشه: فارسی

سامیه /saamieh/
معنی: بانوی بلند مرتبه، از القاب حضرت زینب
ریشه: عربی

ساناز /saanaaz/
معنی: نام گلی کمیاب، نادره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سانای /saanaai/
معنی: مهنام، بیقرار
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ساندخت /saandokht/
معنی: دختر منظم و با قاعده و مرتب
ریشه: فارسی

سانلی /sanli/
معنی: معروف، مشهور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سانوا /sanavaa/
معنی:  دختر خوش سخن، بانویی که شیرین حرف می‌زند
ریشه: فارسی

سانیا /saaniyaa/
معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: فارسی

ساهره /saahereh/
معنی: چشمه روان
ریشه: عربی

ساهویه /saahoye/
معنی: نام زنی که در علم تعبیر خواب مشهور بوده
ریشه: فارسی

ساوی /saavi/
معنی:  با ارزش، گرانمایه
ریشه: فارسی

ساویز /saaviz/
معنی: خوش خلق، نیکخو
ریشه: فارسی

ساویس /saavis/
معنی: گرانمایه، گرانبها، لباس پنبه ای که در هنگام جنگ می پوشند
ریشه: فارسی

ساویس  /saavis/
معنی: با ارزش، گرانمایه
ریشه: فارسی

سایا /saayaa/
معنی: یکرنگ، بیریا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سایان /saayaan/
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سایدا /saaydaa/
معنی: سایه مادر
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ساینا /saainaa/
معنی: سیمرغ، عنقا
ریشه: فارسی

سایه /saaieh/
معنی:  تاریکی نسبی، پناه، حمایت، حشمت و بزرگی
ریشه: فارسی

سائق /saaegh/
معنی: راهبر
ریشه: عربی – قرآن

سبا /sabaa/
معنی: سوره ۳۴ قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان
ریشه: فارسی

سبارو /saabaru/
معنی: کبوتر
ریشه: فارسی

سبز بهار /sabzbahaar/
معنی:  نام یکی از الحان قدیم ایرانی
ریشه: فارسی

سبزپری /sabzpari/
معنی: فصل بهار
ریشه: فارسی

سبزه /sabze/
معنی: گیاهی که به صورت خودرو در جایی سبز شده است، سبزه وار، چمن زار، گندمگون
ریشه: فارسی

سبیکه /sabike/
معنی: نام مادر گرامی امام محمدتقی (ع)، قطعه طلا و نقره گداخته شده
ریشه: عربی

سبیل /sabil/
معنی: راه
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با س ترکی

اسم دختر با س جدید

سپاسه /sepaase/
معنی: شکر، رحم و مروت، شفقت کردن، منت نهادن
ریشه: فارسی

سپتا /septaa/
معنی: خوب، خوبی
ریشه:

سپیدار /sepidaar/
معنی: درختی از خانواده بید با برگهای براق
ریشه: فارسی

سپیده /sepideh/
معنی: نور اول صبح، سفید روی
ریشه: فارسی

سپیده گل /sepidegol/
معنی: گل سپید
ریشه: فارسی

سپینود /sepinood/
معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
ریشه: فارسی

ست /set/
معنی: بانو، خادمه
ریشه: عربی

ستاتیرا /satatiraa/
معنی: تذرو، دختر داریوش سوم و همسر اسکندر
ریشه: فارسی

ستاره /setaareh/
معنی: بخت و اقبال و نماد شخص مجلس آرا و زیبارو
ریشه: فارسی

ستاک /setaak/
معنی: شاخه تازه رسته و نازک
ریشه: فارسی

ستایش /setaaiesh/
معنی:  حمد و سپاس خداوند، شکرگزاری (به درگاه خداوند)، تعریف و تمجید
ریشه: فارسی

ستر /setr/
معنی: پوششی
ریشه: عربی – قرآن

ستوده /sotoodeh/
معنی:  آنکه او را ستوده‌اند، ستایش شده
ریشه: فارسی

ستی /seti/
معنی: عنوانی احترام آمیز برای زنان، زن و دختر
ریشه: عربی

ستیا /setiaa/
معنی: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ستیلا /satilaa/
معنی: نام دختر حضرت موسی کاظم (ع)، نام حضرت مریم
ریشه: عربی

سجیل /sejil/
معنی: سنگ، گل
ریشه: عربی – قرآن

سجیه /sajiye/
معنی: اخلاق خوب، خوی پسندیده
ریشه: عربی

سحابه /sahaabe/
معنی: یک تکه ابر
ریشه: عربی

سحار /sahhaar/
معنی: جادو کننده
ریشه: عربی – قرآن

سحرآفرین /sehraafarin/
معنی: جادوگر، افسونگر
ریشه: فارسی

سحرگل /sahargol/
معنی: گل سپیده دم، (به مجاز) زیبا و با طراوت
ریشه: فارسی – عربی

سحرناز /saharnaaz/
معنی: زیبایی سپیده دم، (به مجاز) زیبا
ریشه: فارسی – عربی

سحرنوش /saharnoosh/
معنی: دوستدار سحر و روشنایی، صبوحی کننده
ریشه: فارسی – عربی

سدا /sadaa/
معنی: نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
ریشه: بین المللی – ارمنی

سداب /sedaab/
معنی:  نام گیاهی است
ریشه:

سدر /sedr/
معنی: درخت کنار
ریشه: عربی – قرآن

سدنا /sadnaa/
معنی: سجده کننده به خانه خدا
ریشه: فارسی – عربی

سدید /sadid/
معنی: محکم استوار، درست
ریشه: عربی – قرآن

سدین /saddayn/
معنی: دو کوه سدآسا
ریشه: عربی – قرآن

سرادق /soraadegh/
معنی: سراپرده
ریشه: عربی – قرآن

سرآویز /saraaviz/
معنی: آنچه به سر می آویزند
ریشه: فارسی

سرخوش /sarkhosh/
معنی: شاد، خرسند، مسرور
ریشه: فارسی

سرر /soror/
معنی: تختها
ریشه: عربی – قرآن

سرژی /serzhi/
معنی: مصغر سرگیس، قوس و قزح کوچک
ریشه: بین المللی – ارمنی

سرگل /sargol/
معنی: اولین گل، بهترین از هر چیز
ریشه: فارسی

سرگیس /sargis/
معنی: رنگین کمان
ریشه: زبان باستانی – آشوری

سرمه /sormeh/
معنی: (به مجاز) سیاهی، تاریکی
ریشه: فارسی

سرنا /sornaa/
معنی: (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی
ریشه: فارسی

سرو /sarv/
معنی: از انواع درختان که همیشه سبز است، (به مجاز) شاداب و با طراوت
ریشه: فارسی

سروانه /sarvaane/
معنی: چون سرو، بلند قد و قامت، سرو قامت
ریشه: فارسی

سروبانو /sarvbaanoo/
معنی: بانوی بلند قامت مانند سرو
ریشه: فارسی

سرودخت /sarvdokht/
معنی: دختر بلند قامت مانند سرو
ریشه: فارسی

سرور /soroor/
معنی:  آنکه مورد احترام است و نسبت به دیگری یا دیگران سِمَت بزرگی دارد، فرمانده، رئیس، بزرگ
ریشه: فارسی

سروشا /sorushaa/
معنی: منسوب به سروش، در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته‌ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سروشه /soroshe/
معنی: سروش
ریشه: فارسی

سروشیار /sorooshyaar/
معنی: یار و یاور سروش
ریشه: فارسی

اسم دختر با س کردی

اسم دختر با سین اصیل ایرانی

سروگل /sarvgol/
معنی: (سرو = درخت سرو + گل) (به مجاز) زیبا و با طراوت و شاداب
ریشه: فارسی

سروناز /sarvenaaz/
معنی: زن زیبا، درخت سروناز
ریشه: فارسی

سروه /serve/
معنی: نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سروی /sarvi/
معنی: منسوب به سرو، نوعی از خطوط اسلامی
ریشه: فارسی

سروین /sarvin/
معنی: شبیه سَرو، (در کردی) روسری و چارقد
ریشه: فارسی

سروینه /sarvine/
معنی: مانند سرو، معشوق خوش خرام
ریشه: فارسی

سریرا /sariraa/
معنی: منسوب به سَریر(تخت پادشاهی)، زیبا
ریشه: فارسی

سریره /sarire/
معنی: زیبا
ریشه: فارسی

سریع /sari/
معنی: شتابنده
ریشه: عربی – قرآن

سعاد /sa’aad/
معنی: خوشبختی، نیک بختی
ریشه: عربی

سعاده /sa’aade/
معنی: نیک بختی، خوشبختی
ریشه: عربی

سعدان /sadaan/
معنی: گیاهی از تیره گل سرخ، دارای برگهای متناوب
ریشه: عربی

سعدیه /sadiye/
معنی: مونث سعدی، زن خوشبخت
ریشه: عربی

سعه /sae/
معنی: توان، گستره
ریشه: عربی – قرآن

سعیر /saeer/
معنی: آتش فروزان، از نام های جهنم
ریشه: عربی – قرآن

سفر /safar/
معنی: مسافرت
ریشه: عربی – قرآن

سفینه /safinah/
معنی: کشتی
ریشه: عربی – قرآن

سکینه /sakine/
معنی: آرامش خاطر، نام دختر امام حسین(ع)
ریشه: عربی

سلاله /salaale/
معنی: نسل، فرزند، نطفه
ریشه: عربی

سلدا /seldaa/
معنی: حامی، یاور
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلطان /soltaan/
معنی: پادشاه، امیر، حجت، فرمانده
ریشه: عربی – قرآن

سلطانه /soltaane/
معنی: ملکه، شهبانو
ریشه: عربی

سلطنت /saltanat/
معنی: فرمانروایی، حکومت
ریشه: عربی

سلماز /solmaaz/
معنی: زنی که پژمرده و پیر نمی شود
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلمی /salmi/
معنی: نام گیاهی است، زنی معشوقه در عرب
ریشه: عربی

سلوا /salvaa/
معنی: گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، مریم گلی، هر چیز که تسلّی دهد، انگبین، عسل
ریشه: عربی

سلوه /salve/
معنی: فرحبخش
ریشه: عربی

سلین /salin/
معنی: سیل مانند، نام رودخانه‌ای در آذربایجان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سلینا /salinaa/
معنی: (سَلین + ا (پسوند نسبت)) منسوب به سَلین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سما /samaa/
معنی: آسمان، سقف خانه یا چادر
ریشه: عربی

سمرا /samraa/
معنی: زن گندمگون
ریشه: عربی

سمن چهر /samanchehr/
معنی: دارای چهره زیبایی، مانند یاس
ریشه: فارسی

سمن رخ /samanrokh/
معنی: سمن چهر
ریشه: فارسی

سمن سیما /samansimaa/
معنی: سمن (فارسی) + سیما (عربی )، سمن چهره
ریشه: فارسی

سمن گل /samangol/
معنی: گل یاسمن
ریشه: فارسی

سمنبو /samanbo/
معنی: خوشبو، معطر
ریشه: فارسی

سمندخت /samandokht/
معنی: دختر سمن، دختری که مانند سمن خوشبو و معطر است
ریشه: فارسی

اسم دختر با س شروع بشه

اسم دختر با س باکلاس و زیبا

سموم /samom/
معنی: آتشباد
ریشه: عربی – قرآن

سمیحه /samihe/
معنی: زن با گذشت و فداکار
ریشه: عربی

سمیره /samire/
معنی: سمیرا، زن گندمگون، داستانسرا
ریشه: عربی

سمینه /samineh/
معنی: پارچه نازک، زن فربه و چاق و خوش اندام
ریشه: عربی

سنا /sanaa/
معنی: روشنایی، فروغ، بلندی
ریشه: عربی

سنابل /sanaabel/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

سنبلات /sonbolaat/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

سندس /sondos/
معنی: ابریشم نازک
ریشه: عربی – قرآن

سنن /sonan/
معنی: طریقه ها، رویه ها
ریشه: عربی – قرآن

سنیه /saniyye/
معنی: عالی، خوب
ریشه: عربی

سها /sohaa/
معنی: ستاره ی کم نوری در کنار ستاره ی عناق در صورت فلکی دُب اکبر
ریشه: عربی

سهندیس /sahandis/
معنی: مانند سهند محکم و پابرجا
ریشه: فارسی

سهول /sohol/
معنی: دشت ها
ریشه: عربی – قرآن

سهی /sahi/
معنی: راست و درست، تازه، نوجوان، صفت سرو
ریشه: فارسی

سهی دخت /sahidokht/
معنی: دختر راست قامت و بلند قد
ریشه: فارسی

سهیلا /soheylaa/
معنی: نرم و ملایم
ریشه: عربی

سوا /savaa/
معنی: یکسان، راست
ریشه: عربی – قرآن

سود /sod/
معنی: سیاه ها
ریشه: عربی – قرآن

سودا /sodaa/
معنی: فکر، خیال، شور و شوق، (به مجاز) علاقه‌ی شدید به کسی یا چیزی، عشق
ریشه: عربی

سودابه /soodaabeh/
معنی: یکی از شخصیت های شاهنامه
ریشه: فارسی

سوره /soore/
معنی: هر یک از بخش های صد و چهارده گانه ی قرآن که خود شامل چند آیه است
ریشه: عربی

سوری /sori/
معنی: گل محمدی، هرگل سرخ، شادی، خوشحالی
ریشه: فارسی

سوریا /soriaa/
معنی: سوری، ثریا
ریشه: زبان باستانی – آشوری

سوزان /soozaan/
معنی: شعله ور، درحال سوختن، سوزاننده
ریشه: فارسی

سوژا /sozhaa/
معنی: سویا، گیاهی علفی یک ساله و کاشتنی، (در کردی) سوزان
ریشه: بین المللی – هندی

سوسن /sosan/
معنی: گیاهی است از طایفه زنبق، با رنگهای مختلف
ریشه: فارسی

سوسنبر /sosanbar/
معنی: گیاهی از تیره نعناعیان دارای ساقه خزنده با گلهای قرمز
ریشه: فارسی

سوسندخت /sosandokht/
معنی: دختری که مانند گل سوسن است
ریشه: فارسی

سوفیا /sofiaa/
معنی: خردمند، عاقل
ریشه: بین المللی – یونانی

سوگل /sogol/
معنی: مورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوگلی /sogoli/
معنی: محبوب، برگزیده، معشوق
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوگند /sogand/
معنی: قسم خوردن
ریشه: فارسی

سولینا /sulinaa/
معنی: (فرانسه – ترکی) رسمی، مقدس، موقر، محترم
ریشه: بین المللی – فرانسوی

سومیا /soomiyaa/
معنی: محبوب، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

سومیتا /soomitaa/
معنی: لطف و محبت، مهربانی
ریشه: فارسی

سونای /sonaai/
معنی: به معنی آخرین ماه، زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد.
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سونیا /soniaa/
معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور
ریشه: عربی

سوی /savii/
معنی: سلامت، راست و استوار، معتدل، هموار
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با س جدید

اسم دختر با س زیبا

سویل /sevil/
معنی: لایق، دوست داشته شده
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سوین /sevin/
معنی: شادباش، عشق، محبت، علاقه شدید
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سی بل /sibel/
معنی: نام ربه النوع خاک
ریشه: بین المللی – فرانسوی

سیاره /sayaare/
معنی: کاروان، کاروانیان
ریشه: عربی – قرآن

سیتا /sitaa/
معنی: جهان، گیتی
ریشه:

سید /sayyed/
معنی: سرور، مهتر، بزرگ
ریشه: عربی – قرآن

سیده بانو /sayedebaanoo/
معنی: بانوی بزرگ
ریشه: فارسی

سیده بیگم /sayedebeygom/
معنی: بانوی بزرگ
ریشه: عربی

سیده خاتون /sayedekhaatoon/
معنی: بانوی بزرگ
ریشه: عربی

سیره /sirah/
معنی: حالت طبیعی
ریشه: عربی – قرآن

سیگل /sigol/
معنی: سی عدد گل
ریشه:

سیلویا /silviaa/
معنی: مصغر سیلوانا، سیلوی، دخترک جنگل
ریشه: بین المللی – لاتین

سیما /simaa/
معنی: صورت، رخ
ریشه: عربی

سیمبر /simbar/
معنی: دارنده بدن سفید و نقره ای، سیمین بدن
ریشه: فارسی

سیمتن /simtan/
معنی: دارنده بدن سفید و نقره ای، سیمین بدن
ریشه: فارسی

سیمدخت /simdoxt/
معنی: دختر سفید و نقره ای
ریشه: فارسی

سیم روی /simrooi/
معنی:  سپیدروی
ریشه:

سیمگون /simgoon/
معنی:  نقره فام
ریشه:

سیموش /simvash/
معنی: مانند نقره سفید و زیبا
ریشه: فارسی

سیمون /simon/
معنی: مطیع، فرمانبردار
ریشه: عبری

سیمیا /simiaa/
معنی: بلاغت، فصاحت
ریشه: فارسی

سیمین /simin/
معنی:  نقره فام، سفید
ریشه: فارسی

سیمین بانو /siminbaanoo/
معنی: بانو سفید و ظریف
ریشه: فارسی

سیمین چهر /siminchehr/
معنی:  سپیدروی
ریشه:

سیمین دخت /simindokht/
معنی: دختر سفید و ظریف
ریشه: فارسی

سیمینه /simine/
معنی: نقره گون، مانند نقره
ریشه: فارسی

سینره /sinere/
معنی: گیاهی زینتی و نیز دارویی با گل هایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار شکوفا می‌شوند، پامچال فرنگی
ریشه: بین المللی – فرانسوی

سینین /sinin/
معنی: نام کوهی در شبه جزیره سینا
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با س را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با س دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ر، اسم دختر با ز، اسم دختر با ژ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare