اسم پسر با س (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف س)

اسم پسر با س (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف س)

انتخاب اسم برای نوزاد برای هر پدر و مادری خاطره ساز و شیرین است. هر خانواده ای معیاری متفاوت برای انتخاب اسم کودک دارد، اما در این میان والدینی هستند که به هر دلیلی دوست دارند اسم فرزندشان حرف خاصی شروع شود. به همین منظور ما در این مطلب کامل ترین لیست اسم پسر با س را آماده کرده ایم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با س

سابور /saabor/
معنی: معرب شاپور
ریشه: عربی

ساتراپ /saatraap/
معنی: نگهبان و محافظ شهر
ریشه: فارسی

ساتکین /saatkin/
معنی: ساتگین، پیاله بزرگی که با آن شراب می‌خورده‌اند، شراب، محبوب، مطلوب
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ساتیار /saatiyaar/
معنی: از نامهای زرتشتی که گونه‌ی دیگر آن به نظر می رسد سادیار باشد، نام یکی از سرداران داریوش
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ساحر /saaher/
معنی: سحر کننده، جادوگر
ریشه: عربی – قرآن

ساحه /saahah/
معنی: سرا
ریشه: عربی – قرآن

ساردین /saardin/
معنی: سمارسیس، سردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی
ریشه: بین المللی – فرانسوی

سارگن /saargon/
معنی: شاه عادل و مهربان
ریشه: بین المللی – ارمنی

ساروتقی /saarotaghi/
معنی: نام یکی از رجال زمان صفویه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

اسم پسر با س ترکی

اسم پسر با س ترکی زیبا

سارین /saarin/
معنی: نام روستایی در نزدیکی رفسنجان
ریشه: فارسی

ساشا /saashaa/
معنی: ریشه اصلی نام ساشا یونانی است اما در زبانهای روسی و فرانسه و انگلیسی به کاربرده میشود و به معنای مدافع و محافظ مردان است
ریشه: بین المللی – یونانی

ساعه /saa’eh/
معنی: وقت، قیامت، وقت مرگ
ریشه: عربی – قرآن

ساعی /saaee/
معنی: کوشا، کوشنده، جدی
ریشه: عربی

ساکو /saako/
معنی: کوه بدون گیاه، ساده و بی آلایش، یکسان و یکنواخت
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سالداش /saaldaash/
معنی: صخره
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سالک /saalek/
معنی: رونده، مسافر، طالب راه حق
ریشه: عربی

سالم /saalem/
معنی: فاقد بیماری جسمی یا روحی، بدون عیب یا خرابی، بدون آلودگی، منزه و به دور از مفاسد اخلاقی
ریشه: عربی

ساما /saamaa/
معنی: سام، سیاه، منسوب به سام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سامان /saamaan/
معنی: خطه، سو، قلمرو، کران، مرز، حد
ریشه: فارسی

سامدیس /saamdis/
معنی: آتشگون، مانند سام
ریشه: فارسی

سامر /saamer/
معنی: افسانه سرا، قصه گو
ریشه: عربی – قرآن

سامری /saameri/
معنی: نام مرد یهودی که گوساله ساخت
ریشه: عربی – قرآن

سامسون /saamson/
معنی: مثل خورشید، انگلیسی شده شمشون پهلوان یهود
ریشه: عبری

سامن /saaman/
معنی: آواز، ترانه
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

سامندر /saamandar/
معنی: ماخوذ از سالامندرا یونانی، سمندر
ریشه: فارسی

سامی /saami/
معنی: عالی، بلند مرتبه، بلند، منسوب به سام پسر نوح نبی(ع)
ریشه: فارسی

سامیا /saamiyaa/
معنی: نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در دوره‌ی هخامنشی
ریشه: فارسی

سامیار /saamiaar/
معنی: ثروتمند، کمک کننده به آتش محافظ آتش
ریشه: فارسی

سامیز /saamiz/
معنی: سنگی که با آن شمشیر تیز کنند
ریشه: فارسی

سامین /saamin/
معنی: منسوب به سام
ریشه: فارسی

اسم پسر با س ایرانی اصیل

اسم پسر با س جدید

سانی /saani/
معنی: مقدس، متبرک
ریشه: بین المللی – لاتین

سانیار /saaniyaar/
معنی: دارای عزت و قدرت و کیفیت
ریشه: فارسی

ساهر /saaher/
معنی: بیدار
ریشه: عربی

ساهی /saahi/
معنی: غافل، فراموشکار
ریشه: عربی

سایروس /saayroos/
معنی: سیروس یا کوروش
ریشه: بین المللی – انگلیسی

سایمان /saaymaan/
معنی: (کردی) (مرکب از سای + مان )، مانند سایه، (در ترکی) به معنی خان بزرگ، محاسب، سایمان در کردی به معنی مانند سایه و در ترکی به معنی خوان بزرگ، محاسب میباشد
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سائب /saaeb/
معنی: جاری، روان، شتابان
ریشه: عربی

سائق /saaegh/
معنی: راهبر
ریشه: عربی – قرآن

سائل /saael/
معنی: پرسش کننده، درخواست کننده
ریشه: عربی – قرآن

سباک /sabaak/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

سبحان /sobhaan/
معنی: پاک، منزه، از نامهای خداوند
ریشه: عربی

سبحان قلی /sobhaangholi/
معنی: بنده سبحان، بنده خداوند
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبزعلی /sabzali/
معنی: ترکیبی از دو کلمه سبز + علی
ریشه: عربی

سبکتکین /saboktakin/
معنی: خوش قدم، مبارک، نام پدر محمود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبکتین /saboktin/
معنی: نام موسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمود غزنوی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

سبیل /sabil/
معنی: راه
ریشه: عربی – قرآن

سپاس /sepaas/
معنی: حمد و ستایش و شکر
ریشه: فارسی

سپرنگ /saprang/
معنی: نام پسر سام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سپنتا /sepantaa/
معنی: پاک و مقدس
ریشه: فارسی

سپنتاداد /sepantaadaad/
معنی: داده و بخشیده مقدس، لقب اسفندیار
ریشه: فارسی

سپند مهر /sepandmehr/
معنی: در اوستا سپندته میتر، قاتل خشایارشاه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سپندیار /sepandyaar/
معنی: اسفندیار، شمع
ریشه: فارسی

سپنسار /sepansaar/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

سپهدار /sepahdaar/
معنی: فرمانده سپاه، سپهسالار، فرمانروا، پادشاه
ریشه: فارسی

سپهر /sepehr/
معنی: آسمان، روزگار
ریشه: فارسی

سپهراد /sepahraad/
معنی: جوانمرد سپاه و لشگر، شجاع و دلیر
ریشه: فارسی

سپهرار /sepehraar/
معنی: اوج آسمان، جو، کره آتش با فلک نهم
ریشه: فارسی

سپهران /sepehraan/
معنی: آسمان، فلک
ریشه: فارسی

سپهرم /sepehram/
معنی: (در اعلام) نام یکی از پهلوانان توران است از خویشان افراسیاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
ریشه: شاهنامه

سپیتا /sepitaa/
معنی: از درباریان آستیاگ ماد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سپیتام /sepitaam/
معنی: نام جد زردشت
ریشه: فارسی

سپیدان /sepidaan/
معنی: جمع سپیده، نام قلعه ای در فارس از بناهای تخت جمشید
ریشه: فارسی

ستر /setr/
معنی: پوششی
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با س کردی

اسم پسر با س زیبا

سترگ /setorg/
معنی: قوی هیکل، نیرومند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سجاد /sajjaad/
معنی: سجده کننده، بسیارنمازخوان، سجده گر
ریشه: عربی

سجیل /sejil/
معنی: سنگ، گل
ریشه: عربی – قرآن

سحار /sahhaar/
معنی: جادو کننده
ریشه: عربی – قرآن

سحور /sahor/
معنی: سحری، آنچه هنگام سحر می خورند
ریشه: عربی

سخا /sakhaa/
معنی: جوانمردی، کرم، بخشش
ریشه: عربی

سخی /sakhi/
معنی: کریم، بخشنده
ریشه: عربی

سدر /sedr/
معنی: درخت کنار
ریشه: عربی – قرآن

سدرا /sadraa/
معنی: نام درختی در آسمان هفتم بهشت
ریشه: فارسی

سدید /sadid/
معنی: محکم استوار، درست
ریشه: عربی – قرآن

سدیدالدین /sadidaddin/
معنی: استوار در دین و آیین
ریشه: عربی

سدیف /sadif/
معنی: نام چند تن از صحابه
ریشه: عربی

سدین /saddayn/
معنی: دو کوه سدآسا
ریشه: عربی – قرآن

سراب /saraab/
معنی: زمین شوره که از دور مانند آب نموده شود، چیز کاذب
ریشه: عربی – قرآن

سرادق /soraadegh/
معنی: سراپرده
ریشه: عربی – قرآن

سرافیم /saraafim/
معنی: درخشندگان، فرشتگانی که همیشه ملازم عرش پروردگار هستند
ریشه: عبری

سرایش /soraayesh/
معنی: سرودن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سرخه /sorkhe/
معنی: نوعی کبوتر سرخ رنگ
ریشه: شاهنامه

سردار /sardaar/
معنی: فرمانده یک گروه یا یک دسته‌ی نظامی، پیشوا، رهبر، سرور
ریشه: فارسی

سرر /soror/
معنی: تختها
ریشه: عربی – قرآن

سرشک /sereshk/
معنی: اشک، قطره اشک
ریشه: فارسی

سرفراز /sarfaraaz/
معنی: مخففِ سر افراز
ریشه: فارسی

سرکش /sarkesh/
معنی: نافرمان، مغرور، افراشته
ریشه: شاهنامه

سرمد /sarmad/
معنی: پایدار، پیوسته، همیشگی، به طور دائم
ریشه:

سرمست /sarmast/
معنی: خوشحال، سرخوش
ریشه: فارسی

سروژ /serozh/
معنی: یکی از مترجمان ایرانی ارمنی تبار
ریشه: بین المللی – ارمنی

سروش /soroosh/
معنی: پیام آور، فرشته‌ی پیام آور، فرشته، پیامی که از عالم غیب برسد، الهام
ریشه: فارسی

سریر /sarir/
معنی: تخت پادشاهان، اورنگ
ریشه: عربی

اسم پسر با س شروع شود

اسم پسر با س شروع بشه

سریع /sari/
معنی: شتابنده
ریشه: عربی – قرآن

سزاوار /sezaavaar/
معنی: شایسته
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سعدالله /sadollaah/
معنی: اقبال و نیکبختی خداوند
ریشه: عربی

سعدون /sadon/
معنی: خوشبخت
ریشه: عربی

سعدی /sadi/
معنی: سعد بودن، خجستگی، مبارکی، سعدی شاعر و نویسنده‌ی ایرانی
ریشه: عربی

سعه /sae/
معنی: توان، گستره
ریشه: عربی – قرآن

سعود /so ood/
معنی: جمع سَعد، سعادت ها، نیک بختی ها، خجستگی ها
ریشه: عربی

سعید /saeid/
معنی: خوش اقبال، خوشبخت، سعادتمند، نیک اختر، نیکبخت، همایون، مبارک، میمون، فرخنده، خجسته
ریشه: عربی

سعیدا /saeedaa/
معنی: سعید، مبارک، دارای الف تعظیم و بزرگداشت
ریشه: عربی

سعیر /saeer/
معنی: آتش فروزان، از نام های جهنم
ریشه: عربی – قرآن

سفر /safar/
معنی: مسافرت
ریشه: عربی – قرآن

سفینه /safinah/
معنی: کشتی
ریشه: عربی – قرآن

سکندر /sekandar/
معنی: مخفف اسکندر
ریشه: بین المللی – یونانی

سلام /salaam/
معنی: از اسماء حسنی، سلامت سلام و درود
ریشه: عربی – قرآن

سلامان /salaamaan/
معنی: نام درختی است، نام قهرمان مرد داستان سلامان و السال
ریشه: فارسی

سلدوز /solduz/
معنی: نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان
ریشه: بین المللی – مغولی

سلمک /salmak/
معنی: گوشه ای در دستگاه شور، یکی از آهنگهای قدیمی
ریشه: فارسی

سلوان /solvaan/
معنی: داروی بی غمی، مهره افسون، نام چشمه ای
ریشه: عربی

سلیل /salil/
معنی: فرزند، برکشیده، شمشیر برکشیده، شراب ناب
ریشه: عربی

سلیم /salim/
معنی: سالم، بی عیب، درست، پاک و پیراسته
ریشه: عربی – قرآن

سمندیس /samandis/
معنی: مانند گل یاسمن
ریشه: فارسی

سموم /samom/
معنی: آتشباد
ریشه: عربی – قرآن

سمیح /samih/
معنی: با گذشت، بزرگوار
ریشه: عربی

سمیر /samir/
معنی: داستان پرداز، قصه گو
ریشه: عربی

سناءالدین /sanaaoddin/
معنی: موجب روشنی دین و آیین
ریشه: عربی

سنابل /sanaabel/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

سنبلات /sonbolaat/
معنی: خوشه ها
ریشه: عربی – قرآن

سندباد /sandbaad/
معنی: نام حکیمی هندی
ریشه: فارسی

سنن /sonan/
معنی: طریقه ها، رویه ها
ریشه: عربی – قرآن

سهره /sehre/
معنی: پرنده ای از تیره گنجشکان شبیه بلبل و خوش آواز
ریشه: فارسی

سهل /sahl/
معنی: آسان، نرم، زمین هموار
ریشه: عربی

سهول /sohol/
معنی: دشت ها
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با س زیبا

اسم پسر با س باکلاس

سهیل /soheyl/
معنی: ستاره ای است درخشان که در اواخر فصل گرما طلوع می کند
ریشه: عربی

سوا /savaa/
معنی: یکسان، راست
ریشه: عربی – قرآن

سوبیتای /subitaay/
معنی: نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول
ریشه: بین المللی – مغولی

سود /sod/
معنی: سیاه ها
ریشه: عربی – قرآن

سورج /soraj/
معنی: شمشیر
ریشه: بین المللی – هندی

سورنا /soorenaa/
معنی: سُرنا، سردار دلیر پارتی معاصر اشک سیزدهم
ریشه: فارسی

سورین /surin/
معنی: منسوب به سُور، آن که شادمان و مسرور است، توانا، دلیر
ریشه: فارسی

سوشیا /soshiaa/
معنی: سوشیانت، نجات دهنده ، هریک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سوشیانس /soshiaans/
معنی: سوشیانت، نجات دهنده ، هریک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سوفرا /sufraa/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
ریشه: شاهنامه

سوما /soomaa/
معنی: ماه، نور ماه، (به مجاز) زیبا، در گویش مازندران نهر آب
ریشه: فارسی

سوی /savii/
معنی: سلامت، راست و استوار، معتدل، هموار
ریشه: عربی – قرآن

سوید /soveyd/
معنی: مصغر سید، آقای کوچک
ریشه: عربی

سیاره /sayaare/
معنی: کاروان، کاروانیان
ریشه: عربی – قرآن

سیامک /siaamak/
معنی: آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

سیامند /siaamand/
معنی: نام کوهی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سیاوش – سیاوخش /siaavash/
معنی: دارنده اسب نر سیاه
ریشه: شاهنامه

سیبویه /sibooye/
معنی: کسی که بوی سیب بدهد، از دانشمندان علم صرف و نحو
ریشه: فارسی

سیتاک /sitaak/
معنی: نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

سیحون /seyhoon/
معنی: از رودهای معروف در شمال ایران قدیم که به دریاچه آرال می‌ریزد
ریشه: فارسی

سید /sayyed/
معنی: سرور، مهتر، بزرگ
ریشه: عربی – قرآن

سیرنگ /sirang/
معنی: سیمرغ، عنقا
ریشه: فارسی

سیره /sirah/
معنی: حالت طبیعی
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با س کردی خاص

اسم پسر با س شیک

سیروان /sirvaan/
معنی: عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استان های کردستان و کرمانشاه می‌گذرد
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

سیف /sayf/
معنی: شمشیر، ساحل، شمشیر ماهی
ریشه: عربی

سیف الدین /sayfaddin/
معنی: شمشیر دین
ریشه: عربی

سیف الله /sayfollaah/
معنی: شمشیر خدا، لقب خالدبن ولید سردار عرب
ریشه: عربی

سیفعلی /sayfali/
معنی: شمشیر علی
ریشه: عربی

سیکا /sikaa/
معنی: نوعی درخت، در گویش مازندران اردک
ریشه: فارسی

سیمجور /simjur/
معنی: جوینده سیم و نقره، نام یکی از سردادان اسماعیل سامانی
ریشه: فارسی

سینا /sinaa/
معنی: به معنی دانشمند و نام جد ابن سینا
ریشه: فارسی – عبری

سینار /sinaar/
معنی: سنباد، از شخصیتهای شاهنامه
ریشه: شاهنامه

سیناک /sinaak/
معنی: نام یکی از بزرگان فارسی در زمان اشک هجدهم پادشاه اشکانی
ریشه: فارسی

سینداد /sindaad/
معنی: داده و بخشیده سیمرغ
ریشه: فارسی

سینین /sinin/
معنی: نام کوهی در شبه جزیره سینا
ریشه: عربی – قرآن

سیوان /sivaan/
معنی: ماه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با س را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با س دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با د، اسم پسر با ر، اسم پسر با ژ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare