اسم پسر با ر (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ر)

اسم پسر با ر (فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ر)

تقریبا همه والدینی که چشم انتظار مسافر کوچکشان هستند در روند انتخاب اسم کودکشان دارای دغدغه هایی شیرین هستند. در میان آنها کسانی هستند که به دنبال نام های زیبای شروع شده با حرف خاصی هستند. ما نیز در این مطلب قصد داریم به همین منظور، کامل ترین فهرست اسم پسر با ر را ارائه دهیم؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با ر

رابرت /raabert/
معنی: پرنده نهایی ، پیروز ، فاتح ، روبرت
ریشه: بین المللی – انگلیسی

رابع /raabe/
معنی: چهارم
ریشه: عربی – قرآن

راتا /raata/
معنی: رادی، دهش، یکی از ایزدان آیین زردشتی، جوانمردی، بخشش
ریشه: فارسی

راتین /raatin/
معنی: رادترین، دادگر و بخشنده‌ترین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

راجان /raajaan/
معنی: نام جد زردشت
ریشه: فارسی

راجی /raaji/
معنی: امیدوار
ریشه: عربی

رادان /raadaan/
معنی: مرکب از راد به معنی جوانمرد و پسوند نسبت، آنکه منسوب به جوانمردی است
ریشه: فارسی

رادفر /raadfar/
معنی: دارای فر و شکوه جوانمردان
ریشه: فارسی

رادفرخ /raadfarrokh/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
ریشه: شاهنامه

رادک /raadak/
معنی: جوانمرد کوچک
ریشه: فارسی

رادمان /raadmaan/
معنی: خورشید بخشنده، بخشنده همچون خورشید
ریشه: فارسی

رادمهر /raadmehr/
معنی: جوانمرد کوچک
ریشه: فارسی

رادنوش /raadnoosh/
معنی: مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
ریشه: فارسی

رادهرمز /radhormoz/
معنی: نام یکی از قضات ساسانی
ریشه: فارسی

رادوی /raadoy/
معنی: منسوب به راد، نام موبد بزرگ زمان، یزگرد سوم ساسانی
ریشه: فارسی

رادوین /raadvin/
معنی: جوانمرد کوچک
ریشه: فارسی

رادین /raadin/
معنی: حقیقی، واقعی، راست قامت
ریشه: فارسی

اسم پسر با ر زیبا و دلنشین

اسم پسر با ر

راژان /raazhaan/
معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره، روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

راستین /raastin/
معنی: حقیقی، واقعی، راست قامت
ریشه: فارسی

راسخ /raasekh/
معنی: استوار، پابرجا، مقاوم
ریشه: عربی

راسن /raasen/
معنی: سوسن کوهی، زنجبیل شامی
ریشه: فارسی

راشا /raashaa/
معنی: سرسبز و خرم و با طراوت، راهِ شادی، راه عبور
ریشه: فارسی

راشن /raashan/
معنی: آرامنده، ثابت، پابرجا
ریشه: فارسی

راضی /raazi/
معنی: خوشنود، خوشدل
ریشه: عربی

رافی /raafi/
معنی: مخفف رافائل، در فارسی منسوب به راف به معنای می، شراب
ریشه: بین المللی – ارمنی

راق /raagh/
معنی: افسونگر
ریشه: عربی – قرآن

راگا /raagaa/
معنی: نغمه، سرود
ریشه: بین المللی – هندی

رامان /raamaan/
معنی: منسوب به رام، آرامش دهنده، نام ناحیه‌ای است در شهرستان اهواز
ریشه: شاهنامه

رامایانا /raamaayaanaa/
معنی: نام حماسه هند
ریشه: بین المللی – هندی

رامبد /raambod/
معنی: رامسین، رامین، نوازنده، سازنده؛ نام شخصی که واضع چنگ بوده
ریشه: فارسی

رامپور /raampoor/
معنی: فرزند رام، ناحیه ای در اوتارپرادش هند
ریشه: فارسی

رامتین /raamtin/
معنی: گونه‌ کهنه رامتین به معنی سازنده و نوازنده است
ریشه: فارسی

رامسین /raamsin/
معنی: طربناک
ریشه: فارسی

رامشگر /raameshgar/
معنی: خواننده، خنیاگر، مطرب
ریشه: فارسی

رامشین /raamshin/
معنی: نوازنده و مطرب، نام روستایی در نزدیکی سبزوار
ریشه: فارسی

اسم پسر با ر جدید

اسم پسر با ر باکلاس

رامن /raaman/
معنی: رامش
ریشه: فارسی

رامی /raami/
معنی: منسوب به رام، دلنشین، صورت برج قوس
ریشه: فارسی

رامیاد /raamyaad/
معنی: مطیع، فرمانبردار
ریشه: فارسی

رامیان /raamiyaan/
معنی: نام رود و بخشی از شهرستان گنبد کاوس
ریشه: فارسی

رامین /raamin/
معنی: نام عاشق ویسه، این کلمه در بعضی منابع مرکب از «رام» به معنی طرب و «ین» است به معنی طربناک
ریشه: فارسی

راهب /raaheb/
معنی: عابد مسیحی، گوشه نشین
ریشه: عربی

راهوی /raahoy/
معنی: منسوب به راه، راهی، از الحان موسیقی قدیم
ریشه: فارسی

راهی /raahi/
معنی: رونده، مسافر، بنده
ریشه: فارسی

راوند /raavand/
معنی: ریواس، گیاهی از تیره ترشکها، نام شهری نزدیک کاشان
ریشه: فارسی

رایبد /raaybod/
معنی: به ضم ب، دانشمند، حکیم، دانا، خداوندگار خرد، مرکب از رای به معنای دانش و خرد و بد پسوند ملکیت
ریشه: فارسی

رایش /raayesh/
معنی: پسر زادشم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رایکا /raaykaa/
معنی: (گیلکی) به معنی پسر، محبوب و مطلوب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رایموند /raaymond/
معنی: نگهبان عاقل
ریشه: بین المللی – انگلیسی

رائین /raaeen/
معنی: نام یک سردار ایرانی
ریشه: فارسی

رباط /rebaat/
معنی: نگهداری
ریشه: عربی – قرآن

رپیتون /rapitvan/
معنی: گاه نیمروزی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رتوشتر /ratushtar/
معنی: برادر بزرگ اشو زرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رتوناک /ratunaak/
معنی: دارای بزرگی و سروری، یکی از بزرگان هخامنشی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رجال /rejaal/
معنی: مردان
ریشه: عربی – قرآن

رجب /rajab/
معنی: ترسیدن، بزرگ داشتن، شرم نمودن
ریشه: عربی

رحمانعلی /rahmaanali/
معنی: مورد بخشش علی
ریشه: عربی

رحمت‌الله /rahmatallah/
معنی: بخشایش و مهربانی خداوند
ریشه: عربی – قرآن

رحمتعلی /rahmatali/
معنی: بخشش علی
ریشه: عربی

اسم پسر با ر زیبا

نام پسر با ر شروع شده

رحمدل /rahmdel/
معنی: رئوف و دل نازک، دل رحم
ریشه: فارسی – عربی

رحیل /rahil/
معنی: عزیمت، راه افتادن
ریشه: عربی

رحیم الله /rahimollah/
معنی: مورد مهر خداوند
ریشه: عربی

رخشا /rakhshaa/
معنی: تابان، درخشده، رخشان
ریشه: فارسی

رزمهر /rozmehr/
معنی: خورشید طلایی
ریشه: شاهنامه

رزین /razin/
معنی: نام پسرانه و دخترانه به معنی شاخه‌ی تازه‌ای که از بیخ درخت برآید، زاده‌ درخت مو
ریشه: عربی

رس /ras/
معنی: نام قبیله ای
ریشه: عربی – قرآن

رسالات /resaalat/
معنی: پیامها
ریشه: عربی – قرآن

رساله /resaale/
معنی: پیام، رسالت
ریشه: عربی – قرآن

رسام /rasaam/
معنی: اسم پسرانه و دخترانه به معنی نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: عربی

رستار /rastaar/
معنی: نجات یافته، رها شده
ریشه: فارسی

رستاک /rastaak/
معنی: نام پسرانه و دخترانه به معنی شاخه‌ی تازه‌ای که از بیخ درخت برآید، زاده‌ی درخت مو
ریشه: فارسی

رستان /rastaan/
معنی: رستان یعنی رها و آزاد، اسم پسر فارسی اصیل ایرانی، از ریشه “رستن” به معنی رهیدن، بزرگمنش، متعالی، قدرتمند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رستگار /rastegaar/
معنی: رها، خلاص، نجات یافته
ریشه: فارسی

رستهم /rostahm/
معنی: رستم
ریشه: فارسی

رشحه /rashhe/
معنی: قطره، چکه آب
ریشه: عربی

رشد /roshd/
معنی: رشد، رهیافت، هدایت
ریشه: عربی – قرآن

رشنو /rashnu/
معنی: ایزد دادگری و آزمایش
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رشیدالدین /rashidodin/
معنی: صاحب رای و عقیده در دین، رشد یافته در دین
ریشه: عربی

رضا /rezaa/
معنی: خشنود، خرسند، خوشدل، خرسندی، خشنود شدن
ریشه: عربی

رضاقلی /rezaagholi/
معنی: غلام رضا: بنده رضا
ریشه: عربی

رضی /razi/
معنی: خوشنود، راضی
ریشه: عربی – قرآن

رضی الدین /raziyaddin/
معنی: راضی در دل
ریشه: عربی

رعد /raad/
معنی: رعد
ریشه: عربی – قرآن

رفیع الدین /rafioddin/
معنی: آنکه در دین بلند مرتبه است
ریشه: عربی

رقاب /reghaab/
معنی: گردنها، کنیزان
ریشه: عربی – قرآن

اسم پسر با ر شیک

اسم پسر با ر زیبا و جدید

رقیب /raghib/
معنی: چشم به راه، ناظر و نگاهبان و از اسماءحسنی
ریشه: عربی – قرآن

رقیم /raghim/
معنی: نام شهر اصحاب کهف
ریشه: عربی – قرآن

رکاب /rekaab/
معنی: شتر
ریشه: عربی – قرآن

رکسان /roksaan/
معنی: شکل یونانی شده روشنک، طلوع وآغاز روز، نورانی
ریشه: فارسی

رکن /rokn/
معنی: سپاه
ریشه: عربی – قرآن

رکن الدین /roknaddin/
معنی: پایه و اساس دین
ریشه: عربی

رماد /ramaad/
معنی: خاکستر
ریشه: عربی – قرآن

رمان /rommaan/
معنی: انار
ریشه: عربی – قرآن

رمضان /ramazaan/
معنی: ماه نهم سال قمری، ماه روزه
ریشه: عربی – قرآن

رمضانعلی /ramazaanali/
معنی: ترکیبی از رمضان + علی
ریشه: عربی

رمیم /ramim/
معنی: خار و خاشاک
ریشه: عربی – قرآن

رنگوشتر /rangushtar/
معنی: نام برادر بزرگ اشوزرتشت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

رنگین /rangin/
معنی: رنگارنگ، پرنقش و نگار
ریشه: فارسی

رهاب /rohaab/
معنی: گوشه ای در دستگاه شور
ریشه: فارسی

رهاد /rahaad/
معنی: سیاح و جهانگرد، نوایی از موسیقی
ریشه: فارسی

رهام /rohaam/
معنی: رادترین، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

رهان /rahaan/
معنی: رهنده، رهاشونده
ریشه: فارسی

رهاو /rahaav/
معنی: نغمه و آهنگی از موسیقی قدیم، راهوی
ریشه: فارسی

رهبر /rahbar/
معنی: پیشوا، راهنما، مرشد، امام
ریشه: فارسی

رهنمون /rahnemoon/
معنی: راهنما، هادی
ریشه: شاهنامه

رهنورد /rahnavard/
معنی: راه رونده، تند رونده، پیک
ریشه: فارسی

رهی /rahi/
معنی: رونده، روان، غلام، بنده، مسافر، رهی معیری شاعر مشهور معاصر
ریشه: فارسی

روان /ravaan/
معنی: جان، روح، حیات، زندگی
ریشه: فارسی

روانبخش /ravaanbakhsh/
معنی: روحبخش، روح القدس، از صفات خداوند
ریشه: فارسی

روبیک /roobik/
معنی: نام یکی از هنرمندان ارمنی
ریشه: بین المللی – ارمنی

روت /rot/
معنی: دوستانه
ریشه: عبری

روح الامین /rooholamin/
معنی: لقب جبرئیل یکی از چهار فرشته مقرب درگاه خدا
ریشه: عربی – قرآن

روح الله /rohollaah/
معنی: روح و روان خدا، لقب حضرت عیسی
ریشه: عربی – قرآن

روح پرور /roohparvar/
معنی: پرورش دهنده روح، مفرح
ریشه: فارسی

روح‌الامین /roholamin/
معنی: جبرائیل، روح نام جبرئیل است و امین صفت اوست
ریشه: عربی

روح‌الدین /rohodin/
معنی: روان دین
ریشه: عربی

روحی /roohi/
معنی: منسوب و وابسته به روح
ریشه: فارسی

اسم پسر با ر جذاب

اسم پسر با ر خاص

رودس /rodes/
معنی: به معنی گل، نام جزیره ای در جنوب غربی آسیای صغیر
ریشه: عبری

رودین /rodin/
معنی: فرزند پسر
ریشه: فارسی

روزبه /roozbeh/
معنی: روزبه
ریشه: فارسی

روزبهان /roozbahaan/
معنی: مهر تابناک، مهر و عشق روشن و تابنده، خورشید روز، درخشان
ریشه: فارسی

روزمهر /roozmehr/
معنی: آهن و فولاد جوهردار، جنسی از پولاد قیمتی، آهن گوهر دار، گوهر آهن
ریشه: فارسی

روژبین /roozhbin/
معنی: بیننده‌ روز، راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

روژمان /roozhmaan/
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

روشاک /roshaak/
معنی: از سرداران مبارز در برابر اسکندر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

روضات /rozaat/
معنی: بوستانها
ریشه: عربی – قرآن

روم /rom/
معنی: امپراتوری روم
ریشه: عربی – قرآن

رونالد /ronaald/
معنی: شایسته تحسین و آفرین
ریشه: بین المللی – انگلیسی

روهینا /rohinaa/
معنی: رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
ریشه: فارسی

رویین تن /rueentan/
معنی: نام دیگر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ریاح /riaah/
معنی: بادها
ریشه: عربی – قرآن

ریع /ri/
معنی: بلند
ریشه: عربی – قرآن

ریکا /rikaa/
معنی: دخترانه؛ محبوب، معشوق، به لهجه مازنی یعنی پسر، مقابل کیجا، دختر
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ریو /rio/
معنی: ریونیز، بی ریا، از سرداران ایرانی از نژاد زرسپ
ریشه: شاهنامه

ریوند /reyvand/
معنی: میوه ریواس
ریشه: زبان باستانی – اوستا

ریونیز /rivniz/
معنی: ریو، (در اعلام) نام پسر کیکاووس و داماد طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
ریشه: زبان باستانی – اوستا

 

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با ر را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با ر دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با چ، اسم پسر با خ، اسم پسر با د و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare