اسم دختر با ز (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ز)

اسم دختر با ز (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ز)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ز شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ز را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ز را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با ز

زادک /zaadak/
معنی: نام روستایی در نزدیکی قوچان
ریشه: فارسی

زارعون /zaareoon/
معنی: کشاورزان
ریشه: عربی – قرآن

زاکیه /zaakie/
معنی: نیکو، پاکیزه
ریشه: عربی

زامیر /zaamir/
معنی: آواز
ریشه: عربی

زانوس /zaanus/
معنی:  نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس
ریشه: فارسی

زانوس  /zaanoos/
معنی:  نام یکی از دو شعبه بزرگ رود چالوس
ریشه: فارسی

زاهده /zaahede/
معنی: مؤنث زاهد
ریشه: عربی

اسم دختر با ز شروع شود جدید

اسم دختر با ز مذهبی

زاهره /zaahere/
معنی: مونث زاهر
ریشه: عربی

زبور /zabor/
معنی: نام کتاب داود (ع)
ریشه: عربی – قرآن

زبیده /zobeideh/
معنی:  نام گیاهی (همیشه بهار)، دختر جعفرابن منصور زن هارون الرشید و مادر خلیفه امین.
ریشه: عربی

زجاجه /zojaaje/
معنی: آبگینه، شیشه
ریشه: عربی – قرآن

زخرف /zokhrof/
معنی: زر و زیور
ریشه: عربی – قرآن

زر بانو /zarbaanoo/
معنی: نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
ریشه: فارسی

زر دخت /zardokht/
معنی:  مرکب از زر( طلا) + دخت ( دختر)
ریشه: فارسی

زرابی /zaraabi/
معنی: فرشهای زرباف
ریشه: عربی – قرآن

زراختر /zarakhtar/
معنی: ستاره طلایی، کوکب نورانی
ریشه: عربی

زرافشان /zarafshaan/
معنی: زرفشان، نام روز نهم از ماه فلکی، نام رودی در تاجیکستان
ریشه: فارسی

زراندام /zarandaam/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

زربین /zarbin/
معنی: سرو کوهی
ریشه: فارسی

زرپری /zarpari/
معنی: آن که چون زر و پری درخشنده و زیباست
ریشه: فارسی

زرتا /zartaa/
معنی: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
ریشه: فارسی

زرتاج /zartaaj/
معنی: زر(فارسی) + تاج (فارسی) زرین تاج
ریشه: فارسی

زرخاتون /zarkhaatoon/
معنی: زر (طلا) + خاتون (بانو)
ریشه: فارسی

زردیس  /zardis/
معنی: به شکل زر
ریشه: فارسی

زرستان /zarestaan/
معنی: نام دختر ارجاسب
ریشه: فارسی

زرشام /zarshaam/
معنی: نام دختری از خاندان جمشید پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

زرع /zar/
معنی: کشت، نهال
ریشه: عربی – قرآن

زرکا /zarkaa/
معنی: به زبان گیلکی به معنی نوعی پرنده
ریشه: فارسی

زرگل /zargol/
معنی: زرین گل
ریشه: فارسی

زرگیس  /zargis/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

زرگیسو /zargisu/
معنی: دارنده گیسوی طلایی
ریشه: فارسی

زرمان /zarmaan/
معنی: مانند زر، بسیار زیبا
ریشه: فارسی

زرناز /zarnaaz/
معنی: مرکب از زر (طلا) + ناز (کرشمه)
ریشه: فارسی

زرنگار /zarnegaar/
معنی: زرکوب، کسی که با آب زر نقاشی کند
ریشه: فارسی

اسم دختر با ز شروع میشه

اسم دختر با ز جدید و زیبا

زرنگیس  /zarangis/
معنی:  زرین گیس زرین گیس
ریشه: فارسی

زرنوش  /zarnoosh/
معنی:  ام شهری که دارا آن را بنا کرده بود
ریشه: فارسی

زرواندخت /zarvaandokht/
معنی: مرکب از زروان (نام ایزدی) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

زری /zari/
معنی: منسوب به زر، زر دار
ریشه: فارسی

زریر /zarir/
معنی: زرین بر، زرین جوشن، گیاهی با گلهای زرد
ریشه: فارسی

زریران /zariraan/
معنی: منسوب به زریر
ریشه: فارسی

زرین /zarrin/
معنی:  از جنس زر، به رنگ زر، طلایی
ریشه: فارسی

زرین بانو /zarrinbaanoo/
معنی: بانوی طلایی، طلا خانم
ریشه: فارسی

زرین تاج /zarrintaaj/
معنی:  زرین (فارسی) + تاج (معرب) آن که تاجی از طلا بر سر دارد
ریشه: فارسی

زرین دخت /zarrindokht/
معنی:  مرکب از زرین (طلایی یا از جنس زر) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

زرین گل /zaringol/
معنی: آن که چون گلی زرین زیبا و درخشان است
ریشه: فارسی

زرین گیس /zaringis/
معنی: آن که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی

زرین گیس  /zarringis/
معنی:  آن که موهایی به رنگ طلا دارد، نام زنی در منظومه ویس و رامین
ریشه: فارسی

زرین مهر /zarinmehr/
معنی: خورشید طلایی
ریشه: فارسی

زرین نرگسه /zarinnargese/
معنی: ستاره های آسمان
ریشه: فارسی

زرین نگار /zarinnegaar/
معنی: آراسته شده با زر
ریشه: فارسی

زرین همای /zarinhomaay/
معنی: همای زرین، آفتاب
ریشه: فارسی

زرین هور /zarinhur/
معنی: خورشید طلایی
ریشه: فارسی

زرینه /zarine/
معنی: نام رودی که از کوههای کردستان سرچشمه می گیرد و به دریاچه ارومیه می‌ریزد، ساخته شده از طلا
ریشه: فارسی

زعفران /zaferaan/
معنی: گیاهی علفی، چند ساله و از خانواده زنبق که گلهای پاییزی سفید یا بنفش دارد
ریشه: عربی

زعیله /zaeele/
معنی: بانشاط، خوشحال
ریشه: عربی

زکیه /zakieh/
معنی: مؤنث زکی، پاک، طاهر، پارسا
ریشه: عربی

زگما /zegmaa/
معنی: نام پلی در زمان سلوکیان که سلوکیه را به شهر آپاما وصل می کرد
ریشه: فارسی

زلال /zolaal/
معنی: صاف و شفاف، (به مجاز) آب صاف و گوارا، پاک، خالص
ریشه: عربی

زلفا – زلفی /zolfaa/
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق، (در عربی، زلفی) – مقام و منزلت
ریشه: عربی

زلیخا /zoleikhaa/
معنی:  نام همسر عزیز مصر که مفتون زیبایی یوسف (ع) شد
ریشه: عربی

زمانه /zamaane/
معنی: روزگار، چرخ
ریشه: فارسی

زمرد /zomorrod/
معنی: نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
ریشه: بین المللی – یونانی

زمزم /zamzam/
معنی:  نام چشمه‌ای در نزدیکی کعبه
ریشه: عربی

زمزمه /zemzemeh/
معنی:  صدای حرف زدن آهسته، صدای آواز خواندن آهسته
ریشه: فارسی

زمیرا /zamiraa/
معنی:  بلبل
ریشه: عبری

زمیرا  (دخترانه و پسرانه) /zamiraa/
معنی: بلبل
ریشه: عبری

زنبق /zanbagh/
معنی:  گلی درشت به رنگهای بنفش، سفید، یا زرد
ریشه: فارسی

زنگنه /zangane/
معنی: نام تیره ای از کردهای ایران
ریشه: فارسی

زهرا /zahraa/
معنی:   روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
ریشه: عربی

زهراسادات /zahraasaadaat/
معنی: نورانی، بلند مرتبه
ریشه: عربی

زهراناز /zahraanaaz/
معنی: درخشنده و نازنین، ترکیبی قشنگ از نام زهرا
ریشه: فارسی

زهره /zohreh/
معنی: سیاره زهره ونوس
ریشه: عربی

زهیرا /zahiraa/
معنی: (زهیر در عربی = شکوفه دار و درخت پرشکوفه + الف (پسوند نسبت ساز) )، به معنی شکوفه‌دار، درخت شکوفه‌دار، به ضم ز و فتح ه و سکون ی، درخت پر شکوفه، دختر زیبا و با طراوت
ریشه: عربی

زوشا /zoshaa/
معنی:  زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

اسم دختر با ز کردی

اسم دختر با ز دلنشین و زیبا

زوشا  /zoshaa/
معنی: زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

زوفا /zofaa/
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
ریشه: عربی

زویا /zoiaa/
معنی: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

زیباچهر /zibaachehr/
معنی:  آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا
ریشه: فارسی

زیبادخت /zibaadokht/
معنی: دختر زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

زیبارخ /zibaarokh/
معنی: آن که چهره‌ای زیبا دارد، زیبا
ریشه: فارسی

زیباروی /zibaarooi/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

زیبالنساء  /zibaaonesaa/
معنی: بهترین زنان، زیباترین زنان
ریشه: فارسی

زیبان /zibaan/
معنی:  زیبا، خوشایند
ریشه: فارسی

زیبنده /zibandeh/
معنی:  شایسته، سزاوار، زیبا، آراسته
ریشه: فارسی

زیتون /zeitoon/
معنی: از اسامی قرآنی، نماد صلح و انسان دوست
ریشه: عربی

زیتون خاتون /zeitoonkhaatoon/
معنی: مرکب از زیتون + خاتون (بانو)، نام همسر ارسلان شاه پادشاه کرمان که زنی بسیار خردمند و خیر بود
ریشه: عربی

زیتونه /zeitoone/
معنی: یکدانه زیتون
ریشه: عربی

زینا /zinaa/
معنی:  نام دختر نوح نبی
ریشه: فارسی

زینب /zeinab/
معنی:  پاکیزگی، نام درختی خوشبو و خوش منظر
ریشه: عربی

زینت /zinat/
معنی:  آذین، آرایش، پیرایه، تزیین، حلیه، زیب، زیور
ریشه: عربی

زینت السادات /zinatosaadaat/
معنی: برگزیده و زینت و زیور سادات
ریشه: عربی

زینت النساء /zinatonesaa/
معنی: زیور و زینت زنان
ریشه: عربی

زیور /zivar/
معنی: آرایش، پیرایه
ریشه: فارسی

زیورتاج /zivartaaj/
معنی: آن که چون زیور و جواهری بر تاج می‌درخشد
ریشه: فارسی

زیوین /zivin/
معنی: نقره‌ای، نقره گون
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

زئوس /zeos/
معنی: آسمان، در دین یونان، خدای خدایان و نام پدر آپولون، آرتمیس و آتنه
ریشه: بین المللی – یونانی

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با ز را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با ز دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ح، اسم دختر با د، اسم دختر با ر و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare