اسم دختر با د (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف د)

اسم دختر با د (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف د)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف د شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف د را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با د را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین لیست اسم دختر با د

داب /daab/
معنی: شیوه، عادت
ریشه: عربی – قرآن

دادآفرید /daadaafarid/
معنی:  از داد آفریده شده، از نامهای خداوند
ریشه: فارسی

دادلی /daadli/
معنی: شیرین و نمکین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دار /daar/
معنی: خانه
ریشه: عربی – قرآن

دارانا /daaraanaa/
معنی: نام روستایی در نزدیکی اهر
ریشه: فارسی

دارینا /daarinaa/
معنی: زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
ریشه: فارسی

دارینه /daarine/
معنی: نام روستایی در نزدیکی سقز
ریشه: فارسی

دافنه /daafne/
معنی: درخت غار
ریشه: بین المللی – لاتین

دالیا /daaliaa/
معنی:  نوعی از گلِ کوکب
ریشه: فارسی

دامینه /daamine/
معنی: زیبا، جاری و روان، دانش و دانایی
ریشه: فارسی

دانژه /daanzhe/
معنی: غنچه گل نیمه باز
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

داهیه /daahie/
معنی: مونث داهی، کار بزرگ، باهوش
ریشه: عربی

دایانا /daayaanaa/
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

دبرا /deboraa/
معنی: زنبور عسل، ساعی، کوشا
ریشه: عبری

دختنوش /dokhtnoosh/
معنی: مخفف دختر نوش، دختر زیبا، دختر انوشیروان
ریشه: فارسی

دخمل /dokhmal/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه:

دراج /dorraaj/
معنی: نام پرنده‌ای است
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دربانو /dorbaanu/
معنی: در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو
ریشه: فارسی

دربها /dorbahaa/
معنی: بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر
ریشه: فارسی

درتا /dortaa/
معنی: در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
ریشه: فارسی

درخشا /derakhshaaa/
معنی:  نورانی، تابنده، درخشان
ریشه: فارسی

درخشان /derakhshaan/
معنی:  دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده، (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.
ریشه: فارسی

درخشش /derakhshesh/
معنی: درخشیدن، پرتو افکندن
ریشه: فارسی

درخشنده /derakhshandeh/
معنی:  (صفت فاعلی از درخشیدن) دارای درخشش و تلألؤ، روشن و تابان
ریشه: فارسی

دردانه /dordaaneh/
معنی:  بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ نیز فرزند بسیار گرامی.
ریشه: فارسی

دردی /dordi/
معنی: رنج، درد
ریشه: ترکمنی

درسا /dorsaa/
معنی:  دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر، (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی

درستی /dorosti/
معنی: پاکی، حقیقت، صحت، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

درفام /dorfaam/
معنی:  مانند در، درآسا، دُرمانند، به رنگ دُر
ریشه: فارسی

درفشان /dorafshaan/
معنی:  درخشان و روشن
ریشه: فارسی

درگل /dorgol/
معنی: در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
ریشه: فارسی

درمان /darmaan/
معنی: چاره
ریشه: فارسی

درمنه /dormaneh/
معنی: گیاهی خوشبو
ریشه: فارسی

درناز /dornaaz/
معنی:  (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها
ریشه: فارسی

دره‌التاج /doratottaaj/
معنی: مرواریدی که بر تاج نصب کنند
ریشه: عربی

اسم دختر با د ترکی

اسم دختر با د زیبا

دری /dorrei/
معنی: درخشان
ریشه: عربی – قرآن

دریا /dariaa/
معنی: بحر
ریشه: فارسی

دریا دخت /dariaadokht/
معنی:  مرکب از دریا + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

دریاناز /daryaanaaz/
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
ریشه: فارسی

دریتا /doritaa/
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی

دریم /darim/
معنی: پرگوشت، خوش اندام
ریشه: عربی

درین /dorrin/
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر، (به مجاز) گران بها و قیمتی
ریشه: فارسی

دریه /doriye/
معنی: (دُر + ایه (پسوند نسبت)، مانند دُر، درخشان، روشن
ریشه: عربی

دژم /dozham/
معنی: افسرده و غمگین
ریشه: فارسی

دسپینا /despinaa/
معنی: نام همسر مسیحی اوزون حسن
ریشه: بین المللی – فرانسوی

دستانه /dastaane/
معنی: زینت دست، النگو، دستبند
ریشه: فارسی

دستنبو /dastanboo/
معنی: میوه ای خوشبو
ریشه: فارسی

دغدا /doghdaa/
معنی: شیردهنده ، دوشیزه ، نام مادر حضرت زردشت
ریشه: فارسی

دغدو /doghdoo/
معنی: نام مادر اشوزرتشت
ریشه: فارسی

دل افروز /delafrooz/
معنی: روشنی بخش دل
ریشه: فارسی

دل آرا /delaaraa/
معنی: آرایش دل، معشوقه زیبا، محبوبه
ریشه: فارسی

دل آسا /delaasaa/
معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی

دل آویز /delaaviz/
معنی: زیبا، دلنشین، محبوب
ریشه: فارسی

دل بهار /delbahaar/
معنی: کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است
ریشه: فارسی

دل فروز /delforooz/
معنی: مایه شادی دل، زیبا، پسندیده و گرامی، موجب شادی دل، زیبا و پسندیده
ریشه: فارسی

دل انگیز /delaangiz/
معنی: نشاط آور
ریشه: فارسی

دل‌آرا /delaaraa/
معنی: موجب آرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی
ریشه: فارسی

دل آشوب /delaashoob/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

اسم دختر با د جدید و زیبا

اسم دختر با دل باکلاس و جدید

دلبر /delbar/
معنی: یار و معشوق
ریشه: فارسی

دلپذیر /delpazir/
معنی: دلخواه، پسندیده
ریشه: فارسی

دلپرور /delparvar/
معنی: بسیار مطبوع، پرورش دهنده دل
ریشه: فارسی

دلپسند /delpasand/
معنی: پسندیده، مرغوب
ریشه: فارسی

دلجو /deljoo/
معنی: نوازش کننده
ریشه: فارسی

دلخوش  /delkhosh/
معنی: خوشدل، خوشحال ،شادمان
ریشه: فارسی

دلدار /deldaar/
معنی: دلبر، معشوق، دلیر، دلاور,، شجاع
ریشه: فارسی

دلربای /delrobaai/
معنی: زیبا، جذاب، معشوق، محبوب، نام نوعی عتیق که دارای دانه های ریز براق است
ریشه: فارسی

دلشاد /delshaad/
معنی: خوشحال، شادمان
ریشه: فارسی

دلشادبانو /delshaadbaanoo/
معنی: بانوی دلشاد و مسرور
ریشه: فارسی

دلفریب /delfarib/
معنی: زیبا، فریبنده دل
ریشه: فارسی

دلکش  /delkash/
معنی: دلربا، دلپذیر، دلفریب
ریشه: فارسی

دلگرم /delgarm/
معنی: خشنود، امیدوار
ریشه: فارسی

دلناز /delnaaz/
معنی: (دل + ناز = نوازش) نوازشِ دل، دلنواز
ریشه: فارسی

دلنواز /delnavaaz/
معنی: مایه آرامش دل، آرامش بخش، نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق
ریشه: فارسی

دلنیا /delniaa/
معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال، اطمینان، تضمین
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

دلوین /delvin/
معنی: رباینده دل و عشق
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

دلینا /delinaa/
معنی: مطمئن
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

دمساز /damsaaz/
معنی: همدم، همراز، هم صحبت
ریشه: فارسی

دنا /denaa/
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله ای معروف به همین نام دارد
ریشه: فارسی

دنبره /donbare/
معنی: نوعی ساز، تنبور
ریشه:

دنیازاد /donyaazaad/
معنی: زاده دنیا، یکی از قهرمانان زن کتاب هزار ویکشب
ریشه: فارسی

دنیز /deniz/
معنی:  اسم ترکی به معنای دریا
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

دواب /davaab/
معنی: جنبندگان، جانوران
ریشه: عربی – قرآن

دوریس /doris/
معنی: دریا
ریشه: بین المللی – یونانی

دیان /diaan/
معنی: هم معنی با دیانا، (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگل ها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی، حاکم
ریشه: زبان باستانی – اوستا

دیبا /dibaa/
معنی: نوعی پارچه ی ابریشمی معمولًا رنگین
ریشه: فارسی

اسم دختر با دال شروع بشه

اسم دختر با د شروع شده

دیباذر /dibaazar/
معنی: روز هشتم هر ماه شمسی که روز جشن است در ماه دی
ریشه: فارسی

دیبارخ /dibaarokh/
معنی: از نام های برگزیده
ریشه: فارسی

دیدار /didaar/
معنی: ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن، (در تصوف) مشاهده، (به مجاز) چهره، روی و چشم
ریشه: فارسی

دیلان /dilaan/
معنی: رقص گروهی، نوعی آهنگ، نام منطقهای در کردستان
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

دینا /dinaa/
معنی: داور، داوری، (در اوستایی) دین، (در عبری) (= دینه) انتقام یافته، نام خواهر یوسف (ع)
ریشه: عبری

دینار /dinaar/
معنی: دینار
ریشه: عربی – قرآن

دینارگیس /dinaargis/
معنی: دینار (یونانی) + گیس (فارسی )، دارای مویی به رنگ طلا، نام زنی در منظومه ویس و رامین
ریشه: بین المللی – یونانی

دیناز /dinaaz/
معنی: خالق زیبایی
ریشه: فارسی

دینه /dineh/
معنی:   نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)
ریشه: عبری

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با د را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با د دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ج، اسم دختر با چ، اسم دختر با ح و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare