اسم پسر با خ (فهرست کامل اسم پسرانه شروع شده با حرف خ)

اسم پسر با خ (فهرست کامل اسم پسرانه شروع شده با حرف خ)

انتخاب نام برای فرزند یکی از دغدغه های شیرین پدر مادرهاست. در این میان افرادی هستند که دوست دارند به هر دلیلی اسم کودکشان با حروف خاصی شروع شود. از این رو در این مطلب به ارائه کامل ترین لیست اسم پسر با خ خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

 

جدیدترین لیست اسم پسر با خ

خابان /khaabaan/
معنی: نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد
ریشه: فارسی

خاتم /khaatam/
معنی: نقوش و طرحهای تزیینی روی چوب، انگشتر، مهر تایید، نگینِ انگشتر، فرمان، حکم و پایان، نام شهرستانی در جنوب استان یزد، ختم کننده، کنایه از دهان معشوق
ریشه: عربی – قرآن

خاچیک /khaachik/
معنی: صلیب کوچک
ریشه: بین المللی – ارمنی

خادم /khaadem/
معنی: پرستار، خدمتگزار
ریشه: عربی

خادم پیر /khaadempir/
معنی: کنایه از سیاره کیوان، خدمتگزار پیر و مرشد
ریشه: عربی

خاروس /khaaroos/
معنی: نام یکی از فرماندهان اسکندر مقدونی
ریشه: بین المللی – یونانی

خاش /khaash/
معنی: کسی که دارای مهر و محبت زیاد است
ریشه: فارسی

خاشین /khaashin/
معنی: نام پسر خسروان، شاهین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خافیه /khaafie/
معنی: راز
ریشه: عربی – قرآن

خاقان /khaaghaan/
معنی: لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خاکسار /khaaksaar/
معنی: فروتن
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خالص /khaales/
معنی: محض، بدون آمیختگی
ریشه: عربی – قرآن

خاموش /khaamush/
معنی: ساکت، بی صدا، آرام
ریشه: فارسی

خان ملک /khaanmalek/
معنی: پادشاه بزرگ
ریشه: عربی

خانعلی /khaanali/
معنی: بزرگ بلند مرتبه
ریشه: عربی

خانی /khaani/
معنی: چشمه
ریشه: فارسی

خاوین /khaavin/
معنی: پاک سرشت
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

خبیر /khabir/
معنی: آگاه، باخبر، از صفات خداوند
ریشه: عربی – قرآن

خدادوست /khodaadoost/
معنی: دوستدار خداوند
ریشه: فارسی

خداطلب /khodaatalab/
معنی: خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو
ریشه: عربی

خداکریم /khodaakarim/
معنی: خدا(فارسی) + مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان زند
ریشه: عربی

خدامراد /khodaamoraad/
معنی: مراد و آرزویی که خداوند داده است
ریشه: فارسی

خدر /khadar/
معنی: ناز پرورده، سست، کرخ
ریشه: فارسی

خدنگ /khadang/
معنی: درختی با چوب های سخت
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خدیر /khadir/
معنی: خوبی و نیکویی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خدیش /khadish/
معنی: کدخدا، پادشاه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خراد /kharaad/
معنی: خراط، چوب تراش، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

خرام /kheraam/
معنی: راه رفتن از روی عشوه و ناز، مژدگانی، نوید
ریشه: فارسی

خرد /kherad/
معنی: عقل، هوش
ریشه: فارسی

خردادبرزین /khordaadbarzin/
معنی: نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

خردادپرویز /khordaadparviz/
معنی: نام یکی از پادشاهان ساسانی
ریشه: فارسی

خردمند /kheradmand/
معنی: نام یکی از پیروان دستور آذرکیوان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خردور /kheradvar/
معنی: گونه دیگر خردمند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خرزاد /kharzaad/
معنی: خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

خرم بخت /khorrambakht/
معنی: از بزرگان ایرانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خرمدل /khorramdel/
معنی: خوشدل، شادان
ریشه: فارسی

خرمدین /khorramdin/
معنی: دین شاد، نام پدر بابک خرمدین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خرمشاد /khorramshaad/
معنی: با طراوت و شاداب
ریشه: فارسی

اسم پسر با خ شروع بشه

اسم پسر با خ جدید و زیبا

خزروان /khezervaan/
معنی: دریای خزر، نام سردار بهرام چوبینه
ریشه: فارسی

خزعل /khaz’al/
معنی: کسیکه در راه رفتن می لنگد، کفتار
ریشه: عربی

خسرو /khosro/
معنی: پادشاه
ریشه: فارسی

خسرو پرویز /khosroparviz/
معنی: نام یکی از پادشاهان ساسانی
ریشه: شاهنامه

خسروداد /khosrodaad/
معنی: داده پادشاه
ریشه: فارسی

خسروزاد /khosrozaad/
معنی: زاده پادشاه
ریشه: فارسی

خسروشاد /khosroshaad/
معنی: پادشاه شاد و خرم
ریشه: فارسی

خشاش /khashaash/
معنی: مرد تیزسر روان در کار، (منتهی الارب)، مرد زیرک بی باک جلد در کار، (ناظم الاطباء)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی
ریشه: شاهنامه

خشاشه /khashaashe/
معنی: از سرداران ایرانی در دوره پادشاهی شاه گشتاسب
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خصاصه /khasaase/
معنی: نیازمندی
ریشه: عربی – قرآن

خطاب /khataab/
معنی: سخن گفتن
ریشه: عربی – قرآن

خطوات /khotuvaat/
معنی: گام ها
ریشه: عربی – قرآن

خطیب /khatib/
معنی: سخنران، ناطق
ریشه: عربی

خطیر /khatir/
معنی: ارجمند، شریف، بلندمرتبه، صاحب قدر و منزلت
ریشه: عربی

خطیرالدین /khatiroddin/
معنی: بزرگ دین و آئین
ریشه: عربی

خلاق /khalaagh/
معنی: از اسماء حسنی به معنی آفرینشگر
ریشه: عربی – قرآن

خلال /khelaal/
معنی: دوستی
ریشه: عربی – قرآن

خلائف /khalaaef/
معنی: جانشینان
ریشه: عربی – قرآن

خلج /khalaj/
معنی: نام قبیله ای ترک در افغانستان ، نام دهی در ارومیه و قزوین
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

خلد /khold/
معنی: جاودانگی
ریشه: عربی – قرآن

خلطاء /kholataa/
معنی: شریکان
ریشه: عربی – قرآن

خلف /khalaf/
معنی: فرزند صالح، شایسته، جانشین، (به مجاز) پیروی کننده از پدر در اخلاق و کردار
ریشه: عربی

خلق /khalgh/
معنی: آفریدن، مخلوق، عادت، طبع، خلق، شیوه
ریشه: عربی – قرآن

خلود /kholood/
معنی: جاودانگی
ریشه: عربی – قرآن

خلیفه /khalife/
معنی: جانشین، قائم مقام
ریشه: عربی – قرآن

خلیل‌الرحمان /khalilorahmaan/
معنی: خلیل الله
ریشه: عربی

خموش /khamoosh/
معنی: ساکت، خاموش، بی صدا
ریشه: فارسی

خناو /khanaav/
معنی: شبنم صبحگاهی (به کردی)
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خنجست /khanjast/
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

خندان چهره /khandaanchehre/
معنی: گشاده رو، خندان رو
ریشه: فارسی

اسم پسر با خ فارسی

اسم پسر با خ باکلاس

خنس /khonnas/
معنی: سیارات
ریشه: عربی – قرآن

خنیا /khonyaa/
معنی: موسیقی، نغمه و سرود
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خواجو /khaajoo/
معنی: مصغر خواجه، آقا، سرور کوچک
ریشه: فارسی

خورچهر /khodrchehr/
معنی: چهره درخشان و نورانی
ریشه: فارسی

خورداد /khoordad/
معنی: از پسران خسروپرویز
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خورمهر /khormehr/
معنی: درای مهر و محبت خورشید
ریشه: فارسی

خوروند /khorvand/
معنی: منسوب به خور، خورشید گونه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوزان /khozaan/
معنی: منسوب به خوز، خوزی، پهلوان ایرانی یاور کیخسرو
ریشه: شاهنامه

خوش آفرید /khoshaafarid/
معنی: شادمان، شادمان آفریده شده
ریشه: فارسی

خوش منش /khoshmanesh/
معنی: نیک نهاد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشان /khoshaan/
معنی: نام موبدی در زمان ساسانی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشبین /khoshbin/
معنی: روشن اندیش – آنکه همه را نیکی بیند
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشچهر /khoshchehr/
معنی: آن که چهره‌ای زیبا و خوشایند دارد
ریشه: فارسی

خوشخو /khoshkhoo/
معنی: خوش اخلاق، خوش برخورد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشروز /khoshrooz/
معنی: نیک روز، دارنده روزگار خوش، دارای زندگی راحت و بارفاه
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشکام /khoshkaam/
معنی: کامروا، به کام رسیده
ریشه: فارسی

خوشنام /khoshnaam/
معنی: درستکار، نیکنام
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خوشنوا /khoshnavaa/
معنی: خوش آواز، خوش صدا
ریشه: فارسی

خوشنود /khoshnood/
معنی: خشنود
ریشه: فارسی

خوشیار /khoshyaar/
معنی: دوست و یار شاد و شادمان
ریشه: فارسی

خوناس /khoanaas/
معنی: اسمی کردی
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خونیرث – خونیرس /khonires/
معنی: نام یکی از هفت کشور زمین
ریشه: زبان باستانی – اوستا

خیاط /khayaat/
معنی: سوزن
ریشه: عربی – قرآن

خیام /khayyaam/
معنی: خیمه دوز، خیمه فروش، کسی که در خیمه زندگی می کند
ریشه: عربی – قرآن

خیر /kheir/
معنی: خیر و نیکی، مال، مرغوب، دلپسند، برتر
ریشه: عربی – قرآن

خیرات /kheiraat/
معنی: خیرات، چیزهای پرفایده
ریشه: عربی – قرآن

خیرالدین /kheiroddin/
معنی: آن که در دین بهترین است
ریشه: عربی

خیراندیش /kheyrandish/
معنی: خیر خواه، طالب خوبی
ریشه: عربی

خیل /kheil/
معنی: اسبان
ریشه: عربی – قرآن

سخن آخر

فهرستی کامل از اسم پسر با خ را در این مطلب ملاحظه کردید، اما آیا اسم پسر با خ دیگری سراغ دارید که در این لیست نیامده باشد؟ در پایین همین صفحه نظراتتان را ثبت کنید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم پسر با الف، اسم پسر با ب، اسم پسر با ج، اسم پسر با چ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای پسر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare