اسم دختر با ح (لیست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ح)

اسم دختر با ح (لیست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف ح)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ح شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ح را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ح را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین فهرست اسم دختر با ح

حاتمه /haatame/
معنی: مؤنث حاتم به معنی حاکم، قاضی، داور
ریشه: عربی

حاجزین /haajezin/
معنی: مدافعان
ریشه: عربی – قرآن

حادیه /haadiye/
معنی: مونث حادی
ریشه: عربی

حارثه /haarese/
معنی: مؤنث حارث، زن کشاورز
ریشه: عربی

حاصل /haasel/
معنی: نتیجه، فراهم و موجود یا به دست آمده، آنچه در طول عمر به دست آمده یا کسب شده است
ریشه: عربی

حالیه /haaliye/
معنی: زنی که به زیور و زینت آراسته شده باشد
ریشه: عربی

حامده /haamede/
معنی: مؤنث حامد، سپاسگزار
ریشه: عربی

حانی /haani/
معنی: میش یا گاو وحشی
ریشه: عربی

حانیه /haaniye/
معنی:  مهربان، دلسوز
ریشه: عربی

حبابه /habaabe/
معنی: زن بسیار دوست داشتنی
ریشه: عربی

حبه /habe/
معنی: دانه‌ی بعضی از میوه‌ها و گیاهان، (به مجاز) پول بسیار اندک
ریشه: عربی

حبیبه /habibeh/
معنی:  مؤنث حبیب، دوست، یار، معشوقه
ریشه: عربی

حج /haj/
معنی: به جا آوردن اعمال حج
ریشه: عربی – قرآن

حجاب /hejaab/
معنی: رده، چادر، روبند
ریشه: عربی – قرآن

حجر /hajar/
معنی: حائل، سنگ، شهر یا شهرهای قوم ثمود مابین شام و مدینه
ریشه: عربی – قرآن

حجرات /hojoraat/
معنی: اتاق ها
ریشه: عربی – قرآن

حدائق /hadaaegh/
معنی: باغ ها
ریشه: عربی – قرآن

حدیث /hadis/
معنی: سخنی که از پیامبر اسلام (ص) یا بزرگان دین نقل کنند، روایت، سخن، گفته، داستان، جدید، تازه، نو، (به مجاز) عشق، سودا
ریشه: عربی

حدیثه /hadiseh/
معنی: نو و تازه
ریشه: عربی

حدیقه /hadighe/
معنی: باغ، بستان، باغچه
ریشه: عربی

حرث /haras/
معنی: زراعت، کشت زار
ریشه: عربی – قرآن

حرمت /hormat/
معنی: احترام، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، دوری از زشتی‌ها و به جای آوردن حقوق که رعایت آنها واجب دانسته شده است
ریشه: عربی

اسم دختر با ح شروع شود

اسم دختر با ح جدید و زیبا

حره /horreh/
معنی:  دختر آزاده، از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی
ریشه: عربی

حرور /harur/
معنی: آتشباد
ریشه: عربی – قرآن

حریر /harir/
معنی: ابریشم
ریشه: عربی

حریص /haris/
معنی: بسیار علاقه مند
ریشه: عربی – قرآن

حریق /harigh/
معنی: آتش
ریشه: عربی – قرآن

حریه /horrie/
معنی: حُره
ریشه: عربی

حزب /hezb/
معنی: گروه
ریشه: عربی – قرآن

حسانه /hasaane/
معنی: مونث حسان، زنان بسیار نیکوکار
ریشه: عربی

حسانه /hesaane/
معنی: زن بسیار نیکو، از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری (س) است
ریشه: عربی

حسنا /hosnaa/
معنی:  نیک، پسندیده
ریشه: عربی

حسنا – حسنی /hosnaa/
معنی: زن زیبا، زن زیباتر
ریشه: عربی

حسنات /hasanaat/
معنی: نعمت ها، خوشی ها، طاعات
ریشه: عربی – قرآن

حسنه /hasane/
معنی: خوب، نیک، پسندیده، عمل نیک و پسندیده، عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع
ریشه: عربی

حسنیه /hosniye/
معنی: نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو
ریشه: عربی

حسیبا /haseybaa/
معنی: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت)) دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل
ریشه: فارسی – عربی

حسیبه /hasibe/
معنی: دارنده‌ی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب
ریشه: عربی

حشمت الملوک /heshmatolmolook/
معنی: جلال و شکوه پادشاهان
ریشه: عربی

حصان /hasaan/
معنی: زن شوهردار پاکدامن، مروارید
ریشه: عربی

حصنا /hasnaa/
معنی: زن شوهردار پارسا و پاکدامن
ریشه: عربی

حفصه /hafse/
معنی: اسد، شیر، دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام (ص)
ریشه: عربی

حفصیبه /hafsibe/
معنی: شادی او با من است، نام همسر حزقیال نبی
ریشه: عبری

حفیظه /hafizeh/
معنی:  موکّل به چیز، حافظ و محفوظ
ریشه: عربی

حقیق /haghigh/
معنی: سزاوار
ریشه: عربی – قرآن

حکیمه /hakime/
معنی: مؤنث حکیم، زن حکیم و دانشمند
ریشه: عربی

حلما /holmaa/
معنی: جمع حلیم، بردباران، صبوران
ریشه: عربی

حلوه /helvaa/
معنی: شیرین، کنایه از زن زیبا و شیرین
ریشه: عربی

حلیا /halyaa/
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

حلیمه /halimeh/
معنی:  مؤنث حلیم، زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار
ریشه: عربی

حلیه /helye/
معنی: زینت، پیرایه، زیور، مشخصات صورت و اندام
ریشه: عربی

حماسه /hamaase/
معنی: کاری افتخار آفرین، نوعی شعر، دلیری، شجاعت، بی باکی، کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مهارت انجام شده باشد
ریشه: عربی

حمامه /hamaame/
معنی: کبوتر، هر پرنده طوقدار، مانند فاخته
ریشه: عربی

حمده /hamde/
معنی: سپاس و شکرگزاری
ریشه: عربی

حمرا /hamraa/
معنی: سرخ رنگ
ریشه: عربی

حمیده /hamideh/
معنی:  مؤنث حمید، ستوده، پسندیده، مادر امام موسی کاظم(ع).
ریشه: عربی

حمیرا /homeiraa/
معنی: مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ
ریشه: عربی

اسم دختر با ح فارسی و ایرانی

اسم دختر با ح باکلاس و خاص

حنا /hanaa/
معنی: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام
ریشه: عربی

حنان /hannaan/
معنی: آرزومند، مشتاق، بخشاینده بسیار مهربان نوحه و زاری کننده، از نامهای خداوند
ریشه: عربی

حنانه /hannane/
معنی: بسیار نوحه کننده، ناله کننده
ریشه: عربی

حنظله /hanzale/
معنی: مفرد حَنظل، گیاهی بسیار تلخ که خاصیت دارویی دارد
ریشه: عربی

حنیسه /hanise/
معنی:  زن شجاع
ریشه: عربی

حنیفا /hanifaa/
معنی: حق، راست (لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)
ریشه: عربی

حوا /havaa/
معنی:  نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم
ریشه: عبری

حور /hoor/
معنی:  زن زیبای بهشتی
ریشه: عربی

حورا /hooraa/
معنی: حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی
ریشه: عربی

حورالعین /hoorol’eyn/
معنی:  زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم
ریشه: عربی

حورآسا /horaasaa/
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست
ریشه: فارسی – عربی

حورآفرین /horaafarin/
معنی: حور (عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور (زن زیبای بهشتی) + آفرین (آفریننده)
ریشه: فارسی – عربی

حورجهان /horjahaan/
معنی: حور (عربی) + چهر (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد
ریشه: فارسی – عربی

حوردخت /hordokht/
معنی: دختر سیاه چشم و زیبا
ریشه: عربی

حوردیس /hordis/
معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست
ریشه: فارسی – عربی

حوررخ /horrokh/
معنی: حور (عربی) + رخ (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حور دارد
ریشه: فارسی – عربی

حورزاد /horzaad/
معنی: معنی: حور (عربی) + زاد (فارسی) زاده حور، زیبا
ریشه: فارسی – عربی

اسم دختر با ح عربی

اسم دختر با ح فارسی و عربی

حوروش  /horosh/
معنی:   دختری چون زن (زنان) زیبای بهشتی
ریشه: عربی

حوری /hoori/
معنی:  حور، زن زیبا
ریشه: عربی

حوری بانو /hooribaanoo/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + بانو (فارسی) زن زیبای بهشتی
ریشه: فارسی – عربی

حوری دخت /hooridokht/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + دخت (فارسی) مرکب از حوری (زن زیبای بهشتی) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی – عربی

حوری رخ /hoorirokh/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره‌ای زیبا چون حوری دارد
ریشه: فارسی – عربی

حوری زاد /hoorizaad/
معنی: حور (عربی) + ی (فارسی) + زاد (فارسی) زاده حوری، زیبا
ریشه: فارسی – عربی

حوری لقا /hoorilaghaa/
معنی: آن که چون حوری زیباست
ریشه: عربی

حوریا /hooriaa/
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست
ریشه: عربی

حوریه /hoorieh/
معنی:  زن سفید پوست و زیباروی
ریشه: عربی

حیات /haiaat/
معنی:  زندگی، زیست
ریشه: عربی

حیان /hayyaan/
معنی: زنده
ریشه: عربی

حیرت /heyrat/
معنی: سرگشتگی، سرگردانی
ریشه: عربی

حیفا /hayfaa/
معنی: نام بندری در فلسطین
ریشه: عربی

 

سخن آخر

لیست کاملی از اسم دختر با ح را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با ح دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، اسم دختر با ج، اسم دختر با چ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare