اسم دختر با ج (کامل‌ترین لیست اسامی دخترانه شروع شده با حرف ج)

اسم دختر با ج (کامل‌ترین لیست اسامی دخترانه شروع شده با حرف ج)

اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف ج شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی لیست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف ج را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با ج را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

 

جدیدترین فهرست اسم دختر با ج

جاز /jaaz/
معنی: فریادرس
ریشه: عربی – قرآن

جان افزا /jaanafzaa/
معنی: جانبخش، فزاینده جان
ریشه: فارسی

جان بانو /jaanbaanoo/
معنی: بانویی که چون جان عزیز است
ریشه: فارسی

جان نواز /jaannavaaz/
معنی: آرامش دهنده جان، محبوب
ریشه: فارسی

جانا /jaanaa/
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی

جانب /jaaneb/
معنی: جانب، سو، ناحیه، پهلو
ریشه: عربی – قرآن

جاندخت /jaandokht/
معنی: محبوبه، معشوقه، دختری که چون جان عزیز است
ریشه: فارسی

جبال /jebaal/
معنی: کوهها
ریشه: عربی – قرآن

جبل /jabal/
معنی: کوه
ریشه: عربی – قرآن

جدار /jedaar/
معنی: دیوار
ریشه: عربی – قرآن

جدد /jodad/
معنی: راهها
ریشه: عربی – قرآن

جدید /jadid/
معنی: تازه
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با ج شروع شود ایرانی

اسم دختر با ج فارسی، عربی و …

جذوه /jazvah/
معنی: شعله
ریشه: عربی – قرآن

جراده /jaraade/
معنی: ملخ، یکی از زنان سلیمان نبی
ریشه: عربی

جریره /jarire/
معنی: همسر سیاوش و مادر فرود، در عربی: گناه، جنایت
ریشه: فارسی – عربی

جریریه /jaririye/
معنی: جریره
ریشه: عربی

جزاء /jazaa/
معنی: مکافات، پاداش، کیفر
ریشه: عربی – قرآن

جعده /jade/
معنی: بره ماده، گیاهی خوشبو که در کنار رودها می روید
ریشه: عربی

جلود /jolood/
معنی: پوستها
ریشه: عربی – قرآن

جمانه /jomaane/
معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ
ریشه: عربی

جمدخت /jamdokht/
معنی: جم (پادشاه بزرگ) + دخت (دختر)
ریشه: فارسی

جمل /jamal/
معنی: شتر نر
ریشه: عربی – قرآن

جمیله /jamile/
معنی: مونث جمیل
ریشه: عربی

جنات /jannaat/
معنی: باغها ، بوستانها
ریشه: عربی – قرآن

جناح /janaah/
معنی: بال ، گناه
ریشه: عربی – قرآن

جنب /janb/
معنی: مصاحب، همراه، همنشین
ریشه: عربی – قرآن

جنت /jannat/
معنی: بهشت، فردوس، بوستان
ریشه: عربی – قرآن

جنوب /jonoob/
معنی: پهلوها
ریشه: عربی – قرآن

جهاد /jehaad/
معنی: جهاد
ریشه: عربی – قرآن

جهار /jehaar/
معنی: آشکار
ریشه: عربی – قرآن

جهان آوا /jahaanaavaa/
معنی: مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
ریشه: فارسی

جهان ماه /jahaanmaah/
معنی: آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا
ریشه: فارسی

جهان ناز /jahaannaaz/
معنی: مایه افتخار جهان، فخر جهان
ریشه: فارسی

جهانتاب /jahaantaab/
معنی: آنچه به جهان نور و روشنایی میدهد، عالمتاب، نور دهنده جهان
ریشه: فارسی

جهانرخ /jahaanrokh/
معنی: مرکب از جهان (عالم، گیتی) + رخ (چهره، صورت)
ریشه: فارسی

جهد /jahd/
معنی: تلاش کردن، نهایت توان
ریشه: عربی – قرآن

جوار /javaar/
معنی: کشتی ها، سیارات
ریشه: عربی – قرآن

جودی /judy/
معنی: نام کوهی که کشتی نوح بر آن نشست
ریشه: عربی – قرآن

جوزا /joza/
معنی: یکی از صورتهای فلکی، سومین برج از برجهای دوازده گانه مطابق خرداد
ریشه: عربی

اسم دختر با ج ایرانی اصیل

اسم دختر با جیم

جوهر /johar/
معنی: گوهر
ریشه: عربی

جیا /jiyaa/
معنی: چیزی که بر آن دیگ نهند
ریشه: عربی

جیداء /jaydaa/
معنی: زنی که گردن بلند و کشیده و زیبایی دارد
ریشه: عربی

 

سخن آخر

لیست جدید اسم دختر با ج را در این مطلب مشاهده کردید؛ اما آیا اسم دختر با ج دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه دیگر فهرست های ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با آ، اسم دختر با ب، اسم دختر با پ و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی شایسته دختر دلبندتان انتخاب کنید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Register New Account
عضویت در سایت
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare