اسم دختر با الف (اسامی دخترانه شروع شده با الف)

اسم دختر با الف (اسامی دخترانه شروع شده با الف)

در هنگام انتخاب اسم برای فرزند، معمولا والدین به دنبال اسامی دلنشین زیبا و خوش آوایی هستند که با حروف خاصی شروع شود تا با اسامی خودشان هما آوا باشد؛ برای مثال اسامی پسرانه شروع شده با حرف الف، اسامی پسرانه شروع شده با حرف آ، یا اسم دختر با آ، اسم دختر با الف و … . از این رو در این مطلب ما کامل ترین مجموعه اسم دختر با الف را گردآوری کرده ایم که می توانید از بین آنها به انتخاب زیبایی برسید.

 

کامل ترین فهرست اسم دختر با الف

ابابیل /abaabil/
معنی: فوج فوج، گروه
ریشه: عربی – قرآن

ابتسام /ebtesaam/
معنی: لبخند زدن، تبسم کردن
ریشه: عربی

ابحر /abhor/
معنی: دریاها
ریشه: عربی – قرآن

ابریشم /abrisham/
معنی: رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند
ریشه: عبری

ابصار /absAr/
معنی: دیدگان ، چشم ها
ریشه: عربی – قرآن

ابل /ebel/
معنی: شتر
ریشه: عربی – قرآن

ابواب /abvaab/
معنی: درها ، دروازه ها
ریشه: عربی – قرآن

ابیض /abyaz/
معنی: سفید
ریشه: عربی – قرآن

اتراب /atraab/
معنی: همسال ها
ریشه: عربی – قرآن

اثاره /asaarah/
معنی: نشانه
ریشه: عربی – قرآن

اثل /asal /
معنی: درخت گز
ریشه: عربی – قرآن

اجاج /ojaj/
معنی: شور و تلخ
ریشه: عربی – قرآن

اجر /ajr/
معنی: پاداش
ریشه: عربی – قرآن

اجلال /ejlaal/
معنی: بزرگ داشتن، تجلیل، شوکت و جلال، بلندی مقام، کبریا و عظمت پروردگار
ریشه: عربی

اجور /ojoor/
معنی: پاداش ها، مهریه ها
ریشه: عربی – قرآن

احب /oheb/
معنی: محبوبتر
ریشه: عربی – قرآن

احترام /ehteraam/
معنی: حرمت داشتن، محترم بودن، حرمت، پاس، بزرگداشت
ریشه: عربی

احزاب /ahzaab/
معنی: دسته ها
ریشه: عربی – قرآن

احسانه /ehsaane/
معنی: منسوب به احسان
ریشه: عربی

احقاف /aghaaf/
معنی: ریگزار
ریشه: عربی – قرآن

احلام /ahlaam/
معنی: جمع حلم، بردباری‌ها، وقارها، عقل‌ها، جمع حلیم، بردباران
ریشه: عربی

اخضر /akhzar/
معنی: سبز – کبود – نیلگون ، آبی – مجازا آسمان
ریشه: عربی – قرآن

اخلاء /ekhlaa/
معنی: دوستان
ریشه: عربی – قرآن

اخوات /akhavaat/
معنی: خواهران
ریشه: عربی – قرآن

اخوان /ekhvaan/
معنی: برادران ، دوستان
ریشه: عربی – قرآن

اخیار /akhyaar/
معنی: نیکان
ریشه: عربی – قرآن

ادلیا /adliaa/
معنی: شکر خدا، سپاس از خدا
ریشه: فارسی

ارائک /araaek/
معنی: اورنگها)تختها(
ریشه: عربی – قرآن

اربه /erbah/
معنی: حاجت ، نیاز
ریشه: عربی – قرآن

ارتاش /artaash/
معنی: مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ارتاک /artaak/
معنی: سریع ، تندرو
ریشه: زبان باستانی – پهلوی

ارزنده /arzandeh/
معنی: دارای ارزش، ارزشمند، ارزمند، شایسته و لایق، (به مجاز) محترم، با شخصیت، مورد احترام، محترم، دارای احترام
ریشه: فارسی

اسم دختر با الف فارسی

ارزینه /arzine/
معنی: ارزنده، گرانبها
ریشه: فارسی

ارض /arz/
معنی: زمین، سرزمین
ریشه: عربی – قرآن

ارکیده /orkideh/
معنی: گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ دیگرش بزرگتر است
ریشه: فارسی

ارم /eram/
معنی: کاخها، بهشت، لقب قوم عاد
ریشه: عربی – قرآن

ارناز /arnaaz/
معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

ارنواز /arnavaaz/
معنی: آن که سُخنش رحمت می‌آورد، نام خواهر جمشید که ضحاک او را به همسری خود درآورد
ریشه: فارسی

اروس /orus/
معنی: سفید، درخشان، زیبا
ریشه: زبان باستانی – اوستا

اروشه /aroshe/
معنی: اروشا، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید
ریشه: فارسی

اروی /arva/
معنی: سپر ابتر، راوی تر، دختر عموی پیامبر
ریشه: عربی

اریکا /erikaa/
معنی: پوفل، درختی از تیره‌ نخلها که در مناطق گرم آسیا می روید، نخل هندی
ریشه: فارسی

ارینب /orayneb/
معنی: خرگوش کوچک ماده، در عرب کنایه، از زن زیبا و ظریف
ریشه: عربی

ازهار /azhaar/
معنی: جمع زَهر، گلها، شکوفه‌ها
ریشه: عربی

ازهر /azhar/
معنی: روشنتر، درخشان تر
ریشه: عربی

اساطیر /asaatir/
معنی: افسانه ها
ریشه: عربی – قرآن

اساور /asaaver/
معنی: دستبندها
ریشه: عربی – قرآن

اسپانتا /espaantaa/
معنی: سپنتا، مقدس قابل ستایش
ریشه: فارسی

اسپنتا /espantaa/
معنی: سپندینه، ورجاوند، پاک و مقدس
ریشه: زبان باستانی – اوستا

استاتیرا /estatiraa/
معنی: نام زن داریوش سوم، نام دختر داریوش سوم (او با مادر خود همنام بود)، نام ملکه‌ اردشیر، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

استاره /estaare/
معنی: ستاره
ریشه: فارسی

استبدال /estebdaal/
معنی: جانشین کردن ، جایگزین کردن
ریشه: عربی – قرآن

استبرق /estabraq/
معنی: ابریشم ستبر
ریشه: عربی – قرآن

استرا /esteraa/
معنی: در گویش سمنان ستاره، نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است
ریشه: فارسی

اسحار /ashaar/
معنی: سحرگاهان، جادوها
ریشه: عربی – قرآن

اسده /asade/
معنی: شیر ماده
ریشه: عربی

اسرا /asraa/
معنی: به شب راه رفتن، در شب سیر کردن، معراج پیغمبر اکرم (ص )، نام هفدهمین سوره قرآن کریم دارای صد و یازده آیه، در گویش سمنان اشک
ریشه: عربی

اسرع /asra/
معنی: سریع تر
ریشه: عربی – قرآن

اسری /asraa/
معنی: در شب سیر داد و گرداند
ریشه: عربی

اسرین /asrin/
معنی: اشک، سرشک
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

اسما /asmaa/
معنی: نام ها، اسامی، معارف، حقایق، در تصوف به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است
ریشه: عربی – قرآن

اسمر /asmar/
معنی: گندمگون، سبزه
ریشه: عربی

اسم دختر با الف کردی

اسم دختر با الف جدید

اسمره /asmare/
معنی: مونث اسمر، زن زیبای گندمگون
ریشه: عربی

اسواق /asvaagh/
معنی: بازارها
ریشه: عربی – قرآن

اسود /asvad/
معنی: سیاه، سیاه چرده
ریشه: عربی – قرآن

اسوره /osverah/
معنی: دستبندها
ریشه: عربی – قرآن

اسوه /osve/
معنی: پیشوا، رهبر، مقتدا، سرمشق، خصلتی که شخص بدان لایق مقتدایی گردد
ریشه: عربی – قرآن

اشتیاق /eshtiyaagh/
معنی: آرزومندی، میل شدید داشتن
ریشه: عربی

اشد /ashad/
معنی: رشد و کمال
ریشه: عربی – قرآن

اشراط /ashraat/
معنی: نشانه ها
ریشه: عربی – قرآن

اشرف /ashraf/
معنی: گرانمایه‌تر، شریفتر، شریفترین، والاترین، بالاتر، نام پیشین شهر بهشهر در استان مازندران
ریشه: عربی

اشرف السادات /ashrafosaadaat/
معنی: شریفترین در سادات
ریشه: عربی

اشعار /ashaar/
معنی: موها
ریشه: عربی – قرآن

اشک /ashk/
معنی: آبی که از چشم می‌ریزد
ریشه: زبان باستانی – اوستا

اشک ناز /ashknaaz/
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی

اشلی /ashli/
معنی: نام کوهی در مازندران
ریشه: فارسی

اشهاد /ashhaad/
معنی: شاهدان، گواهان
ریشه: عربی – قرآن

اشهر /ashhor/
معنی: ماهها
ریشه: عربی – قرآن

اصابع /asabe/
معنی: انگشتان
ریشه: عربی – قرآن

اصباح /esbaah/
معنی: صبح
ریشه: عربی – قرآن

اصحاب /ashaab/
معنی: همراهان ، یاران
ریشه: عربی – قرآن

اصدق /asdagh/
معنی: راستگوتر
ریشه: عربی – قرآن

اصر /esr/
معنی: بار سنگین، پیمان
ریشه: عربی – قرآن

اصفیاء /asfiya/
معنی: پیامبران، رسولان، جمع صفی
ریشه: عربی

اصلاب /aslaab/
معنی: پشتها
ریشه: عربی – قرآن

اصلاح /eslaah/
معنی: اصلاح کردن، سازش دادن
ریشه: عربی – قرآن

اصم /asamm/
معنی: ناشنوا
ریشه: عربی – قرآن

اصوات /asvaat/
معنی: صداها، آوازها
ریشه: عربی – قرآن

اصواف /asvaaf/
معنی: پشم ها
ریشه: عربی – قرآن

اصیلا /asilaa/
معنی: اصیل + الف تانیس، منسوب به اصیل، با نوی با اصالت
ریشه: عربی

اطلسی /atlasi/
معنی: منسوب به اطلس، از جنس اطلس، اطلس، گلی شیپوری و خوشبو به رنگهای سفید، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
ریشه: بین المللی – یونانی

اطهر /athar/
معنی: پاکیزه تر، پاک‌تر، طاهرتر
ریشه: عربی – قرآن

اطهره /athare/
معنی: زن پاک تر، پاکیزه تر
ریشه: عربی

اعجاز /ejaaz/
معنی: ریشه ها
ریشه: عربی – قرآن

اعجمی /ajami/
معنی: غیر عربی
ریشه: عربی – قرآن

اعراب /araab/
معنی: عرب های بادیه نشین
ریشه: عربی – قرآن

اعراف /araaf/
معنی: بلندی ها
ریشه: عربی – قرآن

اعصار /a’saar/
معنی: گردباد
ریشه: عربی – قرآن

اعظم /azam/
معنی: بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر، از صفات خداوند
ریشه: عربی – قرآن

اعظم السادات /azam-ol-saadaat/
معنی: بزرگوارترین سادات
ریشه: عربی

اعقاب /aghaab/
معنی: پاشنه ها، کنایه از برگشت به حالت اولیه
ریشه: عربی – قرآن

اعلام /a’laam/
معنی: نشانه ها
ریشه: عربی – قرآن

اعلم /alam/
معنی: داناتر
ریشه: عربی – قرآن

اعلون /alawn/
معنی: برترین
ریشه: عربی – قرآن

اعلی /a’laa/
معنی: برتر، بعضا از اسماء حسنی به معنی بلند مرتبه
ریشه: عربی – قرآن

اعمال /a’maal/
معنی: کارها
ریشه: عربی – قرآن

اعناب /anaab/
معنی: انگورها
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با الف مذهبی

اسم دختر با الف دلنشین

اعین /ayan/
معنی: چشمها
ریشه: عربی – قرآن

اغلال /aghlaal/
معنی: بندها
ریشه: عربی – قرآن

اغنیاء /aghniyaa/
معنی: توانگران
ریشه: عربی – قرآن

افتخار /eftekhaar/
معنی: فخر، فخر کردن، نازش، نازیدن، سرافرازی.
ریشه: عربی

افتخارالسادات /eftekhaarosaadaat/
معنی: سرافراز سادات
ریشه: عربی

افتخارالملوک /eftekhaarolmolook/
معنی: سرافراز پادشاهان
ریشه: عربی

افخم /afkham/
معنی: بزرگ قدرتر، گرانمایه تر، بلند مرتبه تر
ریشه: عربی

افخم السادات /afkham-ol-saadaat/
معنی: بزرگوارترین سادات
ریشه: عربی

افرا /afraa/
معنی: ستایش کردن
ریشه: فارسی

افراح /efraah/
معنی: شاد کردن
ریشه: عربی

افروزه /afrooze/
معنی: آنچه بدان آتش گیرانند، آتش گیره، شهاب
ریشه: فارسی

افروغ /afroogh/
معنی: تابش روشنی، شعاع آفتاب تابش ماه، روشنایی و فروغ، از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

افرینا /afrinaa/
معنی: آفرین، نام دختر سیامک پیشدادی
ریشه: فارسی

افسرالملوک /afsar-ol-molook/
معنی: تاج پادشاه
ریشه: فارسی

افسرخاتون /afsarkhatoon/
معنی: افسر (فارسی) + خاتون (فارسی)، تاج بانو، سر آمد همه زنان
ریشه: فارسی

افسردخت /afsardokht/
معنی: افسر (تاج) + دخت (دختر) سرآمد همه دختران
ریشه: فارسی

افسون /afsoon/
معنی: نیرنگ، حیله، مکر، سحرانگیزی، جاذبه، آنچه جادوگران برزبان می‌رانند، سخنی که برای فریب دادن و تحت تأثیر قرار دادنِ دیگران گفته می‌شود؛ (به مجاز) ویژگی دختری که به لحاظ زیبایی جاذبه دارد و دیگران را افسون می‌کند.
ریشه: فارسی

افشان /afshan/
معنی: افشاننده، پریشان، پراکنده، پاشان، ریزنده، آشفته و پریشان مانند زلف
ریشه: فارسی

افشانه /afshane/
معنی: افشاننده ناز و محبت و گیسو
ریشه: فارسی

افق /ofogh/
معنی: افق
ریشه: عربی – قرآن

افنان /afnaan/
معنی: شاخه های درخت
ریشه: عربی – قرآن

افئده /af’ade/
معنی: قلبها، دلها
ریشه: عربی – قرآن

اقاقی /aghaaghi/
معنی: اقاقیا، درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای و معطر دارد
ریشه: بین المللی – یونانی

اقاویل /aghaavil/
معنی: سخنان
ریشه: عربی – قرآن

اقبال /eghbaal/
معنی: بخت و طالع، روی‌آوردن، سعادت، نیک بخت، خوشبختی
ریشه: عربی

اقدس /aghdas/
معنی: پاک تر، پاکیزه تر، مقدس تر، عنوانی احترام آمیز برای بزرگان یا مکانهای مقدس
ریشه: عربی

اقدس السادات /aghdas-ol-saadaat/
معنی: پاکترین سادات
ریشه: عربی

اقدم /aghdam/
معنی: پیشتر، مقدم تر، قدیمی تر
ریشه: عربی

اقصی /aghsaa/
معنی: دورترین قسمت
ریشه: عربی – قرآن

اقفال /aghfaal/
معنی: قفل ها
ریشه: عربی – قرآن

اقلام /aghlaam/
معنی: قلم ها
ریشه: عربی – قرآن

اقلیما /eghlimaa/
معنی: ماده ای که از گداختن برخی از فلزات مانند طلا و نقره به دست می‌آورند
ریشه: بین المللی – یونانی

اقوات /aghvaat/
معنی: مواد خوراکی
ریشه: عربی – قرآن

اقوم /aghvam/
معنی: استوارتر
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با الف اصیل

اسم دختر با الف اصیل ایرانی

اکابر /akaaber/
معنی: بزرگان
ریشه: عربی – قرآن

اکرم /akram/
معنی: گرامی تر، آزادتر، بزرگ تر، بزرگوار، گرامی، از نام های خداوند
ریشه: عربی – قرآن

اکرم السادات /akram-ol-saadaat/
معنی: گرامی ترین سادات
ریشه: عربی

اکل /okol/
معنی: میوه ها
ریشه: عربی – قرآن

اکواب /akvaab/
معنی: کوزه ها، کاسه ها
ریشه: عربی – قرآن

الای /elaay/
معنی: ماه ایل، (به مجاز) زیباروی ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الباب /albaab/
معنی: خردها
ریشه: عربی – قرآن

التفات /eltefaat/
معنی: توجه، نگرش، مهربانی، لطف
ریشه: عربی

الحان /alhaan/
معنی: آوازها، آهنگ ها، آوازهای خوش، نغمه‌های دلکش، صداهای موزون و خوشایندی که انسان یا بعضی پرندگان یا آلات موسیقی تولید می‌کنند
ریشه: عربی

السا /elsaa/
معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

السانا /elsaanaa/
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الفت /olfat/
معنی: خوگیری، انس، محبت، دوستی، همدمی، عادت کردن به کسی (چیزی) همراه با دوست داشتن او (آن)
ریشه: عربی

الکا /olkaa/
معنی: سرزمین، ناحیه
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الگا /olgaa/
معنی: زمین، ناحیه، ایالت
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الماس خاتون /almaaskhatoon/
معنی: الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس
ریشه: بین المللی – یونانی

المیرا /elmiraa/
معنی: (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

المینا /elminaa/
معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه)
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

النا /elenaa/
معنی: هلن و هلنا
ریشه: بین المللی – یونانی

الناز /elnaaz/
معنی: ایل ناز موجب نازش ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

النور /elnor/
معنی: نور، روشنایی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الهه /elaahe/
معنی: رب‌النوع، پرستش کردن، ماه نو، آفتاب، بتان
ریشه: عربی

الواح /alvaah/
معنی: صفحه ها، الواح
ریشه: عربی – قرآن

الیا /elyaa/
معنی: مخفف الیاس
ریشه: عبری

الیانا /eliyaanaa/
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس، دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الیزا /elizaa/
معنی: مومن، باوفا، دیندار
ریشه: فارسی

الیزابت /elizaabet/
معنی: قول و وعده خدا ، اصل آن الیصابات، خداوند او را قسم خورد
ریشه: عبری

الیسا /elisaa/
معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است
ریشه: عربی

الیکا /elikaa/
معنی: هِل، دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیل‌ها
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

الین /elin/
معنی: هم نژاد و هم خون
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

الینا /elinaa/
معنی: نیکویی و نعمت برای ما
ریشه: فارسی

ام البنین /ommolbanin/
معنی: مادر پسران، لقب فاطمه‌ی کلابیه دومین همسر امیرالمؤمنین علی(ع) و مادر حضرت عباس(ع)
ریشه: عربی

ام ایمن /ommeayman/
معنی: مادر ایمن، نام دایه پیامبر (ص)
ریشه: عربی

ام سلمه /ommesalame/
معنی: مادر سلمه (سلمه: زن نازک اندام)
ریشه: عربی

ام فروه /ommefarve/
معنی: پوستین، لباسی که آستر آن از حیواناب باشد
ریشه: عربی

ام کلثوم /ommekolsoom/
معنی: شیر ماده، زنی که دارای چهره گوشت آلود است
ریشه: عربی

ام لیلا /ommeleylaa/
معنی: شراب سیاهگون، نام همسر حضرت امام حسین
ریشه: عربی

ام هانی /ommehaani/
معنی: مادر هانی، خدمتکار، نام خواهر امام علی
ریشه: عربی

امام /emaam/
معنی: راه، کتاب، راهنما، پیشوا
ریشه: عربی – قرآن

امامه /emaame/
معنی: دختر حمزه عموی پیامبر و نام همسر حضرت علی
ریشه: عربی

امانات /amaanaat/
معنی: امانت ها، اشیاء سپرده شده
ریشه: عربی – قرآن

امانه /amaane/
معنی: اطمینان و آرامش قلب، امانت
ریشه: عربی – قرآن

امتعه /amtae/
معنی: ساز و برگ
ریشه: عربی – قرآن

امثال /amsaal/
معنی: ضرب المثلها
ریشه: عربی – قرآن

اسم دختر با الف شروع شود

اسم دختر با الف ترکی، کرد، فارسی و …

امساک /emsaak/
معنی: خودداری کردن
ریشه: عربی – قرآن

املح /amlah/
معنی: بانمک تر، زیباتر
ریشه: عربی

امم /omam/
معنی: امتها
ریشه: عربی – قرآن

امن /amn/
معنی: آسایش، امن وامان
ریشه: عربی – قرآن

امه /ommah/
معنی: امت (امت: جماعتی که وجه مشترک دارند)
ریشه: عربی – قرآن

امور /omur/
معنی: کارها
ریشه: عربی – قرآن

امیرا /amiraa/
معنی: بانوی حاکم
ریشه: عربی

امیلی /emili/
معنی: روشنفکر، دانا
ریشه: بین المللی – انگلیسی

امیلیان /emiliyaan/
معنی: روشنفکر، دانا
ریشه: بین المللی – انگلیسی

امین دخت /amindokht/
معنی: امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار
ریشه: عربی

امینه /amineh/
معنی: مؤنث امین
ریشه: عربی

امینه اقدس /amine aghdas/
معنی: امانت دار پاک، یکی از زنان ناصرالدین شاه
ریشه: عربی

انار /anaar/
معنی: میوه‌ای خوراکی با دانه‌های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین
ریشه: فارسی

انارام /anaaraam/
معنی: روشنایی بی فروغ و بی پایان
ریشه: زبان باستانی – اوستا

انارگل /anaargol/
معنی: گل انار
ریشه: فارسی

انبیاء /anbiyaa/
معنی: پیامبران
ریشه: عربی – قرآن

انساب /ansaab/
معنی: پیوند و خویشی
ریشه: عربی – قرآن

انسی /ensi/
معنی: مربوط به انس، انسانی، فردی از انس، انسان
ریشه: عربی

انسیه /ensie/
معنی: مربوط به انس، منسوب به انس، انسانی، آدمی
ریشه: عربی

انصاب /ansaab/
معنی: بتان
ریشه: عربی – قرآن

انعام /anaam/
معنی: چهارپایان
ریشه: عربی – قرآن

انفاق /enfaagh/
معنی: خرج مال در راه خدا، فقر و نداری
ریشه: عربی – قرآن

انگبین /angebin/
معنی: عسل
ریشه: فارسی

انگیزه /angize/
معنی: آنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک
ریشه: فارسی

انوش  /anoosh/
معنی: جاویدان
ریشه: فارسی

انوشا /anooshaa/
معنی: جاویدان
ریشه: فارسی

انوشک /anooshak/
معنی: نام زنی در زمان ساسانیان
ریشه: فارسی

انوشکا /anooshkaa/
معنی: زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است
ریشه: عبری

انوشین /anooshin/
معنی: نوشین، جاودانه
ریشه: فارسی

انیژ /anizh/
معنی: نام گیاهی است، بومادران
ریشه: فارسی

انیس /anis/
معنی: انس گیرنده، همدم، مصاحب، همنشین، (به مجاز) محبوب و مطلوب
ریشه: عربی

انیسه /anise/
معنی: زن انس گیرنده و همدم، زن مصاحب و همنشین.
ریشه: عربی

اهتمام /ehtemaam/
معنی: کوشش، همت، دل بستن، غمخواری
ریشه: عربی

اهدی /ehdaa/
معنی: هدایت یافته تر، راهیافته تر
ریشه: عربی – قرآن

اهل /ahl/
معنی: خانواده ، خاندان
ریشه: عربی – قرآن

اودت /odet/
معنی: —-
ریشه: بین المللی – فرانسوی

اوران /oraan/
معنی: در گویش سیستان
ریشه: فارسی

اورنینا /urninaa/
معنی: ربه النوع فراوانی نعمت
ریشه: بین المللی – یونانی

اوریسا /oorisaa/
معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: زبان باستانی – سانسکریت

اورینا /oorinaa/
معنی: یونانی در اساطیر یونان، الهه آسمانها و حامی عشق آسمانی
ریشه: بین المللی – یونانی

اوشین /oshin/
معنی: نوعی گیاه از تیره نعنایان
ریشه: فارسی

اوفی /aufaa/
معنی: وفادارتر به پیمان، کاملتر
ریشه: عربی – قرآن

اولات /olaat/
معنی: صاحبان
ریشه: عربی – قرآن

اولی /olaa/
معنی: صاحبان
ریشه: عربی – قرآن

اویتا /avitaa/
معنی: بی همتا، تک
ریشه: زبان باستانی – اوستا

اوینار /avinaar/
معنی: عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ایام /ayaam/
معنی: روزگار، روزها
ریشه: عربی – قرآن

ایپک /ipak/
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایتاء /eitaa/
معنی: دادن، بخشیدن
ریشه: عربی – قرآن

اید /ayd/
معنی: توانمندی، نیرومند
ریشه: عربی – قرآن

ایده /ide/
معنی: فکر و عقیده
ریشه: عربی

ایران /iraan/
معنی: نام کشور ایران، در پهلوی اران گفته می شد
ریشه: فارسی

ایران بانو /iraan banoo/
معنی: بانوی ایران، کنایه از ملکه و شهبانو
ریشه: فارسی

ایران ناز /iran naaz/
معنی: موجب فخر و مباهات ایران
ریشه: فارسی

ایرانا /iranaa/
معنی: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه: فارسی

ایرسا /irsaa/
معنی: رنگین کمان
ریشه: فارسی

ایزابل /izabel/
معنی: قول و وعده خداوند، طاهر، پاکیزه
ریشه: عبری

ایزابلا /izabela/
معنی: ایزابل
ریشه: عبری

ایساتیس /isaatis/
معنی: مقدس و فرخنده، نام شهر یزد در متون یونانی
ریشه: بین المللی – یونانی

ایکه /ayke/
معنی: نام محلی در نزدیکی مدین
ریشه: عربی – قرآن

ایلاف /ilaaf/
معنی: الفت دادن ، همبستگی
ریشه: عربی – قرآن

ایلدگز /ildogoz/
معنی: دختر ایل
ریشه: ترکمنی

ایلزا /ilzaa/
معنی: محرف الیزا، باوفا، مومن
ریشه: بین المللی – فرانسوی

ایلماه /ilmaah/
معنی: یعنی ماه ایل، ریشه ی اسم لری، لری بختیاری
ریشه: فارسی

ایلناز /ilnaaz/
معنی: دختر زیبای ایل
ریشه: اقوام ایرانی – ترکی

ایلیکا /ilikaa/
معنی: الیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان
ریشه: فارسی

ایماء /imaa/
معنی: اشاره ، با رمز و کنایه سخن گفتن
ریشه: عربی – قرآن

ایمانه /imaane/
معنی: منسوب به ایمان
ریشه: عربی

ایواز /ivaaz/
معنی: آراسته و پیراسته
ریشه: فارسی

ایوان /ivaan/
معنی: ایوان، تراس
ریشه: اقوام ایرانی – کردی

ائمه /aeme/
معنی: پیشوایان
ریشه: عربی – قرآن

 

سخن آخر

در این مطلب زیباترین و جدیدترین مجموعه اسم دختر با الف را ملاحظه کردید؛ به نظر شما زیباترین اسم دختر با الف کدام بود؟ در پایین همین صفحه با ما و دیگر دوستانتان در ارتباط باشید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare