ادرار نکردن نوزاد ریشه در چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد؟

ادرار نکردن نوزاد، دلیل ادرار نکردن نوزاد، عادات دفع ادرار در نوزادان چگونه است، چرا نوزادم ادرار نمیکند، تعداد دفعات…

تیر ۲۷, ۱۳۹۹