انگیزه های جذاب زندگی

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ دو میلیون و ششصد و پنج هزار تومان

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرما و کارگر درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت. بر اساس گزارش‌ها از این جلسه، حقوق کارگران در نهایت ۲۱ درصد افزایش یافت.

با وجود تلاش نمایندگان کارگر برای متقاعد کردن کارفرمایان برای افزایش مناسب حقوق کارگران، به دلیل اختلاف در خصوص اعمال افزایش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران، جلسه دستمزد به رای گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد. همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

 

جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۳۹۹
حقوق ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان
بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان
پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان
حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان(نیاز به تایید هیئت وزیران دارد)
حق اولاد ۱۸۳۵۴۶ ریال
مبلغ مزد روزانه: ۶۱ هزار تومان

 

در نهایت حداقل حقوق دریافتی برای کارگران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این باره نوشت: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد. شریعتمداری با بیان اینکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد، افزود: برای سایر سطوح دستمزدی افزایش ۱۵ درصدی تصویب و ۹۱ هزار تومان به آن اضافه شد.

همچنین حداقل دریافتی کارگر ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان است. حقوق فروردین ماه یک کارگر با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه  ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه ۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است حقوق فروردین ماه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه در کارگاه  ۲۴.۱۳۲.۷۴۵ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر با دو فرزند و و یک سال سابقه در کارگاه  ۲۹.۳۸۶.۹۳۳ ریال محاسبه خواهد شد.

با این وجود در حال حاضر مبلغ حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۶۱۱.۸۰۹ است و برای کارگران بن ماهانه ۴۰۰ هزار تومان،  پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال اضافه شد اما به شرطی که‌حداقل حقوق کارگران از دومیلیون هشتصد کمتر نباشد.

مطالب زیر را هم ببینید