انگیزه های جذاب زندگی
مرور رده

نگرش

قدرت تلقین چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

حتما برای شما نیز پیش آمده است که پس از شنیدن اخباری ناراحت کننده در مورد سرقت از یک منزل، دائما فکر کنید که شاید این اتفاق برای شما نیز رخ دهد. این واکنش توهم یا بدبینی نیست، تلقین است. تلقین از ضمیر ناخودآگاه ما می‌آید و می‌تواند ما را به…

۹ راهکار برای انتخاب مسیر زندگی (علاقه و اشتیاق)

زمانی که علایق بسیاری دارید و هر کدام شما را به سوی خود می‌کشند، انتخاب مسیر زندگی می‌تواند سخت باشد. گاهی فکر می‌کنیم انتخاب یکی از علایق به عنوان فعالیت اصلی در مسیر زندگی، به معنی دست کشیدن از سایر علایق است، اما چنین نیست. می‌توانیم…