انگیزه های جذاب زندگی
مرور رده

نگرش

۹ راهکار برای انتخاب مسیر زندگی (علاقه و اشتیاق)

زمانی که علایق بسیاری دارید و هر کدام شما را به سوی خود می‌کشند، انتخاب مسیر زندگی می‌تواند سخت باشد. گاهی فکر می‌کنیم انتخاب یکی از علایق به عنوان فعالیت اصلی در مسیر زندگی، به معنی دست کشیدن از سایر علایق است، اما چنین نیست. می‌توانیم…