آموزش بافت جوراب بدون درز با استفاده از چند میل بافتنی

آموزش بافت جوراب بدون درز با استفاده از چند میل بافتنی

معمولا در بافت بافتنی های بدون درز، استفاده از میل سیمی یا گرد لازم است. اما در این مطلب آموزش بافت جوراب بدون درز را با میل ساده به شما آموزش خواهیم داد. برای بافت جوراب بدون درز به پنج عدد میل نیاز دارید. نوع بافت این جوراب به صورت ساده بافی است و در صورت دلخواه می توانید روی آن از مدل های متنوع استفاده کنید. نوع کاموایی که برای بافت به کار می برید را با توجه به ضخامت مورد نظر خود برای جوراب در نظر بگیرید و سایز میل ها را متناسب با آن انتخاب کنید.

 

آموزش بافت جوراب بدون درز

آموزش بافت جوراب بدون درز با دو میل ساده

وسایل لازم برای بافت جوراب بدون درز

  • ۵ عدد میل با سایز برابر (معمولا سایز ۲ یا ۳)
  • کاموای متوسط
  • مارکر یا علامت گذار
  • سوزن

آموزش بافت جوراب بدون درز – ساق پا برای جوراب

ابتدا روی یک میل ۳۹ دانه سر اندازید. سپس دانه‌ها را بین چهار میل تقسیم کنید تا بتوانید گرد ببافید. دقت کنید ترتیب دانه‌ها به هم نریزد و دانه‌ها پیچ نخورند. حال  با میل پنجم شروع به بافتن کنید.
برای اینکه بافت با ۵ میل مانند بافت با دو میل باشد از داخل کار بافتن را آغاز کنید. یعنی میل پنجم باید داخل چهار میله دیگر باشد و بافت از داخل فضای ایجاد شده بافته شود نه از بیرون آن.

 رج ۱ و ۳: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۲ و ۴: دانه‌ها به رو بافته شود.

رج ۵ و ۶: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۷: * ۴ دانه زیر، (۱ ژته، ۱ دانه زیر) داخل پرانتز ۵ بار تکرار شود، ۱ ژته، ۴ دانه زیر؛ از * تا پایان رج تکرار کنید. دانه باید ۵۷ عدد باشد.

رج ۸: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۹: * (۲ تا یکی از زیر) ۳ بار، ۷ دانه زیر، (۲ تا یکی از زیر) ۳ بار؛ از * تا پایان رج تکرار کنید. باید ۳۹ دانه باقی مانده باشد.

رج ۱۰ تا ۱۷: تکرار رج‌های ۲ تا ۹

رج ۱۸: دانه‌ها رو بافته شود.

رج ۱۹: دانه‌ها به زیر بافته شود.

رج ۲۰: دانه‌ها رو بافته شود.

رج ۲۱: ۱۰ دانه زیر، شروع جدید رج‌ها را اینجا در نظر بگیرید. می‌توانید با کمک یک علامت گذار، شروع جدید ‏رج را  مشخص کنید.

 به بافتن ادامه دهید تا ساق جوراب به  اندازه دلخواه برسد، یعنی حدود ۱۲.۵ سانتی متر.

آموزش بافت جوراب بدون درز – پشت پاشنه جوراب

کار را بچرخانید تا  سمت پشت پاشنه (قسمتی که داخل جوراب قرار می‌گیرد) روبروی شما قرار گیرد.

 رج ۱:  (پشت کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱۹ دانه رو، بافت را بچرخانید.

 رج ۲:  (روی کار) (یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱ دانه زیر) داخل پرانتز ۱۰ بار تکرار شود.

 رج‌های ۱ و ۲ را ۱۱ بار دیگر تکرار کنید.

روش چرخاندن پاشنه

بافتنی را بچرخانید تا سمت پشت کار (داخل جوراب) روبروی شما قرار گیرد.

رج ۱: (پشت کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۱۰ دانه رو، ۲ تا یکی از رو، ۱ دانه رو، بافت را بچرخانید.

رج ۲: (روی کار) یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، ۳ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، بافت را بچرخانید.

رج ۳:  یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، دانه‌ها را تا ۱ دانه مانده به شکاف از رو ببافید، ۲ تا یکی از رو، ۱ دانه رو، بافت را بچرخانید.

رج ۴: یک دانه را نبافته به میل سمت راست منتقل کنید، دانه‌ها را تا ۱ دانه مانده به شکاف از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، بافت را بچرخانید.

رج ۳ و ۴ را تکرار کنید تا همه دانه‌ها بافته شود.

آموزش بافت جوراب بدون درز – قطعه مرغک شکل دو طرف پاشنه

بافت را در دور کامل ادامه دهید. یک رج کامل را به این صورت انجام دهید:
۱۴ دانه رو به پایین از لبه قسمت پشت پاشنه گرفته و آن‌ها را از زیر ببافید. سپس مارکر (علامتگذار) A را قرار دهید. در امتداد روی پا را از زیر ببافید، مارکر B را قرار دهید، ۱۴ دانه رو به بالا از لبه قسمت پشت پاشنه گرفته و آن‌ها را زیر ببافید.

رج ۱: دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر A از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، دانه‌های روی پا را تا مارکر b از زیر ببافید، مارکر را به میل سمت راست منتقل کنید، ۱ دانه زیر، دانه‌ها را تا پایان رج از زیر ببافید.

رج ۲: دانه‌ها از زیر بافته شود.

رج ۱ و ۲ را تکرار کنید تا ۳۹ دانه باقی بماند.

رج بعدی: دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر A از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، دانه‌ها را تا پایان رج از زیر ببافید تا ۳۹ دانه باقی بماند.

ادامه بافت: در هر رج به بافتن از زیر ادامه دهید تا اندازه جوراب ۴ سانتی متر کوتاه‌تر از اندازه‌ای باشد که می‌خواهید.

آموزش بافت جوراب بدون درز – انگشتان جوراب بدون درز

رج را به این صورت مرتب کنید: تا مارکر A از زیر ببافید. اینجا شروع جدید رج‌ها خواهد بود.

رج ۱: (۱ دانه زیر، ۲ تا یکی از زیر، دانه‌ها را تا ۳ دانه مانده به مارکر از زیر ببافید، ۲ تا یکی از زیر، ۱ دانه زیر، مارکر را به میل سمت راست منتقل کنید) داخل پرانتز را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۲: دانه‌ها از زیر بافته شود.

رج ۱ و ۲ را تکرار کنید تا ۱۴ دانه باقی بماند.

بعد دانه‌ها را روی دو تا از میل‌ها پخش کنید طوری که روی هرکدام ۷ دانه باشد (۷ دانه برای رو و ۷ دانه برای زیر).

حال دانه‌ها را به روش زیر به هم وصل کنید تا قسمت انگشتان جوراب شکل بگیرد:

ابتدا میل‌ها را موازی کنار یکدیگر بگیرید طوری که سر هر دو در یک جهت باشد و قسمت روی بافتنی به طرف بیرون باشد. سوزن را با نخی که با آن می‌بافتید نخ کنید و این چهار مرحله را تکرار کنید تا تمام دانه‌های روی دو میل تمام شود.

آموزش بافت جوراب بدون درز با دو میل

آموزش بافت جوراب بدون درز

مرحله ۱: سوزن را داخل اولین دانه از میله‌ای که به شما نزدیکتر است فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید این دانه را از زیر ببافید دانه را از میان میل خارج کنید و بگذارید داخل سوزن بماند.

مرحله ۲: سوزن را داخل دانه بعدی از میل جلویی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از رو ببافید. دانه را از میل در آورده و داخل سوزن رها کنید. حالا سوزن را بکشید و نخ را به آرامی از میان هر دو دانه عبور دهید.

آموزش بافت جوراب بدون درز ساده

آموزش بافت جوراب بدون درز با میل

مرحله ۳: سوزن را داخل اولین دانه از میل پشتی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از رو ببافید. دانه را از میل در آورید و داخل سوزن رها کنید.

مرحله ۴: سوزن را داخل دانه بعدی از میل پشتی فرو کنید به گونه‌ای که انگار می‌خواهید آن را از زیر ببافید. دانه را از میل درآورده و داخل سوزن رها کنید. سوزن را بکشید و نخ را از میان هر دو دانه عبور دهید.

آموزش بافت جوراب بدون درز مردانه

آموزش بافت جوراب بدون درز زنانه

برای ۲ دانه آخر، مرحله ۱ و بعد از آن مرحله ۳ را انجام دهید.

توجه: برای اینکه بافت شما مرتب بایستد، دانه‌ها را با کمک انتهای سوزن کمی به کشید تا حلقه‌هایی که شل و افتاده سفت شوند. همچنین می‌توانید در زمان وصل کردن، نخ را طوری از میان دانه‌ها بکشید که کشش نخ متناسب با بافت شما باشد و دانه‌ها منظم بیفتد.

 

سخن آخر

امیدواریم با کمی دقت و تمرین، بتوانید ارمطلب آموزش بافت جوراب بدون درز. فراموش نکنید که نظرات سازنده شما موجب ارتقای سطح کیفیت مطالب خواهند شد؛ در پایین همین صفحه با ما در ارتباط باشید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم «آموزش بافت کلاه بدون درز مردانه با میل گرد» را نیز در انگیزه آموزش ببینید.

نظری ثبت نشده است

Leave a reply

انگیزه
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور
Compare items
  • Total (0)
Compare