بسته

آموزش ساده بافت ژاکت زنانه و پسرانه شیک با میل

آموزش ساده بافت ژاکت زنانه و پسرانه شیک با میل

هنر بافتنی یک هنر زیباست که نیاز به تمرین و مهارت دارد تا دستان هنرمندتان بتواند بافتنی های زیبایی را خلق کند. ما در مطالب قبلی بافت سویشرت کلاه دار، بافت کلاه نقاب دار، دامن بافتنی دخترانه کلوش و موارد دیگر را آموزش دادیم که می توانید در بخش دوخت و دوز مشاهده کنید. در این مطلب قصد داریم بافت ژاکت زنانه و پسرانه را با بیانی ساده ارائه دهیم؛ با ما همراه باشید.

آموزش بافت ژاکت زنانه

مهارت های لازم

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

وسایل لازم

  • ۵ عدد کلاف کاموا متوسط
  • میل شماره ۴
  • ۴ عدد دکمه

این مدل ژاکت زنانه برای سایز ۳۶ و ۳۸ بافته می شود. همان طور که مشخص است مدل اصلی این ژاکت بادکنکی است که در ادامه توضیح داده می شود.

روش بافت مدل بادکنکی در این ژاکت

ابتدا ۷ دانه ساده بافی برای سجاف جلو، ۵ دانه زیر، ۵ دانه بعدی را به این ترتیب می بافیم : ۱ دانه زیر، ۱ ژته،۱ زیر، ۱ ژته ، ۵ دانه بعدی را نیز زیر می بافیم.
به همین ترتیب همه دانه ها را بافته و در رج برگشت، ۵ دانه ای که وسط آنها ژته قرار دارد را بین ۹ رج ساده بافته و در رج دهم، همه دانه‌ها را دو تا یکی می کنیم تا ۵ دانه باقی بماند.

پس از آن ۵ دانه بعدی را بافته و به همین ترتیب همه ۵ دانه ژته را مدل پفکی می بافیم و در رج بعدی به همین ترتیب ادامه می دهیم اما این بار پفکی ها را جابجا می کنید.

روش بافت جلو ژاکت

برای بافت قسمت جلو ژاکت باید ۴۵ دانه سر اندازید، سپس ۱۸ رج ساده بافی کنید.
بعد از ۱۸ رج ساده بافی، مدل بادکنکی را طبق توضیحات انجام دهید.
وقتی طول بافت به ۲۵ سانتی متر رسید، برای حلقه آستین از یک طرف ۱+۲+۳ دانه کور می کنیم. و زمانی که طول بافت به ۴۰ سانتی متر رسید، برای گودی یقه از طرف دیگر ۱+۱+۵+۵+۵+۵ دانه کور می کنیم.
زمانی که ۱۸ دانه که در سرشانه باقی ماند، همه دانه ها را کور می کنیم.

روش بافت پشت ژاکت

برای بافتن پشت ژاکت ۹۰ دانه سر اندازید، و سپس مانند قسمت جلو ۱۸ رج ساده بافی کنید و سپس با مدل بافت بادکنکی، بافت را ادامه می دهیم.
برای در آوردن حلقه آستین ۱+۲+۳ دانه کور می کنیم. زمانی که طول بافت به ۴۵ سانتی متر رسید همه دانه ها را کور می کنیم.

روش بافت آستین

برای بافتن آستین ۴۲ دانه سر اندازید سپس ۱۸ رج ساده بافی کرده و بعد از آن بافت را طبق مدل ذکر شده ادامه دهید.
توجه کنید که باید هر ۵ رج یک بار از هر دو طرف یک دانه اضافه کنید. سپس برای حلقه آستین ۴۰ سانتی متر ببافید و  از هر دو طرف ۱+۲+۳ دانه کور کنید. ، در رج های رفت بعدی نیز یک دانه کور کنید تا اینکه ۲۰ دانه باقی بماند.
برای بافت یقه: در این قسمت از دور یقه دانه در آورده سپس، ۱۴ رج ساده بافی کنید و دانه ها را کور کنید.
برای سجاف جلو: از سجاف جلو دانه در آورده و ۱۰ رج بافته و کور کنید.

آموزش بافت ژاکت پسرانه

ضخامت نخ : متوسط
بافت به کار رفته: پایه بلند و پاپ کورنی
سایز لباس: دور لباس ۵۲ و ارتفاع لباس ۳۰
دور کمر کودک را اندازه بگیرید. در اینجا در نظر می گیریم ۴۰ سانتی متر
به اندازه ۴۸ سانتی متر زنجیره بزنید.

رج اول: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه بلند بزنید.
رج دوم : سه زنجیره بزنید در دانه بعد یک پاپ کورنی بزنید. یک دانه جا بیندازید در دانه بعد یک پاپ کورنی بزنید. این کار را تا انتهای رج تکرار کنید.

 .رج سوم و چهارم مانند رج دوم بافته می شود.
رج پنجم تا زیر بغل: سه زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید

از ابتدای بافت تا زیر بغل ۱۶ سانتی متر است.
اگر ژاکت را مانند ژاکت های معمولی می بافید که دکمه ها در وسط لباس قرار می گیرند. تعداد دانه ها را تقسیم بر ۴ کنید. دو قسمت آن برای پشت , یک قسمت سمت راست جلو و یک قسمت سمت چپ جلو می شود. یعنی ۴۸ تقسیم بر ۴ می شود ۱۲. پس ۲۴ دانه پشت و ۱۲ دانه برای دو قسمت جلو.

 اما در اینجا می خواهیم دکمه های لباس به سمت چپ کشیده شوند. پس ۲۴ دانه پشت که فرقی نمی کنید اما برای جلو مثلا یک طرف را ۱۸ و یک طرف را ۶ در نظر می گیریم حالا برای بافت هر قسمت را جدا گانه می بافیم.

 از قسمت زیر بغل تا سر شانه ۱۴ سانتی متر است. که ۱۰ سانتی متر که بافتیم یقه را شروع میکنیم. پس ۱۸ دانه اول را می بافیم. بعد از دانه ۱۸ دیگر بافت را ادامه نمی دهیم بلکه آن را برمیگیردیم انگار که کلا ۱۸ دانه داشته باشیم. ۱۰ سانت به این صورت می بافیم.

یقه: در قسمت لبه لباس که یقه قرار می گیرد در رج بعد دو دانه اول را کور می کنیم. رج را تا انتها می رویم. وقتی برگشتیم مجدد دو دانه کور می کنیم. این کار را انقدر تکرار می کنیم تا ارتفاع لباس ۳۰ سانتی متر شود. کور می کنیم

اول سمت راست را می بافیم تا به یقه برسیم بعد قسمت پشت را می بافیم و در انتها قسمت چپ را. یقه در چپ هم مانند راست بافته می شود. قسمت پشت چون نیازی به یقه ندارد همان ۱۴ سانتی متر بافته می شود

به تصویر زیر نگاه کنید. (البته تصویر زیر مربوط به ژاکتی است که دکمه های آن در وسط قرار می گیرد) وقتی کامل ببافید به این صورت است.

آموزش ساده بافت ژاکت پسرانه

لباس را به حالت طبیعی در آورید و سرشانه ها را بدوزید. اکنون نوبت جا دکمه، یقه و آستین هاست.

از پایین سمت راست لباس شروع کنید و در قسمت لبه داخلی لباس از پایین تا جایی که یقه شروع شده یک رج پایه بلند بزنید. یک رج دیگر این کار را تکرار کنید و کور کنید. برای قسمت سمت چپ رج اول یک رج پایه کوتاه بزنید. رج دوم در دو دانه اول هر کدام یک پایه بلند بزنید. یک زنجیره بزنید. یک دانه جا بیندازید در دانه بعد یک پایه بلند بزنید. این سوراخ ایجاد شده جا دکمه شماست.  به فاصله های مساوی این کار را برای دودکمه بعد نیز انجام دهید.

لبه یقه ها. از قسمت سمت راست لباس در حالی که روی لباس به طرف شماست شروع کنید و دورتا دور یقه یک رج پایه بلند بزنید. اول قسم راست لباس بعد قسمت پشت و بعد قسمت چپ یکسره پایه زده می شود. به انتها که رسیدید برگردید. ۳-۴ سانت این کار را انجام دهید کور کنید.

در تصویر زیر جا دکه در خود لباس بافته شده است یعنی همزمان که شما لباس را می بافید به همان روش ایجاد جا دکمه یعنی یک زنجیره و جا انداختن یک دانه می توانید جا دکمه را در خود لباس در آورید.

آموزش ساده بافت ژاکت نوزادی

برای حلقه آستین ها از قسمت وسط زیر بغل نخ را با کوک یا بخیه به لباس متصل کنید, سه زنجیره بزنید و دور تا دور را پایه بلند بزنید. هر پایه بلند معادل دو پایه است. انتهای کار را به ابتدای آن متصل کنید. رج بعد را ببافید. دانه اول را در هر رج که می بافید کور کنید تا به مرور آستین تنگ تر شود. سه رج آخر را همانند پایین لباس پاپ کورنی ببافید.  طول آستین را ۳۲ در نظر بگیرید.

آستین دیگر نیز به همین روش بافته می شود.

دکمه ها را نیز بدوزید.

ژاکت شما آماده است.

 

سخن آخر

امیدواریم از این مطلب استفاده لازم را برده باشید و بتوانید براحتی مراحل بافت کلاه نقاب دار را طی کنید. اگر شما از علاقمندان کار با کاموا هستید، به شما پیشنهاد می‌‌کنیم حتما سری هم به مطالب «آموزش بافت روسری کلاهی زنانه در چند گام ساده»، «آموزش بافت ۳ مدل شال گردن ساده و مدل‌دار به صورت آسان»، «بافت کلاه مردانه با دومیل» و «بافت کلاه دخترانه جدید» بزنید و فراموش نکنید نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 تعداد نظرات
پریدن به بالا