مرور رده

متن، شعر و جملات کوتاه

مجموعه کامل از جملات انگیزشی موفقیت

انسان‌ها در شرایط سخت و بغرنج از ادامه مسیر نا امید می‌شوند و این باعث می‌شود تا در مراحلی نزدیک به موفقیت از آن دور بمانند. اگر در خود چنین حسی را تجربه‌ می‌کنید یا فکر می‌کنید با فرستادن یکی از این جملات انگیزشی موفقیت به دوست خود…