جملات انگیزشی انگلیسی از بزرگان

شاید شما هم دوست داشته باشید جملات انگیزشی را به زبان‌های دیگر از جمله زبان انگلیسی بخوانید. در مطالب قبلی جملات انگیزشی عاشقانه، جملات انگیزشی موفقیت، جملات انرژی مثبت و … را در سایت انگیزه خوانده‌اید. در این مطلب جملات انگیزشی انگلیسی از زبان بزرگان را گرد آوری کرده و به همراه ترجمه آن ارائه داده‌ایم.

 

جملات انگیزشی انگلیسی از زبان بزرگان

You cannot save people, you can just love them

Anaïs Nin

شما نمی‌تونید همه رو کنارتون نگه دارید ولی می‌تونید دوسشون داشته باشید

~~~~~✦✦✦~~~~~

Don’t let yesterday take up too much of today.

Will Rogers

به دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه

ویل راجرز

~~~~~✦✦✦~~~~~

Two roads diverged in a wood, and I—I took the one less traveled by, And that has made all the difference.

Robert Frost

دو جاده در جنگل وجود داشت، و من جاده ای را برای سفر کردن انتخاب کردم، که کمتر کسی از آن عبور کرده بود. و امروز همان انتخاب باعث این همه تفاوت شده است

رابرت فارست

~~~~~✦✦✦~~~~~

What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say.

Ralph Waldo Emerson

آنقدر با صدای بلند صبحت نکنید، که متوجه نشوم چه چیزی میخواهید بگویید.

رالف والدو امرسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work

Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط ۱۰ هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند !

توماس ادیسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.

Michael Jordan

من بیشتر از ۹۰۰۰ پرتاب را در حرفه و ورزش خود از دست داده ام، بیشتر از ۳۰۰ بازی را باخته ام. ۲۶ بار میتوانستم باعث برد بازی شوم ولی این فرصت را از دست داده ام. من در زندگی خود بارها و بارها شکست را تجره کرده ام. و دقیقا به خاطر همین است که من به موفقیت رسیدم

مایکل جردن

~~~~~✦✦✦~~~~~

I attribute my success to this: I never gave or took any excuse

Florence Nightingale

من موفقیت خود را تنها به یک چیز مدیون هستم. هیچگاه دست از تلاش برنداشتم و هیچ عذری برای پذیرفته نبود

فلورانس ناتینگال

~~~~~✦✦✦~~~~~

.Tough times never last, but tough people do

Dr. Robert Schuller

روزگار سخت پایدار نیست ولی انسانهای سخت پایدارند

دکتر رابرت اسکولر

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی 

~~~~~✦✦✦~~~~~

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.

Jim Rohn

اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت

جیم ران

~~~~~✦✦✦~~~~~

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity

Amelia Earhart

سخت ترین کار ممکن این است که تصمیم بگیرید تا شروع به کار کنید، در ادامه مسیر کافیست ثابت قدم باشید

آمیلیا ارهارت

~~~~~✦✦✦~~~~~

Always keep your eyes open. Keep watching. Because whatever you see can inspire you.”

Grace Coddington

همیشه چشمانت را باز نگه دار. به نگاه کردن ادامه بده. زیرا هرآنچه که تو می توانی ببینی، می تواند الهام بخش تو باشد – گریس کدینگتن

~~~~~✦✦✦~~~~~

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

دو راه برای خوشحالی وجود دارد: واقعیت را بهبود بخشید یا انتظارات خود را پایین بیاورید

~~~~~✦✦✦~~~~~

Anyone who has ever made anything of importance was disciplined.

Andrew Hendrixson

هرکسی که توانسته است هرچیزی را بسازد و تغییری بزرگ ایجاد کند، حتما نظم و دیسیپلین داشته است.

اندرو هندریکسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it

زندگی همانند آینه ای می باشد، که بازتاب چیزی را که شما به آن فکرمیکنید و اعتقاد دارید را، به شما بر میگرداند

~~~~~✦✦✦~~~~~

The road to Easy Street goes through the sewer.

John Madden

راه هایی که سرپایینی هستند و به راحتی قابل پیموده شدنند، به فاضلاب می ریزند

جان مادن

~~~~~✦✦✦~~~~~

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER

هر سختی که در زندگی شما پیش می آید، به شما شکل می دهد و شما را پخته تر می کند.شما باید سپاسگذار روزگار سختی که به شما شکل داده است باشید، بخاطر اینکه شما را قوی تر کرده است.

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی 

~~~~~✦✦✦~~~~~

We cannot change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمی توانیم جهت وزش باد را تغییر دهیم. اما… بخاطر داشته باشید، که همیشه می توانید بادبان هایتان را تنظیم کنید

~~~~~✦✦✦~~~~~

It wasn’t raining when Noah built the ark.

Howard Ruff

زمانی که نوح کشتی خویش را ساخت، اصلا باران نمی بارید. پس به فکر آینده ای باشید که قرار است بیاید.

هاوارد راف

~~~~~✦✦✦~~~~~

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you want

یاد بگیرید چطور با آنچه که در اختیار دارید، از زندگی خویش لذت ببرید

~~~~~✦✦✦~~~~~

Sometimes you win, sometimes you learn

John Maxwell

برخی از اوقات شما موفق می شوید. گاهی اوقات هم از شکست درس می گیرید. –

جان مکس ول

~~~~~✦✦✦~~~~~

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود –

ادیسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

What we fear doing most is usually what we most need to do.

Tim Ferriss

آنچه که ما از انجام آن بیشتر می ترسیم، معمولا چیزی است که ما بیشتر به آن نیاز داریم –

تیم فریس

~~~~~✦✦✦~~~~~

“For every minute you are angry you, lose sixty seconds of happiness.

Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید : برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید … –

امرسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die.

Buddha

داشتن خشم، مانند نوشیدن سم است  درحالی که انتظار دارید فرد دیگری به مرگ برسد

بودا

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

The only way to do great work is to love what you do

Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری

استیو جابز

~~~~~✦✦✦~~~~~

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails.  Explore, Dream, Discover.

Mark Twain

بیست سال بعد، حسرت کارهایی که نکرده اید را خواهید خورد. پس تلاش کنید، دست به کار شوید، بادبان ها را بکشید و از ساحل امن خود فاصله بگیرید، بادهای موافق را به وسیله بادبان هایتان بگیرید و به حرکت بیافتید. کشف کنید، رویا داشته باشید، کاوش کنید –

مارک توین

~~~~~✦✦✦~~~~~

You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.

Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

استیون کینگ

~~~~~✦✦✦~~~~~

The more I want to get something done, the less I call it work.

Richard Bach

هرچقدر من راغب تر به انجام چیزی باشم، کمتر از آن مورد به عنوان کار یاد خواهم کرد. زیرا انسان وقتی به انجام چیزی علاقه داشته باشد، به آن موضوع به عنوان کار و وظیفه نگاه نمیکند، بلکه آن را برای دل خویش انجام میدهد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی اوقات، تصمیمات کوچک زندگیتان هستند که میتوانند تغییرات بزرگی را در زندگیتان ایجاد کند و زندگی شما را برای همیشه تغییر دهند.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Do what you love and the money will follow

Marsha Sinetar

چیزی را انجام دهید که عاشق آن هستید و مطمئن باشید که پول به دنبال شما خواهد آمد

 مارشا سینتار

~~~~~✦✦✦~~~~~

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

Jim Rohn

اگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست !

جیم ران

~~~~~✦✦✦~~~~~

Numbing the pain for a while will only make it worse when you finally feel it

 Albus Dumbledore

کاهش درد تنها تحمل درد را زمانی که به سراغتان می آید، سخت تر می کند. دست از تلاش برندارید و آنقدر سعی و کوشش کنید تا به هدفتان برسید و در این راه از دردهایی که میکشید  و زخم هایی که برمیدارید، نهراسید و به راه خود ادامه دهید.

آلبوس دامبلدور

~~~~~✦✦✦~~~~~

the road to success and the road to failure are almost exactly the same.

Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند.

کالین دیویس

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

First say to yourself what you would be; and then do what you have to do.

اول به خودتان بگویید که چه خواهید شد و به کجا خواهید رسید، سپس آن کاری را انجام دهید، که باید برای رسیدن به آنچه خواسته اید، انجام دهید

~~~~~✦✦✦~~~~~

The price of anything is the amount of life you exchange for it.

Henry David Thoreau

قیمت هر چیز، مقدار زندگی ای است که شما را برای بدست آوردن آن چیز، مبادله می کنید

~~~~~✦✦✦~~~~~

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you

زمانی که شما برای دیگران دعا میکنید، خداوند به شما گوش فرا میدهد و آنان را می بخشد. اما گاهی اوقات، زمانی که شما شاد و خوشحال هستید و در امنیت به سر می برید، به یاد داشته باشید که شخصی برای شما دعا کرده است.

~~~~~✦✦✦~~~~~

You must be the change you wish to see in the world.

Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید

گاندی

~~~~~✦✦✦~~~~~

Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway.

Earl Nightingale

هیچگاه دست از رویاپردازی برندارید، زیرا زمان برای به واقعیت پیوستن آن نیاز است.

ارل نایت انجل

 

~~~~~✦✦✦~~~~~

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای دستیابی به موفقیت، میل و رغبت شما برای رسیدن به موفقیت باید، بیشتر از ترس شما از شکست باشد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Someday is not a day of the week.

 Nelson

برخی از روزها، ممکن است روز شما نباشد. پس نا امید نشوید و مطمئن باشید که به موفقیت خواهید رسید.

 نلسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.

Winston Churchill

هیچ موفقیتی پایان راه نیست و هیچ شکستی، کشنده نیست. این شجاعت است که شما را به حرکت وا میدارد.

وینستون چرچیل

~~~~~✦✦✦~~~~~

The journey of a thousand miles begins with one step.

 Lao Tzu

سفری که هزاران مایل درازا دارد، با یک قدم کوچک شروع می شود.

 لائو تزو

~~~~~✦✦✦~~~~~

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own

کلید خوشبختی خود را در جیب شخص دیگری نگذارید، آن را پیش خود نگه دارید. از دیگران انتظار نداشته باشید که شما را خوشبخت کنند. تنها شخصی که میتواند باعث خوشبختی شما شود، خود شما هستید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people

ذهن های بزرگ درباره ایده ها بحث میکنند. ذهن های متوسط درباره اتفاقات بحث میکنند. و ذهن های کوچک درباره مردم حرف میزنند.

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

Your life does not get better by chance , it goes better by change

زندگی شما با شانس بهتر نمی شود، زندگی شما با تغییر شما بهتر می شود.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Who loses today, won’t find tomorrow, there is nothing important as today. There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason

کسی که امروز را از دست می دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ چیز مهمتر از امروز نیست.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Action is the foundational key to all success.

 Pablo Picasso

کلید همه موفقیت ها، حرکت است

پابلو پیکاسو

~~~~~✦✦✦~~~~~

If you won’t be patient in the flow of river, every drift wood will be a huge problem for you

اگر نتوانید دربرابر جریان های رودخانه صبور باشید، هر تکه شاخه ای که به درون آب بیافتد برای شما مشکل بزرگی بوجود می آید.

                ~~~~~✦✦✦~~~~~                  

Obsessed is just a word the lazy use to describe the dedicated

 Russell Warren

وسواس فقط یک کلمه است که افراد تنبل برای فرار از مسئولیت ساخته اند.

~~~~~✦✦✦~~~~~

A distant tour begins with one step

یک سفر طولانی، با یک قدم آغاز می شود.

~~~~~✦✦✦~~~~~

I find that the harder I work. the more luck I seem to have

Thomas Jefferson

من متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم

 توماس جفرسون

~~~~~✦✦✦~~~~~

To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing

 Elbert Hubbard

برای اینکه هیچ انتقادی نشنوید، کاری نکنید، چیزی نگویید و هیچ چیز نباشید

 آلبرت هوبارد

~~~~~✦✦✦~~~~~

Change your thoughts and you change your world.

Norman Vincent Peale

افکارتان را عوض کنید تا دنیایتان را عوض کنید

نورمن وینسنت پیل

~~~~~✦✦✦~~~~~

If you have everything under control, you’re not moving fast enough

 Mario Andretti

اگر همه چیز را تحت کنترل داشته باشید، نمی توانید به سرعت حرکت کنید.

ماریو اندریت

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go

T.S. Eliot

تنها کسانی که ریسک می کنند و به دور دست ها می روند، می توانند درک کنند که یک انسان تا به کجا می تواند پیش رود.

 الیوت

~~~~~✦✦✦~~~~~

The power of imagination makes us infinite

John Muir

قدرت تصور و خیال پردازی است که می تواند ما را دست نیافتنی بکند.

 جان مویر

~~~~~✦✦✦~~~~~

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Dale Carnegie

بیشتر چیزهای مهم در جهان، توسط انسان هایی تکمیل شده است که به تلاش کردن ادامه داده اند، آنجایی که به نظر میرسید هیچ امیدی وجود نداشته است

دال کارنگی

Live for ourselves not for showing that to others

برای خودمان زندگی کنیم، نه برای نمایش آن به دیگران

~~~~~✦✦✦~~~~~

Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear

George Addair

هر آنچه که تا کنون می خواستید و دنبال آن هستید، در طرف دیگر ترس هایتان وجود دارد

جورج آدیر

~~~~~✦✦✦~~~~~

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

شما از شکست هایتان بیشتر درس میگیرید تا موفقیت هایتان. اجازه ندهید شکست هایتان شما را متوقف کنید. شکست ها هستند که شخصیت و کاراکتر شما را میسازند.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.

 Coco Chanel

برای شکستن یک دیوار وقت خود را تلف نکنید، به جای آن وقت بگذارید و آن را تبدیل به یک در کنید.

کوکو چنل

~~~~~✦✦✦~~~~~

I am learning that who I am is not so bad

من دارم یاد میگیرم، کسی که من هستم اصلا بد نیست و من برای خودم شخص مهمی هستم.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنانتان را ببخشید، اما هیچگاه نام آنها را فراموش نکنید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.

Brian Tracy

خوش بینی یکی از بهترین راه هاست که با موفقیت و شادی همراه است

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome

موفقیت  با موقعیتی که در زندگی به دست آورده اید سنجیده نمی شود، بلکه براساس موانعی که  بر آن غلبه کرده اید اندازه گیری می شود.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Don’t live the same year 75 times and call it a life

 Robin Sharma

یک سال را، ۷۵ بار زندگی نکنید و اونوقت اسمش رو زندگی کردن بذارید.

رابین شارما

~~~~~✦✦✦~~~~~

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem

مشکلات شما، مشکل نیستند. نحوه جواب شما به مشکلات و واکنش شما نسبت به آن ها، مشکل اصلی است.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Whatever you do today is either moving you forward or backward. Make the most of each day, and eventually, you will start to notice that your days are improving, which will set you up well for the future.

هرکاری که امروز انجام میدهید، می تواند شما را به جلو یا عقب براند. از هر روز خود نهایت استفاده را بکنید و در نهایت متوجه خواهید شد که چگونه روزهایتان و زندگی تان بهبود می یابد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

یک مرد موفق، کسی است که می تواند پایه ای قوی، با آجر هایی که دیگران به او پرتاب کرده اند، بسازد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Champions keep playing until they get it right

Billie Jean King

قهرمانان تا زمانی که به موفقیت برسند، دست از تلاش بر نمیدارند

بیلی جین کینگ

~~~~~✦✦✦~~~~~

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.

Orison Swett Marden

منتظر فرصت خیلی خاص و فوق العاده ای نباشید. در عوض فرصت های معمولی و ساده را به فرصت های بزرگ تبدیل کنید. –

آریسون سویت ماردن

~~~~~✦✦✦~~~~~

I destroy my enemies when I make them my friends

Abraham Lincoln

من دشمنان خود را با تبدیل کردن آنان به دوستان خودم، شکست می دهم.

آبراهام لینکن

~~~~~✦✦✦~~~~~

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر دوست دارید که بزرگی به دست آورید، باید دست از اجازه گرفتن برای بدست آوردن آن بردارید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there

منطقه امن هر شخص جای بسیار زیبایی می باشد، اما هیچ چیزی در این منطقه رشد نمیکند. پس از منطقه امن خود بیرون بیایید و شروع کنید به تلاش کردن

~~~~~✦✦✦~~~~~

Rivers never go reverse. So try to live like a river. Forget your past and focus on your future. Always be positive

رودخانه ها هیچگاه برعکس حرکت نمیکنند. پس سعی کنید همانند رودخانه زندگی کنید. گذشته خود را فراموش کنید و به فکر ساختن آینده باشید. همیشه مثبت نگر باشید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears

Les Brown

خیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم

 لس براون

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects

 Albert Einstein

اگر میخواهید زندگی شادی داشته باشید، آن را به یک هدف متصل کنید، نه به آدم های زندگی تان.

 آلبرت انیشتین

~~~~~✦✦✦~~~~~

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us

Helen Keller

وقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم

هلن کلر

~~~~~✦✦✦~~~~~

Don’t wish it were easier, wish you were better.

Jim Rohn

هیچوقت آرزو نکنید که ای کاش آسانتر می بود، آرزو کنید که شما بهتر شوید برای حل مشکلات سخت تر.

 جیم رون

~~~~~✦✦✦~~~~~

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed

دو نوع انسان وجود دارد. کسانی که به شما می گویند نمیتوانید تفاوتی در این دنیا ایجاد کنید. اینان افرادی هستند که از امتحان کردن می هراسند و کسانی که می ترسند از اینکه شما به موفقیت برسید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don’t need to escape from

Seth Godin

به جای اینکه منتظر تعطیلات بعدی خود باشید که به تفریح بپردازید و از کاری که دوست ندارید کمی فاصله بگیرید، شاید شما باید یک زندگی را بسازید که لازم نباشد از آن فرار کنید.

سث گودین

~~~~~✦✦✦~~~~~

جملات انگیزشی انگلیسی

~~~~~✦✦✦~~~~~

Be with ones … who build you and your self — esteem, Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسی باشید که شما را می سازد و به شما شکل می دهد و از کسانی که شما را به زمین می زنند فاصله بگیرید.

~~~~~✦✦✦~~~~~

A year from now you may wish you had started today

 Karen Lamb

سال بعد همین موقع، شاید آرزو کنید ای کاش همان پارسال شروع میکردم.

کارن لمب

~~~~~✦✦✦~~~~~

When you learn, teach, when you get, give

Maya Angelou

وقتی که یاد میگیرید، درس میدهید. اما وقتی که بدست می آورید، می توانید اهدا کنید.

مایا آنجلو

~~~~~✦✦✦~~~~~

Always forgive your enemies — nothing annoys them so much.

همیشه دشمنانتان را ببخشید، هیچ چیز بیشتر از این آنان را آزار نمیدهد.

~~~~~✦✦✦~~~~~

It is never too late to be what you might have been

George Eliot

هیچ وقت برای بودن آن چیزی که ممکن بود باشید، دیر نیست.

جورج الیوت

 

شما هم در صورت تمایل جملات انگیزشی دیگری را به زبان انگلیسی در بخش “ارسال نظر” به ما و دیگر مخاطبان انگیزه معرفی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 تعداد نظرات
پریدن به بالا